zondag 30 juli 2017

Bauernverband wil massieve uitbouw biovergistingscapaciteit

Landbouw en biovergisting onderhouden nauwe banden. De Duitse boerenfederatie Deutscher Bauernverband (DBV) meent bovendien dat de biovergistingscapaciteit massief moet worden uitgebouwd als bijdrage aan de verduurzaming van de landbouw. Biovergisting is in Duitsland een activiteit die onveranderd op kleinere schaal plaatsvindt. Van de rond 9.000 vergistingsinstallaties worden er volgens de jongste cijfers van het Statistische Bundesamt ongeveer 6.500 geëxploiteerd door landbouwondernemers. Daarvan hebben 4.200 een vermogen van minder dan 500 kilowatt (kW). Rond de 1.200 daarvan zijn kleiner dan 150 kW.

vrijdag 28 juli 2017

Melkveehouders in Noord Deurningen zetten eigen biogasnetwerk op

Zeven melkveehouders in Noord Deurningen zijn begonnen met de aanleg van een eigen biogasnetwerk. Het is een unieke operatie, want eerste in zijn soort: een ruim tien kilometer lang netwerk dat biogas van de boerderij transporteert naar industriële energieafnemers. In Noord Deurningen produceren melkveehouderijen in een coöperatie genaamd Energiecoöperatie IJskoud het biogas door op eigen bedrijf mest van melkkoeien te vergisten.

maandag 24 juli 2017

Gelderland koploper biobased economy

Gelderland is koploper in de biobased economy in Nederland. Dat blijkt uit een rapport dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) heeft uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van EZ. Meer dan een kwart van alle biobased projecten in Nederland wordt uitgevoerd in Gelderland.

In een biobased economie worden fossiele grondstoffen vervangen door ´groene´ grondstoffen, oftewel biomassa. In de afgelopen 6 jaar zijn 1.300 projecten uitgevoerd om de biobased economie te stimuleren. Ruim 25% van die projecten is uitgevoerd in Gelderland. Voorbeelden zijn de biologisch afbreekbare koffiecups van Peeze, de verwerking van natuurvezels zoals gras en tomatenafval in de papierindustrie en de proeftuin voor de Groene Eiwitversneller in Twello.

Gedeputeerde Michiel Scheffer: `Gelderland wil de groenste industrie van Nederland zijn door bedrijven schoner te laten produceren, ‘groen’ in te kopen en kringlopen te sluiten. Het RVO rapport laat zien dat afval stukje bij beetje de nieuwe grondstof wordt in Gelderland.´In 2030 moet de circulaire economie in Gelderland zorgen voor 700 miljoen euro extra omzet, 5000 nieuwe banen en 50% minder grondstofgebruik in de industrie.

De inzet van hernieuwbare grondstoffen en het hergebruik van materialen leidt tot nieuwe economische kansen. Door slimmer gebruik te maken van schaarse grondstoffen verdienen biobased investeringen produceren zichzelf weer terug. Vooral in innovatieve ‘nichebedrijven’ kunnen biobased producten goed ontwikkeld worden, omdat zij maatwerk maken voor de maakindustrie. Gelderland heeft veel van deze ‘verborgen kampioenen’, die marktleider zijn in een uniek industrieel product.

vrijdag 21 juli 2017

Lichten in Ritthem branden straks op poep en pies

Van uitwerpselen energie maken, het klinkt misschien als middeleeuwse alchemie, maar in Ritthem is het pure ernst voor het Waterschap Scheldestromen. Want de rioolzuiveringsinstallatie daar wordt verbouwd, zodat die meer stroom opwekt dan verbruikt. Stroom opwekken doet de waterzuivering al, maar op dit moment wekt hij minder stroom op dan hij verbruikt. Zo'n 80 tot 90 procent van het eigen stroomverbruik wordt door de centrale zelf opgewekt.

dinsdag 18 juli 2017

Liander verlaagt druk in gasnet om meer groen gas in te voeden

Groen Gas Gelderland heeft sinds april dit jaar 230.000 kubieke meter groen gas ingevoed in het gasnet van Huissen. Dat is vergelijkbaar met het jaarverbruik van 153 huishoudens. Vanwege de toename van de invoeding van groen gas heeft Liander de druk in het Huissense gasnet verlaagd. Hierdoor kunnen groen gas overschotten ’s nachts in het net worden opgeslagen voor gebruik tijdens de volgende dag.

Groen gas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Het gas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar. Op grote schaal wordt groen gas met name geproduceerd uit GFT-afval, rioolwater, mest en andere biomassastromen. Een nieuwe ontwikkeling is kleinschalige productie van groen gas uit mest bij de boer op het erf.

Groen Gas Gelderland produceert sinds begin 2017 groen gas uit vooral mest en gras. Het gas wordt ingevoed op het Huissense gasnet. De vergister gaat de productie de komende maanden vergroten. Liander heeft daarom de druk in het lokale net verlaagd van 8 bar naar 6 bar. Reden is dat tijdens enkele nachten al meer wordt ingevoed dan lokaal wordt verbruikt. Hierdoor kan invoeding ’s nachts gewoon doorgaan en zal de netdruk een klein beetje oplopen, zonder dat consumenten hier last van hebben. Het gasnet functioneert daardoor als tijdelijke opslag van groen gas voor de volgende dag. Zo sloeg Groen Gas Gelderland afgelopen zondagnacht ongeveer 557 kubieke meter gas op in het gasnet van Huissen. De verlaging van de netdruk in Huissen is een tijdelijke maatregel. Vanaf volgend jaar wordt een netkoppeling gemaakt met het Arnhemse gasnet, zodat het groene gas op dit grotere net kan worden ingevoed.

zondag 16 juli 2017

Zonder biomassa haalt Nederland doelen niet

Greenpeace gaat ervan uit dat de centrale niet meer dan 15 procent van de productie kan realiseren met biomassa. Dat kan wel en er zijn al meerdere voorbeelden van in Europa, onder meer in Denemarken en Engeland. RWE heeft op dit moment voor Eemshaven een vergunning voor maximaal 15 procent biomassa. Voor een eventuele verhoging van dit percentage is een verruiming in de vergunning nodig. Technisch kan de Eemshavencentrale een veel hoger percentage biomassa aan. Daarvoor zijn slechts geringe aanpassingen nodig.

vrijdag 14 juli 2017

Marrum in verzet tegen biovergisters

Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk heeft een brandbrief aan de gemeente en provincie gestuurd tegen de mogelijke komst van twee biovergisters. Energiebedrijf Engie wil aan de Botniaweg in het dorp een co-vergister bouwen van 100.000 ton. Ook zijn er plannen voor een mono-vergister van 36.000 ton aan de Nieuweweg. Doarpsbelang noemt twee vergisters aan weerszijden van het dorp onverantwoord.

maandag 10 juli 2017

'Genoeg biomassa in omgeving warmtecentrale in Utrecht'

Eneco gaat voor de nieuwe biowarmtecentrale in Utrecht alleen resthout gebruiken dat uit de regio komt. Hierover heeft het energiebedrijf contracten gesloten met leveranciers. Dat meldt het provinciebestuur op vragen van PvdA. De provincie heeft eerder de vergunning afgeven voor het gebruik van de centrale, die op industrieterreinen Lage Weide komt.

vrijdag 7 juli 2017

Nieuw groengasvulpunt geopend in Winsum

Wie groengas wil tanken kan vanaf nu ook terecht aan de Garnwerderweg in Winsum. Het nieuwe vulpunt bij het BP tankstation werd op 6 juli officieel geopend door gedeputeerde Nienke Homan en wethouder van de gemeente Winsum Harmannus Blok. Het is het negende tankstation in onze provincie en nummer 159 in heel Nederland. Het vulpunt is ontwikkeld door Holthausen Clean Energy Solutions, die daarmee is ingegaan op de vraag van de provincie om meer vulpunten te realiseren. De gemeente heeft de vergunning verleend en de locatie ter beschikking gesteld.

