vrijdag 30 september 2011

'Staalfabrieken kunnen op biogas draaien'

Via een nieuwe Braziliaanse techniek kan biogas voor een belangrijk deel aardgas en steenkool vervangen in staalfabrieken. Daardoor kan de schadelijke CO2-uitstoot verminderen, zeggen de onderzoekers. De techniek is ontwikkeld door hoogleraren van de Federale Universiteiten van Minas Gerais en Ouro Preto. "Biogas wordt op een natuurlijke wijze geproduceerd, door de werking van anaerobe bacteriën in organische substanties", zegt een van de onderzoekers, Paulo Assis. "De meest gebruikte grondstoffen zijn huishoudelijk afval en dierlijke uitwerpselen."

donderdag 29 september 2011

Afval sierteelt voor trucks op biogas

Drie sierteelttransporteurs gaan twaalf Volvo-trucks aanschaffen die rijden op een mengsel van diesel en biogas. Dat meldt het Vakblad voor de Bloemisterij. Het biogas moet verkregen worden uit sierteeltafval. Op de vakbeurs Ecomobiel zijn de contracten getekend. De sierteelttransporteurs Wematrans, De Winter Logistics en Nover Logistic willen hiermee stappen zetten om de CO2-uitstoot vanuit het sierteeltvervoer te verminderen.

Mestbeleid op de schop

Veehouders worden straks verplicht om alle mest die ze zelf niet kwijt kunnen, te laten bewerken bij een erkend bedrijf dat er energie of mestkorrels van maakt. Mest dat over is mag niet meer verhandeld worden maar moet worden gebruikt om o.a. energie mee op te wekken. Veeboeren kunnen hun mestoverschot nu nog verhandelen. Maar staatsecretarissen Bleker (Landbouw) en Atsma (Milieu) zetten daar een streep door.

dinsdag 27 september 2011

Echten investeert in biogas

Elektriciteit is duur en wordt steeds duurder. In de gemeente Echten wordt echter gewerkt aan een oplossing die ervoor zorgt dat de gemeente zelf geen elektriciteit meer hoeft in te kopen: biogas. Om precies te zijn, biogas dat afkomstig is uit rioolslib, gewonnen door waterschap Reest & Wieden. Bij de waterzuivering in Echten wordt een fabriek geplaatst waarmee het biogas uit rioolslib kan worden gehaald. Met dat biogas kan vervolgens weer elektriciteit worden opgewerkt. De installatie kost maar liefst 12 miljoen euro, maar volgens projectleider Rutger Dijsselhof is dat bedrag binnen negen jaar alweer terugverdiend. De gemeente hoeft dan zelf geen elektriciteit meer in te kopen.

maandag 26 september 2011

Rodenhuize draait op houtpellets

In Gent is naar capaciteit de grootste steenkoolcentrale tot biomassacentrale omgebouwd. De joint venture Electrabel en Ackermans & van Haaren namen Max Green, een investering van 125 miljoen euro in Rodenhuize, vrijdag officieel in gebruik. De centrale heeft een capaciteit van 180 MW, goed voor het verbruik van 320.000 gezinnen en een vermindering van 1,2 miljoen ton CO2 op jaarbasis. 'De centrale is een wereldprimeur op twee vlakken', aldus Sophie Dutordoir, directeur-generaal van Electrabel. 'Het is naar capaciteit de grootste ombouw van die aard en ze biedt de beste resultaten inzake milieuprestaties van alle centrales die werden omgebouwd tot biomassa-eenheden.'

vrijdag 23 september 2011

Huisman: ton biogasproject

Huisman Innovations in Druten heeft samen met Spark Origin en Photon Tech een systeem ontwikkeld om op locatie biogas uit bijvoorbeeld voedselresten of groenafval te halen. Gedeputeerde Staten van Gelderland stelt een subsidie van 100.000 euro ter beschikking om de economische haalbaarheid van de kleine vergistingsinstallaties te onderzoeken. Rob Huisman, directeur van Huisman Innovations: "We gaan binnenkort de eerste installatie plaatsen bij het restaurant van Van der Valk in Cuijk. De kok kan alle voedselresten in een koker van de vergistingsinstallatie storten, die levert gas voor het fornuis."

