zaterdag 30 april 2016

Biovergister Sterksel loopt miljoenen mis

Het rijk heeft de garantiesubsidie van 120 miljoen euro voor de geplande biovergister in Sterksel ingetrokken. Dat bevestigt directeur Peter-Alexander Driessen van de gelijknamige bedrijvengroep uit Deurne. Vorige week is bezwaar aangetekend tegen het besluit. Door de gang van zaken lijkt de bouw van de biovergister vooralsnog in de ijskast te belanden.

donderdag 28 april 2016

Koningsdag-urine wordt kunstmest

Wie Koningsdag in Amsterdam vierde, doneerde zonder het te weten zijn plasje aan het goede doel. Het waterbedrijf verzamelde urine in om er milieuvriendelijke kunstmest van te maken. Gisteren gebeurde dat bij de plaszuilen op het Nassaufestival, Kingsland en in het Vondelpark. "De verwachting is dat we op die dag 25.000 liter urine ophalen", zegt Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De urine wordt met putzuigers naar een fabriek in Amsterdam-West gepompt, waar de opbrengst omgezet wordt in de meststof struviet.

dinsdag 26 april 2016

Klimaatschade biodiesel tot drie keer zo groot als fossiele diesel

Biodiesel levert gemiddeld 80% meer klimaatschade op dan fossiele diesel. Het meest schadelijk is biodiesel uit palmolie: dat is drie keer schadelijker voor het klimaat dan fossiele diesel. Biodiesel uit sojaolie is twee keer schadelijker dan fossiel. Dit blijkt uit onderzoek van Ecofys in opdracht van de Europese Commissie.

'Dit rapport is glashelder: het biobrandstoffenbeleid werkt averechts. Ooit bedoeld om klimaatschade te voorkomen, blijkt nu dat biodiesel veel schadelijker is dan fossiele diesel. Hier moeten we dus zo snel mogelijk vanaf,' aldus Maarten van Biezen, hoofd Mobiliteit bij Natuur & Milieu. 'Bedrijven en overheden kunnen beter inzetten op biobrandstoffen uit afval en reststromen. Deze leveren wel klimaatwinst op. Helaas komt de ontwikkeling hiervan onvoldoende op gang omdat biodiesel uit voedselgewassen op korte termijn goedkoper zijn. Een makkelijk middel dus om aan de verplichte bijmenging te voldoen.'

In Europa is het verplicht om biobrandstoffen bij te mengen. In 2020 moet dit 10% zijn. Bij Nederlandse brandstof wordt nu 3,5% biodiesel uit voedselgewassen bijgemengd. Uit verschillende eerdere rapporten, studies en noodkreten van de lokale bevolking in ontwikkelingslanden blijkt dat de teelt van gewassen voor biobrandstoffen veel problemen oplevert. Dat komt onder andere door de verdringing van land voor voedselproductie, het kappen van regenwoud, bosbranden en klimaatschade bij de productie.

Deze zomer besluit het kabinet over het percentage bijmenging uit voedselgewassen. Eerder drong de Tweede Kamer er al op aan dat biobrandstoffen uit voedselgewassen niet mochten toenemen. De Europese wet biedt hier ook ruimte voor. Van Biezen: ‘We roepen het kabinet op om biodiesel uit voedselgewassen niet meer te stimuleren en verdere toename hiervan te voorkomen. Dit zorgt ervoor dat de groei moet komen uit betere biobrandstoffen met minder klimaatschade. Deze groei is hard nodig om de klimaatdoelen te halen.’

zondag 24 april 2016

Bouw Gelderse 'top 5' biomassa-installatie van start

Groen Gas Gelderland is afgelopen week begonnen met de start van een biomassavergistingsinstallatie die qua grootte in de top vijf van landelijke installaties terechtkomt. De fabriek is goed voor de volledige vergroening van de gashuishouding in een stad van 10.000 inwoners. In de installatie worden drie soorten mest, gras en bijproducten verwerkt tot biogas. Dit biogas wordt opgewerkt tot aardgaskwaliteit. Vervolgens kan het in het aardgasnetwerk ‘geïnjecteerd’ worden.

vrijdag 22 april 2016

Groningen kan topper in de bio-economie worden

Volgens de kersverse lector Rob van Haren van de Hanzehogeschool heeft Groningen het in zich koploper te worden in bio-economie. Zelfs in Europa kan Groningen, samen met Friesland en Drenthe, een koppositie veroveren in de overgang naar een duurzame economie gebaseerd op groene grondstoffen, denkt hij. Van Haren werkt bij het nieuwe kennisscentrum Biobased Economy van de Hanzehogeschool.''De velden staan vol met aardappelen, granen, suikerbieten, koolzaad en grassen. Veel van deze producten worden verwerkt tot voedingsmiddelen, grondstoffen en allerlei andere zaken. Reststromen blijven nu nog vaak ongebruikt, maar ze kunnen ook grondstof zijn voor medicijnen, plastics, brandstoffen en andere producten.''