De Holthausen Groep is al enkele jaren bezig met de verduurzaming van vervoer. Zo is het bedrijf behalve met de ontwikkeling van groengasvulpunten ook actief bezig met tankstations voor waterstof. Het voordeel van waterstof boven groengas is dat het tanken snel klaar is, je er langere afstanden op kunt rijden en dat het veel beter te transporteren is, doordat de energie in gasvorm is op te slaan. De verduurzaming gaat stapsgewijs: groengas is stap één, waterstof de volgende. De vulpunten dragen de naam Holthausen Energy Points en worden de komende jaren verder in Noord-Nederland neergezet.

Gedeputeerde Nienke Homan van de provincie Groningen is van mening dat het nieuwe vulpunt onderdeel is van een groter netwerk, waarin alle vormen van duurzame mobiliteit een plek hebben: groengas, elektrisch vervoer, zelfrijdende busjes, waterstof en de fiets. Ze passen in een regio waarin steeds minder CO2-uitstoot plaatsvindt en waar de overgang naar duurzame energie hoge prioriteit heeft. Homan: "Met dit nieuwe Energy Point krijgen we een betere dekking in de hele provincie. De gedachte is dat hierdoor steeds meer mensen kiezen voor een auto op groengas, omdat je binnen korte afstand de auto kunt vullen. Met dit tankstation hebben we de eerste stap gezet".

Het groengasvulpunt in Winsum is de eerste in een reeks van vijf nieuwe vulpunten in de provincie. De andere vier worden later dit jaar en begin 2018 geopend, in Appingedam, Groningen, Meeden en

Groengas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas te zuiveren en te drogen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Na deze bewerkingen mag het groen gas heten en is het een duurzaam alternatief voor fossiel aardgas. Groengas kan ingevoerd worden op het normale gasnet en gebruikt worden door iedereen die een gasaansluiting heeft. Omdat groengas dezelfde eigenschappen heeft als aardgas, hoeven apparaten niet aangepast te worden.

dinsdag 4 juli 2017

‘RWE-kolencentrale geheel op biomassa’

Energiereus RWE wil de kolencentrale in de Eemshaven uiteindelijk geheel op biomassa stoken.  Dat meldt vestigingsmanager Taco Douma in een toelichting op het besluit van de raad van bestuur om vanaf de eerste helft van 2019 15 procent van de steenkool te vervangen door biomassa. Dat komt neer op 800.000 ton houtpellets die, aldus RWE, voldoen aan de duurzaamheidscriteria die de Nederlandse natuur- en milieuorganisaties hebben onderschreven.

Voor biogas relevante wijziging in Vlaams energiebeleid

Door de definitieve wijziging van het Energiebesluit wijzigt er één en ander aan de steun voor groene stroom geproduceerd door biogasinstallaties. Door de goedkeuring van het Warmteplan 2020 staan nog meer veranderingen op stapel. Biogas-E, het platform voor anaerobe vergisting, schat van beide beleidswijzigingen de betekenis in voor biogasinstallaties. Zo zullen (nieuwe) pocketvergisters in de toekomst waarschijnlijk geen steun meer krijgen onder de vorm van groentestroom- of warmtekrachtcertificaten. Voor kleinschalige energietechnologieën kiest de regering namelijk voor het geleidelijk overstappen van exploitatie- naar investeringssteun.

maandag 3 juli 2017

Afvalprobleem ter plekke aanpakken

'We willen een wereldwijde afvalrevolutie in gang zetten.' Aan het woord is Lara van Druten, oprichter van het Nederlandse The Waste Transformers dat een installatie heeft ontwikkeld waarmee organisch afval wordt omgezet in biogas. Het baanbrekende van het product is dat het simpel te installeren en te bedienen is, weinig ruimte inneemt en daardoor lokaal in te zetten is. Sinds vorig jaar wordt het organische afval van alle restaurants en bedrijven op het Amsterdamse Westergasterrein verzameld onder leiding van The Waste Transformers en verwerkt in de installatie op datzelfde terrein.

vrijdag 16 juni 2017

BECOOL-consortium start ontwikkeling nieuwe biobrandstoffen

Binnenkort gaat een grootschalige, wereldwijde samenwerking van start die is gericht op de ontwikkeling van geavanceerde biobrandstoffen. Het betreft een samenwerking tussen consortia uit Brazilië (BioVALUE) en het BECOOL-consortium, dat wordt gefinancierd door de Europese Unie. ECN is een partner in BECOOL en levert technologie en expertise om biobrandstoffen te produceren door biomassavergassing.

donderdag 15 juni 2017

Gemeente beslist over biovergister Burgum

Niet de provincie, maar de gemeente Tytsjerksteradiel gaat beslissen of er een biovergister bij Burgum mag worden gebouwd door energiebedrijf Engie. Dat maakte wethouder Geerling Schippers gisteravond bekend op de inspraakavond die werd gehouden over de mogelijke komst van een zogeheten co-vergister bij de energiecentrale. In zo´n vergister wordt zowel mest als groenafval vergist.

‘We zouden graag nog meer biogas afnemen’

FrieslandCampina CEO Roelof Joosten draait er bij de officiële start van het samenwerkingsverband tussen zijn bedrijf en Groot Zevert Vergisting niet omheen. “We zijn blij met dit project, maar breidt het vergistingsbedrijf gerust verder uit.” “We hebben nog veel meer biogas nodig”, aldus de FC-topman tegen Joris Groot Zevert, directeur van Groot Zevert Vergisting. Joosten zei dit in de feesttent die vanwege de openingsfestiviteiten achter de biovergistingsinstallatie was geplaatst, voor een gehoor van enkele honderden genodigden.

zondag 4 juni 2017

Covestro maakt chemische basisgrondstof voortaan van biomassa

Covestro zet een belangrijke stap in het onderzoek naar plantaardige grondstoffen voor de productie van kunststoffen. Aniline, een belangrijke chemische basisstof, kan nu uit biomassa worden gewonnen. De materialenproducent heeft daartoe met partners een volledig nieuw procedé ontwikkeld, in eerste instantie in het laboratorium, meldt Covestro in een persbericht. Tot nu toe werden alleen fossiele grondstoffen gebruikt voor de productie van aniline, dat een belangrijke rol speelt in de chemische industrie.

donderdag 1 juni 2017

Vraag naar snoeihout als biomassa blijft beperkt

De vraag naar snoeihout als brandstof voor energieopwekking zal beperkt blijven. Dat is de uitkomst van een inventarisatie van RTV Utrecht naar biomassaprojecten in de regio. Tegenstanders van biomassacentrales vrezen onnodige bomenkap. Die angst lijkt ongegrond. Op het Utrechtse industrieterrein Lage Weide wil energiebedrijf Eneco een grote Bio Warmte Installatie (BWI) bouwen. Die moet de stadsverwarming in Utrecht en Nieuwegein gaan voeden. De centrale gaat gestookt worden op snoeiafval. Voorwaarde van de politiek is dat het snoeiafval niet over een te grote afstand wordt aangevoerd. Die aanvoer zal gebeuren met vrachtwagens.

donderdag 18 mei 2017

Attero innoveert met productie Substraatcompost

Op 10 mei startte Attero een grote ombouw van zijn vergistings- en composteerfabriek in Venlo. Deze aanpassing maakt de productie van compost met een zeer hoog kwaliteitsniveau mogelijk, namelijk Attero Substraatcompost. Attero introduceert hiermee een nieuw product in zijn BSGproductlijn (biobased substraatgrondstoffen). Het proces om deze kwaliteit te bereiken is uniek in de wereld van de compostproductie uit groente- fruit- en tuinafval (gft).

De afzet van dit nieuwe product is bestemd voor potgrondbedrijven. Zij maken diverse soorten potgronden, waarbij zij specifieke eisen stellen aan de eigenschappen en de kwaliteit van hun grondstoffen, waaronder compost. De grondstoffen waaruit Attero Substraatcompost maakt, zijn aan de bron apart ingezamelde groente-, fruit- en tuinresten. Dit organische materiaal ondergaat een uitgebreid reinigings- en composteringsproces. Daarmee voldoet dit eindproduct aan de hoge eisen die de potgrondbedrijven stellen, waaronder het RHP-certificaat. Dit certificaat verzekert afnemers dat ziektekiemen maximaal zijn afgedood en dat Attero Substraatcompost door een relatief lage zoutbelasting breed toepasbaar is.

