zondag 30 juli 2017

Bauernverband wil massieve uitbouw biovergistingscapaciteit

Landbouw en biovergisting onderhouden nauwe banden. De Duitse boerenfederatie Deutscher Bauernverband (DBV) meent bovendien dat de biovergistingscapaciteit massief moet worden uitgebouwd als bijdrage aan de verduurzaming van de landbouw. Biovergisting is in Duitsland een activiteit die onveranderd op kleinere schaal plaatsvindt. Van de rond 9.000 vergistingsinstallaties worden er volgens de jongste cijfers van het Statistische Bundesamt ongeveer 6.500 geëxploiteerd door landbouwondernemers. Daarvan hebben 4.200 een vermogen van minder dan 500 kilowatt (kW). Rond de 1.200 daarvan zijn kleiner dan 150 kW.

vrijdag 28 juli 2017

Melkveehouders in Noord Deurningen zetten eigen biogasnetwerk op

Zeven melkveehouders in Noord Deurningen zijn begonnen met de aanleg van een eigen biogasnetwerk. Het is een unieke operatie, want eerste in zijn soort: een ruim tien kilometer lang netwerk dat biogas van de boerderij transporteert naar industriële energieafnemers. In Noord Deurningen produceren melkveehouderijen in een coöperatie genaamd Energiecoöperatie IJskoud het biogas door op eigen bedrijf mest van melkkoeien te vergisten.

maandag 24 juli 2017

Gelderland koploper biobased economy

Gelderland is koploper in de biobased economy in Nederland. Dat blijkt uit een rapport dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) heeft uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van EZ. Meer dan een kwart van alle biobased projecten in Nederland wordt uitgevoerd in Gelderland.

In een biobased economie worden fossiele grondstoffen vervangen door ´groene´ grondstoffen, oftewel biomassa. In de afgelopen 6 jaar zijn 1.300 projecten uitgevoerd om de biobased economie te stimuleren. Ruim 25% van die projecten is uitgevoerd in Gelderland. Voorbeelden zijn de biologisch afbreekbare koffiecups van Peeze, de verwerking van natuurvezels zoals gras en tomatenafval in de papierindustrie en de proeftuin voor de Groene Eiwitversneller in Twello.

Gedeputeerde Michiel Scheffer: `Gelderland wil de groenste industrie van Nederland zijn door bedrijven schoner te laten produceren, ‘groen’ in te kopen en kringlopen te sluiten. Het RVO rapport laat zien dat afval stukje bij beetje de nieuwe grondstof wordt in Gelderland.´In 2030 moet de circulaire economie in Gelderland zorgen voor 700 miljoen euro extra omzet, 5000 nieuwe banen en 50% minder grondstofgebruik in de industrie.

De inzet van hernieuwbare grondstoffen en het hergebruik van materialen leidt tot nieuwe economische kansen. Door slimmer gebruik te maken van schaarse grondstoffen verdienen biobased investeringen produceren zichzelf weer terug. Vooral in innovatieve ‘nichebedrijven’ kunnen biobased producten goed ontwikkeld worden, omdat zij maatwerk maken voor de maakindustrie. Gelderland heeft veel van deze ‘verborgen kampioenen’, die marktleider zijn in een uniek industrieel product.

vrijdag 21 juli 2017

Lichten in Ritthem branden straks op poep en pies

Van uitwerpselen energie maken, het klinkt misschien als middeleeuwse alchemie, maar in Ritthem is het pure ernst voor het Waterschap Scheldestromen. Want de rioolzuiveringsinstallatie daar wordt verbouwd, zodat die meer stroom opwekt dan verbruikt. Stroom opwekken doet de waterzuivering al, maar op dit moment wekt hij minder stroom op dan hij verbruikt. Zo'n 80 tot 90 procent van het eigen stroomverbruik wordt door de centrale zelf opgewekt.

dinsdag 18 juli 2017

Liander verlaagt druk in gasnet om meer groen gas in te voeden

Groen Gas Gelderland heeft sinds april dit jaar 230.000 kubieke meter groen gas ingevoed in het gasnet van Huissen. Dat is vergelijkbaar met het jaarverbruik van 153 huishoudens. Vanwege de toename van de invoeding van groen gas heeft Liander de druk in het Huissense gasnet verlaagd. Hierdoor kunnen groen gas overschotten ’s nachts in het net worden opgeslagen voor gebruik tijdens de volgende dag.

