dinsdag 13 november 2018

Duurzame Blauwe Diesel beschikbaar in Alkmaar

Dankzij een overeenkomst tussen Stadswerk072 en Tamoil is het mogelijk om Blauwe Diesel te tanken in Alkmaar. Daarmee is Alkmaar de eerste gemeente in Noord Holland waar deze duurzame brandstof beschikbaar komt voor weggebruikers. Een belangrijke stap die bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente.

Om te beginnen doet Blauwe Diesel zijn naam eer aan, want het goedje is inderdaad blauw. Blauwe Diesel wordt volledig gemaakt uit hernieuwbare en duurzame grondstoffen, zoals plantaardige afvalolie. “Blauwe Diesel wordt gemaakt van afval. Het afvalproduct bestaat uit resten van plantaardige oliën die eerst een voedseldoel hebben gediend. De afvalproducten die vrijkomen zodra de grondstof is klaargemaakt voor menselijke consumptie, worden normaal gesproken gestort of verbrand. Nu gebruiken we deze afvalproducten om er Blauwe Diesel van te maken”, aldus Future Fuels uit Oudehaske, de leverancier van de nieuwe brandstof.

“Duurzame mobiliteit is één van de speerpunten van de gemeente Alkmaar binnen het duurzaamheidsprogramma. Het beschikbaar stellen van Blauwe Diesel levert daar een belangrijke bijdrage aan. Bewoners en bezoekers van Alkmaar kunnen bij Tamoil straks kiezen voor schone brandstof en daarmee zelf direct bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Zo zetten we ons gezamenlijk in voor een schone gemeente.”, stelt wethouder Marcel van Zon.

De Blauwe Diesel is verkrijgbaar bij Tamoil tankstation Overdie aan de Bestevaerstraat. De Blauwe Diesel komt in Alkmaar beschikbaar dankzij een overeenkomst tussen Stadswerk072 en Tamoil. Stadswerk072 werkt op verschillende manieren aan de verduurzaming van het wagenpark. Als onderdeel hiervan is besloten de dieselvoertuigen voortaan op Blauwe Diesel te laten rijden. Doordat alle dieselvoertuigen van Stadswerk072 straks op Blauwe Diesel rijdt, is er voldoende afname om permanent een tank in te richten voor deze duurzame brandstof op het Tamoil tankstation. Minder CO2 Blauwe Diesel is fossielvrij en emissiearm. De CO2- uitstoot daalt drastisch bij het rijden op Blauwe Diesel. De CO2 reductie kan oplopen tot wel 90 %.

maandag 5 november 2018

’Bomenkap voor biomassa’

Critici van een biomassa-fabriek in Utrecht krijgen mogelijk toch gelijk wanneer de houtstookcentrale in de toekomst niet, zoals altijd voorgespiegeld werd, blijft draaien op resthout uit de regio, maar op gekapte bomen. Uit Noord-Amerika bijvoorbeeld. Na vragen van de fractie van de Partij voor de Dieren verwijst het Utrechtse college van B en W naar een onderzoek van de kennisorganisatie voor bosbeheer Probos, 'in februari 2018 nog door het college aangehaald als betrouwbare bron bij beantwoording van eerdere schriftelijke vragen over biomassa'.

vrijdag 19 oktober 2018

Na waterstof ook proef met biogas in Emmen

Na waterstof gaan verschillende bedrijven samen bekijken of ze ook groen gas kunnen maken op het terrein van de vroegere gaszuiveringsinstallatie in Emmen. Voor dit tweede proefproject zijn gisteren de handtekeningen gezet. Bij de GZI werd gas ontzwaveld en klaargemaakt voor gebruik door bijvoorbeeld huishoudens. Begin dit jaar werd de productie gestopt, maar de leidingen liggen er nog. Terreineigenaar NAM wil samen met andere partijen bekijken of er milieuvriendelijker energie kan worden geproduceerd.

donderdag 18 oktober 2018

Biomassa als bodemverbeteraar

Reststromen uit landschapsbeheer, zoals heggensnoeisel, natuurgras en valappels, spelen, verwerkt tot compost, een cruciale rol voor een gezonde bodem. Met biodiversiteit en bio-based producten als resultaat. Om het bewustzijn hierover te vergroten organiseren IKL en Natuurrijk Limburg op 2 en 9 november in samenwerking met Zilverberg Advies in Limburg bijeenkomsten over het anders verwerken van deze biomassa. De bijeenkomsten sluiten aan op het gestructureerd inzamelen en bijeenbrengen van vraag en aanbod van biomassa die vrijkomt bij landschapsbeheer door beide organisaties. Zij gaan onder meer over het herkennen en bevorderen van biodiversiteit en het beheer dat daarbij hoort.

zondag 14 oktober 2018

Biogasproductent uit Hensbroek haalt afval uit Polen

Het is de wereld op zijn kop nu Biogast Agro Hensbroek zijn afval uit Polen blijkt te halen en geen Nederlands afval gebruikt voor de opwekking van biogas. Ondertussen staan de kassen die met het opgewekte biogas vrijwel geheel leeg en de provincie die mede-eigenaar is van het bedrijf bemoeit zich niet met de bedrijfsvoering van dit bedrijf. Omwonenden klagen steen en been vanwege de zware vrachtwagens vol Pools afval die het bedrijf bezoeken. Bij 1 van de buren is het vaak zo erg dat de kopjes op tafel staan te trillen waardoor het woongenot van de omwonenden sterk is verpest.

vrijdag 12 oktober 2018

Aanbod van biomassa uit landschapsbeheer dreigt krap te worden

Houtige biomassa die vrijkomt bij het onderhoud van landschappelijke beplantingen, wordt vaak benut voor energieproductie. Dit is vaak regionaal georganiseerd. Omdat de vraag naar biomassa groeit zal er op termijn niet genoeg beschikbaar zijn, blijkt uit een onderzoek dat Probos uitvoerde op verzoek van de overheid. Het blijkt dat het potentieel aan houtige biomassa uit bestaande houtopstanden in bos, natuur en landschap en de bebouwde omgeving circa 784 kton droge stof bedraagt. Van dit potentieel wordt op dit moment al 78% benut. De benutting vindt voor 51% in Nederland plaats en de rest wordt geëxporteerd. De onderzoekers verwachten dat de vraag naar houtige biomassa zal verdrievoudigen naar ongeveer 899 kton droge stof in 2030. In 2050 zal die vraag niet veel hoger zijn.

woensdag 10 oktober 2018

Biomassa grootste groeikans voor binnenvaart

Het vervoer van biomassa is de komende jaren een groeikans voor de binnenvaart. Dat stelt de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) in zijn Marktobservatie 2018. ‘Aangezien biomassa dezelfde kenmerken heeft als andere bulkgoederen die tegen lage kosten in grote hoeveelheden vervoerd kunnen worden, is de binnenvaart bij uitstek geschikt om de belangrijkste vervoersmodus te worden voor deze belangrijke energiebron van de 21ste eeuw.'
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.