Attero heeft het productieproces zelf ontwikkeld. Bij deze innovatie speelt de circulatie van water een wezenlijke rol. De compostfabriek in Venlo is al jaren de bakermat van innovaties die Atterodoorvoert in de techniek van compostering en de gekoppelde vergisting. Aan deze ontwikkeling ging een vierjarig onderzoeksprogramma vooraf. Hierin zijn vele proeven uitgevoerd om het nu  uitontwikkelde verwerkingsproces uitgebreid te testen. Het geproduceerde eindproduct is onderzocht door Wageningen University & Research en door potgrondbedrijven. Attero is nationaal en internationaal gezien de eerste producent, die op industriële schaal deze nieuwe organische grondstof, Substraatcompost, gaat produceren.

Met acht composteer- en vergistingslocaties en fabrieken is Attero marktleider in de verwerking van gft in Nederland. Uit rond 600.000 ton aangeboden gft produceren wij gecertificeerde compost, die afgezet wordt in land- en tuinbouw, potgrond- en opzaksector, groenvoorziening en de grond-, wegen
waterbouw. Binnen Attero’s BSG-productlijn vallen nu Substraatcompost, Potgrondcompost, Pluscompost en Opzakcompost. Attero breidt zijn bijdrage aan de circulaire economie substantieel uit. De ontwikkeling van Attero Substraatcompost voor potgrondbedrijven sluit daar volledig op aan
en levert een positieve bijdrage aan het beperken van de emissie van CO2.

dinsdag 16 mei 2017

Er zit een raar luchtje aan biogas

Onder druk van de gaslobby en de overheid stapt de Nederlandse transportsector over op een nieuwe brandstof: Liquefied Natural Gas, ofwel vloeibaar aardgas. LNG wordt gezien als een tussenoplossing voor de overstap op biogas. Platform Authentieke Journalistiek ontdekte echter dat dat helemaal niet haalbaar is. De LNG-lobby weet dit, maar heeft goede redenen om het te negeren. In een brief aan het Ministerie van Economische Zaken in februari 2014 geeft het LNG Platform aan dat verdere verduurzaming nodig is als Nederland haar klimaatdoelstellingen wil behalen. De manier waarop LNG hieraan kan bijdragen, zo stelt de sector, is door de ontwikkeling van een biologische productie van aardgas.

donderdag 11 mei 2017

KLM en TU Delft slaan handen ineen voor duurzame luchtvaart

De TU Delft tekende dinsdag voor deelname aan het Corporate BioFuel Programma van KLM. De universiteit faciliteert hiermee het gebruik van duurzame biobrandstoffen in de zakelijke reizen van haar medewerkers. TU Delft doet onderzoek naar biobrandstoffen in de luchtvaart en met deelname aan het programma wil zij een actieve bijdrage leveren aan het operationeel inzetten van milieuvriendelijkere vliegtuigbrandstof.  Met het Corporate BioFuel programma wil KLM de markt voor duurzame biobrandstoffen stimuleren, met als uiteindelijk doel de CO2- uitstoot terug te dringen.

Door deelname aan het Corporate BioFuel Programma kan de TU Delft de CO2-uitstoot van vliegreizen van zakelijke vluchten van haar medewerkers met zo’n 10% per vlucht reduceren. De investering van de partners van het CBP wordt door KLM gebruikt om het prijsverschil met duurzame biobrandstof te overbruggen. Biobrandstof is momenteel drie keer duurder dan traditionele kerosine. KLM wil met haar partners binnen het programma de productie van biobrandstof verder op gang brengen en de prijs op een aanvaardbaar marktniveau krijgen.

Tim van der Hagen, voorzitter College van Bestuur TU Delft:” Met de toetreding aan het Corporate Biofuel programma wil de TU Delft het belang van een duurzame luchtvaart onderstrepen. Naast  ons onderzoek naar duurzame biobrandstoffen zoals de ontwikkeling van biojet fuels, vinden we het ook belangrijk dat onze medewerkers zo duurzaam mogelijk reizen.”

KLM voert momenteel als enige Europese luchtvaartmaatschappij intercontinentale vluchten uit (deels) met duurzame biobrandstof. De luchtvaartmaatschappij wil haar CO2-uitstoot met 20 procent verminderen in 2020 (t.o.v. 2011), naast de inzet van duurzame biobrandstof zijn innovatie, vlootvernieuwing en efficiëntere vluchtuitvoering de middelen om dit te bereiken. Andere partners van het Corporate BioFuel Programma zijn: ABN AMRO, Accenture, FrieslandCampina, Gemeente Amsterdam, Loyens & Loeff, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, PGGM, en de Schiphol Groep.

KLM koopt alleen biobrandstof in die gemaakt is van grondstoffen die geen negatieve impact hebben op de biodiversiteit en/of voedselproductie. Deze duurzame biobrandstoffen worden ingekocht via SkyNRG en zijn getoetst door de SkyNRG Sustainability Board. SkyNRG is gecertificeerd door de Roundtable of Sustainable Biomaterials (RSB).maandag 8 mei 2017

Nieuwe certificering voor duurzame biomassa

NEN heeft het geactualiseerde Better Biomass certificatieschema gepubliceerd. Het geactualiseerde schema is niet alleen van toepassing op bio-energie, maar ook op biobased producten. De biobased economie is een opkomende economie, waar op fossiele brandstoffen gebaseerde grondstoffen worden vervangen door op biomassa gebaseerde grondstoffen. Gebruik van biomassa heeft in potentie grote milieu- en sociaaleconomische voordelen.

vrijdag 5 mei 2017

Greenchoice maakt stroomnet stabiel met biogas

Peeeks en duurzame energieleverancier Greenchoice slaan de handen ineen met een nieuw sturingssysteem waarin biogasinstallaties, meestal gevestigd bij agrariërs op het erf, ingezet worden om het landelijke stroomnet stabiel te houden. Het systeem, ook wel te verstaan als Bioflex, maakt gebruik van een samenwerking met TenneT om de frequentie van het landelijke stroomnet in balans te houden. Dit alternatief maakt traditionele ‘energie-opwekcentrales’ overbodig. Door het duurzame aspect van de kleinere installaties zal Bioflex de groei van groene energie in Nederland bevorderen.

De landelijke behoefte aan stroom is niet altijd hetzelfde. Daarnaast ontstaan er door de stijging in (weersafhankelijke) zon- en windenergie meer tekorten en overschotten op het stroomnet, in de vorm van frequentieverandering. Het is van belang dat vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar worden afgesteld. Tot nu toe werden deze tekorten en overschotten bijgestuurd met vervuilende gas- en kolencentrales.

Het is de taak van TenneT, samen met andere Europese netbeheerders, om het algehele stroomnet stabiel en veilig te houden. Om dit continu te realiseren, moeten huidige fossiele centrales altijd op standby draaien. Bioflex speelt hier als duurzaam alternatief slim op in, zodat er efficiënter gebruik kan worden gemaakt van de energieproductie.

TenneT heeft de verantwoordelijkheid om de frequentie van het landelijke stroomnetwerk te sturen. Zij zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor het balanceren van de energieproductie. Bioflex is één van de vier innovatieve projecten die in 2017 de kans krijgen om te bewijzen dat ook kleinere installaties samen een zeer goede stabiliteit kunnen regelen. De huidige deelnemers van Bioflex, tientallen agrariërs en veehouderijen, ontvangen een kastje dat de vergistingsinstallatie korte tijd iets harder of zachter laat draaien als de netfrequentie uit balans is. Deze biogasinstallaties helpen aanbod van zon- en windenergie in Europa te stroomlijnen en ontvangen hiervoor een voordelige vergoeding. Het voordeel voor de producent is een stabielere en betere omzet, terwijl de productie gemiddeld niet verandert. Ook is de individuele beschikbaarheid flexibel in te zetten en gebeurt het bijsturen volledig automatisch, zodat de deelnemers er geen omkijken naar hebben.

