woensdag 26 augustus 2015

Wageningen, Nijmegen en UT samen in biomassa

De UT gaat nauwer samenwerken met Wageningen en Nijmegen bij onderzoek naar technologie om nieuwe producten te ontwikkelen uit biomassa. De komende maanden wordt financiering gezocht voor het nieuwe programma.

Wageningen, Nijmegen en de UT startten deze zomer een nieuw onderzoeksprogramma binnen BIC-ON (Bioeconomy Innovation Cluster Oost-Nederland), een initiatief van de provincies Gelderland en Overijssel. Hierin werken universiteiten, overheden en bedrijfsleven samen aan projecten om biomassa beter te benutten.

Het onderzoek zal aansluiten bij de behoeften van het bedrijfsleven. Kersten verwacht bijvoorbeeld dat er project zal komen voor de ontwikkeling van bio-chemicaliën uit biomassa.

De UT en Wageningen werkten al langer samen op het gebied van de biobased economy, de deelname van de Radboud Universiteit Nijmegen is nieuw. Volgens Kersten biedt deze nieuwe partner veel extra onderzoeksmogelijkheden. ‘In Nijmegen gebeurt bijvoorbeeld veel life cycle analysis naar de hele biomassaroute. Dat is voor ons een nieuwe invalshoek

Europees geld voor innovaties in Oost-Nederland

De EU, Gelderland en Overijssel investeren samen in slimme en duurzame innovaties. Vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stellen zij €545.000 euro beschikbaar voor duurzame mestvergisting, de diagnose van Multiple Sclerose en de scheiding van kunststofflessen uit afval.

Nederlandse veehouders kampen al jaren met een mestoverschot. Sinds 2014 zijn veehouders verplicht een deel van het mestoverschot te (laten) verwerken. De mineralen die hiervoor nodig zijn moeten uit Nederland worden geëxporteerd. Dit is duur en energie-intensief. Clean Fuels uit Enschede en Dofco uit Ruurlo ontwikkelen nieuwe technieken voor de vergassing van mest. Een duurzaam alternatief dat zorgt voor een volledige besparing van fossiele brandstof (aardgas) en halvering van de exportkosten.

woensdag 19 augustus 2015

Laagwaardige bio-energie als wegbereider voor bio-economie

Biomassa-onderzoeker Wolter Elbersen, van de Wageningen Universiteit, betoogt in een interview met Ensoc dat biomassa een niet te verwaarlozen rol heeft in een duurzame energiemix. “De huidige vraag naar biomassa voor elektriciteit en warmte mobiliseert biomassa”, zegt Wouter Elbersen in een interview met Energy Society Online (Ensoc). De biomassa is volgens Eldersen van belang als aanvulling op wind- en zonne-energie, en als brandstof voor vliegtuigen en vrachtwagens.

donderdag 6 augustus 2015

Brazilië en VS herbebossen Amazone voor productie biomassa

Brazilië en de Verenigde Staten hebben een overeenkomst gesloten voor de aanplant van 12 miljoen hectare nieuw bos in het Amazonegebied. Op deze grond willen de landen biomassa ontwikkelen voor het opwekken van energie. Doel is om in 2030 in beide landen een vijfde van de energie uit hernieuwbare energiebronnen op te wekken. Het initiatief is onderdeel van het nieuwe klimaatpartnerschap tussen de VS en Brazilië.

Kassengebied verwarmd met biogas

Dankzij een zogenaamde SDE+-subsidie van de overheid (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) kan het warmtenet van biogascentrale HVC worden doorgetrokken naar bestaande warmtenetten in Heerhugowaard en Langedijk en daarna nog 7 kilometer verder naar Alton, een nieuw ontwikkeld kastuinbouwgebied.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.