donderdag 21 april 2016

Mars vergist teruggeroepen repen tot biogas

De miljoenen Marsen, Snickers en Milky Ways die producent Mars in Veghel sinds februari heeft teruggehaald, worden momenteel verwerkt tot biogas. Hiermee kunnen volgens een woordvoerder van Mars bijvoorbeeld huizen worden verwarmd. De repen werden teruggehaald omdat er plastic in kon zitten. Waar de repen worden vergist tot biogas maakt de fabrikant niet bekend. Dit gebeurt bij een gespecialiseerd bedrijf, laat een woordvoerder namens het bedrijf weten. 

woensdag 20 april 2016

Aa en Maas levert drie miljoen kuub biogas aan Heineken Den Bosch


De plannen en afspraken waren al gemaakt, maar zijn nu officieel. Waterschap Aa en Maas gaat volgend jaar 3 miljoen kubieke meter biogas leveren aan de Heineken Brouwerij in Den Bosch. Het is de bedoeling dat de brouwerij na 2017 jaarlijks bijna 5 miljoen kubieke meter biogas gaat afnemen.

vrijdag 15 april 2016

Mobiele walstroom op biogas in Nijmegen

De binnenvaart kan in Nijmegen voortaan gebruik maken van een mobiele walstroomgenerator op biogas. Het gaat om een demonstratieproject van Mobiel Stroom BV in samenwerking met de gemeente. De Nijmeegse wethouder Duurzaamheid Harriët Tiemens, zette de levering van ‘walstroom zonder wal' in gang bij het ms Picaro.

Succesvol demonstratie: plastic uit biomassa

Nieuwe processen om plastic uit biomassa te maken. Daaraan werkten circa dertig partners in het Europese project BioConSepT. Anders dan in bestaande processen, gaat deze technologie uit van oliën, vetten, hout en stro die niet geschikt zijn voor consumptie. Eind 2015 demonstreerde TNO samen met AVA Biochem, Evonik, Fraunhofer-Gesellschaft, Novamont en VTT dat het op grote schaal mogelijk is.

'BioConSepT heeft vier jaar gedraaid', vertelt Nadine Wennersbusch van TNO. 'In consortiumverband richtten we ons volledig op de vraag hoe we biogrondstoffen van de tweede generatie effectief en economisch haalbaar konden omzetten naar bouwstoffen voor bijvoorbeeld plastics, coatings en harsen. Het consortium omvatte partners uit de gehele productieketen: van aanleverende bedrijven in bioraffinage tot producenten die de plastics toepassen. TNO coördineerde het werk en ontwikkelde opwerkingstappen voor de geproduceerde moleculen.'

Bij Fraunhofer in Leuna organiseerden de zes consortiumpartners een demonstratie op grote schaal van de productie van furandicarboxylic acid (FDCA). Daarmee bewezen ze dat het daadwerkelijk mogelijk is om de stap te zetten van laboratoriumopstelling naar industrieel productieproces. TNO-onderzoeker Carol Roa Engel legt uit: 'FDCA is een molecuul dat als bouwsteen wordt gebruikt voor polymeren. De belangrijkste toepassing is polyethylene furanoate (PEF), een polymeer met de potentie om polyethyleentereftalaat (PET) te vervangen, dat bekend is van petflessen. FDCA kan worden gemaakt uit biomassa. Maar er is nog een tweede belangrijk voordeel: het materiaal houdt koolzuur in de fles langer vast, zodat frisdrank langer goed blijft.'

Aan het begin van het project kostte FDCA 10 euro per kilo. Inmiddels is dat 3 euro per kilo. Wennersbusch: 'In de vier jaar dat het project liep brachten we de kosten met bijna 70% terug. Dat is veelbelovend. AVA Biochem gaat nu door met het werk om de technologie op te schalen naar commercieel niveau.'

donderdag 14 april 2016

Biobased huis met marktpotentie geopend door minister Kamp

De wanden zijn afgewerkt met krijtverf, het tapijt is gemaakt van oude visnetten en de elektriciteit komt van plantjes. Alles is duurzaam aan het biobased huis dat minister Kamp op 14 april heeft geopend tijdens de Innovation Expo in Amsterdam. Als initiator hoopt het ministerie met dit voorbeeldhuis de biobased sector een steuntje in de rug te geven.