Het Bioflex systeem zorgt ervoor dat traditionele ‘energie-opwekcentrales’ in de toekomst helemaal niet meer nodig zijn: noch voor energieproductie, noch voor systeemdiensten zoals frequentiesturing. Dit is een grote stap op weg naar een duurzamer Nederland met 100% groene energie.

donderdag 4 mei 2017

Biomassa beste duurzame alternatief voor stoomproductie

De stoomvoorziening voor de agro en food en de chemische industrie is vooralsnog grotendeels gevoed door aardgas. Desondanks overwegen steeds meer bedrijven duurzame alternatieven voor gasgestookte stoomketels. Een aantal stoomexperts boog zich over de vraag welke alternatieven er bestonden voor stoomproductie met behulp van aardgas. De inzet van biomassa biedt de grootste kansen, maar dan blijft subsidie wel nodig.

woensdag 3 mei 2017

Zeewier heeft grote potentie als bron van biomassa

Biomassa uit de Nederlandse wateren, zoals zeewier, blijkt in 2035 maar liefst 53 PJ aan primaire energie te kunnen leveren. Dit is 26% het totale Nederlandse biomassapotentieel. Dat blijkt uit een studie van DNV GL naar het potentieel van biomassa in Nederland tot 2035. Daarmee kan de zeewierteelt een belangrijke bijdrage leveren aan CO2-reductie en het behalen van de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Gasunie en Natuur & Milieu verkennen samen de mogelijkheden voor het vergroenen van de Nederlandse economie en zijn aangenaam verrast door de potentie die zeewier blijkt te hebben om hier een bijdrage aan te kunnen leveren.

Met de studie van DNV GL is voor het eerst een uitgebreide analyse gemaakt van het potentieel van biomassa. De studie laat zien dat in Nederland in 2035 in totaal circa 203 PJ aan biomassa beschikbaar kan zijn voor de productie van groen gas. Zeewier blijkt hierin het grootste aandeel  te hebben. Als bron voor hernieuwbare energie biedt het onder andere als voordeel dat het niet met voedselgewassen en landbouwgrond concurreert. Daarnaast vangt het nutriëntenuitstroom van landbouwactiviteiten op in de zee en biedt deze nieuwe sector innovatieve kansen voor de Nederlandse economie. Naast zeewier noemt de studie ook afvalhout en agrarische reststromen als potentiele biomassabronnen.

Zeewierteelt staat nu nog in de kinderschoenen. Om het potentieel van zeewier te ontsluiten, is een krachtig innovatieprogramma nodig. Hierbij moet zowel gekeken worden naar de meest efficiënte ontwikkeling van de teelt, als naar de beste opties om het gewas optimaal te gebruiken. Via het proces van zogenoemde cascadering kan zeewier optimaal worden gebruikt. Hierbij worden eerst de hoogwaardige componenten zoals eiwitten en suikers gewonnen voor diverse (industriële) toepassingen. Daarna kan bovendien groen gas worden geproduceerd als duurzame vervanger voor aardgas.

vrijdag 28 april 2017

'Duurzame woonwijk in Hurdegaryp'

De nieuwe woonwijk It Súd in Hurdegaryp moet gaan uitblinken op het gebied van duurzaamheid. De gemeente Tytsjerksteradiel laat hiervoor een onderzoek uitvoeren. Het onderzoek richt zich op een mestvergistingsinstallatie bij de nieuwe wijk. Zo'n installatie kan de vrijkomende warmte van de installatie en de opgewekte elektriciteit uit biogas direct benutten.

dinsdag 11 april 2017

Meer groen gas en compost in groene energiefabriek Middenmeer

Ruim 115.000 ton aan appelklokhuizen, koffieprut, bananenschillen, tuinafval en ook etensresten die overblijven na een maaltijd worden jaarlijks verwerkt in de groene energiefabriek Middenmeer. Het gft-afval wordt in de groene energiefabriek ‘omgetoverd’ in groen gas en compost. In de groene energiefabriek doen de bacteriën het werk. Zij zetten groente-, fruit- , tuinafval en etensresten om in biogas, 24 uur per dag. Ook draaien 8 roerwerken het gft-afval gedurende drie weken in een afgesloten bak rond met als resultaat biogas. Het biogas is de basis voor groen gas en wordt ingevoed in het openbare gasnet.

Het overgebleven materiaal wordt omgezet tot compost. 137.000 volle bakken gft-afval meer De hoeveelheid ingezameld groente-,fruit- en tuinafval is met ruim 9% flink gestegen. Dat is vergelijkbaar met ruim 137.000 volle bakken gft-afval van elk 140 liter. “Om het aanbod optimaal te kunnen verwerken wordt de groene energiefabriek in Middenmeer 25% uitgebreid. Het is onze ambitie zoveel mogelijk gft-afval gescheiden in te zamelen, om te zetten in groen gas en via HVC Kringloopenergie te leveren aan consumenten ”, aldus Chris Kuijten (directeur HVC).

Eén volle groene container van 140 liter levert genoeg groen gas op om 21 dagen van te koken en bijna een dag je huis mee te verwarmen. Daarnaast levert het vijftien tot twintig kilo compost op. Momenteel wordt er jaarlijks 3 miljoen m³ groen gas geproduceerd in Middenmeer. HVC onderzoekt de mogelijkheid om dit groene gas direct te leveren aan consumenten via HVC Kringloopenergie. De uitbreiding van de groene energiefabriek is naar verwachting in de zomer van 2018 afgerond. Om eventuele overlast naar de omgeving te voorkomen worden de komende maanden elektronische neuzen geplaatst op en rondom het terrein in Middenmeer met als doel mogelijke geurbronnen te achterhalen en deze te minimaliseren. Kom een kijkje nemen Wilt u met eigen ogen zien hoe we van het ingezamelde gft en etensresten groen gas en compost maken?

Op zaterdag 22 april, zaterdag 20 mei en zaterdag 24 juni organiseert HVC bij de groene energiefabriek in Middenmeer kijkdagen. Na een presentatie krijgt u een rondleiding over het terrein waarbij wij laten zien hoe van gft en etensresten groen gas en compost wordt gemaakt. Meer weten kijk dan op: https://www.hvcgroep.nl/gftkijkdagen.

zaterdag 8 april 2017

Biomassacentrale Langerlo legt de boeken neer

Volgende week legt Langerlo NV, de uitbater van de biomassacentrale in Langerlo bij Genk, de boeken neer. Een 100-tal banen komt daarmee op tocht te staan. Dat heeft Marc Rommens, de Belgische plant manager van Langerlo NV, vrijdagavond gezegd in een interview met de redactie van Kanaal Z. Vrijdagnamiddag heeft de directie van Langerlo NV beslist om in de loop van volgende week de boeken neer te leggen, zo zegt Rommens tijdens het interview. Concreet betekent dat einde verhaal voor Langerlo NV, de centrale van Langerlo en voor de 100 medewerkers.

woensdag 5 april 2017

Gaan kleinere schepen straks op methanol varen?

In samenwerking met Maritiem Kennis Centrum (MKC), TU Delft en TNO is het onderzoeksproject ‘Methanol als alternatieve brandstof voor vaartuigen’ gestart. Om de scheepsemissies te reduceren biedt LNG een goede oplossing voor grote schepen maar voor kleinere schepen is dit niet haalbaar vanwege de grote opslag die daar voor nodig is. Methanol is een schone brandstof en hoewel de emissies van NOx iets hoger zijn dan bij LNG, kan het eenvoudiger opgeslagen worden en is de installatie kleiner en eenvoudiger dan bij LNG. In het project brengt TNO vooral haar kennis en jarenlange ervaring in op het gebied van power trains of te wel aandrijfsystemen.

