dinsdag 31 maart 2009

Rode cijfers voor Thenergo


Thenergo, dat zich specialiseert in warmtekrachtkoppeling en elektriciteitswinning uit biomassa, leed vorig jaar een verlies van 63,3 miljoen euro. De Antwerpse groenestroomproducent schreef 52 miljoen euro af op twee overnames die het in 2007 gedaan had. Thenergo boekte in 2008 een omzet van 70,6 miljoen euro, op vergelijkbare basis een stijging van van 30%. De recurrente EBITDA verdubbelde tot 9,9 miljoen euro.

Steenkool als duurzame brandstof?


Rijdt de milieubewuste automobilist in de nabije toekomst in een steenkolenauto? Zou best eens kunnen. Steenkool kan namelijk op een minder verkwistende manier worden omgezet in brandstof dan nu gebeurt. Met de toevoeging van biomassa kan het zelfs een CO2-neutrale brandstof worden.

maandag 30 maart 2009

Groene stroom op net krijgt voorrang


Groene stroom krijgt voorrang op het elektriciteitsnet. Dit staat in een wetsontwerp dat minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Netbeheerders moeten duurzaam opgewekte elektriciteit met voorrang transporteren. Als er meer stroom wordt geleverd dan het net aankan, moet elektriciteit uit niet-duurzame bronnen voorrang verlenen.

GFT campagne van start


Van groente-, fruit- en tuinafval (gft) wordt biobrandstof en compost gemaakt. Toch verdwijnt een groot deel van ons gft niet in de groene, maar in de grijze bak. Slecht voor het milieu en zonde van het geld. Daarom voeren afvalenergiebedrijf HVC en diverse gemeenten in april de campagne Gft, daar kun je iets mee. Want als je weet hoe het zit, is gft-afval apart inzamelen maar een kleine moeite. De campagne besteedt aandacht aan de nuttige producten die je kunt maken van gft en de voordelen die dit biedt. Gft-afval omzetten in biogas en compost is onder andere goedkoper dan verbranden en ook beter voor het milieu. Uiteindelijke doelstelling is het inzamelen van meer en een betere kwaliteit gft-afval. Afvalenergiebedrijf HVC heeft de campagne opgezet en vervolgens aangeboden aan alle 55 aandeelhoudende gemeenten in Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland. De reacties waren positief: 21 gemeenten hebben zich aangemeld.

vrijdag 27 maart 2009

Toeslag voor groene stroom


Nederland loopt achter in de ontwikkeling van duurzame energie. Iedereen wist dat al, behalve het kabinet. Althans tot deze week, want in het crisisakkoord is een belangrijke wijziging afgesproken van het tekortschietende beleid. Het komt er eenvoudig gezegd op neer dat er via de energienota een extra heffing komt op stroom, waarmee de opwekking van duurzame energie uit wind, biomassa en zon wordt gesteund. Dat laatste is nodig, omdat duurzame energie duurder is dan energie uit vervuilende kolen en gas.

Getrapte benadering biomassa levert meer op


Een getrapte benadering bij het gebruik van biomassa kan veel meer energie en opbrengst per hectare opleveren. Zo kan de opbrengst voor de boer stijgen van 640 euro tot 2.080 euro per hectare. Het selecteren van een geschikte biomassa om deze vervolgens via bioraffinage voor verschillende doelstellingen in te zetten is in het algemeen een aantrekkelijk perspectief, aldus prof. dr. Johan Sanders. Een voorbeeld van een dergelijke getrapte benadering is het proces van Zea Fuels, een in Tynaarlo gevestigd bedrijf uit 2007, dat zich richt op kleinschalige ethanolproductie uit maïs in synergie met een vergistingsinstallatie.

donderdag 26 maart 2009

Houtpellets groene stroom komen van over de grens


In 2008 werden bijna 400.000 ton houtpellets gebruikt voor de productie van groene stroom in Vlaanderen. Die hoeveelheid houtpellets wordt volledig geïmporteerd uit het buitenland. Van de totale productie groene stroom in Vlaanderen is 30 procent afkomstig van houtpellets. Houtpellets zijn vervaardigd uit samengeperst houtafval en worden gebruikt zowel voor de productie van warmte als elektriciteit.