Het biobased huis is gerealiseerd volgens een geheel nieuw concept met producten en diensten van ruim 30 verschillende Nederlandse ondernemers. Naast de toegepaste materialen en installaties is met name ook de samenwerking vernieuwend. In deze sector van biobased materialen, is duidelijk dat men elkaar nodig heeft. De innovatie zit echt in het totaalconcept, specifiek in de samenwerking.

ORGA Bouw heeft het huis samen met de andere partijen ontwikkeld. Patrick Schreven van ORGA Bouw zegt daarover: ‘We willen laten zien dat je met hout en andere natuurlijke materialen ook eigentijds kunt bouwen. Biobased woningen doen qua moderne architectuur niet onder voor woningen van baksteen, maar zijn wél een stuk duurzamer.’

Dat het biobased huis ‘market ready’ zou zijn, was één van de voorwaarden. En dat is gelukt. Dit huis is klaar voor de markt en nu al te vinden op Funda. Afhankelijk van gekozen materialen en grootte, is het te koop vanaf 65.000 euro.

Het huis, dat 30 tot 50 vierkante meter groot is, voldoet aan alle kwaliteitseisen. Het is geschikt voor bijvoorbeeld studentenhuisvesting of als woning in een achtertuin van kinderen die voor hun hulpbehoevende ouders willen zorgen. Het kan ook dienen als tijdelijke woning.
 

maandag 11 april 2016

Swollwacht wil actie college rond onruststokende houtcentrale

De raadsfractie van Swollwacht wil dat het actie onderneemt tegen de biomassacentrale in Stadshagen. Deze centrale zorgt voor overlast  vanwege de grote rookontwikkeling.

Gemeente en exploitant Unica zeggen dat de uitstoot van gassen binnen de normen valt, maar Swollwacht wil een onafhankelijk onderzoek.

De rookontwikkeling is toe te schrijven aan het verstoken van nat hout.

vrijdag 8 april 2016

Kansen voor vergroening chemie

Er liggen commerciële kansen om de chemie te vergroenen door de chemische bouwstof isobutanol voortaan te winnen uit houtpulp. Investeringen in een dergelijke bioraffinaderij in de Rotterdamse haven zouden binnen 6 jaar zijn terugverdiend. Dat blijkt uit onderzoek van het Isobutanol Platform Rotterdam (IBPR) in samenwerking met de TU Delft.

De studie is op donderdag 7 april 2016 aangeboden aan gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van Economische Zaken. De provincie ondersteunde het onderzoeksproject van IBPR met een bijdrage van €470.000.

Isobutanol, een moleculaire bouwsteen, vormt de basis voor veel producten die de chemische industrie maakt. Denk hierbij aan paraxyleen voor PET-flessen, scheepvaartbrandstoffen, diesel en kunstrubber. De stof wordt normaal uit fossiele grondstoffen gewonnen. Onderzoek van IBPR toont aan dat isobutanol niet alleen uit biomassa kan worden gewonnen, maar dat dit ook commercieel aantrekkelijk is. Met de verschillende producten die een bioraffinaderij in de Rotterdamse haven uit isobutanol zou kunnen maken, zouden de investeringen binnen 6 jaar zijn terugverdiend. De onderzoekers stellen daarom voor om de commerciële toepassingen in een proeffabriek verder door te ontwikkelen.

dinsdag 5 april 2016

ECN zorgt voor Europese certificering van bio-based producten

Op weg naar een duurzame, circulaire economie worden steeds meer producten gemaakt uit biomassa. Dat is materiaal afkomstig van planten die recent groeiden. "Een product noemen we nu 'bio-based' als een deel uit biomassa bestaat. Het is niet vastgelegd hoe groot dat deel moet zijn," zegt Jaap Hooijmans, senior onderzoeker bij ECN. Tot nu toe ontbrak het namelijk aan een gecertificeerd label voor bio-based producten. Diverse instanties ontwikkelden wel een eigen label, maar het was voor de consument lastig om te bepalen wat zo'n label precies betekent.

Hooijmans en collega's werkten samen met diverse internationale testlaboratoria en certificerings-instituten aan twee gestandaardiseerde manieren om het gehalte aan biomassa in alle mogelijke producten te meten. Op basis van deze meetmethoden komt er binnenkort een Europees gecertificeerd label uit (onder de norm EN 16785-1). Dit label komt op bio-based producten en vermeldt welk deel van het product uit biomassa bestaat.

