vrijdag 21 juni 2019

'Pilot met maritieme biobrandstof geslaagd'

Het containerschip van Maersk is na een reis van drie maanden zonder problemen teruggekeerd in de Rotterdamse haven. Het schip heeft de route Rotterdam – Shanghai - Rotterdam grotendeels afgelegd op een biobrandstofmengsel van o.a. gebruikte bakolie.

De scheepvaart is goed voor 90 procent van het goederenvervoer en 3 procent van de totale wereldwijde CO2-uitstoot. Deze emissie zal in 2050 naar 15 procent stijgen als we niets doen. De biobrandstof die in deze pilot wordt gebruikt, is een zogenaamde 'tweede generatie' biobrandstof, geproduceerd uit afval, in dit geval gebruikte bakolie (UCOME-olie). De biobrandstof is ISCC-gecertificeerd. De kracht van deze biobrandstof is dat het gemengd kan worden met conventionele (fossiele) brandstoffen, waarbij geen grote technische aanpassingen aan de motoren nodig zijn.         

Overtuigd van de urgentie om actie te ondernemen tegen klimaatverandering, is een groep Nederlandse internationaal opererende bedrijven- FrieslandCampina, Heineken, Philips, DSM, Shell en Unilever, allen lid van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) - in samenwerking met AP Møller – Maersk in maart 2019 een biobrandstof-pilot gestart.

Het containerschip Mette Maersk heeft gevaren op een brandstofmengsel waarin 20 procent biobrandstof uit gebruikt frituurvet was opgenomen. Het is de eerste keer dat zo’n hoog percentage duurzame biobrandstof op deze schaal voor een zeeschip is ingezet. Naast het varen op een mengsel met 20 procent biobrandstof, heeft Mette Maersk ook een mengsel met 7 procent biobrandstof gebruikt. In totaal leidde dit tot een reductie van de uitstoot met 1500 ton CO2 en 20 ton zwavel. Dat is gelijk aan de jaarlijkse CO2-uitstoot van ruim 200 huishoudens of 12 miljoen autokilometers (300 keer rond de wereld). Shell leverde de nieuwe brandstof, waarvoor het de nodige research in zijn lab heeft gedaan.

woensdag 12 juni 2019

Arnhemse partijen willen komst biomassacentrale tegenhouden


Het Arnhemse stadsbestuur vindt dat de biomassacentrale op industriepark Kleefse Waard er moet komen, liet wethouder Jan van Dellen afgelopen week weten. 'De verleende vergunning is onherroepbaar.' Reden voor de SP en Partij voor de Dieren om hiertegen in het verweer te komen. Zij willen in debat met het college om de komst van de biomassacentrale tegen te houden.

'We weten sinds kort dat deze centrale grote gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit, onze gezondheid en de natuur. Het omschakelen van gas naar biomassa is geen verbetering, maar een verslechtering', zegt SP-fractievoorzitter Gerrie Elfrink. 'Het is absurd dat hier ook nog 76 miljoen euro subsidie naartoe dreigt te gaan.'

zaterdag 8 juni 2019

Arnhem verzet zich niet tegen opening biomassacentrale

Op het Arnhemse Industrie Park Kleefse Waard (IPKW) wordt dit najaar een biomassacentrale in gebruik genomen. GroenLinks stelde hier vragen over aan wethouder Jan van Dellen. Deze gaf aan zich niet tegen de opening van de centrale te verzetten. Wel zal hij met de ondernemers blijven kijken naar duurzamere oplossingen. Naar de biomassacentrale op het IPKW-terrein gaat de komende twaalf jaar in totaal 76 miljoen euro rijksubsidie.

woensdag 5 juni 2019

Dit is hoe tortillachips en koekkruimels jouw huis verwarmen

Sinds begin dit jaar wordt van onder meer tortillachips groen gas gemaakt. Nou ja eigenlijk biogas, dat uiteindelijk groen gas wórdt. Het begint dus met restproducten zoals tortillachips, hondenbrokken of gemalen koekjes. Dat zijn geen producten meer die je had kunnen/mogen eten. Het zijn de koekjes of chips die in de fabriek naast de lopende band zijn gevallen of bijvoorbeeld een productiefout bevatten. Maar door ze samen te brengen met bacteriën in een vergister begint er een gasproces.

dinsdag 4 juni 2019

Protest tegen centrale voor biomassa in Arnhem zwelt aan

Het protest tegen de bouw van een biomassacentrale op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem zwelt aan. Na actiegroepen van bomenliefhebbers keren nu ook woonbootbewoners in de Nieuwe Haven zich tegen de centrale waarin hout zal worden verbrand. De biomassacentrale van Veolia moet volgend jaar in bedrijf genomen worden. Deze wordt dan gevoed door hout dat afkomstig moet zijn uit een straal van 100 kilometer rond Arnhem.

maandag 3 juni 2019

'Biomassa, het middel is soms erger dan de kwaal'

In Nederland wordt nog steeds ingezet op het gebruik van biomassa om onze klimaatdoelstellingen te behalen. Biomassa in de vorm van hout(pellets) wordt gebruikt als bijstook in kolencentrales, voor de verwarming van warmtenetten, maar ook in bijvoorbeeld pelletkachels. Op papier is het verbranden van hout CO2-neutraal: bij het verbranden van hout komt weliswaar veel CO2 vrij, maar die CO2 wordt door middel van de fotosynthese in boombladeren uit de lucht gehaald en vastgelegd als koolstof in het hout. Op lange termijn is bij herplanting de CO2-uitstoot dus nihil, aldus de theorie.

vrijdag 31 mei 2019

Start groen gas in Zeeuws-Vlaanderen

Aben Green Energy is gestart met het aanbieden van groen gas. Op het bedrijventerrein Axelse Vlakte bij Westdorpe produceert Aben biogas dat wordt opgewerkt tot groen gas. Vanaf daar wordt het groene gas ingevoed in het regionale gasnet van netbeheerder Enduris en het landelijke gasnet van Gasunie Transport Services (GTS).

Op jaarbasis gaat het om ongeveer 18 miljoen kuub groen gas, waarmee ongeveer 25 procent van de woningen in Zeeuws-Vlaanderen (12.000) van gas kunnen worden voorzien. Omdat groen gas aan dezelfde strenge kwaliteitseisen moet voldoen als bij de invoeding van aardgas, controleren de netbeheerders GTS en Enduris bij de invoeding van Aben in het Zeeuwse gasnet de gaskwaliteit.

Groen gas is één van de duurzame alternatieven voor aardgas. Volgens het Klimaatakkoord is er in 2030 2 miljard kubieke meter groen gas nodig voor de duurzame verwarming van woningen en gebouwen. Dat is meer dan momenteel wordt geproduceerd. De Nederlandse netbeheerders nemen daarom gezamenlijk maatregelen om de invoeding van groen gas mogelijk te maken en te bevorderen.
Consumenten merken geen verschil tussen aardgas en groen gas. Gasfornuizen of cv-ketels hoeven niet te worden aangepast. Daarnaast kan groen gas over de bestaande gasnetten van de netbeheerder worden getransporteerd.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.