dinsdag 31 januari 2012

Coca-Cola kiest voor vrachtwagen op biogas

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft maandag de nieuwe vrachtwagen van Coca-Cola op 100 procent biogas officieel in gebruik gesteld. De laatste technologie maakt het nu mogelijk om een zwaardere vrachtwagen (tot maximaal 45.000 kg), te laten rijden op biogas. De CO2-uitstoot kan nu met 80 procent per pallet worden verlaagd. Daarnaast zijn de NOx- en fijnstofemissies van de nieuwe truck tot ongeveer 90 procent lager ten opzichte van de gebruikelijke Euro V trucks.
 

maandag 30 januari 2012

Van mest maak je niet zomaar groene stroom

Vergisting van mest en gewassen als bron van groene stroom werd halfweg de jaren 2000 nog gehyped, maar waar de sector verdubbelde tussen 2008 en 2010, kwam er sindsdien nauwelijks capaciteit bij. Enkele installaties gingen failliet of lagen maanden stil, op zoek naar een overnemer. Een paar vlogen door (telkens gelijkaardige) technische problemen in brand, onder meer in Deinze en Kallo. Vandaag zijn er in Vlaanderen 36 vergisters, waarvan 25 in landbouwgebied, en Biogas Goetry is een van de weinige in aanbouw.

vrijdag 27 januari 2012

Vrachtwagen HAK rijdt op eigen groenten

Groentefabrikant HAK neemt vandaag de eerste 'groene' HAK vrachtwagen in gebruik. De truck rijdt op LBG, voluit Liquified BIO Gas, afkomstig van de vergisting van rest- en groenteafval. De groentefabrikant wil de komende jaren volledig overstappen naar dit type duurzame vervoersmiddelen voor de belevering van afnemers. Door het rijden op biogas wordt in de gehele logistieke keten een CO2 reductie van maar liefst 80% gerealiseerd ten opzichte van fossiele brandstof. Ook zijn de vrachtwagens vijf keer stiller dan conventionele vrachtwagens die op diesel rijden.
De overstap naar biogas maakt HAK samen met haar vaste vervoerspartner Van der Nat Transport Opslag Distributie in Giessen. Deze vervoerder rijdt dagelijks met gemiddeld tien vrachtwagens door Nederland om afnemers van HAK te beleveren. De nieuwe trucks op biogas moeten dit zware wegtransport op termijn sterk verduurzamen.
Eén van de ambities van HAK op het terrein van duurzaamheid is om de 'koolstof voetafdruk' met 50% te reduceren in de komende vijf jaar. "Dit willen we onder andere met de biogas vrachtwagens bereiken. Het biogas ontstaat bij de vergisting van restafval en groenteafval. Dat vergisten doen we overigens niet zelf maar ik vind het wel een mooie gedachte dat we als fabrikant op onze eigen groenten rijden", aldus HAK-directeur Michiel van Ginkel.

donderdag 26 januari 2012

Leidse proef biogas gaat langer door

De gemeente Leiden sluit een overeenkomst met Hoogheemraadschap van Rijnland en Groen Vervoer BV voor een proef met rijden op biogas. Een intentieverklaring voor rijden op biogas is in 2008 al eens getekend. Vervolgens zijn proeven gedaan met bedrijfsauto’s van de gemeente, Groen Vervoer BV en Hoogheemraadschap van Rijnland. Het biogas dat ontstaat bij vergisting van slib op de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Leiden Zuidwest is gebruikt als autobrandstof.

woensdag 25 januari 2012

Bio-LNG is goedkoper alternatief voor groen gas

De productie van groen gas dat identiek is aan het fossiele aardgas wordt via de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) met grote bedragen ondersteund. Dat is onverstandig, waarschuwen deskundigen. Vloeibaar gemaakt biogas in de vorm van bio-LNG dat kan dienen als transportbrandstof is beduidend goedkoper. Bio-LNG is vloeibaar gemaakt biogas. Er wordt geen stikstof en CO2 aan toegvoegd zoals bij groen gas. De brandstof is geschikt voor vrachtwagens en schepen als vervanging van diesel.

