vrijdag 18 mei 2018

Wijk Nieuwveense Landen deze winter verwarmd door duurzame houtpellets

Nog voor de komende winter wordt de nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen in Meppel warm gestookt met duurzame houtpellets. Bij de wijk wordt een energiecentrale gebouwd die via grote houtpelletkachels water warm maakt. Via leidingen komt het in alle huizen. Ook komt er een duurzaam koelsysteem om in warme zomers de huizen te koelen met koud water.

woensdag 9 mei 2018

RIVM waarschuwt voor biomassa

Het klonk als een oerdegelijk alternatief: de stook van biomassa als schone energiebron. Helaas, als ideale klimaatoplossing kunnen we dit wegstrepen. Het RIVM waarschuwt dat de stook van hout en groenafval zorgt voor een serieuze toename van fijnstof. Het RIVM, dat vandaag de landelijke uitstootcijfers (zie kader onderaan dit artikel) publiceert, voegt daar nu de zorg voor luchtkwaliteit aan toe. De lucht wordt weliswaar steeds schoner, maar om de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie te halen moet de uitstoot van (fijn)stof verder omlaag.

dinsdag 8 mei 2018

Arcadis: 'Verkoop biogas-installaties niet voor eind dit jaar'

Arcadis hoopt zijn aandeel in de Braziliaanse biogas-joint-venture Arcadis Logos Energia (ALEN) tegen het eind van het jaar te verkopen. De zes biogas-installaties die het bedrijf van de hand wil doen, zullen rond september operationeel zijn, zegt Arcadis-CEO Peter Oosterveer in BNR Zakendoen. Daar zijn wel investeringen voor nodig, erkent hij. 'Als we die installaties operationeel maken, wordt er omzet gegenereerd en winst gecreëerd en kunnen we overgaan tot de verkoop van die installaties.'

maandag 7 mei 2018

Hogere biogasproductie bij rioolzuivering

In 2016 steeg de productie van biogas door vergisting van het zuiveringsslib met bijna 8 procent tot 118 miljoen kubieke meter. Dit is bijna een vijfde van de totale biogasproductie in Nederland. De toename komt door verbeteringen in het proces en het streven van de waterschappen om steeds meer slib te vergisten. Circa drie kwart van het geproduceerde biogas wordt ingezet als brandstof in gasmotoren voor de opwekking van elektriciteit. De rest wordt gebruikt voor onder meer verwarming of productie van groen gas, of wordt extern afgeleverd. Een klein deel wordt afgefakkeld of gespuid.


Naar schatting werd rond 0,4 miljoen kilogram fosfor teruggewonnen, vergelijkbaar met circa 10 procent van het fosforgebruik via kunstmest in de landbouw. Door speciale zeeftechnieken werd ook tussen de 3 en 4 miljoen kg cellulose, de grondstof van wc-papier, teruggewonnen. De cellulosepulp kan onder andere worden verwerkt in bouwstoffen of gebruikt worden als grondstof voor bio-plastics. Bij 5 rioolwaterzuiveringsinstallaties werd een deel van het gezuiverde afvalwater hergebruikt, voornamelijk als grondstof voor proceswater in de industrie. In 2016 was dat hergebruik 8 miljoen kubieke meter, ofwel 0,4 procent van het totale volume gezuiverde rioolwater.

zondag 6 mei 2018

Engie zet in op groen gas met overname Biogas Plus

Biogas Plus, actief op het gebied van biovergisting en groen gas, is overgenomen door energieleverancier Engie. Met deze overname wil Engie een grote stap zetten op het gebied van de ontwikkeling van groen gas in Nederland. Engie hoopt een leidende rol in de energietransitie te kunnen spelen en het bedrijf is ervan overtuigd dat groen gas een essentiële rol inneemt in deze transitie.

dinsdag 1 mei 2018

SP: Opnieuw blijkt Biomassa heilloze weg voor Overijssel

De provincie Overijssel leunt in haar transitie naar duurzame energie veel te veel op biomassa. Dat blijkt uit een advies van onderzoeksbureau Atelier Overijssel. Zelfs als er grote innovatie op dit gebied plaatsvindt is er zo veel ruimte nodig om biomassa te produceren dat dit volgens het onderzoeksbureau ‘niet realistisch’ en ‘ruimtelijk niet reëel’ is. SP-Statenlid Harry Broekhuijs is al langer kritisch op het provinciale beleid en wil het rapport zo snel mogelijk bespreken en heeft schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over aanpassing van het huidige beleid.

vrijdag 27 april 2018

Advies: Nederland moet meer inzetten op ‘groen gas’

Nederland blijft tot in de verre toekomst gasverslaafd. Oude huizen, maar vooral fabrieken komen er nooit helemaal vanaf. Dit beweert de gassector in een nieuwe studie, opgesteld door onafhankelijk milieu-expert Jan Paul van Soest. Energiefabriekjes door het hele land kunnen groen gas gaan maken van restafval. Dat kan gft-afval zijn, rioolslib of snoeiresten. Duizenden veeboeren kunnen gas gaan maken uit mest. Grote kansen ziet de studie verder voor groen gas van zeewier, te kweken bij windmolens in de Noordzee. Bulkafval uit de voedingsindustrie, zoals zetmeel, is ook een gasbron. Zelfs windenergie kun je omzetten in groen waterstofgas.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.