"We hopen dat zo'n label bedrijven zal stimuleren om meer biomassa te gebruiken nu duidelijk wordt hoeveel daarvan precies in hun product zit. Voor kleine bedrijven die vrijwel 100% bio-based produceren is het een goede manier om hun prestaties te laten zien. Voor grote bedrijven die niet zo snel kunnen overstappen naar 100% bio-based is het een stimulans om toch zoveel mogelijk biomassa te gebruiken. Voor de consument wordt het straks veel duidelijker wat een bio-based product nu eigenlijk is," zegt Hooijmans.

ECN speelde een belangrijke rol bij het ontwikkelen van de meetmethodes voor het biomassagehalte in bio-based producten. Het gaat om twee verschillende methodes, een die het gehalte aan koolstof meet dat afkomstig is van biomassa en een die naar andere elementen zoals zuurstof en waterstof kijkt.

maandag 4 april 2016

'LPG-accijns is te hoog, maar biogas is in opkomst'

De Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche (NOVE) waarschuwt dat het gebruik van de relatief schone brandstof LPG in Nederland sterk daalt als gevolg van overheidsbeleid. Lichtpuntje is wel de stijgende verkoop van voertuigen die op biogas rijden. Volgens NOVE-directeur Erik de Vries was Nederland decennia lang koploper in de LPG-technologie en hebben tal van tankbedrijven forse investeringen gedaan, met een groot aantal tankpunten tot gevolg. Bovendien is de brandstof schoner dan benzine en diesel: de CO2-uitstoot ligt circa 10 procent lager dan die van benzineauto's en ten opzichte van dieselvoertuigen is de hoeveelheid NOx en fijnstof 3 tot 8 maal lager.

Verzet in 't Haantje tegen herstart biovergister

Tientallen inwoners van 't Haantje proberen te voorkomen dat de biovergister in hun dorp weer in bedrijf wordt genomen. Ze hebben handtekeningen ingezameld en naar de gemeente Coevorden gestuurd. De biovergister ligt op dit moment stil, nadat er problemen waren ontstaan tussen de eigenaren van het perceel en de exploitant. Maar er is nu een nieuwe exploitant in beeld en die heeft volgens de verontruste inwoners niet zo'n beste reputatie.

zondag 3 april 2016

Massale CO2-opslag en inzet biomassa 'onvermijdelijk'

Vier Nederlandse wetenschappers bepleiten een aanzienlijke aanscherping van de milieumaatregelen om de doelstelling van het klimaatakkoord in Parijs te halen. De deelnemers aan die conferentie hebben erkend dat de beperking van de opwarming van de aarde tot 2 graden in feite al te hoog is. Het streven zou 1,5 graad moeten zijn. De vier deskundigen zeggen dat het niet meer volstaat de CO2-uitstoot tot nul terug te brengen. Daarom is het nodig CO2 actief uit de atmosfeer te halen, bijvoorbeeld door het gebruik van biobrandstof te combineren met de grootschalige afvang en opslag van CO2.

vrijdag 1 april 2016

KLM van start met biofuel-vluchten

KLM heeft gisteren de eerste vlucht met duurzame biofuel uitgevoerd van Oslo naar Amsterdam met een EMBRAER 190. Deze vlucht is de eerste van een reeks van ongeveer 80 biofuelvluchten in een periode van vijf tot zes weken. De vluchten vertrekken van de luchthaven Oslo (Avinor), de eerste luchthaven waar de biofuel sinds januari van dit jaar direct vanuit het hydrantenysteem geleverd wordt. KLM streeft ernaar om de CO2-uitstoot per passagier in 2020 met 20% te verminderen (ten opzichte van 2011) door onder meer de vloot te vernieuwen, duurzame biofuel te gebruiken en de vluchtefficiëntie te verhogen.

25 ton vloeibaar biogas per dag voor Noorse bussen

Het Finse industrieconcern Wärtsilä bouwt in het Noorse Skogn een grote biogasinstallatie. De installatie ontdoet biogas van verontreinigingen en zet het met koelmachines om in bio-LNG. De biofabriek in Skogn zet afval uit de visserij en uit een naastgelegen papierfabriek om in biogas. De installatie van Wärtsilä maakt het gas vervolgens vloeibaar, door het tot -162 graden Celsius te koelen.

ECN wint met nieuw proces benzeen uit biogas

ECN heeft een nieuw proces getoond voor de winning van benzeen uit niet-fossiele bron. De essentiële grondstof voor de chemie is uit biogas te halen. Tot nu toen zijn er geen biobased methoden om benzeen te produceren, maar ECN denkt daar samen met projectpartners Avantium, Catalok en Kodok wel in te zijn geslaagd. Bij het vergassen van lignine, een stof uit vezelrijke biomassa, ontstaat biogas. Dit gas is bruikbaar als alternatief voor aardgas, maar bevat ook 0,5 tot 1 procent benzeen.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.