woensdag 21 september 2011

West-Afrikaanse gezinnen koken op koeienmest

Veeteler Amadou Faye is één van de pioniers. De voorbije twee maanden heeft zijn familie van vijfentwintig mensen uitsluitend energie gehaald uit de mest van hun dieren. "Het was is de investering waard. Sinds we deze energiebron gebruiken, hebben we geen last meer van de stroompannes. Bovendien kan ik gemakkelijk aan vervangstukken geraken via het bedrijf dat de installatie heeft gedaan", verklaart Faye. De schadelijke gevolgen van brandhout of steenkool als huishoudelijke brandstof op het vlak van milieu en gezondheid zijn bekend. Maar elektriciteit is een frustrerend alternatief. Bijna elk West-Afrikaans land kampt geregeld met stroompannes. In Senegal heeft dat zelfs geleid tot betogingen tegen het nationale stroombedrijf.

dinsdag 20 september 2011

Veenendaal gaat voor meer duurzame energie

Veenendaal wil de komende jaren meer duurzame bio-energie halen uit houtachtig groenafval. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een raamovereenkomst voor de komende vijftien jaar met Biomass BV, dat energie gaat opwekken uit het groenafval. De samenwerking past in de ambities van Veenendaal om in 2020 twintig procent duurzame energie te produceren.

maandag 19 september 2011

Derde prijs voor energiebedrijf Meppel

In de nieuwe wijk Nieuwveense Landen gaat de gemeente Meppel duurzaam gebruikmaken van energie. Daarvoor is samen met Rendo Duurzaam een Lokaal Duurzaam Energie Bedrijf (LDEB) opgericht. Dat heeft de derde prijs gekregen in de landelijke verkiezing van Duurzame Toppers, een initiatief van overheidsuitgever Sdu.

vrijdag 16 september 2011

Bouw biomassavergister Suikerunie begonnen

In Hoogkerk is de bouw begonnen van een biomassavergister van Suikerunie. De vergister levert biogas. De biomassavergister komt verrijst tegenover suikerfabriek Vierverlaten in Hoogkerk. Een groot deel van de resten die tijdens de campagne van de verwerkte bieten overblijven worden daar omgezet in gas.

donderdag 15 september 2011

Nieuw tankstation met biobrandstoffen

Op 12 september is een onbemand tankstation met diverse biobrandstoffen geopend aan de Schiedamsedijk in Vlaardingen. Met dit tankstation wordt het voor bewoners en ondernemers in Vlaardingen makkelijker om te kiezen voor een duurzamere manier om auto te rijden.
Het tankstation is bedoeld voor personenwagens en biedt naast benzine (Euro95) en diesel ook E10, een alternatieve en duurzamere brandstof bestaand uit benzine waar 10 procent ethanol bijgemengd is. Aan de rechterzijde kan men terecht voor aardgas (CNG). Het aardgasvulpunt is mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Ook de gemeente Vlaardingen zorgt voor een stuk co-financiering. De gemeente Vlaardingen heeft zich hard gemaakt voor dit pompstation met biobrandstoffen. Autorijden kan immers een stuk duurzamer dan nu veelal het geval is.
Auto's die rijden op aardgas hebben verschillende voordelen. Ten eerste zorgt aardgas voor minder schadelijke uitstoot. Ten tweede zijn aardgasmotoren stiller. Ten derde kan men van aardgas eenvoudig overstappen naar groen gas. Wie eenmaal op aardgas rijdt, hoeft voor deze overstap geen aanpassingen aan zijn auto te laten doen. Groen gas is biogas gemaakt van mest, GFT-afval of rioolzuiveringsslib. Groen gas is de schoonste en meest duurzame autobrandstof van dit moment: een CO2
-neutrale keten van productie tot en met de uitlaat. Bovendien vermindert de uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden tot vrijwel nihil. Groen gas wordt getransporteerd door bestaande pijpleidingen zodat transport over de weg niet nodig is. Verder is rijden op aardgas goedkoop. Een kilo/liter aardgas kost momenteel aan de pomp EUR 0,78 inclusief BTW.
Wie er over denkt om over te stappen op aardgas kan in Vlaardingen terecht bij diverse autodealers. Op het Groene Pleinfestijn op zaterdag 24 september kunt u kennismaken met verschillende auto's die minder milieubelastend zijn, waaronder auto's op aardgas. Die dag staat het hele Veerplein in het teken van duurzaamheid: duurzaam eten, duurzame huisinrichting en vooral ook veel aandacht voor duurzame vervoersmiddelen. Heel toepasselijk, want het festijn vindt aansluitend plaats aan de Week van de Mobiliteit. Het Groene pleinfestijn start om 12.00 uur.

dinsdag 13 september 2011

Grondtransportvoertuigen Schiphol rijden op frituurvet

Circa 40 grondtransportvoertuigen van Amsterdam Airport Schiphol en KLM rijden nu op 100% BioDiesel. De partijen werken beide aan het verduurzamen van transportmiddelen op de luchthaven. Hiervoor wordt al deels gebruikgemaakt van elektrisch vervoer. Voor de voertuigen waarbij aandrijving door elektriciteit op korte termijn niet geschikt is, biedt het gebruik van BioDiesel een alternatieve duurzame oplossing.