Het resultaat van het project moet inzicht geven over de technische, economische en logistieke haalbaarheid van methanol als alternatieve brandstof voor de scheepvaart.

Voor kleinere vaartuigen zijn er diverse uitdagingen die overwonnen moeten worden om varen op methanol mogelijk te maken. De technologie is beschikbaar, maar het is een uitdaging om geïntegreerde technische oplossingen te ontwikkelen die voldoen aan regelgeving en die ook economisch aantrekkelijk zijn. Bovendien moet er een distributienetwerk voor methanol ontwikkeld worden.

MKC, TU Delft en TNO nodigen reders, maritieme dienstverleners, werven, systeemleveranciers en kennis- en onderzoeksinstellingen uit om mee te werken aan het onderzoeksproject.

In de Visie Duurzame Brandstoffenmix uit 2014 van het Ministerie van I&M werd methanol al aangeduid als alternatief voor LNG. Het project wordt uitgevoerd onder de MIIP regeling, ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken en Defensie en loopt tot en met december 2017.

dinsdag 4 april 2017

Heiwerkzaamheden Biovergister april 2017

Suiker Unie Vierverlaten (SUV) gaat de vergisterinstallatie uitbreiden. In hoodflijnen betekent dit dat er 1 vergistertank bij komt (de huidige installatie beschikt nu over 4 vergistertanks) en 1 navergister (momenteel 1).  De extra hoeveelheid biogas die hiermee geproduceerd gaat worden, wordt ingezet voor eigen verbruik.

maandag 13 maart 2017

Afvalwaterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen gaat circa 1 miljoen kuub groen gas per jaar produceren

Afvalwaterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen gaat vanaf volgend jaar circa 1 miljoen kuub groen gas per jaar produceren en leveren aan het aardgasnet. De immense slibvergistingstank op De Groote Lucht is de kraamkamer van het gas. De tank is nu leeg voor onderhoud. Nieuwsgierigen namen er een kijkje.

Een nattige vloer, een lichte rioollucht en een achttien meter hoog betonnen plafond met enkele gaten. In deze tank werd tot voor kort het slib uit de afvalwaterzuivering vergist, waarbij biogas vrijkomt. De tank is nu leeg voor groot onderhoud. Met een stikstofinjectie zijn alle kwalijke gassen verwijderd, de tank is schoongespoeld en nauwkeurig geïnspecteerd door een drone. Een lekkende overstortbuis wordt nog vervangen, evenals enkele ‘gaslansen’, die de werveling van biogasbubbels in gang zetten.

Er komt een speciale installatie om het biogas op te werken tot ‘Slochteren-kwaliteit’. Met behulp van membraantechnologie wordt het methaangehalte, het hoofdbestanddeel van biogas, verhoogd van 60 naar 80 procent. “Door het leveren van groen gas worden huishoudens en bedrijven minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en stoten we minder CO2 uit. Bovendien heeft groen gas economische waarde”, zegt hoogheemraad Han van Olphen bij zijn bezoek aan de slibvergistingstank. “Vervoersbedrijven kunnen met de aanschaf van duurzaamheidscertificaten dit gas meetellen in hun bijmengverplichting voor biotransportbrandstoffen.”

Voorheen werd het biogas van De Groote Lucht in gasmotoren omgezet in elektriciteit en warmte, die weer benut werden op de zuivering. Een deel van de warmte die vrijkwam, bleef echter onbenut. Toen de gasmotoren aan vervanging toe waren, werden nieuwe, duurzamere business cases onderzocht. De elektriciteit die niet meer in de gasmotoren wordt opgewekt, gaat De Groote Lucht als groene stroom inkopen.

woensdag 8 maart 2017

Aardgasvrij wonen: het moet straks, maar hoe?

In 2050 moeten alle Nederlandse huishoudens aardgasvrij zijn. Want: het gas raakt op. Daarnaast moeten we natuurlijk ook de klimaatdoelstellingen nog halen. Daarom willen de grote steden zo'n 35 miljard euro uit Den Haag. Daar moeten 1 miljoen groene woningen voor worden gebouwd. Bij benadering zijn nu nog ongeveer 95 procent van de woningen in Nederland aangesloten op het aardgasnet, vertelt Benno Schepers, senior onderzoeker en themaleider 'Duurzame steden' bij CE Delft. En hoe zit het met biogas? 'Die bronnen zijn hier niet groot genoeg', vertelt Schepers. 'Dan zouden we moeten importeren, maar daar willen we juist vanaf.'

dinsdag 7 maart 2017

Biobrandstof als een alternatief voor vliegtuigen?

De zaden van een simpel graan kunnen de koolstofuitstoot van een commerciële jet van wieg tot graf verlagen met 84 procent. Camelina Sativa is een oliezaadgewas en kan gebruikt worden als brandstof in vliegtuigen in de nabije toekomst. Een studie uitgevoerd door Michigan Technological University wijst uit dat Camelina één van de meer belovende alternatieve brandstoffen zal zijn voor petroleumgebaseerde jet brandstof. Ze bestudeerden het hele proces van het planten tot de uitstoot van het vliegtuig.

David Shonnard, Robbins Chair Professor of Chemical Engineering bestudeerde de koolstof dioxide uitstoot van turbine brandstoffen gemaakt van Camelina olie. Hij legt uit: “Camelina turbine brandstof toont één van de grootste broeikasgas uitstoot reducties van alle brandstoffen gehaald uit agricultuur gewassen die ik ooit heb gezien. Dit is het gevolg van de unieke attributen van het gewas, zijn lage meststof benodigdheden, hoge olie opbrengst en de aanwezigheid van co-producten zoals een maaltijd en biomassa voor andere gebruiken.

Camelina Sativa behoord tot de mosterd familie. Camelina Sativa’s oorsprong gaat terug tot in Europa. Het is ook bekend als valse vlas of plezier goud. Het biedt bepaalde voordelen. Het is een droog land gewas, heeft weinig stikstof nodig en kan geoogst worden in rotatie met graan. Het verbetert de sterkte van de grond. Shonnard deelt zijn kennis: 'Na de Camelina oogst is het land uitgerust en klaar voor 3 tot 4 jaar graan productie. Als je Camelina gaat telen hoef je je geen zorgen te maken over investeringen omdat het weinig tot geen werk vereist. Dus in economische termen zijn de productiekosten duidelijk lager dan andere alternatieve brandstofgewassen'. David Shonnard deelt nog een voordeel van het gewas: 'Camelina is een kort seizoensgewas, 85 tot 100 dagen, en het is vorstbestendig dus kan men het vroeg planten. We kunnen overige Camelina olie gebruiken als veevoeder. Eastern Washington Montana, en de Dakotas cultiveren op dit moment Camelina. Maar we moeten ook onthouden dat als de vraag verhoogt het ook gecultiveerd kan worden in drogere gebieden van de verenigde staten van Amerika. We kunnen minder gecultiveerde gebieden dit gewas ook brengen.'

Camelina olie lijkt juist voor de conversie naar een koolwaterstof groene jet brandstof. Het voldoet of voorgaat soms alle petroleum jet brandstof specificaties. Camelina olie is bruikbaar met de huidige brandstof infrastructuur, dus hoeven we daarin niet meer hevig te investeren. Shonnard: 'Het is bijna een exacte vervanging van fossiele brandstoffen. We kunnen hier geen zuurstof brandstoffen gebruiken zoals ethanol, hier zijn koolwaterstof vervangingen nodig.'

Boeing's Billy Glover vertelt over de Camelina olie: “Het presteerde even goed, zo niet beter, dan de traditionele jet brandstof tijdens onze testvluchten met Japan Airlines eerder dit jaar en het ondersteunt ons doel om vooruit te geraken in de markt van onderhoudbare hernieuwbare brandstofbronnen die ons kunnen helpen in de luchtvaart om uitstoot te verminderen. Het is duidelijk op te maken uit de leefcyclus analyse van de Camelina dat het één van de voornaamste opties is, en beter nog, dat het nu beschikbaar is.

