donderdag 30 mei 2013

Ton subsidie voor duurzaam project biodiesel

Het bedrijf TCE Gofour uit Stadskanaal krijgt een bijdrage van 100.000,- euro voor een project dat zich richt op de ontwikkeling van een speciale biodieselprocessor. Met deze processor kunnen olierijke producten zoals gewassen, maar ook afvalstromen (bijvoorbeeld frituurolie), omgezet worden in brandstof. Het bedrag komt uit het subsidieprogramma Innovatief en Duurzaam MKB.
Binnen het project wordt een verwerkingsmachine ontwikkeld die verschillende procestechnieken mogelijk maakt (doseren, mengen, filteren en afvoeren). Via de machine gaan de olierijke producten een reactie aan met enzymen. De machine levert op een milieuvriendelijke manier zuivere biobrandstof op, die de reguliere diesel kan vervangen.
Sinds 1 januari 2013 kunnen bedrijven die zich richten op duurzame en innovatieve projecten daarvoor subsidie krijgen. Het subsidieprogramma loopt tot 2015. De provincie vindt het belangrijk om in deze tijden van economische recessie en oplopende werkloosheid, ondernemers mogelijkheden te bieden om te investeren in innovatieve en duurzame projecten. Er is tot nu toe veel belangstelling geweest voor het subsidiefonds.

Biogas kan direct naar cv-ketel in BioNet


Waarom zou je biogas eerst moeten opwerken tot aardgaskwaliteit als je het ook direct kunt verstoken? Dat is het uitgangspunt van BioNet, een proefinstallatie van Liander en ATAG Verwarming bij de grote industriële waterzuivering in Eerbeek, die op 30 mei officieel zal worden geopend. De waterzuivering behandelt het afvalwater van drie Eerbeekse papierfabrieken en produceert daarbij methaanhoudend biogas. Liander leidt nu een deel van dat gas naar een klein mengstation, waarmee het kan schakelen tussen het biogas uit de waterzuivering en het zuiverder aardgas uit het gasnet.

woensdag 29 mei 2013

Amstelveen en Aalsmeer investeren in duurzame economie

Gemeente Amstelveen en Aalsmeer doen mee aan BiobasedConnections. Dit is een unieke samenwerking van elf bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden om grondstoffen uit de levende natuur om te zetten tot duurzame producten. En zo een ‘biobasedeconomy’ in de regio te realiseren.
Met het project BiobasedConnections zetten de partners - Havenbedrijf Amsterdam, Schiphol Group, SADC, Afval Energie Bedrijf, Jagran, Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en de gemeentes Haarlemmermeer, Amsterdam, Amstelveen en Aalsmeer een belangrijke stap richting een duurzame biobasedeconomy. Het project richt zich op het versnellen van innovatie door partijen met elkaar te verbinden en onderlinge kruisbestuiving te bevorderen. Het project brengt het biobased netwerk in de metropoolregio in kaart. Ook stelt het project een ketenregisseur aan die zich richt op het verbinden van partijen met het doel tot gezamenlijke meerwaarde en spin-off van de projecten te komen.
Elke partner van BiobasedConnections voert een eigen project uit. Gemeente Amstelveen en Aalsmeer onderzoeken binnen het project twee businesscases: een biomassacentrale en een warmtenet in de regio Aalsmeer / Amstelveen. Een warmtenet gevoed met restwarmte van de biomassacentrale kan de tuinbouwsector helpen aan duurzame en betaalbare warmte. Dit helpt om energiekosten op lange termijn te beperken en stabiliseren. Ook produceert een biomassacentrale CO2 die door de tuinbouwsector gebruikt kan worden voor de teelt van de gewassen.
Een warmtenet gevoed door een biomassacentrale helpt ook bij het verduurzamen van woningen en bedrijven. Dit sluit aan bij de ambitie van de Amstelland Meerlanden regio om in 2040 energie neutraal te zijn. Dit betekent dat de hoeveelheid energie die dan in de regio gebruikt wordt, ook duurzaam wordt opgewekt.

