dinsdag 29 maart 2016

Braziliaanse interesse voor Brabantse biobased economie

De Braziliaanse staat Minas Gerais en de provincie Noord-Brabant beloven intensiever kennis uit te wisselen om de overgang naar een biobased economy te versnellen. De ondersecretaris van hoger onderwijs van de provincie Minas Gerais in Brazilië, Márcio Rosa Portes, heeft hiervoor bij de Avans Hogeschool in Breda een Memorandum of Understanding getekend met de Brabantse gedeputeerde Bert Pauli (Economie en Internationalisering).

In 2014 startte de kennisuitwisseling tussen de Braziliaanse staat en hun kennisinstellingen met de Brabantse hogescholen HAS en Avans, Hogeschool Zeeland en Nuffic. Door nu ook als regionale overheden dit Memorandum of Understanding te ondertekenen wordt de samenwerking tussen Minas Gerais en de provincie Noord-Brabant versterkt. Bert Pauli: ‘Brabant weet hoe te innoveren op het gebied van biobased materialen en duurzame energie. Deze kennis delen we graag met Brazilië.’ 

Partijen uit Minas Gerais en Brabant hebben in 2014 besloten om samen te werken in het Living Lab Biobased Brazilië. Living Labs zijn netwerken waarin Nederlandse hogescholen en bedrijven samenwerken met lokale universiteiten, overheden en ondernemingen rond een kennisgerelateerd thema. Doel van het Living Lab Biobased Brazil is om Braziliaanse en Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen samen te laten werken op het gebied van biobased.

In het living lab vindt toegepast onderzoek plaats op basis van onderzoeksvragen van Braziliaanse als Brabantse bedrijven. Onderzoeksresultaten worden vervolgens door het bedrijf toegepast. Voordeel van het werken binnen het living lab is de uitwisseling van kennis op gemeenschappelijke vraagstukken en kennisvergaring over elkaars problematiek en oplossingsrichtingen. Zo kunnen Braziliaanse en Brabantse bedrijven elkaar vinden in het living lab en tot zaken komen.

De provincie investeert al jaren in de transitie naar een nieuwe economie, die voor zijn energie en materialen niet meer afhankelijk is van fossiele grondstoffen. In het nieuwe investeringsprogramma Economie is de Biobased economy één van de prioriteiten. Brabant heeft namelijk voor de ontwikkeling van een biobased economy een perfecte uitgangspositie. Onder andere door een grote agro- en chemische sector, een gunstige geografische ligging en een constructieve samenwerking tussen kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden

dinsdag 22 maart 2016

BiQ Group neemt activiteiten van BioGas Nistelrode over

BiQ Group Energy, een onderdeel van de BiQ Group, neemt de activiteiten van BioGas Nistelrode over en versterkt daarmee haar ambitie om meerdere biotech parken in Nederland te realiseren. Door de overname verkrijgt BiQ de rechten om biomassa te vergisten naar biogas, waarmee elektriciteit en warmte wordt opgewekt. Hiermee voorziet BiQ ruim 4000 huishoudens van elektriciteit.

maandag 21 maart 2016

Gelderland koploper met meeste biomassa projecten van Nederland

De provincie Gelderland is in 2016 koploper met de meeste biomassa projecten van Nederland. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage 'De biobased economy in Nederland' van de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. Duurzame biomassa vervangt fossiele grondstoffen en zorgt voor het vergroenen van materialen, chemicaliën, producten en energie.

Uit het rapport blijkt dat de groei van de biobased economy door zet. Nederland heeft binnen Europa een voortrekkersrol op het gebied van beleidsontwikkeling en strategische kennis. Ook zijn er in deze sector relatief al veel bedrijven actief. Gelderland scoort volgens het rijk goed op het maken van biomassa via biomaterialen.