Aandeel biomassa verwaarloosbaar bij energieleveranciers


Officieel hebben energieleveranciers nog ruim een maand om hun brandstofmix over 2008 bekend te maken aan de Energiekamer. Oxxio meldt echter al trots op zijn website dat het nu al kan zeggen uit welke energiebronnen het vierde energiebedrijf van Nederland het afgelopen jaar heeft geput. Oxxio levert 100% groene stroom, zo luidt de kop van het persbericht. Het leeuwendeel van de duurzame energie komt echter nog altijd uit het buitenland. Waterkracht is met een aandeel van ruim 74 procent veruit de grootste duurzame energiebron. Het aandeel van biomassa (0,1 procent) is verwaarloosbaar en van zonne-energie is helemaal geen gebruik gemaakt.

woensdag 25 maart 2009

Congres over duurzame energie


De productie van duurzame elektriciteit is flink toegenomen. We lijken op de goede weg. Ongeveer de helft van de duurzame elektriciteitsproductie werd in 2008 geleverd door windenergie. In centrales meegestookte biomassa is in 2008 verantwoordelijk voor ongeveer een kwart. En circa 5 procent van de duurzame elektriciteitsproductie is geleverd door drie nieuwe middelgrote installaties, die in 2008 in gebruik zijn genomen. Zij maken elektriciteit met biomassa als enige brandstof. Het gaat om afvalhoutverbranders in Alkmaar en Hengelo en een kippenmestverbrander in Moerdijk. Deze drie installaties hebben samen een vermogen van ongeveer 90 MW. Toch moet realisatie van allerlei projecten veel sneller kunnen. Platform Duurzame Elektriciteitsvoorziening - een van de zeven platforms van EnergieTransitie - nodigt iedereen die een rol speelt in de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening uit voor het congres op 14 mei aanstaande.

Nederlandse standaard voor duurzaam geproduceerde biomassa


Marktpartijen, overheid en maatschappelijke organisaties hebben gezamenlijk eisen opgesteld waaraan duurzaam geproduceerde biomassa moet voldoen. Deze eisen zijn vastgelegd in de nieuwe Nederlandse standaard NTA 8080. Hiermee is een belangrijke stap gezet om gecertificeerde duurzame biomassa op de markt te brengen. Biomassa wordt steeds vaker gebruikt om energie op te wekken of brandstoffen te produceren. Maar de productie mag niet ten koste gaan van de natuur, het milieu schaden of de voedselvoorziening in gevaar brengen. Het is dus belangrijk dat bedrijven kunnen aantonen dat biomassa duurzaam wordt verbouwd, verwerkt en gebruikt. Hiervoor zijn toetsbare duurzaamheidseisen nodig die voor certificering gebruikt kunnen worden. Die stap is met de NTA 8080 een stuk dichterbij gekomen, laat Ella Lammers, coördinator duurzame biomassa bij SenterNovemweten.

dinsdag 24 maart 2009

Biogas proefauto


Opel, Bosch en de Universiteit van Stuttgart presenteren een onderzoeksauto waarin een aardgasmotor gekoppeld wordt aan een elektromotor. In de Astra Stationwagon zitten een 1,0-liter driecilinder die op aardgas of biogas loopt. De elektromotor levert 35 kW, wat gelijk is aan 48 pk, en 160 Nm.

Actie groenafval Hardenberg


Ook dit jaar biedt de gemeente Hardenberg inwoners de mogelijkheid om op een viertal zaterdagen in het voorjaar en een viertal zaterdagen in het najaar gratis groenafval te storten bij afvalbrengstation Bovenveld. ROVA verwerkt het ingezamelde groenafval als biomassa.

maandag 23 maart 2009

Cramer op werkbezoek in Putten


Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu komt maandagmiddag 23 maart op werkbezoek naar Putten. Het bezoek maakt deel uit van haar klimaatneutrale toer door Gelderland. Op het programma staat onder meer een presentatie door Everuit BV over het co-vergistingsinitiatief in Putten. In samenwerking met veehouderij Rimpeler wil Ruiter bij zijn bedrijf H2O Buffalo aan de Zuiderzeestraatweg een installatie bouwen die gevoed wordt met mest van zijn buffels en de veehouderij, aangevuld met groenafval en andere organische reststromen. Stroom wordt geleverd aan bedrijventerrein Keizerswoert. De stoomopwekking en benutting door een stoomturbine is een innovatief concept.