Groen gas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Het gas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar. Op grote schaal wordt groen gas met name geproduceerd uit GFT-afval, rioolwater, mest en andere biomassastromen. Een nieuwe ontwikkeling is kleinschalige productie van groen gas uit mest bij de boer op het erf.

Groen Gas Gelderland produceert sinds begin 2017 groen gas uit vooral mest en gras. Het gas wordt ingevoed op het Huissense gasnet. De vergister gaat de productie de komende maanden vergroten. Liander heeft daarom de druk in het lokale net verlaagd van 8 bar naar 6 bar. Reden is dat tijdens enkele nachten al meer wordt ingevoed dan lokaal wordt verbruikt. Hierdoor kan invoeding ’s nachts gewoon doorgaan en zal de netdruk een klein beetje oplopen, zonder dat consumenten hier last van hebben. Het gasnet functioneert daardoor als tijdelijke opslag van groen gas voor de volgende dag. Zo sloeg Groen Gas Gelderland afgelopen zondagnacht ongeveer 557 kubieke meter gas op in het gasnet van Huissen. De verlaging van de netdruk in Huissen is een tijdelijke maatregel. Vanaf volgend jaar wordt een netkoppeling gemaakt met het Arnhemse gasnet, zodat het groene gas op dit grotere net kan worden ingevoed.

zondag 16 juli 2017

Zonder biomassa haalt Nederland doelen niet

Greenpeace gaat ervan uit dat de centrale niet meer dan 15 procent van de productie kan realiseren met biomassa. Dat kan wel en er zijn al meerdere voorbeelden van in Europa, onder meer in Denemarken en Engeland. RWE heeft op dit moment voor Eemshaven een vergunning voor maximaal 15 procent biomassa. Voor een eventuele verhoging van dit percentage is een verruiming in de vergunning nodig. Technisch kan de Eemshavencentrale een veel hoger percentage biomassa aan. Daarvoor zijn slechts geringe aanpassingen nodig.

vrijdag 14 juli 2017

Marrum in verzet tegen biovergisters

Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk heeft een brandbrief aan de gemeente en provincie gestuurd tegen de mogelijke komst van twee biovergisters. Energiebedrijf Engie wil aan de Botniaweg in het dorp een co-vergister bouwen van 100.000 ton. Ook zijn er plannen voor een mono-vergister van 36.000 ton aan de Nieuweweg. Doarpsbelang noemt twee vergisters aan weerszijden van het dorp onverantwoord.

maandag 10 juli 2017

'Genoeg biomassa in omgeving warmtecentrale in Utrecht'

Eneco gaat voor de nieuwe biowarmtecentrale in Utrecht alleen resthout gebruiken dat uit de regio komt. Hierover heeft het energiebedrijf contracten gesloten met leveranciers. Dat meldt het provinciebestuur op vragen van PvdA. De provincie heeft eerder de vergunning afgeven voor het gebruik van de centrale, die op industrieterreinen Lage Weide komt.

vrijdag 7 juli 2017

Nieuw groengasvulpunt geopend in Winsum

Wie groengas wil tanken kan vanaf nu ook terecht aan de Garnwerderweg in Winsum. Het nieuwe vulpunt bij het BP tankstation werd op 6 juli officieel geopend door gedeputeerde Nienke Homan en wethouder van de gemeente Winsum Harmannus Blok. Het is het negende tankstation in onze provincie en nummer 159 in heel Nederland. Het vulpunt is ontwikkeld door Holthausen Clean Energy Solutions, die daarmee is ingegaan op de vraag van de provincie om meer vulpunten te realiseren. De gemeente heeft de vergunning verleend en de locatie ter beschikking gesteld.

