vrijdag 27 februari 2009

Steyr presenteert trekker op biogas


In Oostenrijk wordt deze week de eerste trekkerserie gepresenteerd die op biogas rijdt. Trekkerfabrikant Steyr heeft een trekker ontwikkeld met 195 PK die rijdt op 60 procent biogas en 40 procent diesel. De trekker stoot 20 procent minder CO2 uit dan een vergelijkbare trekker op diesel.

Biogasfabriek hoeft niet dicht


De biogasfabriek van Orgaworld in Elsendorp bij Gemert hoeft niet dicht. Dat heeft de Raad van State bepaald. Een buurman heeft grote bezwaren tegen de fabriek waar biogas wordt gewonnen uit plantaardig afval. Hij eiste dat de provincie de installatie stillegt. De Raad van State stelt dat het om incidenten gaat en dat er geen structurele problemen zijn.

donderdag 26 februari 2009

Ethanol uit bakkersgist


Onderzoeker Eckhard Boles (Goethe-Universität, Frankfurt) heeft octrooi aangevraagd op een simpele genetische modificatie die bakkersgist (Saccharomyces cerevisiae) in staat stelt om xylose om te zetten in ethanol. Cellulose uit biomassa is nu vrijwel volledig te vergisten, zo claimt hij op de website van Applied and Environmental Microbiology. Overigens denkt Boles niet dat dit de ultieme oplossing is voor het biobrandstoffenvraagstuk. Hij is mede-oprichter van Butalco, een bedrijfje in Zwitserland dat gistcellen probeert aan te leren om biobutanol te maken in plaats van ethanol.

SenterNovem traag met subsidies


SenterNovem loopt soms twee maanden achter met het uitbetalen van MEP-subsidies aan boeren die windenergie opwekken of biomassa vergisten. Dat blijkt uit een rondgang langs boeren. SenterNovem zegt dat de gemiddelde wachttijd nu drie weken bedraagt, en verder wordt teruggebracht.

woensdag 25 februari 2009

Strikere voorwaarden voor Electrabel


Het provinciebestuur heeft de milieuvergunning van de elektriciteitscentrale van Electrabel in Genk aangepast. Er zijn striktere voorwaarden opgelegd voor het stoken van biomassa in de elektriciteitscentrale. Electrabel wil meer olijfmassa verbranden om groene stroom te produceren. De energieleverancier maakt nu al gebruik van aardgas, olijfpitten, druivenpitten, slib en houtstof om stroom op te wekken.

Partij voor de Dieren tegen opwekken biogas uit slachtafval


De Partij voor de Dieren (PvdD) pleit voor het verbieden van het opwekken van biogas uit slachtafval. De Gelderse afdeling van de partij heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten (GS) van die provincie over de herkomst van het biogas waarop het openbaar vervoer in Gelderland rijdt. De partij wil een duidelijk onderscheid tussen de verschillende soorten biogas, zodat consumenten weten welk gas gebruikt wordt.

dinsdag 24 februari 2009

Productie duurzame stroom gestegen


De productie van duurzame elektriciteit is vorig jaar gestegen met 1,5 procent tot 7,5 procent ten opzichte van 2007. Die stijging komt vooral door de groei van de elektriciteitsproductie uit windenergie en biomassa, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De grote elektriciteitscentrales gebruikten in 2008 ruim een kwart meer biomassa dan in 2007, meldt het CBS. Dat was nog wel veel minder dan in 2005 en 2006. Toen was de subsidieregeling ruimer.

PvdA positief over keuze Vattenfall


De PvdA staat in principe positief tegenover de beslissing van Nuon om een minderheidsaandeel van het bedrijf aan Vattenfall te verkopen. Woordvoerder Diederik Samsom: "Daarmee voldoet NUON aan de klemmende oproep die de PvdA eerder deed: zoek een internationale partner in duurzaamheid en houd daarbij voorlopig zeggenschap over de strategie." Volgens Samsom is het Zweedse energiebedrijf Vattenfall met haar grote investeringen in wind, water en biomassa een ideaal energiebedrijf waarmee de weg naar een duurzame energievoorziening voortvarend kan worden afgelegd. De afgelopen jaren bleek al dat de Nederlandse energiebedrijven Nuon en Essent te weinig investeren in duurzame energie.

maandag 23 februari 2009

Vattenfall neemt belang in Nuon


Het Zweedse Vattenfall neemt een groot belang in de commerciële tak van energieconcern Nuon. Daarover hebben partijen afgelopen weekend een overeenkomst bereikt. Recent werd bekend dat Essent een overnamebod van ruim 9 miljard euro heeft gekregen van het Duitse RWE. Vattenfall is in handen van de Zweedse staat. Vattenfall is momenteel de op vier na grootste producent van elektriciteit in Europa en de grootste producent van warmte.