Biogasprogramma voor Afrika


Met financiële steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken (Ontwikkelingssamenwerking) starten de ontwikkelingsorganisaties Hivos en SNV een groot biogasprogramma dat honderdduizenden mensen in Afrika toegang zal geven tot duurzame energie. Het programma voorziet in de bouw van 70.000 biogasinstallaties in Ethiopië, Tanzania, Kenia, Uganda, Senegal en Burkina Faso.

vrijdag 20 maart 2009

Europese energiebedrijven klimaatneutraal in 2050


Zestig grote Europese energiebedrijven beloven vóór 2050 klimaatneutraal elektriciteit op te wekken. Topman Lars Josefsson van het Zweedse energieconcern Vattenfall, dat in Nederland Nuon overneemt, overhandigde in Brussel om half zes een verklaring hierover aan eurocommissaris Andris Piebalgs. Dit betekent dat vanaf nu alleen nog maar centrales gebouwd mogen worden die geen broeikasgassen als CO2 meer uitstoten. Het duurt dan tot ongeveer 2050 voordat de laatste oude centrales mét CO2-uitstoot uit productie worden genomen.

Brabantse gemeenten starten biomassa-centrale


De gemeenten Bernheze, Oss, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel gaan biomassa omzetten in duurzame energie. De vijf gemeenten hebben samen gezocht naar mogelijkheden voor realisatie van een biomassa energiecentrale. Er moet een centrale komen die met een zo hoog mogelijk energetisch rendement duurzame energie opwekt. Het streven is realisatie van de biomassa energiecentrale in 2011.

donderdag 19 maart 2009

Duurzame energie wereldwijd in de lift


Uit het Renewables Global Status Report blijkt dat duurzame energie steeds meer aan belang wint. Het Worldwatch Institute heeft in samenwerking met REN21 -een netwerk van internationale organisaties, nationale en lokale regeringen en universiteiten- de cijfers verzameld van de wereldwijde productie van hernieuwbare energie in 2007. Ten opzichte van 2006 is het aandeel van de duurzame energiebronnen wereldwijd gegroeid. Het gaat om onder meer ethanol: productie 46 miljard liter, gemiddelde groei 43 procent (4 procent van autobrandstofverbruik, nu 1300 miljard liter benzine per jaar); biodiesel: 8 miljard liter, groei 50 procent; biogas (kleine installaties): 25 miljoen huishoudens.

Imtech partner bio-vergistingcentrales Wales


Technische dienstverlener Imtech is door waterbedrijf Dwr Cymru Welsh Water geselecteerd als preferred process partner voor de realisatie van twee bio-vergistingcentrales in Cardiff en Afan in het Britse Wales. De geavanceerde vergistingcentrales worden in samenwerking met joint venture partner Morgan Est ontwikkeld. De twee bedrijven bieden een totaaloplossing aan voor zowel het ontwerp en engineering als de technologie, constructie en operationele diensten. De totale order bedraagt 77 miljoen euro, waarvan 46 miljoen euro voor Imtech is.

woensdag 18 maart 2009

Regiocontract biomassa voor Noord Veluwe


Acht gemeentes op de Noord Veluwe zetten donderdag een krabbeltje onder een contract waarin ze beloven samen te werken op het gebied van an biomassa voor de productie van chemische grondstoffen, materialen, brandstoffen, elektriciteit en warmte. Ook op ander gebied is samenwerking voorzien. Bij ieder project zijn minimaal twee, maar vaak meerdere gemeenten betrokken.

