dinsdag 23 februari 2016

Tweede opstart bio-energiecentrale Strijp-T

Dinsdag 23 februari wordt de bio-energiecentrale opnieuw opgestart. Nu om daadwerkelijk warmte en elektriciteit te gaan maken. Door de lage verbrandingstemperaturen in het begin, ontstaat opnieuw rook van verbrand hout. Dit verdwijnt zodra de temperatuur in de vuurhaard hoger wordt. Doordat nu droger hout wordt gebruikt en omdat er sneller wordt opgewarmd dan vorige keer, komt er minder rook vrij. Het opstarten van de centrale gebeurt in de loop van de dag.

Vorige week is de installatie voor het eerst opgestart om de leidingen door te blazen en een aantal tests te doen. Daarbij ontstond veel rook en stoom waar bewoners in Strijp last van hadden. De rookontwikkeling kwam door te nat verbrandingshout in combinatie met lage temperaturen in de vuurhaard. Door ongunstige weersomstandigheden bleef de rook laag hangen en verspreidde zich in de omgeving.

donderdag 18 februari 2016

Bio Spares in Nistelrode blijft nog zeker maand open

De provincie Noord-Brabant heeft een nederlaag geleden in haar strijd tegen mestverwerker Bio Spares in Nistelrode. De rechtbank in Den Bosch verwierp haar verzoek om de activiteiten van het bedrijf stil te leggen. De voorzieningenrechter wil eerst zelf poolshoogte nemen en dit gebeurt op 16 maart. Hij gaat dan kijken of Bio Spares aan alle voorwaarden voldoet en genoeg maatregelen heeft genomen om mest te kunnen blijven verwerken. Zowel de provincie als een vertegenwoordiging van het bedrijf moet dan hierbij aanwezig zijn.

zaterdag 13 februari 2016

Biogas vervangt steeds vaker diesel

Biogas vindt in uiteenlopende vormen steeds meer toepassingen. De overheid stimuleert die ontwikkeling door biogas nadrukkelijk voor te stellen als alternatief voor diesel in onder meer (bouw)transport. Dat is nog maar het begin, verwacht Sander Peeters van de Projectgroep Biomassa & WKK uit Driebergen die er op 1 maart in Lelystad een bijeenkomst aan wijdt. “De eisen aan uitstootemissies van dieselmotoren worden steeds strenger; met technische aanpassingen aan deze motoren valtuiteindelijk niet meer te voldoen aan de normen.” Brandstoffen als aardgas of gereinigd biogas vervuilen beduidend minder. Volgens hem leidt het tot afnemend gebruik van dieselmotoren.

dinsdag 9 februari 2016

Studie CE Delft: bijstook biomassa in kolencentrales overbodig voor energieakkoord

In het Energieakkoord spraken de ondertekenaars af dat er 14% hernieuwbare energie moet zijn gerealiseerd in Nederland in 2020. Naast de inzet van energie uit zon, wind, bodem en water is ook afgesproken dat er maximaal 25 PJ aan de 14%-doelstelling mag worden bijgedragen door de inzet bij- en meestook van biomassa (BMS) in kolencentrales.

Recentelijk zijn verschillende moties aangenomen die kunnen leiden tot de sluiting op korte termijn van de laatste vijf kolencentrales in Nederland. Er is dan ook geen capaciteit meer om biomassa mee te stoken. Tegen deze achtergrond hebben Natuur & Milieu en energieonderneming Eneco CE Delft opdracht gegeven om:
•te onderzoeken of er alternatieven zijn voor de meestook van biomassa die nog niet zijn afgesproken in het Energieakkoord;
•wat de subsidiekosten en overige effecten van deze alternatieven zijn voor Nederland.

CE Delft vergelijkt twee alternatieven voor het bijstoken van biomassa in kolencentrales:

1. wind op zee, zonne-energie, biostoom en biowarmte. Dit bespaart 600 miljoen euro.

2. het ombouwen van een kolencentrale tot biomassacentrale. Dit kost 900 miljoen euro extra.

Op basis van de studie van CE Delft kan worden geconcludeerd dat biomassa bijstook in kolencentrales niet nodig is om de doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 te halen. Een pakket met wind op zee, zonne-energie en biowarmte vormt een uitstekend alternatief voor het halen van de 14%-doelstelling in 2020. Dit pakket is 600 miljoen euro goedkoper, levert drie keer zoveel banen op in Nederland en zorgt voor een lagere energierekening ten opzichte van bijstook biomassa. Het alternatief leidt ook tot vier keer meer economische toegevoegde waarde voor Nederland dan het bijstoken van biomassa in kolencentrales.

Het tweede alternatief, ombouwen van een kolencentrale tot biomassacentrale, is minder aantrekkelijk. Dit alternatief is juist duurder dan het huidige voorstel, levert minder banen op en heeft een negatief effect op de energietransitie. Met dit tweede alternatief is het echter ook mogelijk om de 14% doelstelling uit het energieakkoord te behalen
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.