dinsdag 24 januari 2012

DSM en POET in geavanceerde biobrandstoffen

Koninklijke DSM en POET, LLC, een van de grootste ethanolproducenten ter wereld, zullen in een joint venture de productie van bioethanol uit lignocellulose op commerciële in licentie zullen verkopen aan derden. Dit is een nieuwe stap in de ontwikkeling van biobrandstoffen, gebaseerd op door de beide ondernemingen zelf ontwikkelde, complementaire technologieën. De joint venture, POET-DSM Advanced Biofuels, LLC, zal volgens plan in de tweede helft van 2013 beginnen met de productie van bioethanol uit lignocellulose. De commerciële fabriek die daartoe wordt gebouwd is een van de eerste in zijn soort in de Verenigde Staten.
De beide partners zullen bioethanol produceren uit oogstresten van maïsplanten (de kolven, bladeren en deels ook stengels die op de akker achterblijven na de oogst van de maïskorrels) met behulp van een biologisch proces, waarbij gebruik wordt gemaakt van enzymatische hydrolyse gevolgd door fermentatie. De commerciële demonstratie van de technologie wordt gerealiseerd in het Liberty-project. Daartoe wordt een fabriek gebouwd naast een bestaande fabriek van POET in Emmetsburg (Iowa, Verenigde Staten) waar ethanol wordt gemaakt uit maïs. Initieel zal de productiecapaciteit 20 miljoen US gallon (75 miljoen liter) per jaar bedragen, naar verwachting uit te breiden naar circa 25 miljoen US gallon (95 miljoen liter) per jaar.
POET-DSM Advanced Biofuels, LLC verwacht de technologie van het Liberty-project te kunnen kopiëren naar additionele fabrieken die zullen worden gebouwd op de overige 26 maïs-ethanol locaties in POET's productienetwerk, en haar in licentie te verkopen aan andere producenten in de VS en de rest van de wereld. Uitgaande van de schattingen van het Amerikaanse Environmental Protection Agency over het verbruik van bioethanol uit oogstresten van maïsplanten zullen tussen nu en 2022 in de VS zo'n 350-400 nieuwe bioraffinaderijen moeten worden gebouwd om een productievolume te bereiken van ruim 16 miljard US gallons (60 miljard liter) lignocellulose-bioethanol per jaar. Dit volume is gemandateerd in de Renewable Fuel Standard van het Amerikaanse ministerie van energie (DOE).
DSM en POET nemen elk een aandeel van 50 procent in de joint venture, die zal worden gevestigd in Sioux Falls in de staat South Dakota. De initiële investering in het Liberty-project door de joint venture zal circa USD 250 miljoen bedragen. De daadwerkelijke oprichting van de joint venture is afhankelijk van goedkeuring door regelgevende instanties en de vervulling van een aantal andere gebruikelijke voorwaarden.
DSM beschikt reeds naar eigen zeggen over een unieke positie op het gebied van de ontwikkeling van lignocellulose-ethanol. De onderneming biedt namelijk als enige ter wereld zowel vergistingstechnologie als enzymtechnologie voor de versnelde omzetting die nodig is om de technologie commercieel levensvatbaar te maken. DSM heeft zeer veel ervaring met het opschalen van biotechnologische processen en beschikt over een uitgebreid wereldwijd netwerk van vestigingen en relaties om de invoering van de technologie in belangrijke markten te versnellen.

maandag 23 januari 2012

Autogas heeft suf imago

Kees Goudberg, voorzitter van de Stichting Autogas Nederland, vecht al jaren tegen het suffe imago. Op verjaardagsfeestjes is de lpg-rijder regelmatig de kop van Jut, vertelt hij aan De Telegraaf. 'Dat beeld hebben we helaas al jaren. Het is niet nieuw en sexy.' Ten onrecht, want ook in het buitenland is lpg verre van dood. In Duitsland groeide het aantal tankpunten in tien jaar van 300 naar 6000, en vorige week wist de Nederlandse systeembouwer Vialle nog een deal in Griekenland af te sluiten met Toyota-importeur Hellas voor de ombouw van 4000 auto’s.