Ook al zijn er enkele kleine problemen zoals prijs en beschikbaarheid op een commerciële schaal van een paar kleine tweede generatie gewassen. Boeren zouden ook hun vertrouwen moeten nemen in het groeien van een nieuw gewas. En de zuiveringsstations moeten ook gewillig zijn om het te verwerken. Als die hordes overgenomen kunnen worden, dan kan het banen creëren en nieuwe vormen van inkomen genereren.

vrijdag 24 februari 2017

Delfzijl krijgt grote bioraffinaderij

Een consortium van 5 toonaangevende bedrijven heeft plannen bekend gemaakt voor de ontwikkeling van een bioraffinaderij op het Chemie Park in Delfzijl. In de bioraffinaderij moet via een nieuw process hout worden omgezet in chemicaliën als grondstof voor nieuwe, duurzame productieprocessen. De samenwerking is een stap in de ontwikkeling naar een biobased economie waarbij nieuwe, hoogwaardige grondstoffen worden gewonnen uit biomassa, een van de noodzakelijke stappen om te komen tot een duurzame economie.

donderdag 23 februari 2017

Investeerders bijten tanden stuk op omstreden biomassacentrale Langerlo

Granuul Invest vraagt uitstel voor de ombouw en opstart van de omstreden biomassacentrale van Langerlo. “Er is geen enkele grond om dat uitstel te verlenen”, aldus de milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, WWF en de Limburgse Milieukoepel. “De stekker moet definitief uit de centrale”, stelt Sara Van Dyck van BBL. “In plaats van 2 miljard steun te geven voor het opstoken van bomen, moeten we volop kiezen voor goedkopere en duurzamere wind- en zonne-energie."

woensdag 22 februari 2017

Eerste trekker op methaangas

Afvalinzamelaar en dienstverlener Rova in Zwolle (Overijssel) test momenteel een prototype-trekker van New Holland. De trekker loopt niet op diesel, maar volledig op methaan. De motor is hierop aangepast. Die werkt volledig als een evenknie op diesel en is ook niet duurder in aanschaf. New Holland ziet in methaangas een goede opvolger van de huidige fossiele brandstoffen zoals diesel.

dinsdag 21 februari 2017

Ook PDENH en ENGIE partner biovergasser Ambigo Alkmaar

Met de positieve beslissing van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) en ENGIE om partner te worden, is een van de laatste stappen gezet op weg naar de realisatie van Ambigo, een unieke en innovatieve biomassavergassingsinstallatie in Alkmaar. Gasunie New Energy, Royal Dahlman en ECN hebben eerder al groen licht gegeven voor het onderzoeks- en demonstratieproject. Naar verwachting kan de onderzoek- en demonstratiefaciliteit vanaf 2018 worden ingezet om reststromen biomassa, zoals afvalhout zeer efficiënt om te zetten in groen gas.
Ambigo is een onderzoeks- en demonstratiefaciliteit waar drie - door ECN bedachte - innovatieve Nederlandse technologieën (MILENA, OLGA en ESME) voor het eerst ter wereld gecombineerd worden in een industrieel proces om groen gas te produceren. Ze zorgen er samen voor dat in de installatie op een zeer efficiënte manier verschillende soorten biomassa kunnen worden omgezet  naar groen gas.

In een duurzame energievoorziening is een belangrijke rol weggelegd voor biomassa. Bij een efficiënte inzet van biomassa wordt dit eerst omgezet in hoogwaardige producten zoals geneesmiddelen, voedingsmiddelen en groene chemicaliën. Daarna komen transportbrandstoffen, energie en warmte aan de beurt. Op deze manier worden onze afvalstromen verminderd en wordt tegelijkertijd groen gas opgewekt.

Ambigo zal worden gevestigd op het Energy Innovation Park in Alkmaar en zal daar als eerste partij gebruik gaan maken van de faciliteiten van InVesta, het expertisecentrum voor biomassavergassing en groen gas. InVesta faciliteert organisaties en bedrijven die praktijkonderzoek doen naar biomassavergassingstechnologie. Hiermee wil Alkmaar zich ontwikkelen tot internationale expertisehub op dit terrein.

donderdag 16 februari 2017

Biogas Netwerk Twente in gebruik genomen

Het Biogas Netwerk Twente is geopend. Het voegt 4 miljoen kubieke meter groen gas aan de bestaande productie van 81 miljoen kubieke meter toe. Het Biogas Netwerk Twente is een samenwerkingsverband tussen Gasunie New Energy en Cogas. De eerste producent die is aangesloten op het nieuwe biogasnetwerk is Gebroeders Oude Lenferink uit Fleringen. Zij kunnen op termijn 6 miljoen kubieke meter biogas produceren. Dit biogas gaat via de transportleiding van Biogas Netwerk Twente naar een centrale opwerkinstallatie in Almelo waar het wordt opgewerkt naar groen g

Minister Kamp neemt biostoomlevering van Eneco aan AkzoNobel in gebruik

Minister Kamp van Economische Zaken heeft samen met AkzoNobel, Eneco en Groningen Seaports  de levering van biostoom aan Chemie Park Delfzijl officieel in werking gezet. Eneco heeft hiervoor de biomassacentrale Bio Golden Raand omgebouwd tot een warmtekrachtcentrale die naast groene stroom nu ook biostoom levert. Gebruikmakend van de door Groningen Seaports aangelegde infrastructuur zet AkzoNobel de vrijgekomen stoom in op het chemiecluster.

Door de ombouw wordt de grootste bio-energiecentrale van Nederland nog efficiënter: bij een gelijkblijvende hoeveelheid biomassa produceert Bio Golden Raand nu dubbel zoveel duurzame energie. Door de overstap van gas- naar duurzaam geproduceerde stoom vergroent AkzoNobel in één keer 10% van haar Nederlandse energieverbruik. Naast een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, betekent dit ook een CO2-vermindering van circa 100.000 ton per jaar.

Door de ombouw wordt de grootste bio-energiecentrale van Nederland nog efficiënter: bij een gelijkblijvende hoeveelheid biomassa produceert Bio Golden Raand nu dubbel zoveel duurzame energie. Door de overstap van gas- naar duurzaam geproduceerde stoom vergroent AkzoNobel in één keer 10% van haar Nederlandse energieverbruik. Naast een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, betekent dit ook een CO2-vermindering van circa 100.000 ton per jaar.

Minister Kamp, Economische Zaken: “Noord-Nederland heeft een voortrekkersrol in de transitie naar duurzame energie. De noordelijke provincies en gemeenten waren de eerste met een plan van aanpak voor de uitvoering van het Energieakkoord. Het Chemie Park Delfzijl onderstreept deze ambities door over te stappen op duurzaam opgewekte stoom. De betrokken partijen investeren op die manier niet alleen in energiebesparing en het verminderen van CO2-uitstoot. Ze dragen ook bij aan de regionale economie door een duurzame groei van het chemiecluster mogelijk te maken.”

Ruim 10% van de Nederlandse productie van basischemicaliën komt uit Delfzijl. De industrie is onderling sterk verbonden en zorgt voor een groot deel van de werkgelegenheid in de regio. Het project maakt het chemiecluster in Noordoost-Nederland duurzamer en toekomstbestendiger. De drie partijen hebben gezamenlijk ongeveer 40 miljoen euro in het project geïnvesteerd.

woensdag 15 februari 2017

DMT bouwt grootste biogas-opwaarderingsinstallatie ter wereld

DMT Clear Gas Solutions, de Amerikaanse dochteronderneming van DMT Environmental Technology, meldt de grootste installatie op het gebied van biogasopwaardering met nieuwe membraantechnologie te gaan plaatsen. Deze installatie is de eerste biogas-opwaarderingsinstallatie van DMT die in de VS wordt geplaatst. Voor dit project wordt varkensmest vergist tot biogas. DMT CGS zal zowel de voorbehandelingstechnologie voor het verwijderen van zwavel leveren als de technologie om het biogas op te waarderen

donderdag 9 februari 2017

Provinciaal bermgras zorgt voor 358 ton CO2-reductie

Met de overhandiging van een symbolisch groengascertificaat aan gedeputeerde Henk Brink op 8 februari is de wens van de provincie om het eigen bermgras om te zetten in groengas  gerealiseerd. Uit het provinciale bermgras is groengas gemaakt, dat voor 2,5 miljoen duurzame kilometers staat en voor een beperking van de uitstoot van CO2 met 358 ton.

