vrijdag 17 november 2017

Biolease Nederland realiseert eerste project op Dairy Campus

Biolease Nederland heeft de eerste biogas opwaardeerinstallatie verkocht. In samenwerking met Biogas Leeuwarden wordt een duurzame energievoorziening op de Dairy Campus gerealiseerd. Bij de Dairy Campus te Leeuwarden produceert Biogas Leeuwarden circa 2 miljoen Nm3 biogas waar elektriciteit door middel van een warmtekrachtkoppeling (wkk) wordt gemaakt. Het biogasvolume wordt op deze locatie verhoogd naar circa 7 miljoen Nm3 biogas per jaar en het biogas wordt omgezet naar groen gas. De opwaardeerinstallatie van Biogas Leeuwarden wordt medio 2018 in gebruik genomen.

maandag 13 november 2017

BCT het kloppende hart van de boomteeltsector

Het plan voor Business Centre Treeport (BCT) wordt steeds concreter. Het bedrijventerrein dat 62 hectare groot wordt en langs de A16 op de grens van Nederland en België komt, moet het kloppend hart van de boomteeltsector worden. Het BCT wil een innovatief en duurzaam tankstation realiseren waar naast waterstof ook LNG (vloeibaar aardgas) en CNG (aardgas onder druk) wordt aangeboden. "Het tankstation is bedoeld om alternatieve brandstoffen aan te bieden aan onze sector. Het groot transport kan gebruikmaken van LNG. De kleinere afstanden op ons terrein of naar de Zundertse boomkwekers toe, kan op waterstof gebeuren

zaterdag 11 november 2017

GroenGas Gelderland: drie boetes en klachtenregen

GroenGas Gelderland kent een moeizame start. Niet wat betreft de productie, want die verloopt voorspoedig. Maar sinds de aanvang van de exploitatie van een biogascentrale in glastuinbouwgebied Bergerden moest de organisatie al drie keer een boete betalen wegens een overtreding. En dan komen er bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem ook nog eens tien tot vijftien klachten per week binnen over stankoverlast.

donderdag 2 november 2017

Brouwer Biocentrale in Balkbrug opent deuren

Op donderdag 2 november wordt in Balbrug de Biocentrale van de firma Brouwer officieel in gebruik genomen. De centrale gaat stoom leveren aan het naastgelegen zuivelbedrijf Friesland Campina, en levert groene stroom voor ongeveer 1850 huishoudens in Balkbrug.

Een enorme kachel met fluitketel, zo kun je de gloednieuwe biocentrale van firma Brouwer in Balkbrug nog het beste omschrijven. Balkbrug heeft sinds kort een unieke bioverbrandingscentrale die houtsnippers omzet in warmte en elektriciteit. Een innovatieve bedrijfsuitbreiding die de gemeente een flinke impuls geeft als het gaat om het opwekken van duurzame energie.
De testfase is beëindigd. Ondernemers Henk en Paul Brouwer hebben de laatste kinderziektes uit hun nieuwe hout gestookte verbrandingsinstallatie gehaald. Vanaf half oktober brandt de biocentrale volop om vanaf begin november buurman Friesland Campina te voorzien van groene stoom en Balkbrug van groene energie.

Met de komst van de biocentrale is Balkbrug in één klap één van de groenste plaatsen van Nederland. De hoeveelheid energie uit de biocentrale is enorm. “De opbrengst aan groene energie per jaar staat gelijk aan de energie van zestien windmolens of een jaar lang elektriciteit voor maar liefst 1.850 huishoudens”, zegt Henk Brouwer niet zonder enige trots. De overlast is desondanks zeer beperkt. “Doordat de kachel 24/7 brandt is er weinig rookontwikkeling. Door de hoge normen en grote hoeveelheid filters is de overlast echt minimaal kan ik verzekeren.”

dinsdag 31 oktober 2017

Openbaar Ministerie legt bio-vergister stil

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een voorlopige maatregel opgelegd aan een bio-vergistingsinstallatie in het noorden van de Provincie Limburg. Tot nader order mogen geen stoffen meer worden aangevoerd en de op het terrein opgeslagen stoffen mogen niet meer worden afgevoerd. De installatie werd vorige week doorzocht door de politie op verdenking van fraude met mest en afvalstoffen.

Tijdens de doorzoeking constateerde de politie dat de interne processen bij het bedrijf onvoldoende op orde zouden zijn. Er is onvoldoende zicht op welke stoffen er worden ingenomen, hoe deze worden verwerkt en hoe deze vervolgens worden doorverkocht. Hierdoor bestaat het risico dat er afvalstoffen het bedrijventerrein af gaan als mest of bodemverbeteraar, terwijl het restproduct niet voldoet aan de eisen die hieraan worden gesteld. Indien niet-toegestane afvalstoffen en dierlijke mest niet volgens de regels in een bio-vergistingsinstallatie worden verwerkt, kunnen er chemicaliën, bacteriën of ziektekiemen in zitten. Dat brengt risico’s met zich mee. Dat product mag niet terecht komen op land waar vervolgens koeien grazen of voedsel verbouwd wordt. Het restproduct moet in zo’n geval als afval verwerkt worden.

Het OM heeft bij de doorzoeking geconstateerd dat er een risico bestaat dat stoffen worden verhandeld als mest of bodemverbeteraar terwijl hierbij niet wordt voldaan aan de hiervoor genoemde hygiëneregels. Het OM heeft daarom vrijdag besloten om een voorlopige maatregel op te leggen om risico’s uit te sluiten. Er mag geen inname en afvoer van afvalstoffen en mest plaats vinden totdat het interne proces op orde is gebracht.

woensdag 25 oktober 2017

Biovergister Bergerden bijna stankvrij

Met twee nieuwe luchtwassers moet de biovergister in Bergerdens kassengebied Next Garden stankvrij worden. Sinds de biovergistingsinstallatie in het glastuinbouwgebied Next Garden in juni open ging, regende het klachten over stank. De brandweer rukte zelfs uit om metingen te verrichten naar schadelijke stoffen. Maatregelen mochten tot op heden niet baten.

maandag 16 oktober 2017

WDODelta treedt toe tot Biomassa Alliantie

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is toegetreden tot de Biomassa Alliantie. Dit is een samenwerkingsverband om biomassa die vrijkomt bij maaien, snoeien en kappen te benutten als waardevolle grondstof en zo bij te dragen aan de circulaire economie. In de Alliantie hebben meerdere partners zitting, waaronder terreinbeheerders, decentrale overheden, bedrijven en kennisinstituten. Namens het waterschap ondertekende bestuurder Henk Oegema de intentieverklaring.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.