maandag 20 augustus 2012

'Geen voedsel voor biobrandstof meer gebruiken'

Peter Brabeck, de topman van Nestlé, 's werelds grootste fabrikant van levensmiddelen, wil niet meer dat voedsel wordt gebruikt voor de productie van biobrandstof. Volgens hem worden de voedselprijzen op deze manier sterk opgedreven en komt er een ongezonde relatie tussen de prijs van voedsel en die van olie.

dinsdag 14 augustus 2012

Attero geeft voorlichting over biomassacentrale Odiliapeel

Afvalverwerker Attero komt dinsdag 21 augustus naar Odiliapeel om tekst en uitleg te geven over de biomassacentrale die het bedrijf daar wil gaan bouwen. De fabriek komt tegenover aardappelverwerker Peka Kroef en gaat volgens planning vanaf juni 2015 het groenafval en snoeihout uit deze regio verwerken.

maandag 13 augustus 2012

Sojabonenafval voor energie

Onderzoeksinstituut ECN heeft het Indiase bedrijf Thermax een licentie verstrekt om MILENA biomassavergassingsinstallaties te bouwen en verkopen. Dat meldt het Technisch Weekblad. Met de MILENA-technologie kunnen verschillende soorten biomassa, zoals landbouwafval, omgezet worden in gas. Dat gas bestaat uit onder meer syngas en methaan, maar bijvoorbeeld ook teren die uit het gas gefilterd moeten worden. ECN krijgt een bedrag voor elke installatie waarin de technologie wordt toegepast

woensdag 8 augustus 2012

Geslaagde brandstoftest biomassacentrale: eerste stap naar lokale groene economie

De eerste test met nieuwe groene brandstoffen die energiebedrijf Essent begin dit jaar deed in haar biomassacentrale in Cuijk is geslaagd. Uit onderzoek blijkt dat bermgras, papierslib en snoeihout geschikt zijn voor het opwekken van duurzame elektriciteit. Ook is het mogelijk om de aanvoer van deze uit de nabije omgeving van de Brabantse gemeente afkomstige brandstoffen goed in te richten.
webdav import Het energiebedrijf deed het onderzoek in het kader van de ontwikkeling van de biobased economy. Dat is een economie die draait op groene grondstoffen, waarvan Essent een aanjager wil zijn. Binnenkort volgt een tweede test.
‘We willen de innovatieve principes van de biobased economy, zoals optimale benutting van reststromen, lokaal in de praktijk brengen. Wat we nu in Cuijk willen doen, kan op termijn grootschalig en landelijk worden toegepast’, vertelt Mira Huussen, directeur New Energy bij Essent.
Nieuwe brandstoffen nu afzonderlijk getest
Samen met partners doet Essent onderzoek naar optimaler gebruik van biomassa. Het energiebedrijf kijkt onder andere naar cascadering: zoeken naar toepassingen van componenten uit de biomassa voordat deze worden ingezet voor duurzame energieproductie. Op die manier kunnen verschillende industrieën maximaal gebruik maken van en waarde creëren uit dezelfde (hoeveelheid) biomassa. Dat is het principe van de biobased economy.
In Cuijk probeert Essent samen met partners de biobased economy op lokale schaal uit. Zo zijn er plannen om de centrale te koppelen aan een warmtenetwerk. Restwarmte die vrijkomt bij de productie van elektriciteit kan dan omliggende bedrijven voorzien van warmte en stoom. Ook zal Essent onderzoek doen naar mogelijkheden om bij de centrale agrarische restproducten te gaan drogen, groen gas te produceren en bioraffinage toe te passen.
Eerder dit jaar sloot Essent hierover de Green Deal ‘Cuijk 2.0’ met minister Verhagen van Economie, Landbouw en Innovatie.

woensdag 1 augustus 2012

NTA 8080 Europees erkend voor aantonen duurzaamheid biobrandstoffen

De Europese Commissie heeft het NTA 8080 certificatiesysteem erkend als vrijwillige regeling om aan te tonen dat wordt voldaan aan de wettelijke duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen. Deze duurzaamheids- criteria zijn vastgelegd in de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie. De erkenning van het certificatiesysteem moet door alle Europese lidstaten worden overgenomen. Hierdoor kunnen bedrijven die NTA 8080 gecertificeerd zijn handelen binnen de hele Europese Unie. Het NTA 8080 certificatiesysteem is de eerste Europees goedgekeurde regeling die niet alleen op biobrandstoffen van toepassing is, maar ook op vaste en gasvormige biomassa. Daarmee loopt het systeem vooruit op wettelijke danwel vrijwillige Europese duurzaamheidscriteria voor vaste en gasvormige biomassa.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.