Om bermmaaisel in groengas om te zetten was de samenwerking van drie bedrijven nodig. De firma Krinkels maaide de afgelopen twee jaar de bermen langs de provinciale wegen. Onderdeel van het maaicontract was het duurzaam verwerken van het bermmaaisel. Het gras werd daarom door Krinkels aangeboden aan Attero, die het in zijn gft-vergistingsinstallatie op de locatie Wijster verwerkt en er groengas uit produceert. Groengascertificaten verzekeren de afnemer ervan dat het groengas dat hij tankt, ook daadwerkelijk bij Attero geproduceerd groengas is. Het Drentse groengas kan getankt worden bij PitPoint, een internationale aanbieder van schone brandstoffen, die ook in Drenthe tankstations exploiteert. Henk Brink: ‘Wij maken zo de cirkel rond in Drenthe. Het bermgras langs onze wegen is brandstof voor voertuigen, die weer gebruik maken van diezelfde wegen. En dat doen we nog klimaatneutraal ook!’

Attero kuilt het bermgras eerst in. Met dit bermgras vult het bedrijf de winterdip aan, wanneer er veel minder aanvoer van gft is. In de vergister zetten bacteriën het gras om in biogas en na opwerking ontstaat groengas. Dat pompt Attero vervolgens in het gasnet. Drenthe is zo verzekerd van een duurzame verwerking van zijn bermgras. Bovendien wordt de capaciteit van de vergister in Wijster op deze manier optimaal benut.

vrijdag 3 februari 2017

Rapportage duurzaamheid vaste biomassa 2015

Eind december 2016 publiceerde het Platform Bio-Energie Vrijwillige rapportage over houtige biomassa voor energieopwekking 2015. Om transparantie te bieden over de duurzaamheid van vaste biomassa voor energietoepassingen in Nederland, wordt sinds het sluiten van de Green Deal Duurzaamheid Vaste Biomassa 2012-2014 jaarlijks gerapporteerd over de kenmerken van deze biomassa. Ook na afronding van de Green Deal wil de bio-energiesector hierover rapporteren.

In oktober 2012 hebben rijksoverheid, Nederlandse energieproducenten en brancheorganisaties de Green Deal gesloten. De Vereniging Afvalbedrijven en haar leden HVC, AVR en Twence hebben de Green Deal medeondertekend. De resultaten rapporteerden de partijen jaarlijks aan de Tweede Kamer. De bio-energiesector heeft in overleg met de overheid besloten ook na afronding van de Green Deal per 2015 een jaarrapportage op te stellen. Dit gebeurt onder regie van het Platform Bio-Energie.

De rapportage over het jaar 2015 biedt inzicht in kengetallen als omvang, aard en herkomst van de ingezette biomassa en CO2-reductie. Dit jaar zijn voor het eerst ook gegevens van installaties met een capaciteit tussen de 1 en 5 megawatt opgenomen.

In totaal hebben de deelnemende producenten gerapporteerd over 1.356 kiloton vaste houtachtige biomassa. Het overgrote deel van de biomassa kwam uit Nederland, de rest kwam merendeels uit buurlanden. Van de gerapporteerde biomassa bestaat circa 30% uit vers hout, circa 59% uit verwerkt hout en bijna 11% betreft overige houtachtige stro-men. Van de biomassa beschikt 21% over een duurzaamheidscertificaat, de overige biomassa bestaat uit reststromen. Voor gebruikt hout en reststromen zijn de duurzaamheidsrisico’s relatief gering. Verder wordt een gemiddelde CO2-emissiereductie gerapporteerd van 92%. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de algemeen geaccepteerde streefwaarde van minimaal 60% reductie.

vrijdag 27 januari 2017

Oplevering Biogas Netwerk Twente brengt duurzame energievoorziening dichterbij

Met de opening van het Biogas Netwerk Twente is opnieuw een stap gezet om de rol van groen gas in de duurzame energievoorziening te versterken. Het Biogas Netwerk Twente voegt 4 miljoen m3 groen gas aan de bestaande productie van 81 miljoen m3 toe.

De eerste producent die is aangesloten op het nieuwe biogasnetwerk is Gebroeders Oude Lenferink uit Fleringen. Zij kunnen op termijn 6 miljoen m3 biogas produceren. Dit biogas gaat via de transportleiding van Biogas Netwerk Twente naar een centrale opwerkinstallatie in Almelo waar het wordt opgewerkt naar groen gas. Groen gas heeft dezelfde kwaliteit als aardgas zodat het vervolgens ingevoed kan worden in het bestaande gastransportnetwerk van Cogas.  Na opwerking blijft er 4 miljoen m3 groen gas over, genoeg voor een jaar lang comfortabel en duurzaam wonen voor 2.500 huishoudens  in Twente.

Uit de routekaart hernieuwbaar gas uit 2014 blijkt dat er in Nederland in 2030 3,7 miljard m3 biogas kan worden geproduceerd, goed voor 2,2, miljard m3 groen gas. Ulco Vermeulen, lid van de raad van bestuur van Gasunie zegt erover: “Een toename van 4 miljoen m3 groen gas lijkt misschien weinig op de schaal waarin we nu energie voor warmte en industrieën gebruiken. Maar duurzame energie wordt voor een belangrijk deel  bepaald door lokale omstandigheden en lokale initiatieven. Gaandeweg zullen mede op basis van dit soort nieuwe samenwerkingsinitiatieven grotere, onderling verbonden netwerken ontstaan. Daarom zijn stappen als deze zo belangrijk. Tegelijk werken we ook aan innovatieve technologieën die voor de benodigde opschaling van de productie van hernieuwbaar gas kunnen zorgen. Zo kunnen we op termijn fossiel aardgas zoveel mogelijk gaan vervangen door hernieuwbaar gas. Groen gas is een onmisbare component in het verduurzamen van de energievoorziening, met name voor sectoren die moeilijker te verduurzamen zijn, zoals de industrie waarvoor gas een belangrijke grondstof is.

Cogas en Gasunie willen het netwerk op termijn graag uitbreiden met eigen bestaande leidingen. Gerald de Haan, directeur van Cogas zegt hierover: “Er zijn diverse initiatieven in de regio die potentie hebben om in een volgende fase aangesloten te worden op het verder te ontwikkelen biogasnetwerk. Hierdoor ontstaat een ring in Twente waarop meerdere producenten en gebruikers van biogas kunnen worden aangesloten.

Met de centrale opwerkinstallatie is het voor toekomstige producenten een makkelijke stap om zich ook aan te sluiten. De opwerking van het biogas hoeven ze dan niet zelf uit te voeren.

donderdag 26 januari 2017

DMT bouwt grootste biogasinstallatie ter wereld

DMT Clear Gas Solutions gaat de grootste installatie ooit op het gebied van biogasopwaardering met de nieuwste membraantechnologie plaatsen. Deze installatie is niet alleen de grootste, maar eveneens de eerste biogasopwaarderingsinstallatie van DMT in de Verenigde Staten. Van het opgewaardeerde gas kunnen 30.000 huishoudens per jaar profiteren.

woensdag 25 januari 2017

DMT-ET mag eerste opwaardeersysteem voor biogas in Estland bouwen

DMT-ET mag een pilootinstallatie bouwen om energie te onttrekken aan afstromen. Het geproduceerde groene gas en de bio-LNG zijn bestemd voor de bussen die rijden in het openbaar vervoer van Estland. Het programma om het openbaar vervoer van Estland te laten rijden op fossielvrije energie is gestart in Viljandimaa, in het zuiden van Estland

'Nieuw wetsvoorstel leidt tot 3x meer schadelijke biobrandstoffen'

Nederland telt in 2020 bijna drie keer meer schadelijke biobrandstoffen dan nu als het kabinet haar nieuwe biobrandstoffenbeleid doorvoert. Dat blijkt uit berekeningen van Natuur & Milieu. Met name biodiesel uit voedselgewassen is zeer schadelijk: 80% meer klimaatschade dan fossiele diesel.