Eneco bouwt biovergister


Eneco gaat een biovergistingsinstallatie bouwen op het erf van het agrarische bedrijf Rozendaals Rosés in Putten. Het wordt de eerste biogasinstallatie van het energiebedrijf in Nederland. De installatie moet eind 2009 in bedrijf zijn en een hoeveelheid duurzame elektriciteit leveren die genoeg is voor 1.900 huishoudens.

dinsdag 17 maart 2009

Rijden op afvalproducten goedkoper


De groene ondernemer van nu zorgt dat (een deel van) zijn wagenpark op een milieuvriendelijkere brandstof rijdt. Maar waar verkrijgt hij die brandstoffen? "Wij leveren voor 95 procent aan grote olie- en brandstoffendistributeurs, nauwelijks aan particulieren," vertelt Paul Mooij, algemeen manager van Biodiesel Kampen, één van de grootste producenten van biodiesel in Nederland.

Importheffing op geïmporteerde biodiesel


De European Biodiesel Board (EBB) heeft de eerste stap in de strijd tegen de gesubsidieerde biodiesel uit de Verenigde Staten (VS) gewonnen. Na een grondig onderzoek voert de Europese Commissie een importheffing in op geïmporteerde biodiesel uit de VS. Het EU-besluit om tijdelijk importheffingen op te leggen, is een stimulans voor de Europese biodieselmarkt, om de duurzaamheidsdoelstellingen te waarborgen. Er ontstaat nu eindelijk een gelijk speelveld voor alle partijen op deze wereldwijde markt.
De voorlopige importheffingen worden opgelegd gedurende een periode van vier maanden. Hierbinnen is er ruimte voor het National Biodiesel Board (NBB) uit de VS om tegen definitieve maatregelen in te gaan. Volgens Uwe Jurgensen, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Biodiesel Industrie, heeft de Europese Commissie terecht maatregelen genomen om de invoer van gesubsidieerde B99-biodiesel uit de VS te beperken. Jurgensen: 'Nu is het zaak om de importheffingen in wetgeving op te nemen om oneigenlijke concurrentie onmogelijk te maken. De Europese Raad beslist hier in juli over.

maandag 16 maart 2009

Subsidies voor biomassa


Vanaf 13 maart 2009 kunnen subsidies worden aangevraagd voor projecten in het kader van het Fonds Duurzame Biomassa Mondiaal. Dit fonds ondersteunt ontwikkelingslanden bij het verduurzamen van de productie van biomassa voor energiedoeleinden. De subsidieverlening wordt uitgevoerd door SenterNovem.

Algen veelbelovend als biodiesel


Na discussies over de betrekkelijke duurzaamheid van de zogeheten eerste generatie biobrandstoffen, oliën uit gewassen als maïs en koolzaad, krijgt een andere mogelijke bron van biodiesel steeds meer aandacht: algen. De biomassa van algen groeit 20 tot 30 keer zo snel als die van voedingsgewassen. De productie kan bovendien geconcentreerd plaatsvinden.

vrijdag 13 maart 2009

Eerste printer met bioplastic onderdelen


De nieuwe Xerox WorkCentre 7400-serie aan is de eerste printer die bioplastic onderdelen bevat. Fuji Xerox ontwikkelde speciaal voor deze serie uit biomassa vervaardigd plastic dat stevig en vormvast genoeg is voor bewegende onderdelen, geen schadelijke stoffen bevat en vlamwerend is. Bij de productie heeft het toepassen van dit bioplastic, in verhouding tot de productie van traditioneel plastic, geleid tot zestien procent minder CO2-uitstoot.

China komt met actieplan energie uit biomassa


China lanceert een nationaal actieplan om meer energie uit biomassa op te wekken. Volgens de Chinese Academie voor landbouwtechniek kan in 2020 bijna een derde van de plattelandsbehoefte aan energie met biomassa worden opgewekt, wat de lokale ontwikkeling enorm kan stimuleren. In totaal wil de communistische regering in 2020 zo’n 10 miljoen ton fossiele energie vervangen door vooral bio-ethanol en biodiesel.

donderdag 12 maart 2009

Wellink failliet door verminderde vraag biomassa


Wellink Machinetechniek uit Groenlo heeft dinsdag het faillissement aangevraagd. Reden van het faillissement is de fors verminderde vraag naar machines in de bosbouw en de biomassa-industrie. Volgens directeur Robert Wellink is het aantal orders de laatste maanden fors teruggelopen.

