maandag 19 maart 2018

Niet-duurzaam zaagsel toegestaan als biomassa

De Geschillencommissie van het Energieakkoord heeft geoordeeld dat zaagsel niet valt onder de duurzaamheidscriteria voor biomassa die in het Energieakkoord zijn afgesproken. Vorig jaar hebben Greenpeace, Natuur & Milieu en Milieudefensie aan deze commissie gevraagd te kijken of zaagsel ook valt onder de duurzaamheidscriteria die wel gelden voor hout als bron van biomassa, aangezien zaagsel een vorm van hout is. Hout moet minimaal FSC-gecertificeerd zijn (of daaraan gelijkwaardig), wil het gelden als duurzame biomassa. Met de bevinding stelt de commissie dat zaagsel niet aan deze criteria hoeft te voldoen.

“Het is een bittere pil dat de Geschillencommissie de afspraken op de letter beoordeelt en niet naar de geest,” aldus de organisaties. “Nu de commissie het toelaatbaar acht de duurzaamheidscriteria niet te laten gelden voor zaagsel, is er een groot risico dat de Nederlandse kolencentrales overal ter wereld op zoek gaan naar ongecertificeerd zaagsel. Zo omzeilen zij de inkoop van duurder, gecertificeerd hout uit duurzaam beheerde bossen. Dat kan nooit de bedoeling zijn geweest van de afspraken.
Goede duurzaamheidscriteria waren voor ons een belangrijke voorwaarde om akkoord te gaan met een beperkte hoeveelheid bijstook in kolencentrales. Het is zuur dat Essent, Engie en Uniper nu via de zaagselroute onder de duurzaamheidscriteria uit kunnen komen. Zeker gezien het feit dat ze ruim drie miljard euro duurzaamheidssubsidie ontvangen voor de bijstook van biomassa.

Een gang naar de rechter achten men gezien deze uitspraak niet kansrijk. De bal ligt nu weer bij de politiek. Het is aan het kabinet om scherp in de gaten te houden waar de biomassa vandaan komt die in de kolenovens verdwijnt. Zelf zullen we er bij het nieuwe Klimaat & Energieakkoord op toezien dat geïmporteerde biomassa slechts beperkt wordt ingezet, zeker niet voor stroomopwek en alleen daar waar geen alternatieven voor handen zijn.”

vrijdag 2 maart 2018

Is biomassa de toekomst?

Biomassa heeft nog steeds een groot aandeel in de duurzame energieproductie van Nederland: 87 PJ. De prijs is stabiel, maar zou met een gericht innovatieprogramma nog verder kunnen dalen. Bijvoorbeeld door het efficiënt beheren van bossen. Het toepassen van stoom en hogedruk is bijvoorbeeld een goede  methode is om waardevolle componenten uit biomassa te halen. Op dit moment wordt er met het EU BESTF2-project huishoudelijk afval omgezet naar een geschikte grondstof voor butanol en waterstof. Het staat nog in de kinderschoenen, maar het begin is er.

Groen gas maak je van zeewier

Zeewier is een prima grondstof voor de productie van biogas. Groot voordeel boven gewassen als mais en suikerbiet is dat zeewier op zee geteeld kan worden en het dus geen beslag legt schaarse landbouwgrond. Groen gas wordt gemaakt uit biomassa. Tot nu komt die grondstof vooral van het land in de vorm van mais en suikerbieten. Maar ook slachtafval en slib worden als grondstof gebruikt. ‘Voor groen gas heb je relatief veel biomassa nodig . Het gebruik van op het land geteelde gewassen is daardoor geen optie. Biomassa kweken op zee is dan een uitkomst, want daar is ruimte zat,’ zegt Joost Wouters.

woensdag 14 februari 2018

Eerste postcoderoosproject met biogas van start

Deze week start energiecoöperatie ‘Emmeloord Opgewekt’ met het opwekken van groene stroom op de voormalige vuilstortplaats Het Friese Pad te Emmeloord. Bewoners van Emmeloord kunnen profiteren van de opgewekte energie door middel van de postcoderoosregeling. Het is voor het eerst in Nederland dat van deze regeling gebruikt gemaakt wordt voor een biogasproject. De energiecoöperatie werkt hiervoor samen met Energie Pioniers Noordoostpolder en duurzame energieleverancier Greenchoice.