De basis voor de Gelderse koploperspositie ligt in het Bioeconomy Innovation Cluster Oost Nederland (BIC-ON). Deze samenwerking, die gestart is tussen Wageningen UR en provincie Gelderland, is uitgegroeid tot een verband tussen vele bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Aansprekende partijen als Stichting kiEMT, Oost NV en BEON zijn hierbij betrokken.

woensdag 16 maart 2016

Biogasinstallatie Varsseveld mag er alsnog komen

De biogasinstallatie in Varsseveld kan er alsnog komen. Dat heeft de Raad van State bepaald.
De 100 boeren die er al tien jaar mee bezig zijn, zijn opgelucht. 'Dit is voor het project het beste nieuws', zo zegt Jeroen de Veth van Biogasvereniging Achterhoek. Met de biogasinstallatie willen de boeren jaarlijks 95.000 ton mest verwerken tot gas. Jaren geleden kregen ze daarvoor een omgevingsvergunning.

dinsdag 15 maart 2016

'Overgang naar alternatieve brandstoffen onvermijdelijk'

Overheid en opdrachtgevers vragen meer duurzaamheid van wegtransporteurs. Na jarenlange focus op verbetering van de luchtkwaliteit ligt de prioriteit nu bij beperking van CO2-uitstoot. De rek is er met besparing op diesel nog niet uit, maar toekomstige doelstellingen zijn niet haalbaar zonder inzet van alternatieve brandstoffen. ING Economisch Bureau verwacht hierdoor een groei van het verkoopaandeel van deze trucks van minder dan 1 nu naar 15 à 20 procent in 2025.
 
Vervanging van oude trucks kan het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot nog met 10 procent verminderen. Ook voor zuiniger rijden zijn er nog mogelijkheden. Met aanpassing van het rijgedrag, slimmere logistieke planning en inzet van techniek is eveneens een besparing van minimaal 10% voor de totale vloot mogelijk. De directe win-win-situatie maakt brandstofefficiëntie voor transporteurs aantrekkelijk.

Voor sterkere afbouw van CO2-uitstoot zijn alternatieven nodig. Zeker als de reductiedoelstelling van 60% in 2050 wordt aangescherpt en de verwachte toename van transport wordt ingecalculeerd. Met een huidig marktaandeel van minder dan 1 procent kan de groei van alternatieve brandstoffen dan ook niet uitblijven. Onder invloed van grote opdrachtgevers als Albert Heijn breidt de belangstelling zich uit, al zijn transporteurs zelf vaak nog terughoudend. 
 
Naast bijmengen van biodiesel is LNG in de komende tien jaar de meest voor de hand liggende alternatieve brandstof voor breed inzetbare trucks. Michiel Bremmers, Senior Asset specialist trucks en trailers: “De CO2-winst van LNG is bescheiden, maar overschakeling naar biogas wordt daarna veel makkelijker. Daar zit de grote winst. Elektrisch heeft voor lichter vervoer in en om de steden potentieel”.
 
De schaalvergroting van alternatieve brandstoffen zal niet van het ene op het andere jaar gebeuren. Toch ligt geleidelijke groei naar 15-20 procent van de afzet en 5-10 procent van het park in 2025 in de lijn der verwachting. Vooral na 2020 treedt versnelling van de vraag naar alternatieve brandstoffen op.

maandag 7 maart 2016

Wetterskip levert biogas aan Fier en Watercampus

Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) van Fier en Wetsus op de WaterCampus in Leeuwarden verwarmen hun gebouwen voortaan met biogas van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Leeuwarden. Daarmee zijn zowel CKM als het Wetsuspand energieneutrale gebouwen geworden.

zaterdag 5 maart 2016

'Heilig brood uit de hemel' wordt biogas

Islamitische bewoners van acht flats in Ede gooien oud brood om religieuze redenen naar beneden. Andere bewoners klagen over vervuiling. Maar daar heeft de gemeente nu een oplossing voor: ze kunnen biogas maken van de broodresten. 'Steeds meer bewoners klaagden over vervuiling van de openbare ruimte rond de flats,'' vertelt een woordvoerder van de gemeente Ede. In de nota Aanpak Ede Schoon staat het zo: 'Bewoners gooien brood over de balkons naar beneden om het terug te geven aan de aarde, 'moeder natuur'. Vanwege hun religie is het voor de bewoners verboden 'heilig' brood bij het gewone afval weg te gooien.'

vrijdag 4 maart 2016

Restaurant Rebelz zet afval om in biogas

Restaurant Rebelz aan de Rotte in Rotterdam dat een dezer dagen de deuren opende, zet afval om in biogas. ‘We willen het instituut voor verbetering zijn’, aldus Karin Nijman van stichting Back on Trek en ondernemer Klaasjan Krook. ‘Duurzaam zijn, niet alleen op het gebied van personeel.’ In het restaurant worden ex-gedetineerde vrouwen opgeleid tot kok of gastvrouw.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.