zaterdag 30 januari 2016

Biomassa klinkt positief, maar is het niet

Sinds kort geeft energieminister Annemie Turtelboom (Open Vld) toe dat haar Turteltaks zo hoog is omdat ze, per 100 euro die ze ophaalt bij elk gezin, bijna de helft gebruikt als subsidie voor de Vlaamse biomassacentrales. Biomassa? Dat klinkt wel positief, maar dat is het niet. Het woord is een typevoorbeeld van framing. Biomassacentrales zijn immers helemaal niet goed voor het milieu.

maandag 25 januari 2016

De Marke test installatie om biogas op boerderijschaal op te waarderen tot groen gas

Op 8 december is voor een pilot een gasopwerkingsinstallatie Bio-Up van het bedrijf CCS uit Deventer geplaatst bij proefboerderij De Marke in Hengelo (Gld). De proefboerderij is onderdeel van Wageningen UR. De Bio-Up is een kleinschalige gasopwerkingsinstallatie. Met de installatie is het mogelijk om op boerderijschaal rendabel biogas op te waarderen naar groen gas van aardgaskwaliteit. Biogas bestaat voornamelijk uit methaan, CO2 zwavel en water. Om biogas op te waarderen tot groen gas moet het CO2, zwavel en water worden verwijderd.

vrijdag 22 januari 2016

Ingreep bij Biogas kost provincie 1,5 miljoen euro

Ruim 1,5 miljoen euro heeft het overheidsingrijpen eind 2014 bij mestverwerker Biogas in Nistelrode in totaal gekost. De provincie Noord-Brabant probeert deze handhavingskosten te verhalen op de bedrijfseigenaar maar tot dusver zonder succes. Dit blijkt uit een overzicht dat de provincie verstrekt heeft op verzoek van het Brabants Dagblad.

donderdag 21 januari 2016

Officiële ingebruikname biomassa-erf

Culemborg levert houtsnippers voor een biomassawaardeketen en heeft daartoe maandag een biomassa-erf in gebruik genomen. Energiebedrijf Thermo Bello is in november 2014 gestart met de ontwikkeling van een project biomassawaardeketen. Doel is om met biomassakachels een aantal panden te verwarmen. De kachels worden gestookt op schone houtsnippers. De houtsnippers werden maandag voor opslag en drogen aangeleverd bij Loonwerkersbedrijf Den Hartog aan het Stokviswegje.

woensdag 20 januari 2016

Biogas uit mest Drentse koeien

Het college van gedeputeerde staten is voornemens een Drentse Green Deal af te sluiten met Stichting Het Hooge Wold voor een co-vergistings- annex mestverwerkingsinstallatie. Het college stelt hiervoor € 95.050,- beschikbaar. Er zijn gesprekken gaande met het Drentse DOC Kaas over de mogelijkheid om de 5 miljoen kuub biogas dat hiermee vrijkomt aan de kaasproducent te leveren. Dit levert een flinke reductie op van het verbruik van fossiele brandstoffen.

Voor de veehouderij geldt een verplichting om een deel van de vrijkomende mest te verwerken. Voor Stichting Het Hooge Wold was dit de aanleiding om een co-vergistings- annex mestverwerkings-installatie te willen bouwen op het industrieterrein De Wieken te Hoogeveen. De benodigde grondstoffen zullen door een nog op te richten coöperatie van boeren uit de regio en de deelnemende bedrijven worden geleverd. DOC Kaas heeft in gesprekken de intentie uitgesproken dat zij het opgewekte biogas onder een aantal voorwaarden via een nog aan te leggen transportleiding willen afnemen.

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: ‘Het verwerken van mest tot brandstoffen wordt steeds meer toegepast. Hiermee snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds wordt de mestproblematiek deels opgelost. Anderzijds kan het vrijgekomen biogas weer ingezet worden als brandstof voor onder andere grote bedrijven. Omdat de toepassing van biogas een forse reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen oplevert is besloten het project financieel te ondersteunen met deze Green Deal.‘

dinsdag 19 januari 2016

ABN AMRO nieuwe partner KLM’s Corporate BioFuel Programma

Het KLM Corporate BioFuel Programma heeft er een nieuwe 12e partner bij: ABN AMRO is officieel toegetreden tot de groep toonaangevende bedrijven die net als KLM duurzaamheid belangrijk vindt en werkt aan het verkleinen van haar milieuvoetafdruk.