Flevoland stimuleert gebruik biogas


Gedeputeerde Staten van Flevoland stimuleren de aanpassing van nieuwe of bestaande auto’s voor het rijden op schone brandstof. De bestaande Beleidsregel ‘Stimulering Flevoland rijdt schoon’ wordt daarom gewijzigd. Naast het doen toenemen van het aantal ‘schone’ auto’s kan hierdoor de doelstelling van minimaal twee aardgasvulpunten in Flevoland sneller worden gerealiseerd. Onder schone brandstoffen worden aardgas, biogas, bio-ethanol en waterstof verstaan.

woensdag 11 maart 2009

Biogas toilet


Wie in een aparte omgeving naar het toilet wil, dient de ontwikklingen in het Park van Luna in Heerhugowaard in de gaten te houden. Binnenkort wordt daar begonnen met de realisatie van een een sanitair paviljoen dat een replica is van de toiletten in het gebouw van de Verenigde Naties in New York. Het gaat om bio-toiletten, waarbij de uitwerpselen van mensen omgezet worden in gas. Het idee voor het VN-toilet komt van Superflex, een kunstenaarscollectief uit Denemarken.

Verplichting bijmengen biogas zou helpen


"Ik beslis er niet over, want ik ben geen politicus, maar het van overheidswege verplicht bijmengen van biogas zou het gebruik van aardgas als motorbrandstof wel een lekkere impuls geven." Dat zei de Groningse Prof Mr. Catrinus Jepma van Energy Delta deze week tijdens een bijeenkomst over aardgas bij Fiat Auto Nederland. "Er heeft zich de laatste twee jaar een stille aardgasrevolutie voltrokken in Nederland. Honderden bussen rijden op aardgas en iedere week wordt een nieuw aardgastankstation geopend", zei Jepma. "Maar het kan ons natuurlijk niet snel genoeg gaan. Aardgas is op de middellange termijn de enige energiedrager die zowel ons NOx probleem als ons fijnstofprobleem oplost en tegelijk leidt tot minder CO2 uitstoot."

dinsdag 10 maart 2009

Energieboerderij wil duurzaamheid Nederlandse biomassa verbeteren


Energieboerderij is een project dat de duurzaamheid van in Nederland geproduceerde biomassa wil vastleggen en verbeteren. Het project is gestart met drie biomassaketens, waarbij bio-energie wordt geproduceerd: maïs voor biogas via covergisting; suikerbieten voor biogas via vergisting; koolzaad, waarvan het zaad wordt geperst tot pure plantaardige olie. In het project Energieboerderij werken 15 agrarische bedrijven samen. In elke keten - suikerbiet, mais en koolzaad - zijn 5 bedrijven betrokken, met als centrale punt: locatie Vredepeel van het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) van Wageningen UR in Vredepeel. Gedurende een periode van 4 jaar wordt gemeten hoeveel energie het kost om de gewassen te telen en te verwerken en hoeveel broeikasgassen daarbij worden uitgestoten.

Subsidie voor schone taxi


Taxi-ondernemers die een schoon voertuig aanschaffen, krijgen subsidie van de gemeente Rotterdam. Per wagen is een bedrag van 1200 euro beschikbaar. Biogas is op dit moment de schoonste commerciële brandstof. Aardgas en biogas zijn goedkoper dan reguliere brandstoffen. Maar omdat de aanschaf van een wagen die geschikt is voor aardgas of biogas relatief duur is, wil de gemeente de taxi-eigenaren tegemoet komen in de kosten.

maandag 9 maart 2009

Kapitaalinjectie voor Econcern


Energiebedrijf Econcern heeft nieuw geld gekregen van durfinvesteerder Waterland Private Equity. Waterland steekt 36 miljoen euro in een biobrandstofcentrale, dat brandstof voor auto's maakt in het Groningse Delfzijl. Maar energie uit biomassa is toch helemaal niet duurzaam? Toch wel, meent Richard van den Broek van Econcern. "Als je het op de goede manier doet. Voor deze tweede generatie biobrandstof gebruiken we geen oliepalmen of soja of maïs, maar het restmateriaal glycerine."