woensdag 18 januari 2012

RIVM adviseert over veiligheid vergistinginstallaties

Informatie over de veiligheid van vergistinginstallaties en biogas moet beter beschikbaar zijn. Dat is een van de conclusies van het RIVM, dat in opdracht van Agentschap NL onderzoek deed naar het veilig bouwen en beheren van (co-)vergistinginstallaties. Het RIVM adviseert om hiervoor een zo compleet mogelijk kennisdocument te ontwikkelen. Dit biedt duidelijkheid aan ondernemers en vergunningverleners om de veiligheid te garanderen.
Het RIVM heeft een aantal kennisdocumenten geanalyseerd op informatie die in één rapport is te bundelen. Tijdens deze studie kwam naar voren dat de Handreiking (co-)vergisting van mest (InfoMil, 2010) een goede basis vormt voor een dergelijk rapport, maar aanvulling behoeft.
De aanvulling betreft met name eisen op het gebied van de veiligheid van mensen in de nabijheid van de installatie. Zo moet er meer duidelijkheid zijn over metingen, noodprocedures en procedures voor het verhelpen van storingen, het uitvoeren van onderhoud- en reparatiewerkzaamheden. Ook raadt het RIVM aan om aandachtspunten op te stellen voor veiligheidsinspecties. In afwachting van de aanpassing van de Handreiking biedt het RIVM-rapport de eigenaren van vergistingsinstallaties en lokale overheden inzicht in de aspecten die van belang zijn voor het veilig in bedrijf hebben van deze installaties.
Tijdens de Prakijktdag bio-energie op 14 februari 2012 presenteert Patrick Heezen van het RIVM de resultaten van het onderzoek. Kirsten van Gorkum van Enexis zal ingaan op de veiligheidsaspecten van gasleidingen voor het transport van biogas of groengas. Ook zal stil gestaan worden bij de vergunningverlening van dergelijke initiatieven in relatie tot de veiligheidsaspecten. Heiko Siebold van de milieuadviesdienst uit Leeuwarden zal dit toelichten. Kortom zo krijgt u een goed beeld van alle veiligheidsissues die spelen bij het produceren van biogas/groengas en de wijze waarop deze een rol spelen bij de realisatie van deze projecten. Kom 14 februari naar de verdiepingskamer: 'Biogas-groengas uit co-vergisting – veiligheidsrisico's ‘.

dinsdag 17 januari 2012

HHNK verwarmt 800 woningen

In Beverwijk is door HHNK een nieuwe warmteterugwininstallatie in gebruik genomen. De overgebleven warmte uit de Slibdrooginstallatie (SDI) ging voorheen de lucht in. Vanaf nu verwarmt deze restwarmte de gistingstanken op de rioolwaterzuivering (RWZI). Hiermee besparen we jaarlijks 470.000 kubieke meter biogas en 604.000 kilo CO2. Het bespaarde gas wordt opgewerkt tot groen aardgas en verwarmt 800 woningen.
Het opwerken van biogas tot aardgas gebeurt via een nieuwe biogasopwerkings-installatie. Deze nieuwe installatie is begin december op RWZI Beverwijk geplaatst. Wij produceren met deze nieuwe biogas-installatie ruim 1 miljoen kubieke meter groen aardgas per jaar. Dit gas wordt aan het openbare aardgasnet van Beverwijk geleverd en kan jaarlijks zo'n 800 woningen verwarmen.
Op diverse rioolwaterzuiveringen in Noord Holland hebben we eigen aardgaspomp-stations waarmee dienstauto's op het geproduceerde aardgas uit Beverwijk kunnen rijden. Inmiddels heeft HHNK al 28 bedrijfsauto die dagelijks op groen aardgas rijden. Doelstelling is om volgend jaar 50 dienstauto's van deze brandstof te voorzien.
Met de biogasopwerkingsinstallatie kan op termijn ook het CO2 in een voorraadtank worden opgeslagen om het vervolgens te kunnen hergebruiken. Het gaat hierbij om 953.000 kg CO2 op jaarbasis. Het CO2 kan onder meer worden ingezet in kwekerijen, de frisdrankindustrie, koel-vrieshuizen of bij de productie van drinkwater. Zo is de kringloop van afvalwater naar energie helemaal compleet. In de loop van 2012 zoekt HHNK concreet naar afnemers en wordt daarmee de laatste schakel van de groene kringloop gesloten.

maandag 16 januari 2012

Dual fuel-project wil niet vlotten

Een proef met het gebruik van zogenaamde dual-fuel - met ondersteuning van de regio Achterhoek, Ecofys, Wacro Consulting en gemeente Berkelland - wil nog niet erg vlotten, zo meldt de Gelderlander. Het wachten is op betrouwbare meetapparatuur. Het experiment is onderdeel van het programma Truck van de Toekomst, die het stimuleren van brandstofbesparing en CO2-reductie bij vrachtauto’s tot doel heeft.

