zaterdag 27 juni 2015

Groen licht voor biomassa-centrale

De Raad van State heeft de bouw- en omgevingsvergunning voor een biomassa-energiecentrale op het terrein van aardappelverwerker Peka Kroef in Odiliapeel geheel goedgekeurd. In een definitieve uitspraak veegt de Raad alle bezwaren van Odiliapeeler Piet Raijmakers van tafel. Volgens Raijmakers, wiens veehouderij op een halve kilometer van Peka Kroef ligt, had de gemeente een verkeerde procedure gevolgd.

zaterdag 20 juni 2015

Geen tankstation biogas voor deur rioolwaterzuivering Den Bosch

Bij de toegangspoort van de rioolwaterzuivering aan de Treurenburg in Den Bosch komt geen tankstation voor biogas. Dat werd maandagavond verteld tijdens een informatiebijeenkomst. Vrachtwagens van de Afvalstoffendienst van de gemeente Den Bosch gaan over van diesel naar biogas en zouden bij het station gaan tanken. Na overleg met omwonenden is besloten een pijpleiding aan te leggen naar de overkant van de Treurenburg, waar de afvalstoffendienst zit.

ECN zoekt productiepartner voor lignine uit biomassa

Jarenlang heeft het Nederlandse ECN gewekt aan de LIBRA-technologie om de nutteloze afvalstroom van papierfabrieken om te zetten naar biochemicaliën. Nu zoekt het een partner. "Hoewel het onmogelijk leek om op een kosteneffectieve manier lignine uit biomassa te kraken, is het toch gelukt," vertelt onderzoeker Paul de Wild van ECN.

vrijdag 12 juni 2015

'Groen' Drents gas straks in heel Nederland te gebruiken

Binnenkort kan heel Nederland gebruik maken van groen gas dat in Drenthe is geproduceerd. Attero in Wijster, de Gasunie en Enexis bouwen daarvoor een machine om het transport van gas mogelijk te maken. Tot nu toe kan het gas het alleen in de regio worden gebruikt. Vooral in de zomer is er in Drenthe een overschot aan biogas. Gas dat afkomstig is van het terrein van Attero in Wijster en uit biovergistingsinstallaties. Het overtollige gas wordt afgefakkeld en verdwijnt dus zonder te zijn gebruikt. Maar de drie samenwerkende partijen vinden dit zonde.

Katalysatoren voor bio-olie

Als onderdeel van het Europese Horizon2020 programma is onlangs het COSMOS project van start gegaan. Het heeft tot doel om winstgevende, duurzame en veelzijdige Europese oliegewassen te ontwikkelen. InCatT BV, een spin-off van het Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS), zal nieuwe katalysatoren ontwikkelen om de Europese bio-olie om te zetten tot hoogwaardige producten.

Dat shampoos, douchegels en schoonmaakmiddelen vloeibaar zijn, is te danken aan bepaalde middellange vetzuurmoleculen. Vergelijkbare moleculen kunnen als smaakstof dienen en ze worden ook als bouwsteen voor bioplastics gebruikt. De Europese oleochemische industrie maakt al deze moleculen uit geïmporteerde kokos- en palmpitolie. Om de afhankelijkheid van deze importolie te verminderen is recentelijk met financiering uit het Europese Horizon2020 onderzoeksprogramma het COSMOS project van start gegaan.

Uitgangspunt is de benutting van de Europese oliezaadgewassen camelina en crambe - COSMOS is een acronym voor 'camelina & crambe oil crops as sources for medium-chain oils for specialty oleochemicals'. Zowel camelina als crambe behoren tot de kruisbloemenfamilie ( Brassicaceae). Van enkele variëteiten is de potentie voor oliewinning wel bekend, zoals de huttentut ( Camelina sativa, ook bekend als dederzaad of  vlasdodder) en het Afrikaanse bolletjeskool ( Crambe abyssinica). Toch worden de gewassen nog weinig gebruikt.

Het COSMOS project, geleid door groep voor Food & Biobased Research van Wageningen Universiteit en Researchcentrum, zal moderne veredelingstechnieken inzetten om beide gewassen voor de olieproductie te optimaliseren. Daarnaast wordt technologie ontwikkeld om de gewonnen olie te behandelen en te scheiden in fracties van verschillende typen vetzuren (enkelvoudig onverzadigd en meervoudig onverzadigd).

Om vervolgens tot de gewenste middellange vetzuren te komen, moeten de lange enkelvoudig onverzadigde vetzuren chemisch worden ‘doorgeknipt’. HIMS spin-off InCatT zal met expertise en infrastructuur bijdragen aan de ontwikkeling van deze chemische conversie. Het bedrijf zal nieuwe katalysatoren ontwikkelen, met ongekende selectiviteit, waardoor nieuwe moleculaire bouwstenen beschikbaar komen voor de fabricage van zeer hoogwaardige producten voor de polymeerchemie en de geur- en smaakstoffen industrie.

De technologie van InCatT is gebaseerd op het concept van supramoleculaire katalyse, ontwikkeld en gepatenteerd door de HIMS research groep voor Homogene en Supramoleculaire Katalyse, geleid door professor Reek.

De belangrijkste activiteit van InCatT is het in opdracht vervaardigen en testen van homogene katalysatoren. Aan de hand van een unieke evolutionaire benadering wordt de beste katalysator voor het gewenste proces geïdentificeerd uit een 'bibliotheek' van geschikte katalysatoren. Na deze identificatie wordt van de betreffende katalysator een kinetisch profiel gemaakt dat als basis dient voor schaalvergroting.

Steun voor biomassa-installaties van 30 miljoen

GDF Suez, de eigenaar van de elektriciteitscentrale bij het Maas-Waalkanaal, krijgt van de provincie Gelderland toestemming voor de bouw van twee biomassacentrales. Die centrales, een investering van 30 miljoen euro, moeten in de toekomst 'hitte' leveren aan het warmtenetwerk in de stad. GDF moet nogmaals goed aantonen dat er 'schone' vormen van biomassa (groen afval en houtpallets) worden verbrand.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.