dinsdag 19 februari 2013

Biovergassinginstallatie op Zeumeren geopend

Een dezer dagen werd, in aanwezigheid van gedeputeerde Annemieke Traag, op recreatiegebied Zeumeren de innovatieve vergassingsinstallatie van RGV Holding BV geopend. Het is de eerste biovergassingsinstallatie op deze schaal in Gelderland. De provincie moedigt dit initiatief aan: de installatie draagt bij aan de Gelderse energietransitie en is een hoogwaardige toepassing van de biomassa-keteninnovatie.
Bio-energie is een belangrijke bron van hernieuwbare energie binnen de provincie Gelderland. Daarom wordt er naar hoogwaardige toepassingen gezocht om biomassaketens slimmer en korter te maken. Tegen lagere kosten, met minder gebruik van fossiele brandstoffen en meer gebruik van nieuwe technologiën en strategische allianties. De biovergassingsinstallatie op Zeumeren is hiervan een goed voorbeeld.
De provincie is met RGV een green deal aangegaan waarin verwaarding van biomassa één van de onderwerpen is. De nieuwe biovergassingsinstallatie produceert in eerste instantie syngas voor bio-energie, maar het gas kan op termijn ook voor hoogwaardiger toepassingen worden aangewend. Als transportbrandstof of grondstof voor bioplastics bijvoorbeeld. Bovendien tolereert de installatie waarschijnlijk ook andere soorten biomassa. Dit maakt de biovergassingsinstallatie op Zeumeren breed inzetbaar.

woensdag 13 februari 2013

Biogas-snelweg richt blik op transporteurs

Het plan voor de aanleg van een biogasleiding in Noordoost-Friesland is op een zacht pitje gezet. De toegezegde subsidies bleken onvoldoende om te starten. Het bio-gas zou 25.000 huishoudens van warmte voorzien. De kaarten worden nu gezet op bio-lng voor de transportsector.

donderdag 7 februari 2013

Vraag naar biomassa verdriedubbelt tot 2030

Door de groei van de biochemische industrie en het verplichte gebruik van biobrandstoffen, zal de vraag naar biomassa tot 2030 verdriedubbelen. Dit staat in een rapport van Lux Research. Voor de biochemische industrie en de productie van biobrandstoffen is elk jaar meer dan een miljard ton aan biomassa nodig. De verwachting is dat dit zal oplopen tot 3,7 miljard ton in 2030.

vrijdag 1 februari 2013

Eerste paal voor BioWarmteCentrale De Purmer

Donderdag heeft Jaap Bond (gedeputeerde provincie Noord-Holland en voorzitter Energy Board) de eerste paal geslagen voor BioWarmteCentrale De Purmer van Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP). Voorafgaand hebben leerlingen van Daltonbasisschool “de Akker” hun –speciaal voor deze gelegenheid gemaakte– statement voor een duurzamere wereld op de paal onthuld en de naam van de nieuwe centrale bekend gemaakt. Met BioWarmteCentrale De Purmer gaat SVP vanaf medio 2014 zelf haar warmte produceren. 80% van de warmtevraag wordt hiermee duurzaam opgewekt.
De BioWarmteCentrale wordt gestookt op houtsnippers. Deze houtige biomassa komt uit het reguliere onderhoud van bossen en landschappen en wordt geleverd door Staatsbosbeheer. Hout is een duurzame, hernieuwbare grondstof. Bomen leggen namelijk CO2 vast in hout. Bij verbranding van hout neemt de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer niet toe. Bij de verbranding van aardgas, olie en steenkool gebeurt dit wel.
Met de ingebruikname van de BWC spaart SVP op jaarbasis ruim 50.000 ton CO2 uit, wat gelijk staat aan de jaarlijkse uitstoot van 16.000 auto's.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.