vrijdag 13 januari 2012

Essent test nieuwe soorten biomassa

Essent start met het testen van nieuwe soorten biomassa in haar centrale in Cuijk. Met ingang van vandaag wordt onder andere gedroogd gras/zeefoverloop, snoeihoutchips en papierpulp ingezet voor de productie van groene stroom. De test is onderdeel van de zogenoemde Green Deal 'Cuijk 2.0' die Essent sloot met minister Verhagen van Economie, Landbouw en Innovatie om te komen tot meer (innovatieve) duurzame energie.
'In de komende 6 weken gaan we de nieuwe biomassa testen', vertelt Peter-Paul Schouwenberg, projectmanager Biobased Economy bij Essent. 'Vervolgens zullen we de tests evalueren en nagaan wat de gevolgen zijn voor de technische installatie van de centrale. Ook de beschikbaarheid van het materiaal en de logistiek rond de nieuwe biomassa zullen we na de tests in kaart brengen, net als de mogelijkheid om een warmtenet te koppelen aan de centrale, waarmee omliggende bedrijven kunnen worden verwarmd'. Om een adequaat onderzoek te doen naar een mogelijk warmtenet zal Essent een SDE+subsidie aanvragen.
'Goed dat er tests met nieuwe soorten biomassa in de centrale worden gedaan', zegt Michiel van Veen, wethouder in Cuijk. 'Het biedt kansen voor de ondernemers in de omgeving. Op het gebied van samenwerking en warmte-uitwisseling kan er synergie ontstaan, iets waar onze gemeente graag aan meewerkt.'
Naast de praktijktests in Cuijk start Essent ook onderzoek naar optimale benutting (cascadering) van biomassa. Wat betekent dat zoveel mogelijk waardevolle stoffen worden onttrokken aan biomassa voor toepassingen in onder andere medicijnen, voeding en cosmetica en overblijvende delen nuttig gebruikt voor energie- en warmteproductie. Dit vormt de basis voor de zogenoemde 'bio-based economy', waarbij Essent betrokken is (zie ook: De biobased economy van Essent).
De biobased economy biedt nieuwe mogelijkheden in Nederland voor werkgelegenheid, kenniseconomie, landbouw, chemische/farmaceutische industrie en de energiesector. Door de centrale ligging van Nederland en de sterke logistieke sector heeft Rotterdam de potentie om uit te groeien tot de grootste biomassa haven van Europa.

donderdag 12 januari 2012

Attero bouwt nieuwe installatie voor biogas

Attero in Wijster gaat een installatie bouwen waar biogas opgewerkt kan worden naar aardgaskwaliteit. Dat meldt RTV Drenthe. Om het gas van boeren aan te voeren komt er een 12 kilometer lange leiding tussen Wijster, Drijber en Nieuweroord. De meeste energieboeren maken nu elektriciteit uit gas van bijvoorbeeld maïs of mest.

woensdag 11 januari 2012

Wat zijn groencertificaten?

Wie in Vlaanderen via hernieuwbare energiebronnen – wind, zon, biomassa of biogas – stroom produceert, heeft recht op zogenoemde groenestroomcertificaten. Dat komt omdat stroom geproduceerd door windparken, zonnepanelen of biomassacentrales duurder is dan de elektriciteit van grote, klassieke centrales. Aangezien de opbrengst uit de verkoop van elektriciteit niet volstaat, krijgen groenestroomproducenten een extra vergoeding. De Vlaamse overheid verplicht elektriciteitsleveranciers dergelijke certificaten te kopen. Op die manier kunnen de leveranciers bewijzen dat een deel van de stroom die ze verkopen, afkomstig is van CO2-arme of CO2-loze elektriciteitsproductie.

dinsdag 10 januari 2012

Melkveehouders willen groene energie produceren

Negen melkveehouders uit de Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede willen groene energie produceren. Het idee is om biogas te gaan produceren uit koeienmest en andere producten zoals bijvoorbeeld natuurgras en tuin- en groenteresten. De beide gemeenten en de provincie zijn positief over dit initiatief, dat als een goed voorbeeld wordt gezien van duurzaam ondernemen in de agrarische sector. Samen met de Rabobank is een subsidie verleend voor een onderzoek naar de haalbaarheid van de plannen.

