woensdag 27 juli 2016

Biogas-productielocatie in Mijdrecht maakt doorstart

OrangeGas heeft, in samenwerking met financierder Meewind, biogas-productielocaties in Mijdrecht en Beverwijk overgenomen van het failliete Biogast Sustainable Energy. De activiteiten zijn ondergebracht in een nieuwe vennootschap: OrangeGas Projects, waarvan Meewind 20% enOrangeGas 80% aandeelhouder is. Dankzij deze overname hebben beide projecten een succesvolle doorstart kunnen maken, na het faillissement van Biogast vorig jaar. Met deze 2 productielocaties beheerst OrangeGas nu de hele Groengas-keten.

dinsdag 19 juli 2016

OrangeGas bouwt aan groengasnetwerk in Overijssel

OrangeGas heeft een dezer dagen zijn 65e vulpunt voor groengas geopend. Het gaat om een locatie aan de Veldkampsweg in Almelo. Dit jaar wil het bedrijf nog meer stations openen in de provincie Overijssel, namelijk in Enschede, Ommen, Zwolle en Deventer. In de verdere toekomst wil de aanbieder van duurzame brandstoffen ook andere energiedragers gaan verkopen, zoals elektriciteit en waterstof.

donderdag 14 juli 2016

Vonnis in zaak biomassacentrale Zutphen vernietigd

De Raad van State in Den Haag heeft het besluit van de rechtbank Gelderland in de zaak om een nog te bouwen biomassacentrale langs in Zutphen vernietigd. In het hoger beroep zijn de omwonenden van de beoogde bouwlocatie alsnog niet-ontvankelijk verklaard. De rechtbank Gelderland vernietigde eind vorig jaar de omgevingsvergunning die nodig is om de dertig meter hoge fabriek te kunnen bouwen. Deze vergunning werd eerder door de gemeente Zutphen afgegeven

maandag 11 juli 2016

Duurzame transportbrandstof uit biomassa komt eraan

BTG Biomass Technology Group ontwikkelt een proces waarmee olie uit biomassa geschikt wordt gemaakt voor gebruik in transportbrandstoffen als benzine, diesel en kerosine. Als biomassa onder zuurstofloze omstandigheden tot hoge temperaturen wordt verhit, ontstaat pyrolyseolie. Deze vloeistof wordt gebruikt voor de productie van groene elektriciteit en warmte. De olie is tot nu toe nog niet goed te gebruiken als transportbrandstof, zoals benzine, diesel en kerosine.

zondag 10 juli 2016

Biogas-productielocatie in Mijdrecht maakt doorstart

OrangeGas heeft, in samenwerking met financierder Meewind, biogas-productielocaties in Mijdrecht en Beverwijk overgenomen van het failliete Biogast Sustainable Energy. De activiteiten zijn ondergebracht in een nieuwe vennootschap: OrangeGas Projects, waarvan Meewind 20% enOrangeGas 80% aandeelhouder is. Dankzij deze overname hebben beide projecten een succesvolle doorstart kunnen maken, na het faillissement van Biogast vorig jaar. Met deze 2 productielocaties beheerst OrangeGas nu de hele Groengas-keten.

zaterdag 9 juli 2016

Biogas voor Zwammerdam gaat door

Vorig jaar nodigde de gemeente inwoners, bedrijven en instelling uit om met het beste idee van Alphen te komen. SERA Business Design won met het idee om biogas, dat in Alphen ondermeer op de biologische veehouderij van Jan van Dorp (Ecodorp) wordt geproduceerd, naar Zwammerdam te leiden. Nu wordt het gas nog omgezet in elektriciteit, waarbij een groot deel van de energie verloren gaat. De jaarproductie van Ecodorp is ongeveer gelijk aan het gasverbruik in Zwammerdam en daarom zou een directe levering van boer naar consument heel interessant zijn. Het zou de gemeente op de internationale kaart zetten.

donderdag 7 juli 2016

Eigenaar biovergister Witteveen komt onder duizenden euro's aan dwangsommen uit

Bouwhuis Biovergisting uit Witteveen hoeft achtduizend euro aan dwangsommen niet aan de gemeente Midden-Drenthe te betalen. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald. Bouwhuis is de eigenaar van het terrein waar de biovergister staat. De vergister wordt gebruikt door mestbedrijf Gebr. Oude Lenferink uit Fleringen.

woensdag 6 juli 2016

Waar komt de biobased topregio?

Agrarische bedrijven, chemische industrie, energieleveranciers, afvalbedrijven, overheid, kennisorganisaties: allemaal spelen ze een rol in de transitie naar een biobased economy. Omdat samenwerking bepalend is voor het succes, ontwikkelden Tygron en TNO een dynamisch 3D-model voor biobased scenarioplanning. Na geslaagde proefsessies met een fictief model, gaat een consortium nu een realistisch model van het havengebied Rotterdam bouwen.