Subsidies groene stroom verruimd


De subsidieregeling voor het opwekken van groene stroom is uitgebreid. Voortaan vallen ook stroom uit waterkracht en grootschalig gebruik van zonne-energie er onder, aldus minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken). De subsidie moet dit jaar goed zijn voor zo'n 1000 megawatt aan projecten, tegenover vorig jaar 655 megawatt. De regeling voor biomassa wordt ook ruimer, doordat er meer stoffen gebruikt mogen worden.

vrijdag 20 februari 2009

De Meerlanden in vergisting


Afvalverwerker De Meerlanden start binnenkort met de ombouw van hun composteringsproces van GFT-afval. Straks kan door middel van een vergistingsproces biogas opgewekt worden uit GFT-afval. Het eindproduct blijft compost. Een deel van het biogas zal mogelijk aan de glastuinbouw worden geleverd. De Meerlanden zal in ieder geval de bij het vergistingsproces vrijgekomen zuivere CO2 leveren aan de glastuinbouw in PrimAviera. Deze zuivere CO2 zal in het distributienet worden geïnjecteerd.

Sainsbury in biogas


De derde grootste winkelketen uit Engeland, Sainsbury, gaat nog meer van zijn trucks uitrusten met hybride systemen die zowel op biogas als diesel lopen. Daarbij gaat het om biomethaan, dat is samengesteld uit afval. De eerste van deze systemen werden al in augustus in gebruik genomen.

donderdag 19 februari 2009

Mestvergisting past goed in energiekringloop biologische bedrijven


Biologische varkensbedrijven die de energiekringloop willen sluiten kunnen het energieverbruik bij de gewasteelt compenseren door energieproductie. Dit is goed mogelijk via mestvergisting. Met het biogas zijn elektriciteit en warmte op te wekken. Bijkomend voordeel is dat meer biologische mest ontstaat. Voor een rendabele mestvergistingsinstallatie zijn een grote omvang, de inzet van coproducten en een goede warmtebenutting noodzakelijk. Biogas is bruikbaar als voertuigbrandstof. Ook is het mogelijk om biogas af te voeren naar het aardgasnet en zijn er lokale plannen om een apart transportnet voor biogas op te zetten.

Greenpeace weinig positief over Electrabel


Greenpeace is weinig positief over het groene-stroomaanbod van Electrabel. Het Belgische bedrijf krijgt een min dertien omdat het aanbod voor 80 procent bestaat uit biomassa zoals houtpellets en olijfpitten die verbrand worden in verouderde steenkoolcentrales. De milieuorganisatie zet ook vraagtekens bij de groene stroom die Luminus aanbiedt. Greenpeace geeft Luminus Groen maar 15 op 100 omdat de groene elektriciteit onder meer gewonnen wordt uit palmolie. En dat is volgens de milieuorganisatie een weinig duurzame manier van energieopwekking omdat de aanleg en uitbating 'een verwoestende impact heeft op het regenwoud, met allerlei andere milieuproblemen, klimaatproblemen en sociale problemen tot gevolg'.

woensdag 18 februari 2009

Bezwaren tegen biovergisting Suiker Unie


Bij de Raad van State is bezwaar gemaakt tegen de milieuvergunning die de provincie Noord-Brabant heeft verleend aan Suiker Unie voor de bouw van een biovergistinginstallatie bij de suikerfabriek in Dinteloord. Zij vinden dat er een milieueffectrapport had moeten worden opgesteld voor het plan. Het Brabants college achtte dat niet nodig. De vergistinginstallatie die Suiker Unie wil realiseren moet jaarlijks 100.000 ton plantaardig afval uit de voedingsindustrie en van landbouwbedrijven verwerken.

Biomassa Energie Centrale in gebruik genomen


Deze week is de Biomassa Energie Centrale (BEC) Twence op de grens van Hengelo en Enschede (Boeldershoek) in gebruik genomen. Regiovoorzitter en burgemeester van Enschede Peter den Oudsten riep minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken op om de banken ertoe te bewegen dit soort investeringen te blijven financieren.

dinsdag 17 februari 2009

Duitse samenwerking biogas


Twee Duitse bedrijven - WE Innogy en Westphalia-Lippe Agricultural Association (WLV) gaan samenwerken op het gebied van biogas in Münster. Daarbij zal men zich volledig richten op koeienmest. Volgens Fritz Vahrenholt, voorzitter van RWE Innogy, is het gebied ideaal voor dit soort experimenten. Als het experiment slaagt, zal RWE ook in andere regio en in Europa installaties bouwen.