maandag 9 januari 2012

Twence en Cogas richten Twents bio-energiebedrijf op

De Twentse organisaties Twence en Cogas hebben de oprichtingsakte van Twents Bio-energiebedrijf getekend. Deze nieuwe onderneming gaat de regionale infrastructuur voor de productie, transport en afzet van biogas ontwikkelen. Doel is dat Twente meer zelfvoorzienend wordt op het gebied van energie, er minder fossiele brandstoffen worden verbruikt en een lagere uitstoot van CO2 plaatsvindt. Provincie Overijssel ondersteunt de oprichting actief. Twents Bio-energiebedrijf is de voorlopige werknaam. Er komt waarschijnlijk nog een andere naam.
Cogas en Twence ondertekenden vorig jaar in september al een intentieovereenkomst voor de investering in installaties voor de productie en opwerking van biogas en een leidingnetwerk om het gas te transporteren. Met het zetten van de laatste handtekeningen op 2 januari is het bedrijf een feit. Volgens directeur Michiel Kirch van Cogas ligt deze samenwerking voor de hand.”Beide bedrijven vullen elkaar aan. Samen investeren wij in de opwekking van duurzame energie. Zo kunnen wij de krachten bundelen en onze expertise koppelen.”
Door het ontstaan van een centraal en grootschalig biogasnetwerk wordt de kans groter dat er meer lokale initiatieven voor biogasopwekking worden gerealiseerd, doordat zij kunnen aansluiten op de infrastructuur. Directeur Jan Rooijakkers van Twence: “Het bedrijf dat wij nu samen hebben opgericht zal naar ik verwacht, ook voor veel boeren interessant zijn. Via de open structuur kan men invoeden op het netwerk, mits dit in de buurt ligt natuurlijk. We hopen daardoor mede een bijdrage te leveren aan de oplossing van de mestproblematiek en de verduurzaming van het platteland.”
Het gaat hierbij in eerste instantie om de nuttige toepassing van (afval)reststromen, en de productie en distributie van duurzame energie. Twents Bio-energiebedrijf draagt bij aan het zelfvoorzienend maken van onze regio op het gebied van elektriciteit en warmte. Het gevolg daarvan is een substantiële vermindering van CO2-uitstoot en minder verbruik van fossiele brandstoffen. Het bio-energienetwerk is niet alleen een fysieke en technische inrichting. Het kan ook bijdragen aan de vorming van een gebruikerscommunity, waarin het delen van kennis over duurzaamheid en energie centraal staat. In die zin zorgt het netwerk ook voor een regionale technologische spin off.

vrijdag 6 januari 2012

Kansen voor duurzame energieproductie in Noord-Limburg

In het jaar 2020 kunnen alle 90.000 huishoudens in Noord-Limburg en het Duitse district Kleef groene energie afnemen. Tot die conclusie komen de Duitse energiedeskundigen Rosa Hemmers en Jost Eberhard. Zij onderzochten de mogelijkheden voor het gebruik van duurzame energie in de grensregio.

donderdag 5 januari 2012

Startup haalt biogas uit water

Watertechnologiebedrijf Aqana brengt onder de naam DANA een innovatieve technologie voor waterzuivering op de markt. DANA staat voor 'Dynamic ANaerobic Aerobic'-system.  De technologie is gebaseerd op een anaerobe en aerobe slibgroei op kunststof dragermateriaal: een slim kunststof kokertje van een paar centimeter waar de bacteriën op groeien. Het biogas wordt gebruikt als vervanger van aardgas in bijvoorbeeld het productieproces. Omdat ook het beheer en de operatie simpeler is en minder aandacht vergt dan andere systemen worden Aqana-installaties simpele, stabiele en betrouwbare ' energiecentrales'.