De Holthausen Groep is al enkele jaren bezig met de verduurzaming van vervoer. Zo is het bedrijf behalve met de ontwikkeling van groengasvulpunten ook actief bezig met tankstations voor waterstof. Het voordeel van waterstof boven groengas is dat het tanken snel klaar is, je er langere afstanden op kunt rijden en dat het veel beter te transporteren is, doordat de energie in gasvorm is op te slaan. De verduurzaming gaat stapsgewijs: groengas is stap één, waterstof de volgende. De vulpunten dragen de naam Holthausen Energy Points en worden de komende jaren verder in Noord-Nederland neergezet.

Gedeputeerde Nienke Homan van de provincie Groningen is van mening dat het nieuwe vulpunt onderdeel is van een groter netwerk, waarin alle vormen van duurzame mobiliteit een plek hebben: groengas, elektrisch vervoer, zelfrijdende busjes, waterstof en de fiets. Ze passen in een regio waarin steeds minder CO2-uitstoot plaatsvindt en waar de overgang naar duurzame energie hoge prioriteit heeft. Homan: "Met dit nieuwe Energy Point krijgen we een betere dekking in de hele provincie. De gedachte is dat hierdoor steeds meer mensen kiezen voor een auto op groengas, omdat je binnen korte afstand de auto kunt vullen. Met dit tankstation hebben we de eerste stap gezet".

Het groengasvulpunt in Winsum is de eerste in een reeks van vijf nieuwe vulpunten in de provincie. De andere vier worden later dit jaar en begin 2018 geopend, in Appingedam, Groningen, Meeden en

Groengas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas te zuiveren en te drogen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Na deze bewerkingen mag het groen gas heten en is het een duurzaam alternatief voor fossiel aardgas. Groengas kan ingevoerd worden op het normale gasnet en gebruikt worden door iedereen die een gasaansluiting heeft. Omdat groengas dezelfde eigenschappen heeft als aardgas, hoeven apparaten niet aangepast te worden.

dinsdag 4 juli 2017

‘RWE-kolencentrale geheel op biomassa’

Energiereus RWE wil de kolencentrale in de Eemshaven uiteindelijk geheel op biomassa stoken.  Dat meldt vestigingsmanager Taco Douma in een toelichting op het besluit van de raad van bestuur om vanaf de eerste helft van 2019 15 procent van de steenkool te vervangen door biomassa. Dat komt neer op 800.000 ton houtpellets die, aldus RWE, voldoen aan de duurzaamheidscriteria die de Nederlandse natuur- en milieuorganisaties hebben onderschreven.

Voor biogas relevante wijziging in Vlaams energiebeleid

Door de definitieve wijziging van het Energiebesluit wijzigt er één en ander aan de steun voor groene stroom geproduceerd door biogasinstallaties. Door de goedkeuring van het Warmteplan 2020 staan nog meer veranderingen op stapel. Biogas-E, het platform voor anaerobe vergisting, schat van beide beleidswijzigingen de betekenis in voor biogasinstallaties. Zo zullen (nieuwe) pocketvergisters in de toekomst waarschijnlijk geen steun meer krijgen onder de vorm van groentestroom- of warmtekrachtcertificaten. Voor kleinschalige energietechnologieën kiest de regering namelijk voor het geleidelijk overstappen van exploitatie- naar investeringssteun.

maandag 3 juli 2017

Afvalprobleem ter plekke aanpakken

'We willen een wereldwijde afvalrevolutie in gang zetten.' Aan het woord is Lara van Druten, oprichter van het Nederlandse The Waste Transformers dat een installatie heeft ontwikkeld waarmee organisch afval wordt omgezet in biogas. Het baanbrekende van het product is dat het simpel te installeren en te bedienen is, weinig ruimte inneemt en daardoor lokaal in te zetten is. Sinds vorig jaar wordt het organische afval van alle restaurants en bedrijven op het Amsterdamse Westergasterrein verzameld onder leiding van The Waste Transformers en verwerkt in de installatie op datzelfde terrein.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.