Op Het Friese Pad is in het verleden ruim 2 miljoen m3 afval gestort. In 2010 is de 17 meter hoge stortplaats volledig afgedicht en ingericht als golfbaan. Door een natuurlijk proces van ‘psychrofiele vergisting’ wordt in de stortplaats zogenaamd stortgas gevormd. Stortgas is een hernieuwbare energiebron. In plaats van het gas af te fakkelen wordt het milieuverantwoord toegepast voor de productie van elektriciteit. Het stortgas wordt getransporteerd naar een gasmotor met generator die de duurzame stroom opwekt.

Zo’n 300 inwoners van Emmeloord kunnen lid worden van de coöperatie Emmeloord Opgewekt en zo gebruikmaken van de zogenoemde ‘postcoderoosregeling’. Via deze regeling hebben deelnemende huishoudens recht op teruggave van hun energiebelasting wat een fikse besparing op hun stroomrekening oplevert. Het is uniek in Nederland dat de regeling op deze schaal (>1.200.000 kWh per jaar) en gebruikmakend van stortgas wordt toegepast.

De samenwerking met energiecoöperatie Emmeloord Opgewekt is voor Greenchoice weer een nieuwe stap in de ambitie om zoveel mogelijk lokaal opgewekte energie te stimuleren en klanten te betrekken bij de decentrale energietransitie.

dinsdag 13 februari 2018

Deskundige Energieonderzoek Centrum Nederland: ’Tijd dringt voor biomassa’

Het duurt decennia om technologie te ontwikkelen die nodig is om biomassa om te zetten in energie en andere producten. Een versnelling is dringend noodzakelijk, stelt Jaap Kiel van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in Petten. Tijdens een bijeenkomst met deskundigen op het gebied van biomassa liet Kiel weten dat het voor biomassa ’vijf voor twaalf’ is om de doeleinden van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Biomassa speelt immers in alle voorspellingen een grote rol als het gaat om de duurzame energiemix (20 tot 50 procent, red.).

maandag 12 februari 2018

Heineken op de groene toer

Heineken wil over twaalf jaar tenminste 70 procent van zijn energiebehoefte groen hebben. De brouwer wil vooral de productie van biogas voor het stoken van brouwketels opvoeren. Ook gaat Heineken met zijn toeleveranciers verpakkingen aanpassen. Zo moeten straks ook het glas en blik duurzaam worden geproduceerd. Momenteel is wereldwijd 14 procent van de energie die Heineken verbruikt duurzaam opgewekt. De brouwer scherpt maandag, bij de presentatie van de jaarcijfers, zijn duurzaamheidsdoelen aan.

donderdag 8 februari 2018

OCI Nitrogen gaat mest tot kunstmest verwerken

Op het industriecomplex Chemelot in Geleen moet de grootste biogas- en mestverwerkinginstallatie van Nederland verrijzen. Kunstmestfabrikant OCI Nitrogen en technologieleverancier RE-N willen in 2020 de biogas- en mestverwerkinginstallatie operationeel hebben. De vergunning is binnen. In de fabriek wordt dan ongeveer 1 miljoen ton mest, vooral van varkens, vergist en verwerkt. Het project van kunstmestfabrikant OCI Nitrogen en technologieleverancier RE-N moet de productie van kunstmest op een van de grootste industriële complexen in Nederland duurzamer maken. Tegelijkertijd levert het een bijdrage aan het verwerken van het Nederlandse mestoverschot.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.