“Een vreemd wetsvoorstel dat meteen van tafel moet,” aldus Maarten van Biezen, hoofd Mobiliteit bij Natuur & Milieu. “Biobrandstoffen zijn bedoeld om klimaatschade van fossiele brandstoffen te beperken. Dit voorstel veroorzaakt juist extra schade aan natuur en klimaat.” Natuur & Milieu vraagt samen met andere maatschappelijke organisaties om aanpassing van dit voorstel: voorkom groei van biobrandstoffen uit voedsel en stimuleer vooral biobrandstoffen uit afval en reststromen. Vandaag vergadert de Tweede Kamer over dit onderwerp.

Twee maatregelen uit het wetsvoorstel leiden tot de stijging van biobrandstoffen uit voedselgewassen: als eerste verdwijnt de dubbeltelling voor (milieuvriendelijke) brandstoffen uit afval. Momenteel telt afval dubbel ten opzichte van voedsel, waardoor het een hogere marktwaarde krijgt. Zonder deze dubbeltelling is er meer biobrandstof nodig én verliest biobrandstof uit afval zijn hogere marktwaarde.

De tweede maatregel uit het voorstel is dat het verplichte bijmengpercentage biobrandstoffen stijgt naar 8,4%. Om aan deze eis te voldoen, mag het aandeel (goedkope) voedselgewassen stijgen naar 5%. Nu is het aandeel biobrandstoffen uit voedselgewassen ‘slechts’ 1,8%. Van Biezen: “Twee foute maatregelen dus. Voedsel hoort niet thuis in een tank.”

Biodiesel uit voedsel levert gemiddeld 80% meer klimaatschade op dan fossiele diesel. Het meest schadelijk is biodiesel uit palmolie: dat is drie keer schadelijker voor het klimaat dan fossiele diesel, blijkt uit eerder onderzoek. Hierdoor leidt de huidige bijmengverplichting juist tot extra klimaatemissies voor de transportsector dan nu gerapporteerd wordt.

Ook levert de productie uit voedselgewassen serieuze sociale- en milieuproblemen op, zoals concurrentie met voedsel, schade aan biodiversiteit, ontbossing, landroof en afname van de bodemvruchtbaarheid, zo blijkt uit rapportages van Oxfam Novib en Action Aid.

Biobrandstoffen uit afval en reststromen leveren echter flinke klimaatwinst op. Van Biezen: “Biobrandstoffen blijven van cruciaal belang om onze transportsector te verduurzamen. Maar dan wel op de goede manier. Hoog tijd dus dat de overheid inzet op een snelle uitfasering van schadelijke biobrandstoffen en inzet op geavanceerde biobrandstoffen uit afval en biomassa uit de zee.”

woensdag 4 januari 2017

De biomassacentrale van Langerlo komt er toch

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) zal zich niet verzetten tegen het ombouwen van de steenkoolcentrale van Langerlo in Limburg tot een biomassacentrale. De minister loopt niet warm voor dergelijke centrales, maar hoopt wel om minder subsidies te moeten geven. Vorig jaar heeft het bedrijf Graanul Invest de Baltische staat Estland de centrale van Langerlo overgenomen. Het bedrijf wil daar energie opwekken uit de verbranding van houtstof en houtafval van zagerijen uit Estland, Letland en Litouwen.

dinsdag 3 januari 2017

Essent, NS en ProRail geven 'belangrijke impuls' aan groen gasproductie in Nederland

Essent gaat kantoren, stationsgebouwen en wissels van NS en ProRail verwarmen met groen gas. NS en ProRail kunnen daardoor invulling geven aan hun ambitie om het energieverbruik van alle gebouwen en infrastructuur in de spoorsector te verduurzamen. Essent bevestigt met deze overeenkomst haar rol als aanjager van duurzame gasproductie in Nederland. Het contract tussen NS, ProRail en Essent start op 1 januari 2017 en heeft een looptijd van zes jaar.

In totaal levert Essent per jaar 13,7 miljoen kubieke meter gas. In 2017 nemen NS en ProRail 25 procent van hun gas als groen gas af. In 2020 zal al het gas dat zij afnemen groen gas zijn. Uiteindelijk gebruiken NS en ProRail hiermee circa 10 procent van de totale (huidige) groen gas productie in Nederland.

NS en ProRail daagden bij de aanbesteding de energiemarkt uit om nieuwe duurzame energiebronnen te bouwen voor levering van gas. Een belangrijk onderdeel van het contract is dat er additionele groen gas productie –installaties worden gebouwd. Vanaf 2020 mag er alleen groen gas worden geleverd dat wordt geproduceerd in installaties die in 2017 nog niet in bedrijf waren. Het groen gas wordt aantoonbaar duurzaam gemaakt uit biomassa bestaande uit hernieuwbare grondstoffen zoals groente-, tuin- & fruitafval, mest, rioolslib en landbouwgewassen.

Het gas wordt gebruikt voor de verwarming van stations, wachtruimtes en kantoorgebouwen op en rond het station en voor het verwarmen van wissels. Met deze overeenkomst werken NS, ProRail en Essent samen aan het terugdringen van de CO2 –uitstoot en geven de drie partijen een belangrijke impuls aan de verdere groei en ontwikkeling van de groen gasproductie in Nederland.

Essent levert per jaar ongeveer 14 miljoen kubieke meter gas aan de spoorsector. Door toename van het aanbod groen gas én afname van de hoeveelheid vastgoed (vanuit de NS strategie) zal in 2020 al het vastgoed en de infrastructuur van NS en ProRail groen verwarmd worden.

Dit contract behelst per 2020 ongeveer 10 procent van de totale (huidige) groene gas productie in Nederland.

Het groen gas wordt aantoonbaar duurzaam gemaakt uit biomassa bestaande uit grondstoffen zoals groente-, tuin- & fruitafval, mest, rioolslib en landbouwgewassen.

Er zijn 183 stations die d.m.v. gas worden verwarmd. Alle stations zijn vanaf 2017 voorzien van 100% groene stroom. Ook worden andere vormen van duurzame energieopwekking ingezet, bijvoorbeeld WKO-installaties en zonnepanelen. Voorbeelden hiervan zijn de stations Utrecht Centraal (zonnepalen en WKO), Rotterdam Centraal (zonnepanelen en WKO) en Amsterdam Centraal (WKO).

In totaal worden 3958 van de 5207 wissels verwarmd d.m.v. gas (de overige wissels zijn elektrisch of worden met aardwarmte verwarmd).

Wijk Doornsteeg krijgt groen gas

Toekomstige bewoners van de wijk Doornsteeg in Nijkerk krijgen mogelijk groengas geleverd. Onderzoek tot nu toe heeft uitgewezen dat voor de levering van biogas nauwelijks subsidie verkrijgbaar is maar dat hier bovendien veiligheidsrisico's aan zijn verbonden. Het Waterschap Vallei en Veluwe is bezig met een onderzoek naar de haalbaarheid van het opwekken van biogas. Dit wordt opgewerkt bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Nijkerk.

maandag 2 januari 2017

The Waste Transformers: energie opwekken uit afval

De Westergasfabriek levert haar oerproduct in aangepaste vorm, schrijft Het Parool. Een biovergister in een zeecontainer wekt biogas op uit de etensresten van de omliggende restaurants. Alles wat de gasten van de restaurants op het randje van hun bord laten liggen, gaat erin. Al het andere organische afval van tien restaurants rond de Westergasfabriek trouwens ook. Sinds dit najaar wordt rond de uit 1903 stammende gashouder weer energie opgewekt. Aan de rand van het terrein hebben de horecabedrijven hun eigen gasfabriekje.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.