Bio-ethanol vulpunt in Groningen


Het eerste E85 bio-ethanol vulpunt in Groningen is vrijdag geopend. Wethouders Visscher en Dijkstra verzorgden de opening bij Tankstation Boerema aan de Bornholmstraat. Het vulpunt zal 24 uur per dag open zijn. E85 bio-ethanol is een duurzame brandstof met een lage CO2 uitstoot. Deze is per kilometer ruim 70 procent lager dan bij benzine. E85 bestaat voor 85 procent uit bio-ethanol en voor 15 procent uit benzine.

vrijdag 6 maart 2009

Start Klimaatplan Achterhoekse gemeenten


Vrijdagmorgen 13 maart gaat het Klimaatplan van de Achterhoekse gemeenten van start. Deze ochtend wordt ook het eerste aardgastankstation in de Achterhoek, dat gevestigd is in Doetinchem, officieel in gebruik genomen. Na een gezamenlijke start in De Kruisberg in Doetinchem reist het gezelschap af naar het tankstation, dat als eerste van de Achterhoek aardgas aanbiedt en dan officieel geopend wordt door de gedeputeerde. De opening van het aardgastankstation aan de Braamtseweg op industrieterrein Wijnbergen in Doetinchem vindt plaats in het kader van de introductie van schone brandstoffen in de Achterhoek. Sité woondiensten en de gemeente Doetinchem hebben al gekozen voor een 'schoon wagenpark' en hebben inmiddels de eerste voertuigen aangeschaft, die op aardgas rijden. De provincie Gelderland stelt een subsidie van 50% van de bouwkosten van het tankstation ter beschikking.
De Achterhoekse gemeenten hebben gezamenlijk een basis klimaatplan 2009-2013 opgesteld. Dit klimaatprogramma bevat het overzicht van projecten en activiteiten, die de Achterhoekse gemeenten de komende jaren gezamenlijk uitvoeren op het gebied van klimaat en energie. De projecten hebben betrekking op eigen gemeentelijke gebouwen, woningen en grootschalige Duurzame Energieopties. Zo worden de gemeentelijke gebouwen voorzien van energielabels, wordt er een subsidieregeling ontwikkeld voor het stimuleren van energiebesparende maatregelen bij particuliere woningen en worden kansen onderzocht voor toepassing van biomassa.

Stockholm groene hoofdstad


Vorige week werd Stockholm door de Europese Commissie uitgeroepen tot eerste groene hoofdstad van Europa. Het is de eerste keer dat de wedstrijd wordt georganiseerd. Stockholm is een snel groeiende stad van ongeveer 800.000 inwoners met een ambitieus en innovatief milieubeleid. Door investeringen in stadsverwarmingsnetten, warmtepompen, zonnepanelen en door strenge energie-eisen bij nieuwbouwprojecten, slaagde de stad er in de CO2-uitstoot met 25% terug te dringen. Het stadsafval gaat naar een verbrandingsoven die aangesloten is op het stadsverwarmingsnet en tevens gebruikt wordt om elektriciteit op te wekken. GFT-afval wordt gebruikt om biogas te produceren, wat op zijn beurt gebruikt wordt om ‘de vuilkar’ te laten rijden. Ambitie van de stad is om tegen 2050 volledig onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen.

donderdag 5 maart 2009

Innovaties maken biogas aantrekkelijk


Nederlandse bedrijven hebben in de afgelopen tijd verschillende ontwikkelingen gerealiseerd voor een optimale productie van biogas en voor een maximale benutting van de energie in het biogas. Er worden nu allerlei afvalstromen omgezet in duurzame energie. Het biogas uit dit meestal natte materiaal, kan met bijna 100 procent rendement worden omgezet in stroom en warmte. De overheid steunt dit nu voor het eerst met een warmtebonus in de SDE 2009. Om alle nieuwe ontwikkelingen onder de aandacht te brengen, organiseert de projectgroep biomassa & wkk op 19 maart een bijeenkomst in Zeewolde. Een bezoek aan de biogasinstallatie bij Zeewolde is onderdeel van het programma op 19 maart. Op deze dag presenteren verschillende Nederlandse bedrijven als Ekwadraat, Essent, DLV en Colsen hun nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bereiding, opslag, behandeling en gebruik van biogas uit mest, rioolslib, voedselresten en maaisel uit natuurgebieden.