Het tekenmoment vond plaats op het hoofdkantoor van ABN AMRO met Gerrit Zalm, Voorzitter van de Raad van Bestuur bij ABN AMRO en Pieter Elbers, president-directeur en CEO van KLM.
Gerrit Zalm: "We zijn blij dat we kunnen instappen in dit duurzame initiatief van KLM. Op meerdere vlakken werken wij als bank aan het terugdringen van CO2-uitstoot. Dit programma sluit daar goed bij aan."

“De toetreding van ABN AMRO is een waardevolle toevoeging aan KLM’s Corporate BioFuel Programma. KLM werkt wereldwijd samen met diverse partners om de ontwikkeling van duurzame biofuel te versnellen, zodat de prijs als gevolg van een toenemend aanbod daalt en daarmee hopelijk meer luchtvaartmaatschappijen op duurzame biofuel gaan vliegen. Iedere ontwikkeling is weer een stap in de richting van een duurzamere luchtvaart”, aldus Elbers.

De bedrijven die deelnemen in het KLM Corporate BioFuel Programma betalen een toeslag die het verschil in prijs overbrugt tussen duurzame biofuel en traditionele kerosine. Deze investering wordt volledig aangewend voor de aanschaf van duurzame biofuel door KLM die onder andere op de luchthaven Schiphol wordt toegevoegd aan het brandstofsysteem van het vliegtuig. Hiermee verkleinen de deelnemende bedrijven hun eigen CO2 uitstoot als gevolg van hun zakelijk vliegverkeer en dragen de deelnemers bij aan de verdere ontwikkeling van de markt voor biobrandstoffen.

De duurzame biofuel voor het KLM Corporate BioFuel Programma wordt geleverd door SkyNRG, een bedrijf dat in 2010 is opgezet door KLM. Om nu en in de toekomst de juiste beslissingen te maken op het gebied van duurzaamheid, wordt SkyNRG geadviseerd door een onafhankelijke Sustainability Board. Deze Board bestaat uit de Nederlandse tak van het Wereld Natuurfonds, Solidaridad en de Energy Academy Europe.

Het KLM Corporate BioFuel Programma bestaat sinds 2012. Naast ABN AMRO zijn Accenture, CBRE, FMO, FrieslandCampina, Gemeente Amsterdam, Heineken, Loyens & Loeff, Nike, PGGM, Perfetti Van Melle en Schiphol Group partners van het programma. KLM streeft ernaar om de CO2-uitstoot tegen 2020 met 20% (tov. 2011) te verminderen door de vloot te vernieuwen, duurzame biobrandstoffen te gebruiken en de vluchtefficiëntie te verhogen. KLM is reeds ‘best in class’ in fuel efficiency en het gebruik van duurzame biofuel.

maandag 18 januari 2016

Nederlands Technische Afspraak classificatie biomassa voor energietoepassing wordt herzien

NTA 8003 ‘Classificatie van biomassa voor energietoepassing’ beschrijft een classificatiesysteem voor het indelen van vaste en vloeibare biomassastromen als brandstoffen voor energiewinning. Voor de herziening van deze norm wordt een nieuwe werkgroep ‘Herziening NTA 8003’ opgericht. Belanghebbende partijen kunnen zich tot 21 februari bij NEN melden voor deelname aan de werkgroep. Er zijn verschillende aanleidingen om de NTA 8003 uit 2008 te herzien. Er bestaat bijvoorbeeld onduidelijkheid ten aanzien van ontbrekende classificaties. Dit komt onder andere door technische ontwikkelingen sinds 2008.

zondag 17 januari 2016

Boerderij levert biogas aan gasnet door uitvinding

Boerderij De Marke in Hengelo is de eerste die op boerderijschaal groen gas uit mestvergisting levert aan het gasnet. Woensdag 13 januari werd de Bio-Up in werking gezet. Ontwikkelaar is CCS Energie-advies. Directeur R. Cornelissen: “Dankzij Bio-Up is er nauwelijks methaanemissie.”

