vrijdag 18 juni 2021

BMW test auto die op waterstof rijdt

BMW is begonnen met het testen van een waterstofversie van zijn X5. BMW verwacht dat kleinschalige productie van de waterstofauto in 2022 begint.

De testritten met prototypes van de waterstofauto's zijn onder andere bedoeld zijn om 'de efficiëntie, veiligheid, gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid van alle componenten te valideren'.

De fabrikant maakt momenteel nog geen concrete actieradius bekend, maar spreekt van 'enkele honderden kilometers onder alle weersomstandigheden'.

donderdag 17 juni 2021

Duitsers maken opwekken en opslag waterstof makkelijk

Een grote belemmering voor grootschalige adoptie van waterstoftechnieken is het opwekken en vooral de opslag ervan.

Het Fraunhofer Institute for Applied Polymer Research (IAP), BTU Cottbus en nog een partner hebben hebben een oplossing ontwikkeld die beide uitdagingen belooft aan te pakken. 

Ze claimen zelfs zulke goede resultaten te bieden dat het opwekken en opslag van waterstof in de toekomst 'ook in de achtertuin kan'.

De partners hebben een windturbine ontworpen die klein genoeg is om in de achtertuin te passen. De rotoren zijn gemaakt van een vezelcomposiet.

woensdag 16 juni 2021

Amsterdam krijgt nieuwe fabriek die niet-recyclebaar afval omzet in duurzame brandstof

 

GIDARA Energy kondigt de bouw van haar eerste geavanceerde biobrandstoffabriek in de haven van Amsterdam aan; Advanced Methanol Amsterdam.

De nieuwe fabriek zal niet-recyclebaar afval omzetten in geavanceerde methanol. Deze biobrandstof van GIDARA Energy vervangt fossiele brandstoffen, wat jaarlijks aanzienlijke CO2 reductie oplevert. Hiermee helpt GIDARA Energy de stad Amsterdam, Nederland en de rest van Europa bij de energietransitie en de duurzaamheidsdoelstellingen zoals gedefinieerd in de RED II.

Het doel van GIDARA Energy is om bij te dragen aan betere, duurzamere brandstoffen binnen een maximaal circulaire waardeketen. De moderne fabriek zal ongeveer 87,5 KTA (kiloton per jaar) duurzame methanol produceren vanuit niet-recyclebaar afval (zoals bijvoorbeeld niet-recyclebaar huisvuil, B-hout en sloopafval). Dit komt overeen met afval van 290.000 huishoudens, wat anders zou worden gestort of verbrand.

De nieuw te bouwen fabriek zal de technisch en commercieel bewezen HTW-technologie (oorspronkelijk ontwikkeld door RWE en Thyssenkrupp) gebruiken om niet-recyclebaar afval om te zetten in waardevolle eindproducten, zoals biobrandstof. Deze technologie is in 2019 aangekocht door GIDARA Energy en is wereldwijd al op industriële schaal gebruikt.

dinsdag 15 juni 2021

'Ze slopen hier hele bossen, omdat jullie zo nodig klimaatneutraal moeten doen'

Demissionair staatssecretaris Yesilgöz (Economische Zaken en Klimaat) heeft besloten om voorlopig geen nieuwe subsidies meer te geven voor het opwekken van energie uit 'houtige biomassa'.

Het besluit om geen nieuwe subsidies te geven vindt Johan Vollenbroek een goed begin. Vollenbroek probeert met zijn actiegroep Mobilisation for the Environment de bouw van energiecentrales voor biomassa in Nederland tegen te houden.

