woensdag 14 februari 2018

Eerste postcoderoosproject met biogas van start

Deze week start energiecoöperatie ‘Emmeloord Opgewekt’ met het opwekken van groene stroom op de voormalige vuilstortplaats Het Friese Pad te Emmeloord. Bewoners van Emmeloord kunnen profiteren van de opgewekte energie door middel van de postcoderoosregeling. Het is voor het eerst in Nederland dat van deze regeling gebruikt gemaakt wordt voor een biogasproject. De energiecoöperatie werkt hiervoor samen met Energie Pioniers Noordoostpolder en duurzame energieleverancier Greenchoice.

Op Het Friese Pad is in het verleden ruim 2 miljoen m3 afval gestort. In 2010 is de 17 meter hoge stortplaats volledig afgedicht en ingericht als golfbaan. Door een natuurlijk proces van ‘psychrofiele vergisting’ wordt in de stortplaats zogenaamd stortgas gevormd. Stortgas is een hernieuwbare energiebron. In plaats van het gas af te fakkelen wordt het milieuverantwoord toegepast voor de productie van elektriciteit. Het stortgas wordt getransporteerd naar een gasmotor met generator die de duurzame stroom opwekt.

Zo’n 300 inwoners van Emmeloord kunnen lid worden van de coöperatie Emmeloord Opgewekt en zo gebruikmaken van de zogenoemde ‘postcoderoosregeling’. Via deze regeling hebben deelnemende huishoudens recht op teruggave van hun energiebelasting wat een fikse besparing op hun stroomrekening oplevert. Het is uniek in Nederland dat de regeling op deze schaal (>1.200.000 kWh per jaar) en gebruikmakend van stortgas wordt toegepast.

De samenwerking met energiecoöperatie Emmeloord Opgewekt is voor Greenchoice weer een nieuwe stap in de ambitie om zoveel mogelijk lokaal opgewekte energie te stimuleren en klanten te betrekken bij de decentrale energietransitie.

dinsdag 13 februari 2018

Deskundige Energieonderzoek Centrum Nederland: ’Tijd dringt voor biomassa’

Het duurt decennia om technologie te ontwikkelen die nodig is om biomassa om te zetten in energie en andere producten. Een versnelling is dringend noodzakelijk, stelt Jaap Kiel van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in Petten. Tijdens een bijeenkomst met deskundigen op het gebied van biomassa liet Kiel weten dat het voor biomassa ’vijf voor twaalf’ is om de doeleinden van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Biomassa speelt immers in alle voorspellingen een grote rol als het gaat om de duurzame energiemix (20 tot 50 procent, red.).

maandag 12 februari 2018

Heineken op de groene toer

Heineken wil over twaalf jaar tenminste 70 procent van zijn energiebehoefte groen hebben. De brouwer wil vooral de productie van biogas voor het stoken van brouwketels opvoeren. Ook gaat Heineken met zijn toeleveranciers verpakkingen aanpassen. Zo moeten straks ook het glas en blik duurzaam worden geproduceerd. Momenteel is wereldwijd 14 procent van de energie die Heineken verbruikt duurzaam opgewekt. De brouwer scherpt maandag, bij de presentatie van de jaarcijfers, zijn duurzaamheidsdoelen aan.

donderdag 8 februari 2018

OCI Nitrogen gaat mest tot kunstmest verwerken

Op het industriecomplex Chemelot in Geleen moet de grootste biogas- en mestverwerkinginstallatie van Nederland verrijzen. Kunstmestfabrikant OCI Nitrogen en technologieleverancier RE-N willen in 2020 de biogas- en mestverwerkinginstallatie operationeel hebben. De vergunning is binnen. In de fabriek wordt dan ongeveer 1 miljoen ton mest, vooral van varkens, vergist en verwerkt. Het project van kunstmestfabrikant OCI Nitrogen en technologieleverancier RE-N moet de productie van kunstmest op een van de grootste industriële complexen in Nederland duurzamer maken. Tegelijkertijd levert het een bijdrage aan het verwerken van het Nederlandse mestoverschot.