donderdag 14 januari 2016

TU/e-studententeam werkt aan ’s werelds eerste auto op mierenzuur

Een auto bouwen die rijdt op mierenzuur. Dat is de ambitie van Team FAST, een nieuw studententeam van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Mierenzuur kan als opslag dienen voor de milieuvriendelijke brandstof waterstof. Een auto op mierenzuur heeft daarom meerdere voordelen ten opzichte van bestaande waterstof- en elektrische auto’s. Vandaag zet het team de eerste, concrete stap met de presentatie van een schaalmodel van één meter groot dat eigenhandig rijdt op mierenzuur.

Met het gebruik van mierenzuur als brandstof hoopt TU/e-studententeam Team FAST de sterke punten van elektrische en waterstofauto’s te combineren, maar dan zónder de nadelen. Elektrische auto’s zijn afhankelijk van batterijen, en hebben daardoor een beperkt bereik. Met waterstof kan een elektrische auto langer doorrijden op één tank, maar waterstof heeft als nadeel dat het vervoer en opslag ervan duur is en dat het onder hoge druk vervoerd moet worden.

Mierenzuur – zo genoemd omdat mieren en andere insecten het kunnen produceren – biedt de mogelijkheid om waterstof eenvoudig op te slaan. Met een chemische reactie, vorig jaar door TU/e-onderzoekers ontdekt, kan waterstof met CO2 bliksemsnel omgezet worden in mierenzuur, en andersom. Dankzij het vloeibare karakter van mierenzuur kun je waterstof dus makkelijk en goedkoop vervoeren.

Team FAST ziet mogelijkheden om deze reacties in een auto te laten plaatsvinden, waarbij je het waterstof gebruikt om een elektromotor aan te drijven. Mierenzuur zal daarom voor de consument vergelijkbaar zijn met het gebruik van benzine. Deze overeenkomst zorgt er bovendien voor dat het gebruik van mierenzuur makkelijk in de bestaande brandstofinfrastructuur kan worden overgenomen. Bovendien kan mierenzuur als energiedrager veel breder worden ingezet; energie uit zon en wind kan ook worden opgeslagen in mierenzuur en vervolgens gebruikt worden waar nodig.

Team FAST wil in 2017 ’s werelds eerste auto hebben die rijdt op mierenzuur. Dat doen ze door een bestaande waterstofauto om te bouwen. Vandaag presenteert het team het bewijs in het klein: een schaalmodel van één meter groot dat kan rijden op mierenzuur. Voor het eind van dit jaar hopen ze het rijden op mierenzuur in een bus te demonstreren.

Team FAST is een team van 20 studenten, afkomstig van verschillende opleidingen. Met hun idee voor een auto op mierenzuur wonnen ze vorig jaar al een BRAINS-award voor duurzaamheid. Eind vorig jaar won het team een beurs van 50.000 euro in de Open Mind-competitie van Technologiestichting STW.

De presentatie van het schaalmodel vindt vanavond plaats in de Blauwe Zaal van het Auditorium op de campus van de TU Eindhoven. Aanvang 18.00 uur, deuren gaan om 17.30 uur open. Om hierbij aanwezig te zijn dient u zich via onderstaande contactgegevens aan te melden.

Veehouders De Baronie stappen over op biomassa


Veehouders in de zuidelijke Baronie stappen voor een deel van hun energievoorziening over van aardgas op biomassa. Zes kalverhouders uit Baarle-Nassau en omgeving richten speciaal daarvoor een corporatie op waar andere veehouders zich bij aan kunnen sluiten. Dat zegt Ton van Korven van de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO).

woensdag 13 januari 2016

Boer in Hengelo heeft primeur en maakt zelf groen gas

Proefboerderij De Marke in Hengelo Gelderland kan als eerste boerenbedrijf ter wereld zelf mest omzetten in zogeheten groen gas en dit weer terug leveren aan het net. De Wageningen Universiteit heeft samen met onder andere TNO en LTO een installatie ontwikkeld die dit op kleinschalig niveau kan doen. Vanmiddag werd de installatie officieel in gebruik genomen. De afgelopen zes maanden is het apparaat al getest.