Nederland is te klein voor biomassa, zegt Vollenbroek. 'Alleen al de warmtecentrale van Purmerend stookt in zijn eentje al het hout op dat Staatsbosbeheer kan leveren. En dus moeten wij hout halen uit andere landen. Wij krijgen noodkreten binnen uit Baltische landen: 'Ze slopen hier hele bossen, omdat jullie zo nodig klimaatneutraal moeten doen'.'

maandag 14 juni 2021

Vattenfall neemt pas volgend jaar besluit over Diemen


Hoewel de rechter heeft beslist dat de Provincie Noord-Holland de vergunningen voor de bouw van een eventuele biowarmte-installatie terecht heeft verleend, verandert dat niets aan wat Vattenfall al eerder heeft aangegeven, namelijk dat het definitieve besluit of de biowarmte-installatie er komt, pas wordt genomen in het voorjaar van 2022.

Het bedrijf overweegt ook andere duurzame warmtebronnen, zoals de 150MW E-boiler.

Vattenfall kijkt ook naar het nieuwe kabinet voor helderheid over de gewenste technieken voor de warmtetransitie en blijven in gesprek met zowel landelijke en lokale politiek als met  klanten over de warmtevoorziening vanuit onze Diemen-locatie.

Als de biowarmte- installatie er toch komt, zal de biomassa bestaan uit bijproducten van de bosbouw- en houtindustrie. Er zullen dus geen bossen worden gekapt voor deze centrale, zegt Vattenfall. 

vrijdag 11 juni 2021

Biogas als alternatief voor elektrische voertuigen


Bio-LNG (vloeibaar gas) moet het alternatief voor diesel worden voor zware voertuigen en in de logistieke sector. Dat vinden in elk geval het Duitse energiebedrijf Liqvis en EnviTec Biogas.

Zij hebben onlangs een overeenkomst gesloten voor de productie en levering van bio-LNG. Vanaf oktober 2022 kan er bij de tankstations van Liqvis bio-LNG getankt worden.

Vanaf het vierde kwartaal van 2022 moet er jaarlijks 9.000 ton bio-LNG geproduceerd worden. Het fabrieksterrein wordt daarvoor met 20 hectare uitgebreid.

donderdag 10 juni 2021

Tijdelijk geen nieuwe subsidie voor biomassa

Het kabinet vindt dat we zo snel mogelijk als haalbaar en betaalbaar is moeten stoppen met houtige biomassa voor lage temperatuurwarmte. Het is een tijdelijke brandstof voor het produceren van warmte en het ontwikkelen van warmtenetten.

Omdat er een keerzijde aan het gebruik van biomassa zit, heeft het kabinet daarom in het duurzaamheidskader biogrondstoffen de ambitie uitgesproken om, zo snel als dat mogelijk is, de afgifte van nieuwe subsidies van houtige biogrondstoffen voor lagetemperatuurwarmte te stoppen.

Belangrijk is om eerst goed in kaart te brengen hoe een verstandige afbouw eruitziet en wat de gevolgen ervan zijn. Op verzoek van de Tweede Kamer stopt het kabinet tijdelijk met subsidie totdat er een afbouwpad is. Dit heeft geen gevolgen voor al afgegeven subsidies.

Voor marktpartijen is het belangrijk om snel duidelijkheid te krijgen over het afbouwpad van de subsidies. Subsidie is voor veel projecten op dit moment nog nodig voor een rendabel project. De Tweede Kamer heeft aangegeven om geen nieuwe subsidies te verstrekken voor houtige biomassa (motie Van Esch) tot er een afbouwpad is.

Een adequaat afbouwpad voor subsidies is belangrijk en daarom wil het kabinet zo veel mogelijk ruimte laten aan een nieuw kabinet om met een pad te komen. Alles afwegende heeft het kabinet besloten de subsidieronde die dit najaar start, een temperatuureis op te nemen voor de categorieën met houtige biomassa, om zo de inzet van houtige biomassa voor lagetemperatuurwarmte uit te sluiten van de regeling. Zo sluit het kabinet zo dicht mogelijk aan bij de wens van de Tweede Kamer. Opgemerkt moet worden dat dit het halen van de klimaatdoelen lastiger maakt.

 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.