Warmtenet voor Winsum


Het college van Winsum wil onder vooraarden meedoen aan een aan te leggen warmtenet in Winsum-West. Daarbij produceert een mestvergister biogas, dat wordt omgezet in elektriciteit. De gemeenteraad moet uiteindelijk beslissen of Winsum er echt aan mee wil doen.

maandag 16 februari 2009

Bungalowpark over op duurzame energie


Het bungalowpark Park Molenheide in het Belgische Houthalen-Helchteren is volledig overgeschakeld op duurzame energie voor stroom en verwarming voor zijn 360 vakantiewoningen en 10.000 vierkante meter overdekte accommodatie. De energie is afkomstig van een landbouwbedrijf uit de buurt, waar biogas wordt opgewekt uit onder meer varkensmest, zure melk en hondenbrokken. Molenheide bespaart door de omschakeling 350.000 liter stookolie.

MEI subsidies voor biomassa


Aan zes aardwarmteprojecten en elf biobrandstofprojecten zijn zogeheten MEI subsidies toegekend. Het aantal biobrandstofprojecten dat subsidie kreeg, ligt met elf hoger dan bij aardwarmte. De subsidiebedragen liggen echter lager (50.000 euro). Het betreft voornamelijk installaties voor biomassa. Minister Gerda Verburg wil met de subsidieregeling de omschakeling naar een milieuvriendelijke glastuinbouw stimuleren. Daarbij streeft de tuinbouw naar een energieleverende bedrijfsvoering, zoals bij aardwarmte.

vrijdag 13 februari 2009

Algen als biomassa


Japan Airlines gaat algenolie testen. Om in de nog immer stijgende vraag naar olie te voorzien zou wereldwijd een veel groter landbouwareaal nodig zijn, onder andere leidend tot stijgende voedselprijzen en verdere vernietiging van regenwoud. Tropische ontbossing zorgt nu al voor zo’n 20 procent van de jaarlijkse CO2-uitstoot. Algen zouden wél het beoogde energierendement kunnen leveren. De biomassa van algen groeit 20 tot 30 keer zo snel als die van voedingsgewassen.

Landschap is energiebron


Het landschap is een bron van energie. Het voorziet ons van enorme hoeveelheden biomassa die wij kunnen gebruiken voor onze voedselvoorziening, maar ook als brandstof. Het landschap met haar natuur is voor de mens ook een bron van welzijn en gezondheid. Auteur Tom Bade, die het boek 'Een calorierijk landschap' schreef, ziet overeenkomsten tussen investeren in landschap en natuur en investeren in harde infrastructuur, waarvan de economie meeprofiteert.

donderdag 12 februari 2009

Miljardproductie ethanol binnen handbereik


In het jaar 2030 moeten de VS in staat zijn om jaarlijks 340 miljard liter ethanol te produceren uit biomassa. Dat dekt eenderde van de voor dat jaar voorspelde brandstofbehoefte, zo blijkt uit een studie van Sandia National Laboratories en autofabrikant General Motors.

Energieplan Vlaanderen valt duurder uit


Het groene stroomplan van de Vlaamse regering zal leiden tot prijsverhogingen van 40 procent voor de industrie. Dat zegt de Federatie van Belgische Industriële Energieverbruikers (Febeliec). Het stroomplan bepaalt dat 13 procent van de elektriciteitsproductie tegen het einde van het volgende decennium voor 13 procent uit groene stroom moet bestaan. Maar Febeliec stelt dat de productie van die groene stroom duurder is. Die meerprijs kan volgens Febeliec echter gewoon doorgerekend worden aan de klanten.

woensdag 11 februari 2009

Normen voor groene grondstoffen


De Europese Commissie heeft een opdracht voor normalisatie van biobased producten verleend aan het Europese normalisatie-instituut CEN. Men wil komen tot Europese normen die de introductie van biobased producten en diensten kunnen ondersteunen of versnellen. Samen met het Duitse normalisatie-instituut DIN neemt NEN het voortouw in dit project.

