maandag 30 mei 2016

Itaconzuur en metacrylzuur zijn te winnen uit biomassa

Wageningen UR Food & Biobased Research werkt aan de productie van itaconzuur en methacrylzuur uit biomassa voor hoogwaardige materialen, zoals verf en drukinkt. De stoffengelden als interessante alternatieven voor bestanddelen die nu nog uit fossiele grondstoffen worden gemaakt. In het project MethaForm werkt Wageningen UR samen met Archer Daniels Midland, EOC Belgium en Van Wijhe Verf aan de verdere ontwikkeling van biotechnologische processen voor de productie van itaconzuur uit suikers en katalytische processen voor de productie van methacrylzuur op basis van itaconzuur.

zaterdag 28 mei 2016

Producent biogas Twenergy stopt ermee

Cogas en Twence hebben samen de stekker uit Twenergy getrokken, het bedrijf dat ze in 2012 samen begonnen. De bedoeling was om biogas om te zetten in elektriciteit en warmte voor de stadsverwarming. De plannen voor een infrastructuur voor de mestvergisting bij agrarische bedrijvenwaren echter 'diffuus en versnipperd'. Financiële gevolgen van het stoppen met Twenergy zijn er nauwelijks. Twenergy was meer het samenvoegen van kennis. 'Er zat niet veel geld in.'

vrijdag 27 mei 2016

‘Biomassa in 2015 grootste bron van hernieuwbare energie’

In 2015 was biomassa met bijna 70 procent van het totaal de grootste bron van hernieuwbare energie. Het verbruik nam met 2 procent toe ten opzichte van 2014. Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend. Het totale verbruik van hernieuwbare energie steeg in 2015 naar 5,8 procent. Het jaar daarvoor kwam 5,5 procent van het totale energieverbruik in Nederland uit hernieuwbare bronnen. De stijging is volgens het bureau vooral te danken aan de toename van het energieverbruik uit wind, zon en aarde. De groei van het verbruik uit biomassa bleef achter.

vrijdag 20 mei 2016

Universiteit Utrecht ‘vergroent’ met inkoop biogas

De Universiteit Utrecht (UU) gaat vanaf 2018 de gasinkoop verduurzamen door gecertificeerd vertogas in te kopen. Vertogas is biogas dat voldoet aan dezelfde kwaliteitseisen en gebruikswaarde als het Nederlandse aardgas. Vanwege de biologische oorsprong is biogas een duurzame energiebron. Biogas is namelijk een gasmengsel dat ontstaat als gevolg van vergisting van organisch materiaal zoals mest. Hoofd Energie van de Directie Vastgoed & Campus Fréderique Houben: 'De UU heeft als doelstelling dat in 2020 de helft van het energieverbruik afkomstig is uit duurzame bronnen. Met deze inkoop gaat het percentage van 31% naar 38%.'

woensdag 18 mei 2016

Biomassa kan voorzien in energiebehoeftes

Via biomassa kan worden voorzien in de vraag naar goedkope verwarming van gebouwen en industrie. Brandstoffen op basis van biomassa kunnen ook een sterke concurrent worden van reguliere brandstoffen in de transportsector. Verbeteringen in de energie-efficiëntie van gebouwen en vervoer kunnen helpen om ook tot een effectievere benutting van biomassa te komen, aldus Vassilis Daioglou. Hij onderzocht aan de hand van een analysemodel de toekomst van biomassa. Daioglou promoveerde op 13 mei aan de Universiteit Utrecht.

dinsdag 10 mei 2016

Hoe Rotterdams oud brood verandert in compost en biogas

De start-up BroodNodig voert in Rotterdam een proef uit, waarbij inwoners van de stad oud brood kunnen inleveren in bakken die verspreid staan in de stad. Het ingezamelde brood wordt verwerkt tot compost. Sinds half april kunnen Rotterdammers oud brood achterlaten in een van de acht broodbakken in de week Bloemhof, Feijenoord. Daarnaast haalt BroodNodig oud brood op bij onder meer bakkers, kinderboerderijen, moskeeën.

vrijdag 6 mei 2016

Biomassa: noodzakelijk in duurzame energiemix

Biomassa blijft een belangrijke rol spelen in onze energievoorziening van de komende jaren. "We moeten het toezicht behouden op de afkomst, toevoer en verwerking van het biomassa (een toezicht dat er vandaag veel sterker is op biomassa dan op fossiele brandstoffen). Maar met het nuttig gebruik van al het lokaal beschikbare biomassa en de invoer van biomassa voor enkele grotere centrales, zetten we een minimum noodzakelijke stap naar de klimaatdoelstellingen van Vlaanderen en een belangrijke stap naar een veel duurzamere samenleving.", dat zegt Ben Segers, voorzitter van het bio-energieplatform.

woensdag 4 mei 2016

Guido Camps: ‘Biomassa is slecht idee’

Biomassa is een slecht idee. De centrales van Gent en Langerlo zijn een straatje zonder einde. Ze zijn duurder en vuiler voor het milieu dan zon en wind én kunnen nooit zonder subsidie’, zegt Guido Camps, voormalig directeur bij de toezichthouder Creg. Guido Camps, die de Creg de reputatie bezorgde van een onafhankelijke en sterke toezichthouder voor de energiesector, begrijpt niet dat de overheid bereid is miljarden te investeren in de biomassa-projecten van Gent en Genk (Langerlo).

dinsdag 3 mei 2016

Milieuorganisaties juichen beslissing centrale toe

Verschillende milieuorganisaties juichen de beslissing van de Vlaamse regering toe om geen steun te verlenen aan de biomassacentrale van BEE in Gent. Ze noemen het een belangrijke stap naar een toekomstgericht energiebeleid en vragen dat de regering ook de biomassacentrale van Langerlo een halt toeroept. De milieuorganisaties, Bond Beter Leefmilieu (BBL), haar Waalse tegenhanger Inter-Environnement Wallonie (IEW), Greenpeace, WWF en Natuurpunt, steunen het voornemen van toekomstig minister Bart Tommelein (Open VLD) om een energieplan op te maken, en ze vragen om voluit in te zetten op energiebesparing en een versnelling van de ontwikkeling van wind- en zonne-energie.

Mars geeft je energie: biogas

In februari moest Mars veel repen uit de schappen halen, omdat er stukjes plastic in terecht waren gekomen. Directeur Jack Tabbers van Mars Nederland zei toen: "Als je zo'n stukje plastic eet, dan zou dat je keel kunnen beschadigen en het zou eventueel zelfs dwars kunnen gaan zitten." De Marsen waren niet meer geschikt voor consumptie dus, maar dat betekent niet dat ze de prullenbak ingaan. Eerst was er sprake van het verwerken van de repen als veevoer, maar nu zijn de plannen gewijzigd.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.