dinsdag 12 januari 2016

Amsterdamse haven, pas op met biomassa

De Amsterdamse haven draait nu grotendeels op de doorvoer van olie en steenkool. Dat de haven dit wil verminderen, is een loffelijk streven. De steenkool, vooral afkomstig uit Colombia gaat daar gepaard met mensenrechtenschendingen en vervuiling. Maar de groeiende handel in biomassa is niet zonder vergelijkbare risico’s. Het stimuleringsbeleid van Europa voor biomassa zorgt dat een groot aantal landen, waaronder Brazilië, Maleisië, Mozambique en een aantal West Afrikaanse landen zich klaar maken voor grootscheepse export van houtpellets
De Amsterdamse haven draait nu grotendeels op de doorvoer van olie en steenkool. Dat de haven dit wil verminderen, is een loffelijk streven. De steenkool, vooral afkomstig uit Colombia gaat daar gepaard met mensenrechtenschendingen en vervuiling. Maar de groeiende handel in biomassa is niet zonder vergelijkbare risico’s. Het stimuleringsbeleid van Europa voor biomassa zorgt dat een groot aantal landen, waaronder Brazilië, Maleisië, Mozambique en een aantal West Afrikaanse landen zich klaar maken voor grootscheepse export van houtpellets - See more at: http://www.joop.nl/opinies/amsterdamse-haven-pas-op-met-biomassa#sthash.0N96DB8V.dpuf
De Amsterdamse haven draait nu grotendeels op de doorvoer van olie en steenkool. Dat de haven dit wil verminderen, is een loffelijk streven. De steenkool, vooral afkomstig uit Colombia gaat daar gepaard met mensenrechtenschendingen en vervuiling. Maar de groeiende handel in biomassa is niet zonder vergelijkbare risico’s. Het stimuleringsbeleid van Europa voor biomassa zorgt dat een groot aantal landen, waaronder Brazilië, Maleisië, Mozambique en een aantal West Afrikaanse landen zich klaar maken voor grootscheepse export van houtpellets - See more at: http://www.joop.nl/opinies/amsterdamse-haven-pas-op-met-biomassa#sthash.0N96DB8V.dpuf
De Amsterdamse haven draait nu grotendeels op de doorvoer van olie en steenkool. Dat de haven dit wil verminderen, is een loffelijk streven. De steenkool, vooral afkomstig uit Colombia gaat daar gepaard met mensenrechtenschendingen en vervuiling. Maar de groeiende handel in biomassa is niet zonder vergelijkbare risico’s. Het stimuleringsbeleid van Europa voor biomassa zorgt dat een groot aantal landen, waaronder Brazilië, Maleisië, Mozambique en een aantal West Afrikaanse landen zich klaar maken voor grootscheepse export van houtpellets - See more at: http://www.joop.nl/opinies/amsterdamse-haven-pas-op-met-biomassa#sthash.0N96DB8V.dpuf

maandag 11 januari 2016

Nederland helpt miljoenen Aziaten met biogas

Zo'n drie miljoen Aziaten in acht landen profiteren van nieuwe vorm van energiewinning. Het gas wordt gebruikt voor verlichting en om mee te koken. Het wordt gewonnen door mest te vergisten. Op het congres Empowering Progress, over energieoplossingen voor ontwikkelingslanden, maakte SNV bekend dat inmiddels bijna drie miljoen Aziaten geholpen worden. Op het congres werden verder nieuwe ideeën getoond, maar ook werden financiers, hulporganisaties en bedrijven die iets doen, of gaan doen, met duurzame energie voor ontwikkelingslanden samengebracht.

zondag 10 januari 2016

Biogas vanuit de tuin

Een composthoop maken behoort tot het verleden met de HomeBiogas. Dit biogassysteem voor in de tuin zet organisch afval om in groen gas en vloeibare mest. Dagelijks kan de HomeBiogas zo’n 6 l afval verwerken, waarmee hij voldoende produceert voor het dagelijkse gasverbruik tijdens het koken, zo’n één tot drie uur.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.