'Kerncentrales onnodig'


Nieuwe kerncentrales zijn niet nodig. Directeur Arjan ten Elshof van energiebedrijf Eneco meent dat duurzame energiebronnen als wind, zon en biomassa er op tijd voor kunnen zorgen dat er voldoende elektriciteit beschikbaar is. Ten Elshof stelt dat Eneco niet principieel tegen kernenergie is. Er mag best over gediscussieerd worden, maar kernenergie is volgens hem niet nodig.

dinsdag 10 februari 2009

Zelfvoorzienend kantoorpark


Vlakbij Schiphol is een nieuw kantorenpark gepland: Park 20/20. Wat energie betreft moet het park zoveel mogelijk zelfvoorziend zijn. Er komt een warmte/koude-opslag met een warmtewisselaar, hierdoor is gasverbruik niet nodig. Zo komt er een zogeheten Central Facility die het afvalwater gaat vergisten. Met het gas dat vrijkomt, kan elektriciteit opgewekt worden.

Waterstofcentrale in Vlissingen


Vlaamse onderneming C.GEN wil in Vlissingen-Oost een milieuvriendelijke elektriciteitscentrale bouwen. Het gaat om een installatie waarin uit steenkool, petcoke, aardgas en biomassa waterstofgas wordt gemaakt. Dat is geschikt voor de productie van elektriciteit en, in de toekomst, voor een economie met waterstofgas als energiedrager. De centrale krijgt om te beginnen een capaciteit van 800 megawatt en moet over zes of zeven jaar in bedrijf zijn.

maandag 9 februari 2009

Vlaanderen legt grondslag voor groenestroombeleid


De Vlaamse Regering wil tegen 2020 13 procent van de geleverde elektriciteit met hernieuwbare energiebronnen opwekken. Groene stroom is elektriciteit uit hernieuwbare energie-bronnen zoals zon, wind, water, afval, bodem of biomassa. "Met het groenestroompakket," aldus Vlaams minister Hilde Crevits, "worden regeerakkoord en beleidsnota volledig uitgevoerd en wordt zelfs al vooruitgelopen op een Europese richtlijn terzake."

Biothane maakt biogas uit afvalwater voor papierfabriek in Hongarije


Veolia Water Solutions & Technologies heeft een veel omvattend contract afgesloten voor een afvalwaterzuiveringsinstallatie met Dunapack in Hongarije. Het project zal gerealiseerd worden door Organica-VWS, Hongarije, samen met Biothane Systems International uit Nederland, beiden zijn dochterondernemingen van Veolia Water Solutions & Technologies. In Dunaújváros, 70 km ten zuiden van Budapest, heeft de producent van kwaliteitspapier zijn productiecapaciteit verhoogd met 350,000 ton per jaar en bereikt hiermee een verdrievoudiging van zijn huidige capaciteit van 200,000 ton. Het verhogen van het productievolume maakt het daarom noodzakelijk om de capaciteit van de afvalwaterzuiveringsinstallatie uit te breiden. Hiervoor zal Biothane twee EGSB reactoren (Expanded Granular Sludge Bed) leveren. De Biobed reactor geeft een energiebesparing die ontstaat door enerzijds een verminderde behoefte aan elektrische energie voor beluchting in de aërobe zuivering en anderzijds de productie van meer biogas. Het anaërobe afvalwaterzuiveringsproces, is inmiddels al veelvuldig toegepast in vooral de papier- en kartonindustrie, maar ook in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

vrijdag 6 februari 2009

Biovergister draait op puur stro


Duitse onderzoekers hebben een biovergistingsprocédé ontwikkeld dat geheel kan draaien op stro of andere cellulosehoudende reststoffen uit de landbouw. Het Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme (IKTS) in Dresden heeft met partners uit het midden- en kleinbedrijf een proefopstelling gemaakt. Met deze methode kan de vergistingstijd ook nog eens met 50 tot 70 procent worden gereduceerd.

HVC wil vijf bio-energiecentrales


Huisvuilcentrale HVC te Alkmaar ziet ruimte voor vijf bio-energiecentrales in zijn werkgebied. Eén daarvan is gedacht in Zaanstad. Ook wil de HVC een vergistinginstallatie bouwen in Middenmeer en Purmerend. Het afvalbedrijf is actief in 55 gemeenten in Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Friesland. HVC richt zich steeds sterker op het toepassen van biomassa.

donderdag 5 februari 2009

Stookrespijt voor Alphen-Chaam


Alphen-Chaam gaat met meer gemeenten binnen de milieu- en afvalregio Breda meedoen aan een project waarbij groenafval wordt ingezameld en aangeboden voor vergisting, compostering en verbranding. Het afval bestaat onder meer uit snoeihout en bermafval. Voor de uitwerking van de plannen is volgens wethouder Ton Braspenning (CDA) echter wat meer tijd nodig. Ook is nog niet duidelijk hoe het groenafval straks wordt Door dat uitstel krijgen de inwoners nog één keer de gelegenheid hun snoeihout op te stoken.