“De stakeholders zijn overtuigd van de potentie van een biobased economy”, weet Joop Groen, manager new business development bij TNO. “Maar om tot een optimaal resultaat komen, moeten we strategisch samenwerken. Die mogelijkheid is er niet altijd, onder meer omdat ieder zijn eigen belangen heeft. Om de transitie te ondersteunen, bouwden we met Tygron een computermodel van een dynamische 3D-wereld waarin stakeholders scenario’s kunnen uitwerken. De reacties op proefsessies waren zo positief, dat we besloten een echte Nederlandse regio te modelleren. In overleg met het Biorenewables Business Platform, Biobased Delta en Clean Tech Delta kozen we voor het havengebied Rotterdam. Deze regio heeft concrete ambities en er liggen belangrijke vraagstukken: Hoe voorzie je de nieuwe biobased industrie op de tweede Maasvlakte van energie, hoe ontwikkelt zich synergie in het cluster, bijvoorbeeld doordat het product van de ene fabriek de grondstof voor de buurman kan zijn, enzovoorts.”

Tygron ontwikkelt de software en bouwt het dynamische 3D-platform. TNO zorgt samen met de projectpartners uit de regio voor kennis en informatie, specifiek op biobased gebied. Groen: “Het model wordt weergegeven op een of meer beeldschermen. Je ziet een echte wereld waar je doorheen kunt bewegen. We gaan data inlezen uit verschillende bronnen, met wegen, gebouwen en waterwegen. Ook hoogte-informatie komt erin, bijvoorbeeld om dijken te onderscheiden. Om er een biobased model van te maken, voegen we extra informatie toe. Denk aan grondstofstromen. Of aan data van een fabriek: er werken zóveel mensen, die zetten déze grondstof om in die producten, daarbij gebruiken ze zóveel energie en stoten ze zóveel CO2 uit.  En hoe zit het met winst en verlies? Al dat soort informatie wordt straks in het model doorgerekend.”

“Het bijzondere van dit model is, dat je er met meerdere personen tegelijk in kunt werken”, vervolgt Groen. “Omdat je realtime ziet wat er gebeurt, is bovendien de achtergrond van de deelnemers minder belangrijk. Een technisch expert, een financieel expert en een algemeen bestuurder kunnen gemakkelijk met elkaar communiceren. Hebben ze in overleg een scenario gemaakt, dan rekent het model uit in hoeverre de beoogde doelstellingen worden bereikt. Het model kan ook worden ingezet voor een strategie of een toekomstscenario. Of het kan dienen als projectmanagementtool. Als je het model toch hebt, kun je er informatie in gaan bijhouden. We gaan nu aan de slag met havengebied Rotterdam. Als we in de toekomst meerdere ‘biobased hubs’ modelleren en met elkaar verbinden, dan kunnen we de biobased transitie voor heel Nederland verbeteren. Dat zou natuurlijk geweldig zijn.”

De consortiumpartners spelen een doorslaggevende rol. “Om te beginnen brengen we hun eisen en wensen in kaart en spreken we af wat we uiteindelijk zullen opleveren. Vervolgens bouwen we het model in een pressure cooker-werkvorm en voorzien we het van de juiste data en rekenregels. Tot slot doen we een validatie en een strategiesessie. Zo’n dynamisch 3D-model is een heel andere manier om met de biobased economy bezig te zijn. Bij de deelnemers aan de proefsessies en de consortiumpartners bespeur ik veel enthousiasme en nieuwsgierigheid voor deze manier van werken.”

dinsdag 5 juli 2016

Expertisecentrum InVesta voor groen gas en biomassavergassing naar Alkmaar

Binnen drie jaar staat er met het Institute for Valorisation and Expertise in Thermochemics Alkmaar (InVesta) een expertisecentrum voor groen gas en biomassavergassing in Alkmaar. Vera Pieterman, plaatsvervangend directeur Energie & Omgeving van het Ministerie van Economische Zaken, ondertekende daartoe in aanwezigheid van 28 vertegenwoordigers uit de EU op het Energy Innovation Park de Green Deal die dit mede mogelijk maakt.

Namens de provincie Noord-Holland tekende gedeputeerde Jack van der Hoek en namens de gemeente Alkmaar burgemeester Piet Bruinooge. Ook projectpartners ECN, TAQA, Energy Valley, Hogeschool Inholland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Liander zetten hun handtekening.

InVesta faciliteert organisaties en bedrijven die met demonstratie-installaties praktijkonderzoek doen naar innovatieve, nog niet marktrijpe technologieën voor de voorbehandeling en vergassing van biomassa. Met biomassavergassing wordt groen gas geproduceerd door middel van verhitting van biomassa: materiaal dat oorspronkelijk organisch is, zoals snoeiafval, houtafval, groente, fruit- en tuinafval, olie en vet uit voeding, mest en gewassen voor bio-energie zoals koolzaad en suikerriet.

