donderdag 24 oktober 2013

Nieuwe mengvorm voor schoon gas uit biomassa

Het Gelderse Hellouw is een klein dorp met grote ambities. De broers Henk en Kees van Noord maken er al sinds 2006 plannen voor een biomassavergister, die nu werkelijkheid lijkt te worden. Daarin willen zij mest en bermmaaisel uit de lokale omgeving vergisten, om vervolgens schoon biogas te leveren aan een steenfabriek en woonwijk. Met Stichting Biomassa Hellouw willen Henk en Kees van Noord duurzame plannen in de omgeving realiseren, te beginnen met een biomassavergister. Henk: ‘We komen uit een agrarische omgeving en zijn van boerenafkomst. Een biomassavergister leek ons een goede manier om de reststromen in de omgeving te benutten.’

woensdag 23 oktober 2013

Opening rondreizende expositie Bio-Based

Op donderdag 7 november is op proefbedrijf ’t Kompas in Valthermond de opening van de expositie ‘Bio-Based’. In de expositie, die is samengesteld door Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO), leert het publiek op een snelle en spannende manier de biobased economy kennen.
Gedeputeerde van Drenthe de heer A. van der Tuuk verricht de opening, samen met de heer Dr. G. Höher, hoofd van de afdeling hernieuwbare grondstoffen, bio-energie en landbouw- en milieubeleid van het Duitse ministerie voor Voedsel, Landbouw en bescherming van de Consument. Het programma start om 15.00 uur.
‘Bio-Based’ is een expositie waarin het publiek op een snelle en spannende manier de biobased economy leert kennen. De grote omwenteling van een oliewereld naar een groene wereld wordt verteld in een glazen bol, het hart van de expositie. Daarom heen staan biobased counters vol met voorbeelden van grondstoffen, raffinageprocessen, eindproducten en sluiten van kringlopen. ‘Bio-Based’ staat letterlijk ‘bol’ van de nieuwste technieken om het verhaal zeer eigentijds neer te zetten. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van visuele taal. Verder worden bezoekers via smartphones met mini filmpjes (ook wel augmented reality genoemd) door de expositie heen geleid. In circa 30 minuten kan de bezoeker zo zijn eigen beeld vormen over de waarde van biobased en in het bijzonder biopolymeren.
Proefbedrijf ’t Kompas is de thuisbasis van de expositie, die flexibel is in verplaatsbaarheid en omvang. De doelgroep van de expositie is in eerste instantie de consument die (nog) niet weet wat je kunt maken van biomassa. Daarnaast worden met ‘Bio-Based’ scholieren en ondernemers uit verschillende sectoren benaderd.
De tentoonstelling wordt in het kader van het INTERREG IVA programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door de Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de Provincie Drenthe en de Niedersächsische Staatskanzlei ‘.

woensdag 16 oktober 2013

Rendabele biogasproductie door optimalisatie van anaerobe vergisting

Maris Projects en TU Delft zijn een nieuw Europees project gestart, gecoördineerd door het Finse Technologisch Onderzoekcentrum VTT, dat zich richt op de anaerobe vergisting van organische reststromen en de ontwikkeling van regelstrategieën. Anaerobe vergistingsprocessen kunnen worden geoptimaliseerd om meer biogas te produceren of zelfs om nog waardevollere vluchtige vetzuren te produceren. Deze vetzuren kunnen verder worden omgezet in fossiele grondstoffen vervangende “bio-based products” zoals bio-plastics.
Tijdens de anaerobe vergisting breken micro-organismen bij afwezigheid van zuurstof organisch materiaal in vier stappen af tot biogas. Regeling van het anaerobe proces is een van de belangrijkste manieren om de biogasproductie efficiënter te maken. Tijdens het OPTI-VFA project zal een prototype voor procesmonitoring en –regeling worden ontwikkeld. Dit systeem maakt een efficiëntere productie van zowel vetzuren als biogas mogelijk. Het verbetert ook de winstgevendheid, rendement en betrouwbaarheid van het proces.
Door de positieve milieueffecten van het proces draagt  de anaerobe vergisting van organische reststoffen draagt bij aan de transitie naar een groenere samenleving. Door de vergisting zijn er minder risico’s met betrekking tot stank, pathogenen en pesticiden. Ook het risico op methaanemissie is afgenomen doordat het methaan onder gecontroleerde omstandigheden in een gesloten proces wordt geproduceerd en gebruikt voor de opwekking van energie.  
Het totale budget van het tweejarig project bedraagt €1,150,000 waarvan Maris en TU Delft ongeveer een kwart zullen besteden. TU Delft zal het onderzoek uitvoeren naar de cruciale parameters voor de procesmonitoring en procesregeling en zal de pilot praktijktest van het systeem begeleiden. Maris Projects zal de praktijkervaring inbrengen en de pilottest faciliteren.
Het consortium bestaat naast VTT, TU Delft en Maris Projects uit de volgende partners: Attero (Nederland), Optomesures (Frankrijk), Rikola (Finland), MTT Multantiv (Finland), MSI (Spanje) en CEIT (Spanje).

maandag 7 oktober 2013

Biomassa voor klimaat snijdt hout!

Het Planbureau voor de Leefomgeving kwam onlangs met het bericht dat biomassabijstook tot meer CO2-emissies leidt. Die conclusie is te kort door de bocht. We moeten verder kijken dan hun rekensommen. De oproep van Climategate en een groot deel van de energie-Twitteraars, die concluderen dat we er maar mee moeten stoppen, verbaast me.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.