vrijdag 28 april 2017

'Duurzame woonwijk in Hurdegaryp'

De nieuwe woonwijk It Súd in Hurdegaryp moet gaan uitblinken op het gebied van duurzaamheid. De gemeente Tytsjerksteradiel laat hiervoor een onderzoek uitvoeren. Het onderzoek richt zich op een mestvergistingsinstallatie bij de nieuwe wijk. Zo'n installatie kan de vrijkomende warmte van de installatie en de opgewekte elektriciteit uit biogas direct benutten.

dinsdag 11 april 2017

Meer groen gas en compost in groene energiefabriek Middenmeer

Ruim 115.000 ton aan appelklokhuizen, koffieprut, bananenschillen, tuinafval en ook etensresten die overblijven na een maaltijd worden jaarlijks verwerkt in de groene energiefabriek Middenmeer. Het gft-afval wordt in de groene energiefabriek ‘omgetoverd’ in groen gas en compost. In de groene energiefabriek doen de bacteriën het werk. Zij zetten groente-, fruit- , tuinafval en etensresten om in biogas, 24 uur per dag. Ook draaien 8 roerwerken het gft-afval gedurende drie weken in een afgesloten bak rond met als resultaat biogas. Het biogas is de basis voor groen gas en wordt ingevoed in het openbare gasnet.

Het overgebleven materiaal wordt omgezet tot compost. 137.000 volle bakken gft-afval meer De hoeveelheid ingezameld groente-,fruit- en tuinafval is met ruim 9% flink gestegen. Dat is vergelijkbaar met ruim 137.000 volle bakken gft-afval van elk 140 liter. “Om het aanbod optimaal te kunnen verwerken wordt de groene energiefabriek in Middenmeer 25% uitgebreid. Het is onze ambitie zoveel mogelijk gft-afval gescheiden in te zamelen, om te zetten in groen gas en via HVC Kringloopenergie te leveren aan consumenten ”, aldus Chris Kuijten (directeur HVC).

Eén volle groene container van 140 liter levert genoeg groen gas op om 21 dagen van te koken en bijna een dag je huis mee te verwarmen. Daarnaast levert het vijftien tot twintig kilo compost op. Momenteel wordt er jaarlijks 3 miljoen m³ groen gas geproduceerd in Middenmeer. HVC onderzoekt de mogelijkheid om dit groene gas direct te leveren aan consumenten via HVC Kringloopenergie. De uitbreiding van de groene energiefabriek is naar verwachting in de zomer van 2018 afgerond. Om eventuele overlast naar de omgeving te voorkomen worden de komende maanden elektronische neuzen geplaatst op en rondom het terrein in Middenmeer met als doel mogelijke geurbronnen te achterhalen en deze te minimaliseren. Kom een kijkje nemen Wilt u met eigen ogen zien hoe we van het ingezamelde gft en etensresten groen gas en compost maken?

Op zaterdag 22 april, zaterdag 20 mei en zaterdag 24 juni organiseert HVC bij de groene energiefabriek in Middenmeer kijkdagen. Na een presentatie krijgt u een rondleiding over het terrein waarbij wij laten zien hoe van gft en etensresten groen gas en compost wordt gemaakt. Meer weten kijk dan op: https://www.hvcgroep.nl/gftkijkdagen.

zaterdag 8 april 2017

Biomassacentrale Langerlo legt de boeken neer

Volgende week legt Langerlo NV, de uitbater van de biomassacentrale in Langerlo bij Genk, de boeken neer. Een 100-tal banen komt daarmee op tocht te staan. Dat heeft Marc Rommens, de Belgische plant manager van Langerlo NV, vrijdagavond gezegd in een interview met de redactie van Kanaal Z. Vrijdagnamiddag heeft de directie van Langerlo NV beslist om in de loop van volgende week de boeken neer te leggen, zo zegt Rommens tijdens het interview. Concreet betekent dat einde verhaal voor Langerlo NV, de centrale van Langerlo en voor de 100 medewerkers.

woensdag 5 april 2017

Gaan kleinere schepen straks op methanol varen?

In samenwerking met Maritiem Kennis Centrum (MKC), TU Delft en TNO is het onderzoeksproject ‘Methanol als alternatieve brandstof voor vaartuigen’ gestart. Om de scheepsemissies te reduceren biedt LNG een goede oplossing voor grote schepen maar voor kleinere schepen is dit niet haalbaar vanwege de grote opslag die daar voor nodig is. Methanol is een schone brandstof en hoewel de emissies van NOx iets hoger zijn dan bij LNG, kan het eenvoudiger opgeslagen worden en is de installatie kleiner en eenvoudiger dan bij LNG. In het project brengt TNO vooral haar kennis en jarenlange ervaring in op het gebied van power trains of te wel aandrijfsystemen.

Het resultaat van het project moet inzicht geven over de technische, economische en logistieke haalbaarheid van methanol als alternatieve brandstof voor de scheepvaart.

Voor kleinere vaartuigen zijn er diverse uitdagingen die overwonnen moeten worden om varen op methanol mogelijk te maken. De technologie is beschikbaar, maar het is een uitdaging om geïntegreerde technische oplossingen te ontwikkelen die voldoen aan regelgeving en die ook economisch aantrekkelijk zijn. Bovendien moet er een distributienetwerk voor methanol ontwikkeld worden.

MKC, TU Delft en TNO nodigen reders, maritieme dienstverleners, werven, systeemleveranciers en kennis- en onderzoeksinstellingen uit om mee te werken aan het onderzoeksproject.

In de Visie Duurzame Brandstoffenmix uit 2014 van het Ministerie van I&M werd methanol al aangeduid als alternatief voor LNG. Het project wordt uitgevoerd onder de MIIP regeling, ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken en Defensie en loopt tot en met december 2017.

dinsdag 4 april 2017

Heiwerkzaamheden Biovergister april 2017

Suiker Unie Vierverlaten (SUV) gaat de vergisterinstallatie uitbreiden. In hoodflijnen betekent dit dat er 1 vergistertank bij komt (de huidige installatie beschikt nu over 4 vergistertanks) en 1 navergister (momenteel 1).  De extra hoeveelheid biogas die hiermee geproduceerd gaat worden, wordt ingezet voor eigen verbruik.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.