vrijdag 21 februari 2020

Duurzaamheidscertificaat voor Biogas Marrum

Het Friese biogasbedrijf ‘Biogas Marrum’, waarvan de Enschedese fabrikant HoSt eigenaar is, heeft het internationaal erkende ‘Better Biomass’ duurzaamheidscertificaat (NTA 8080) toegekend gekregen. Deze certificering bevestigt de duurzame herkomst van het geproduceerde gas met een CO2-emissiereductie van 94,4 procent. Het certificaat wordt afgegeven aan organisaties die duurzame biomassa produceren, verhandelen of verwerken conform de gestelde eisen. Biogas Marrum vergist (anaeroob) mest met maximaal 5 procent organische restproducten voor de productie van jaarlijks 2,2 miljoen Nm3 (kuub) groen gas.

dinsdag 18 februari 2020

‘Lokale biomassa als duurzame brandstof voor de historische stoomtram’

Onder toeziend oog van de pers, geïnteresseerden en kinderen uit groep 7 van de Hieronymusschool uit Wognum, heeft de historische stoomtram van Museumstoomtram Hoorn-Medemblik zijn eerste tramreis gemaakt op een alternatieve brandstof. Voor deze rit maakte steenkool voor het eerst plaats voor biokool.  Het museum ziet ook in dat het gebruik van steenkool als brandstof voor stoomtrams eindig is.

Biomassa nu geen optie in de Kempen

De vier Kempengemeenten Bladel, Reusel-De Mierden, Eersel en Bergeijk zien voorlopig geen heil in het gebruik van biomassa voor de grootschalige opwekking van duurzame energie. Voor deze gemeenten is een biomassacentrale op eigen bodem vooralsnog geen optie. Belangrijkste argument om niet te investeren in een biomassacentrale is de beperkte opbrengst die met bio-energie gegenereerd kan worden.

zondag 16 februari 2020

Biogas en 30 miljoen kilo vloeibare CO2 uit Emmen

Mest omzetten naar groen gas, Bio-Based Carbon (en vloeibare CO2) zonder schadelijke emissies. Het Drentse bedrijf Stercore B.V. meent een oplossing te hebben voor de stikstofproblematiek met haar technieken. Afgelopen donderdag verleende de Provincie Drenthe de definitieve vergunning voor de bouw van een mestvergassingsinstallatie in Emmen en dat biedt kansen voor de glastuinbouw, bevestigd het betrokken projectbureau Imagro. "Biogas kan voor wkk's worden ingezet en de vloeibare CO2, jaarlijks circa 30 miljoen kilo, kan direct in de glastuinbouw ingezet worden."

maandag 10 februari 2020

Invoeding groen gas stijgt met bijna 25 procent

In 2019 werd bijna 25% meer groen gas ingevoed in het gasnet van Liander ten opzichte van 2018. De ruim 40 miljoen kubieke meter groen gas, vergelijkbaar met het gasverbruik van ruim 27.000 woningen, draagt bij aan CO2-reductie.

Groen gas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Bij de verbranding van aardgas wordt CO2 uitgestoten, terwijl groen gas wordt geproduceerd met natuurlijke energiebronnen zoals koeienmest en tuinafval. Het is daarmee minder schadelijk voor ons klimaat dan aardgas en andere fossiele brandstoffen zoals kolen en olie.​

Liander helpt leveranciers om al hun groen gas kwijt te kunnen. Dat doen we onder andere met de ontwikkeling van een gasbooster. Dat is een compressor die het groene gas naar hoge druk brengt. De meeste producenten van groen gas zijn aangesloten op onze lage druk leidingen. In de zomer is de lokale vraag naar gas beperkt, terwijl de productie van groen gas continu blijft. In deze periode zorgen we met behulp van de booster ervoor dat het overschot aan groen gas naar de hoge druk leidingen wordt getransporteerd. Daar waar voldoende afnemers zijn aangesloten om het groene gas te verbruiken. Dit voorkomt dat we producenten van groen gas moeten aansluiten op het hoge druk net, wat kosten bespaart.

Op de totale hoeveelheid gas dat door de netten van Liander gaat, speelt groen gas nog een kleine rol; 0,7 % in 2019. Toch is groen gas ook één van de duurzame alternatieven voor aardgas. Doordat steeds meer huishoudens en bedrijven van aardgas overstappen op een duurzaam alternatief, neemt het elektriciteitsverbruik toe. Liander breidt daarom het elektriciteitsnetwerk uit en past slimme oplossingen toe. Én kijken we ook naar andere warmte-oplossingen voor de toekomst. Zoals energiedragers als groen gas en waterstof. Door het bestaande gasnetwerk voor duurzame gassen te gebruiken, kunnen we de energietransitie versnellen.

woensdag 5 februari 2020

Biogas van waterzuivering voor Waalwijkse gasnet

Waterschap Brabantse Delta gaat biogas van de rioolwaterzuivering aan de Gansoyensesteeg in Waalwijk leveren aan het aangrenzende Wabico (Waalwijkse Biomassa Combinatie). Wabico zet het biogas om in groen gas voor het plaatselijke gasnet. Het biogas van de zuivering is goed voor de gasbehoefte van 110 huishoudens.

maandag 3 februari 2020

De schappen zijn zo goed geworden in de productie dat een overschot dreigt

Als de uitbreiding van de vierde biomassacentrale van Rijnland straks klaar is, produceert het waterschap Rijnland meer biogas dan het voor eigen gebruik nodig heeft, zegt Paul Versteeg, beleidsadviseur van Rijnland. Het schap, werkzaam in Noord- en Zuid-Holland, heeft vier vergistingscentrales die samen goed zijn voor de helft van de eigen behoefte aan elektriciteit. Als de vierde centrale in Haarlem over vijf jaar is uitgebreid, wordt dus meer groen gas dan nodig geproduceerd.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.