dinsdag 6 februari 2018

Kolencentrale open houden met biomassa

Energiebedrijf RWE presenteert een omstreden plan voor zijn grote kolencentrale in Geertruidenberg. Het bedrijf tekent een contract om tot 2040 warmte te blijven leveren vanuit die zogeheten Amercentrale, aan 40.000 huishoudens in de regio Brabant. Dit lijkt haaks te staan op het regeerakkoord, waarin vastligt dat de laatste vijf kolencentrales in Nederland uiterlijk 2030 dicht moeten zijn.

vrijdag 2 februari 2018

Biogas uit zeewier

Zeewier kennen we als dat vervelende spul dat tussen je tenen zit als je op het strand loopt. Maar dit bruine goedje blijkt prima geschikt als bron van biogas. 'Voor groen gas heb je een hoop biomassa nodig. De beschikbare ruimte op het land, voor bijvoorbeeld mais of suikerbieten als energiebron, volstaat niet. Biomassa kweken op zee biedt uitkomst', zegt Joost Wouters van het Schiedamse bedrijf INRADA, dat er als eerste in is geslaagd zeewier op industriële schaal te kweken.


maandag 29 januari 2018

Europees Parlement stemt voor palmolieverbod in biobrandstof

Een grote overwinning voor het regenwoud en haar bewoners: het Europees Parlement stemde een dezer dagen voor een eind aan palmolie in biobrandstof per 1 januari 2021. 'Het Europees Parlement is vandaag kampioen regenwoud redden', reageert een enthousiaste campagneleider Rolf Schipper.

Onze auto's moeten niet langer op palmolie rijden, zo besloot het Europees Parlement met een ruime meerderheid. Dat is geweldig nieuws voor het regenwoud. Want nu wordt regenwoud nog massaal gekapt voor de aanleg van palmolieplantages. Als de Europese Unie (EU) een palmolieverbod invoert, verbruikt Europa in één klap 46 procent minder palmolie.

Het besluit van het Europees Parlement volgt op een jarenlang debat. Milieudefensie heeft dit laatste jaar alles op alles gezet voor een palmolieverbod. In Nederland verzamelden we ruim 32.000 handtekeningen, voerden we vele lobby-gesprekken en schreven 174 wetenschappers een open brief.
In Europees verband wisten we samen met andere organisaties voldoende parlementsleden te overtuigen van een palmolieverbod. Dit deden we door getuigen uit Indonesië en Liberia in het parlement hun verhaal te laten doen. Ook stuurden nog eens 20.000 mensen een persoonlijke e-mail naar de parlementsleden. Zo kon het complete Europarlement er niet meer omheen: de ontbossing van het regenwoud moet gestopt worden!

Rolf Schipper: "De machtige palmoliebedrijven hebben het nakijken. Aan het omhakken van de laatste oerbossen van Indonesië, Maleisië en Afrika voor Europese palmoliediesel valt geen rooie cent meer te verdienen. Pure winst voor het klimaat en de inwoners van het regenwoud. Dat hebben de petitietekenaars en actievoerders uit Nederland, Europa, Indonesië en Afrika knap gedaan!"

Het Europees Parlement stemde ook over het gebruik van andere voedselgewassen voor brandstof, zoals soja en koolzaad. Een totaalverbod op voedselbrandstoffen lijkt er niet te komen. Maar het gebruik wordt wel aan banden gelegd. Ook dat is winst voor de bossen, lokale bewoners, en de voedselprijzen.

Milieudefensie blijft zich wel inzetten voor een totaalverbod. Want door het gebruik van voedselbrandstof stijgen de voedselprijzen. Dit treft vooral de armste mensen op aarde. Ook wordt vaak illegaal bos gekapt, en worden mensen verjaagd van hun geboortegrond. Uit onderzoek dat deze week verscheen, blijkt dat het Amerikaanse biobrandstofbeleid leidde tot massale boskap. Oplossingen voor schoner transport liggen niet in het rijden op voedsel, maar in beter openbaar vervoer, fietsvriendelijke steden en elektrisch vervoer.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.