ECN, projectpartner in InVesta, ziet de Green Deal als een belangrijke stap op de horizon. Met behulp van nieuwe en schaalbare omzettingstechnieken als vergassing kan biomassa zowel duurzame grondstoffen als bio-energie (hernieuwbaar gas) opleveren, ook wel meervoudige verwaarding genoemd. Hernieuwbaar gas is een onmisbaar element in de duurzame energiemix van de toekomst. Het biedt oplossingen in moeilijk te verduurzamen sectoren als zwaar transport en industriële hoge-temperatuurprocessen. Het is even efficiënt inzetbaar als aardgas, en heeft dezelfde systeemvoordelen. De schatting is dat biomassa in 2050 meer dan 50% van de duurzame energiemix vertegenwoordigt.

De komst van het expertisecentrum levert minimaal 150 nieuwe banen op in de regio. In totaal is er door de gezamenlijke partijen €1.920.000,- geïnvesteerd. Het overgrote deel van dit bedrag (€960.000,-) is beschikbaar gesteld door Provincie Noord-Holland. Met de Green Deal InVesta spreekt het ministerie van Economische Zaken de bereidheid uit om €1.000.000,- voor de ontwikkeling van InVesta beschikbaar te stellen.

In drie jaar draait er in Alkmaar een Research & Development-programma, waarbij het doel is via biomassavergassing een bijdrage te leveren aan het versnellen van technologische ontwikkelingen die grootschalige commerciële productie van ‘syngas’, ‘groen gas’ en groene chemicaliën mogelijk maken. De kansen voor het biomassavergassingscluster zitten vooral in het ontwikkelen en industrialiseren van nieuwe technologieën en het realiseren van innovaties. Door kruisbestuivingen te faciliteren met het expertisecentrum, kunnen nieuwe innovaties sneller naar de markt worden gebracht. 

Regio Alkmaar is een uitermate geschikte locatie voor InVesta. De infrastructuur en vergunningsmogelijkheden van het Energy Innovation Park en bedrijventerrein Boekelermeer lenen zich uitstekend voor de ontwikkeling van energieprojecten. Hiernaast zijn op het terrein kennisintensieve bedrijven op gebied van energie, afval en verwerking van biomassa verzameld en kent de regio kennisinstellingen als ECN en Hogeschool Inholland in combinatie met Data Science Alkmaar (expertisecentrum voor big data) en Incubator duurzame energie IDEA. De gemeente Alkmaar speelt bij zowel InVesta, als het Energy Innovation Park en Data Science Alkmaar een sterk faciliterende rol.

“Om de ontwikkeling tot een succes te maken moeten onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven aan elkaar verbonden worden. Dit leidt uiteindelijk tot een versterking van het energiecluster in de regio Noord-Holland Noord, de Energy Valley regio en Nederland,” stelt Robert Kleiburg van ECN, één van de launching customers van InVesta en voorzitter van de stichting. 

Nederland heeft een rijke geschiedenis als ‘gasland’. ECN zet deze traditie graag voort met de nieuwste ontwikkelingen voor het produceren van duurzaam gas en groene grondstoffen. Het expertisecentrum InVesta maakt gebruik van deze ontwikkelingen via de ECN gepatenteerde route van vergassing (MILENA), gasreiniging (OLGA) naar de productie van groen gas (ESME) uit biomassa. Daarnaast kan gereinigd gas ook worden opgewerkt naar transportbrandstoffen en chemicaliën. De MILENA-OLGA combinatie zorgt voor een flexibele indirecte vergassing met hoog rendement en diverse andere toepassingen.

OrangeGas nu ook biogas-producent

OrangeGas heeft, in samenwerking met financierder Meewind, de biogas-productielocaties in Mijdrecht en Beverwijk overgenomen van Biogast Sustainable Energy. De activiteiten zijn ondergebracht in een nieuwe vennootschap: OrangeGas Projects, waarvan Meewind 20 procent en OrangeGas 80 procent aandeelhouder is. Dankzij deze overname hebben beide projecten een succesvolle doorstart kunnen maken, na het faillissement van Biogast vorig jaar.  Met deze 2 productielocaties beheerst OrangeGas nu de hele Groengas-keten.

De locatie in Mijdrecht is gelegen op de rioolwaterzuivering van het Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV). AGV en haar uitvoeringsorganisatie Waternet zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer in deze regio.  De biogas-fabriek in Beverwijk staat op de rioolwaterzuivering van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). HHNK is verantwoordelijk voor het waterbeheer in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal.

zaterdag 2 juli 2016

Biogas uit huisvuil voor Friese gemeenten

Friese gemeenten kunnen er voor kiezen om voortaan ook biogas uit het eigen huisvuil af te nemen. Het afvalverwerkingsbedrijf Omrin dat veel Friese gemeenten als klant heeft de grootste gasopwerkingsinstallatie van de Benelux. Hierdoor kan er nu ook groen gas aan het publieke gasnet (van Liander) geleverd worden. Het gas ontstaat door vergisting van organisch afval en wordt samen met methaan uit de afvalstortplaats verwerkt tot 'bruikbaar' gas.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.