Vervuilende steenkool leeft van groenestroomcertificaten


Vlaanderen geeft steenkoolcentrales die ook biomassa verbranden groenestroomcertificaten. Alleen dankzij die certificaten zijn steenkoolcentrales goedkoper dan gascentrales, blijkt uit berekeningen van het VITO. Het systeem van groenestroomcertificaten houdt zo een zeer vervuilende energieproductiemethode de hand boven het hoofd, zo meldt de Bond Beter Leefmilieu. Biomassa is vandaag zelfs de belangrijkste bron van groene stroom in Vlaanderen.

woensdag 4 februari 2009

Chili in biodiesel


Chili wil binnen vijf jaar op commerciële schaal biodiesel of bio-ethanol uit hout produceren. Dat soort brandstoffen concurreert niet met de productie van voedselgewassen. Chili moet veel brandstof invoeren en stoot steeds meer broeikasgassen uit. Als het land voldoende hernieuwbare energiebronnen kan aanboren, zijn die twee problemen in één klap opgelost.

Klachten over vergisting Eisendorp


Een bewoner van de Elsendorpseweg in Elsendorp heeft zich bij de Raad van State beklaagd over de vergistingsinstallatie van Orgaworld in die straat. De fabriek, waar biogas en warmte wordt gewonnen uit vloeibaar plantaardig afval, heeft volgens de omwonende teveel storingen waardoor stankoverlast ontstaat. Hij wil dat de provincie de installatie stillegt.

dinsdag 3 februari 2009

4Energy Invest bouwt eenheid in Luik


De Belgische onderneming 4Energy Invest start met de bouw van een biomassa torrefactie-eenheid in Amel, in de provincie Luik. De torrefactie-eenheid zal getorrificeerde houtpellets (biocoal) produceren voor de co-verbranding met poedervormige steenkool in elektriciteitscentrales en houtskool voor barbecuegebruik,

Hout of stro beter verwerken tot biomassa


Omzetting van hout of stro naar biomassa via een aangepast proces is commercieel aantrekkelijk. Dat rekenen onderzoekers van het Forschungszentrum Karlsruhe voor in het tijdschrift Biofuels, Bioproducts and Biorefining. Het zogeheten Bioliq-proces, waaraan de Duitsers al een paar jaar werken, komt er op neer dat men de biomassa eerst bij 500 graden Celsius pyrolyseert. Er ontstaat dan een olie-achtige vloeistof met harde stukjes koolstof, die ‘biosyncrude’ is gedoopt.

maandag 2 februari 2009

Stroomproductie op biomassa in Vlaanderen verloopt traag


Het grootste deel van de groene energie die in België wordt geproduceerd, is nog altijd afkomstig uit biomassa. Maar daarvoor worden in feite de bestaande steenkoolcentrales gebruikt, zegt milieueconoom Johan Albrecht van de Universiteit Gent. Die draaien op steenkool én op houtresten. Alleen Electrabel behoort tot de Europese koplopers. In Les Awirs heeft Electrabel de eerste Europese centrale die volledig op biomassa draait. In het algemeen gaan de ontwikkelingen traag. "Zelfs als de Vlaamse regering projecten goedkeurt, kunnen gemeenten nog altijd dwarsliggen."


Essentgeld stoppen in biogas


Als energiebedrijf Essent wordt verkocht aan RWE, zal bij veel provincies en gemeenten als mede-eigenaar van Essent de zilvervloot binnenvaren. Een idee is om met Essentgeld een actieprogramma op te zetten voor biogas, zonne- en windenergie. Het ministerie van Economische Zaken kan daarvoor het fundament leggen via de zogeheten SDE-regeling (Stimulering Duurzame Energieproducten). Dat zeggen Albert Jan Maat (LTO), Henk van der Kolkos (FNV) en Jaap Jongejan (CNV). "Het klimaat en het milieu varen er wel bij en hele regio's worden zo veel minder afhankelijk van het gas van buitenlandse leveranciers."
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.