Subsidie voor biogasproject


Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen gaan akkoord met het verlenen van twee subsidies uit het Innovatief Actieprogramma 2. Het gaat in beide gevallen om gezamelijke projecten van de bedrijven Bioclear uit Groningen en Oosterhof Holman in Grijpskerk. Een bedrag van 176.074 euro wordt toegekend aan een project dat de productie van biogas uit biomassa moet verhogen door toepassing van nieuwe reactortechnologie.

woensdag 4 maart 2009

Wijchen maakt milieu inhaalslag


Wijchen is een energieneutrale gemeente, waarbij de energievraag drastisch minder is en energie komt van hernieuwbare bronnen (zoals zon, biomassa en aardwarmte). Dat is waar de gemeente Wijchen in 2025 wil staan als het gaat om klimaatbeleid. Wijchen komt nu nog slecht uit de bus. Zowel in een landelijke vergelijking als afgezet tegen de buurgemeenten, scoort Wijchen laag op het gebied van klimaatbeleid. In 2025 moet die achterstand ingelopen zijn.

Criteria voor duurzame biomassa vastgesteld


Marktpartijen, overheid en maatschappelijke organisaties hebben in een vrijwillige afspraak de eisen vastgesteld waaraan biomassa moet voldoen om als 'duurzaam geproduceerd' te mogen worden bestempeld. De eisen zijn een uitwerking van de duurzaamheidscriteria die in 2007 bepaald zijn door een commissie onder voorzitterschap van huidige milieuminister Cramer. Met deze afspraak is een belangrijke stap gezet om gecertificeerde duurzame biomassa op de markt te brengen.

dinsdag 3 maart 2009

Meer hergebruik voor stuifzandgebied


In het Hulshorsterzand bij Nunspeet is Natuurmonumenten druk bezig het stuifzandgebied te vergroten. De werkzaamheden maken deel uit van een groot stuifzandherstelproject. De vrijgekomen materialen, zoals gras en boomstammen worden hergebruikt. Takken en dunne stammen worden gebruikt als biomassa voor energieopwekking. Het Hulshorsterzand is onderdeel van de Leuvenumse Bossen, een gebied dat bestaat uit vier verschillende delen met elk hun eigen karakter.

Duurzame energie krijgt het moeilijk


De economische malaise komt keihard binnen bij de duurzame energiesector in Nederland. Brancheorganisatie De Koepel hield afgeloppen week een bliksemenquête onder haar leden en is geschrokken. Meer dan de helft van de bedrijven die zich bezig houden met bijvoorbeeld wind- en zonne-energie en biomassa verwachten dat hun omzet dit jaar tot de helft instort.

maandag 2 maart 2009

Auto van toekomst gemaakt uit biomassa


Dat auto's kunnen rijden op brandstoffen uit biomassa is bekend. Dat ze in de toekomst waarschijnlijk ook gemaakt kunnen worden uit plantenafval, landbouwafval en ander organisch materiaal, weten minder mensen. Volkert Claassen (55), vicedirecteur bij DSM Witte Biotechnologie, zegt dat laboratoriumschaal uit planten nu al bepaalde chemicaliën en kunststoffen kunnen worden gemaakt. De grote uitdaging voor de toekomst is echter om dat op te schalen naar een industrieel proces.

Bussen op groen gas


Hollandse Delta is bezig met een onderzoek om biogas te winnen uit zuiveringsslib. Doel van het project is te kijken of al het slib dat nu voor verbranding naar Dordrecht wordt afgevoerd, eerst vergist kan worden. Door het hieruit ontstane biogas op te werken tot groen gas kunnen bijvoorbeeld stadsbussen van het openbaar vervoer in Dordrecht op deze brandstof rijden. Per jaar kan deze vergisting 3 miljoen m3 biogas opleveren, voldoende voor 40 stadsbussen om het hele jaar op te rijden.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.