Landelijk kenniscentrum Groengas in Leeuwarden

Minister Verhagen van EL&I heeft de Stichting Groen Gas Nederland formeel geopend met een bijdrage van € 400.000 van het Rijk. Groen Gas Nederland is een initiatief van het bedrijfsleven en opgericht om de ontwikkeling van de groengasmarkt te versnellen. Groen Gas Nederland is een landelijk werkende organisatie die alle ervaringskennis op het gebied van groen gas bundelt. De organisatie is opgericht door Eneco, Essent, E.ON Benelux, GasTerra, Gasunie, Gemeente Leeuwarden, LTO-Noord, Netbeheer Nederland en Provincie Friesland. Groen gas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Friesland afficheert zich als de bakermat van het groengas, dat wordt toegepast voor huishoudelijk gebruik maar ook in de transportsector. Zo telt Friesland straks elf groengastankstations voor auto’s, bussen en vuilnisauto’s.

maandag 12 september 2011

Biogas uit kippenmest

De gemiddelde Beijinger zal de naam Deqingyuan (DQY) in eerste instantie weinig zeggen. Toch speelt het bedrijf een belangrijke rol in het dagelijks leven van de inwoners van de Chinese hoofdstad. DQY voorziet hen namelijk van eieren. Interessant is dat DQY een duurzaam bedrijf is. Het zet kippenmest om in biogas, waarmee ter plekke groene stroom wordt opgewekt. De fabriek genereert zo schone energie. Het energie-overschot wordt in het elektriciteitsnet gepompt tegen een feed-in tarief dat de overheid financiert. Verder produceert men organische mest die tegen een zacht prijsje aan lokale boeren wordt verkocht.

woensdag 7 september 2011

Groen gas moet gewoon worden

Groen gas, biogas dat gemengd wordt met aardgas, moet net zo gewoon worden als groene stroom en dat kan. Dat zei minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) dinsdag bij de aftrap van de Stichting Groen Gas Nederland. Doel van de stichting, een bundeling van bedrijfsleven, overheid en boeren, is om in 2014 uit te komen op de productie van 300 miljoen kubieke meter groen gas, genoeg voor het jaarverbruik van 187.000 huishoudens.

Samenwerking Cogas en Twence

Kabel- en gasbedrijf Cogas en afvalverwerker Twence gaan samen investeren in installaties voor de productie en opwerking van biogas. Ook gaan beide organisaties een leidingnetwerk ontwikkelen om dit biogas te transporteren. Het uiteindelijke doel is dat Twente meer zelfvoorzienend wordt op het gebied van energie

dinsdag 6 september 2011

Truckmixer op biogas doorbraak in zwaar transport

Maar liefst 30 procent minder uitstoot van het luchtverontreinigende CO2 heeft de zware truckmixer die betonmortelproducent Mebin afgelopen vrijdag 2 september in Rotterdam officieel in gebruik nam. De uitstootreductie wordt bereikt doordat de vijfassige truckmixer van het merk MAN gedeeltelijk (circa 30 procent) op biogas rijdt. Voor een dergelijk zwaar bouwvoertuig is dat een hele doorbraak, zo onderschrijft ir. Marcel Adriaans, directeur Techniek & Speciale Projecten van Mebin

maandag 5 september 2011

300 miljoen m3 groen gas binnen 2,5 jaar


Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) reikt dinsdag 6 september in Den Haag de eerste SDE+ subsidie uit aan een jonge Zeeuwse boeren voor de bouw van een installatie voor de productie van groen gas ondermeer uit resten van uien, tomaten en mest. Groen gas kan op dezelfde manier worden gebruikt als aardgas. De SDE+ is de nieuwe stimuleringsregeling voor duurzame energie.

Rijden op aardgas

Naast het bekende lpg of autogas is er tegenwoordig ook aardgas. Het kan bij een vijftigtal pompstations in het land worden getankt en dat geeft al meteen een beperking aan, die in de loop der tijd zal worden opgelost. Vanwege het feit dat verschillende autofabrikanten modellen op aardgas leveren (Fiat, Mercedes, Opel, Renault, Volkswagen), moet deze brandstof wel degelijk serieus genomen worden.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.