woensdag 4 januari 2012

Warmtekracht effectiever dan groen gas

In de afgelopen jaren hebben de fabrikanten van warmtekrachtinstallaties voor biogas opmerkelijke resultaten bereikt. Het energetisch rendement, dat nu in de praktijk bereikt kan worden, is zo hoog dat het alternatief van groen gas alleen met bijzondere maatregelen nog kan concurreren op reductie van CO2 en energiebesparing. De projectgroep Biomassa & WKK organiseert op 31 oktober in Apeldoorn een workshop over de nieuwe ontwikkelingen bij gebruik van biogas.
Toen de overheid de opwerking van biogas tot groen gas voor het aardgasnet ging bevorderen, dacht men nog dat warmtekrachtinstallaties biogas omzetten naar groene stroom met en rendement van 30 % en dat de vrijkomende warmte werd weggegooid. Maar vooral dankzij ontwikkelingswerk in Duitsland, waar al zesduizend biogasinstallaties in bedrijf zijn, is de werkelijkheid nu totaal anders. Een elektrisch rendement van meer dan 40 % is al normaal en de Duitse kampioen Schnell Motoren haalt zelfs 47 %. In 2010 kon dit bedrijf alleen al op de Duitse markt meer dan 400 machines leveren tegenover 190 in 2009. In 2012 komt men met een uitvoering voor de Nederlandse markt.
Het rendement kan nog worden opgevoerd met behulp van een ORC (Organische Rankine Cyclus) waarmee restwarmte wordt omgezet in elektriciteit. Het Nederlandse bedrijf Tri-O-Gen te Goor heeft een ORC-turbine op uitlaatgassen ontwikkeld die al bij verschillende biogasinstallaties wordt toegepast zoals bij de afvalverwerker VAR in Wilp. In Brugge is door E-Rational een ORC ontwikkeld waarmee elektriciteit wordt opgewekt uit warm water
De vrijkomende warmte wordt tegenwoordig optimaal benut, wat mede te danken is aan overheidsbeleid. Zowel in Duitsland als in Nederland en België wordt warmtebenutting gestimuleerd. Op de locatie waar het biogas vrijkomt, is vaak onvoldoende behoefte aan warmte. Door de aanleg van een leiding voor ruw biogas naar een locatie met veel warmtevraag kan de warmtekrachtinstallatie op afstand van de bron worden gesitueerd om maximaal warmte te benutten.
Nieuwe ontwikkelingen maken het mogelijk om de laatste resten warmte terug te kunnen winnen. Het Nederlandse HeatMatrix ontwikkelt een kunststof warmtewisselaar die bestand is tegen condenswater dat vrijkomt bij extreme afkoeling van de uitlaatgassen van een biogasmotor. Het Deense SEG Energy heeft een concept uitgedokterd om met een absorptiewarmtepomp deze extreme uitkoeling te kunnen realiseren. Bij het warmtebedrijf van Bjerringbro is een eerste warmtekrachtinstallatie volgens dit concept al enkele jaren in de praktijk beproefd. Het concept maakt het in de praktijk mogelijk om een totaal energetisch rendement van 100 % te bereiken zonder vermindering van de elektriciteitsproductie.
Veel van deze toepassingen kunnen al op al op kleine schaal kunnen worden toegepast. Daarmee worden ook kleine biogasinstallaties sneller rendabel.
De besparing op emissie van CO2 is bij WKK vooral te danken aan de opwek van elektriciteit die productie in centrales verdringt. Maar op de workshop zal ook aandacht worden besteed aan vergroting van het milieuvoordeel bij groen gas. Een interessante optie is hergebruik van CO2 dat bij de opwerking van biogas wordt afgescheiden. Bij De Meerlanden in Rijssenhout is dit al praktijk; hier levert men CO2 aan kassen en ook warmte die vrijkomt bij de nacompostering.
In de steunregeling voor duurzame energie SDE+ worden zowel het verstoken van ruw biogas in een ketel als warmtekrachtkoppeling op biogas en opwerking naar groen gas ondersteund. De berekeningen van ECN en KEMA geven aan dat stoken van ruw biogas en warmtekrachtkoppeling minder steun per eenheid afgeleverde energie nodig hebben dan groen gas. In de SDE 2012 worden aanvragen afgehandeld in volgorde van laagste kosten. Het beleid van het ministerie van EL&I is gericht op zoveel mogelijk duurzame energie met zo weinig mogelijk steun. Dat werkt door in de SDE-regeling en biedt kansen voor groene warmte.

maandag 2 januari 2012

Geen vergunning voor biogas

De familie Lafaut wilde in de Nachtegaalstraat in het Belgische Pittem een biogasinstallatie bouwen, waarbij (ook) mest zou worden verwerkt. Het Vlaams gewest weigerde echter de stedenbouwkundige vergunning af te leveren, onder meer omwille van het industriële karakter van de installatie. Volgens Stedenbouw hoort dergelijke inrichting niet thuis in een agrarisch gebied.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.