maandag 27 mei 2013

Wereldwijd groen gas uit afval met Nederlandse techniek

De door Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) ontwikkelde MILENA-technologie om groen aardgas, elektriciteit of vloeibare brandstoffen te winnen uit afval en biomassa wordt de komende jaren wereldwijd toegepast. ECN heeft daarvoor een licentieovereenkomst gesloten met Royal Dahlman, dat de technologie in verschillende landen en projecten gaat inzetten.
Het innovatieve aspect van MILENA is dat het allerlei soorten afval en biomassa kan omzetten in gas. In Petten werkte de testinstallatie onder meer op hout, sloophout, rijstkaf en sojastelen. Het energierijke gas dat de installatie produceert is voor meerdere toepassingen bruikbaar. Voor het opwekken van elektriciteit via gasturbines of warmtekrachtkoppeling, voor het maken van biodiesel of andere vloeibare transportbrandstoffen of voor het omzetten in bio-aardgas voor het gasnet. Op die manier levert MILENA een bijdrage aan het oplossen van zowel het afval- als het energieprobleem.
ECN heeft MILENA samen met haar partners ontwikkeld en getest. Om het gas dat uit de MILENA installatie komt onder meer van teer te zuiveren is de OLGA-technologie ontwikkeld. Royal Dahlman past beide duurzame technologieën toe. Momenteel wordt een proeffabriek voor de vergassing van afvalhout ontworpen, gedacht wordt aan een locatie bij HVC in Alkmaar. In India wordt een testinstallatie gebouwd om elektriciteit te winnen uit landbouwafval. In april koos het Engelse Energie Techniek Instituut (ETI) Royal Dahlman uit om met toepassing van MILENA en OLGA de meest efficiënte elektriciteitscentrale voor de vergassing van afval te ontwerpen.
'MILENA is de ontbrekende schakel om van biomassa bruikbaar gas te maken. De techniek van vergassing is al heel oud, maar het probleem was steeds dat het rendement zo laag was. Dat hebben we met MILENA opgelost,” zegt Ruud van den Brink van ECN. ,,In vergelijking met concurrerende technologieën kunnen we veel meer soorten afval en biomassa vergassen. Met het gas dat eruit komt kunnen we bijvoorbeeld bio-aardgas, maar ook biodiesel maken.'
Royal Dahlman heeft veel klanten die het gas via warmtekrachtcentrales willen omzetten in elektriciteit. In de toekomst wil het bedrijf er ook transportbrandstoffen of chemische producten van maken. ,,Elektriciteit kan ook opgewekt worden door windmolens of zonnepanelen, maar voor benzine en diesel is dit anders. Voor de verduurzaming van deze producten zijn duurzame koolstofbronnen als biomassa noodzakelijk. Voor de MILENA en OLGA technologie geldt dat Royal Dahlman deze zowel voor de elektriciteits- als de brandstofmarkt gaat toepassen,” aldus Jan-Willem Könemann van Royal Dahlman.
De licentieovereenkomst werd vrijdag 24 mei ondertekend door Frank Egas, directeur en eigenaar van Royal Dahlman, en Paul Korting, CEO van ECN.

zondag 19 mei 2013

'Biomassa opstoken is zonde van het geld'

Het meestoken van biomassa om vervuilende kolencentrales te verduurzamen is ouderwets en zonde van het geld. Dat zei directeur Maarten Hajer van het Planbureau voor de Leefomgeving zaterdag op BNR. Iedere euro die we daaraan besteden, besteden we niet aan het stimuleren van technologieën die we na 2030 nodig hebben', aldus Hajer.

woensdag 8 mei 2013

Aandeel hernieuwbare energie in 2012 vrijwel gelijk gebleven

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik van 2012 was 4,4%. Dat is vergelijkbaar met de 4,3% uit 2011. Bijna drie kwart van alle hernieuwbare energie komt uit biomassa. Het gaat hierbij onder andere om het produceren van elektriciteit en warmte in afvalverbrandingsinstallaties. Windenergie levert een kleine 20% van de hernieuwbare energie. Overige bronnen van hernieuwbare energie zijn zonnestraling, waterkracht, bodemenergie en buitenluchtwarmte. De gezamenlijke bijdrage van deze bronnen is ongeveer 8%. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.
Het aandeel hernieuwbare energie groeide in de periode 2003 tot en met 2009 met 0,4 procentpunt per jaar. Daarna daalde het groeitempo naar gemiddeld 0,1 procentpunt per jaar. De sterke groei in de periode tot en met 2009 hing samen met een aantrekkelijke subsidieregeling voor hernieuwbare elektriciteit en met de introductie van de verplichting tot het gebruik van biobrandstoffen voor vervoer.
Bijna drie kwart van alle hernieuwbare energie komt uit biomassa. Het aandeel van hernieuwbare energie uit biomassa in het totale energieverbruik is gedaald van 3,22% in 2011 naar 3,19% in 2012. In 2012 nam de energieproductie uit afvalverbrandingsinstallaties toe van 13.900 naar 14.900 Terajoule. Het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales nam daarentegen af, van 12.400 naar 11.300 Terajoule.

vrijdag 3 mei 2013

Stad Roeselare investeert in aardgaswagens

Op 30 april nam de stad Roeselare de eerste vier bestelwagens op aardgas in gebruik. Met dit initiatief profileert het stadsbestuur zich als voorloper voor het gebruik van CNG-voertuigen in de regio Midden-West-Vlaanderen. Er werden twee Fiat Doblo’s met verhoogd laadvermogen voor de technische diensten en twee Volkswagen Caddy’s voor de administratieve diensten besteld voor een totale aankoopprijs van € 73.942,30-. De vier bestelwagens worden geleverd door de Roeselaarse concessiehouders Autobedrijf Cornette uit de Liebeekstraat (Fiat)  en R. Maes & Zn uit de Meensesteenweg (Volkswagen). In het kader van de samenwerkingsovereenkomst komt de Vlaamse overheid voor 30% tussen in de aankoopprijs van milieuvriendelijke voertuigen.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.