woensdag 31 augustus 2011

Air Products gaat duurzame energie uit huisafval winnen

Air Products heeft toestemming gekregen voor de bouw van een nieuwe installatie voor de opwekking van duurzame energie in het Britse Tees Valley. De installatie, die in het New Energy and Technology Business Park bij Billingham verrijst, zet voorbewerkt huis- en bedrijfsafval dat normaal gestort zou worden door vergassing om in duurzame energie. De installatie produceert per jaar 49 megawatt uit 300.000 ton afval en kan 50.000 huishoudens in het Noordoosten van Engeland van elektriciteit voorzien. De installatie is de eerste van een serie, die Air Products de komende jaren in Engeland wil bouwen.
“De bouwvergunning is een belangrijke stap in de realisatie van ons eerste project in Engeland voor het opwekken van energie uit afval”, vertelt Ian Williamson, Europees directeur waterstof en bio-energie bij Air Products. “In de installatie maken we gebruik van de nieuwste en meest geavanceerde vergassingstechnologie om duurzame energie op te wekken. Op termijn kan onze technologie ook ingezet worden voor de productie van duurzame waterstof, die in brandstofcellen wordt omgezet in elektriciteit. Dit project voor duurzame energievoorziening kan dus ook een rol gaan spelen in de verdere ontwikkeling van de waterstofeconomie, een terrein waarop Air Products zeer actief is.”
Het project in Tees Valley wordt door Air Products opgezet in nauwe samenwerking met de eigenaar van het terrein, Impetus Waste Management, milieuadviesbureau Atkins en AlterNRG, de technologiepartner van Air Products. Als onderdeel van de voorbereidingen is een aantal technische- en milieustudies uitgevoerd. Er werden lokale en nationale organisaties geraadpleegd en ook lokale bewoners en bedrijven kregen de kans hun inbreng te geven.
Naar alle waarschijnlijkheid start de bouw van de installatie eind van dit jaar. In 2014 moet de installatie operationeel zijn. De bouw van de installatie biedt werk aan vijfhonderd tot zevenhonderd werknemers. Voor de commerciële exploitatie zijn circa vijftig vaste werknemers nodig. Air Products hoopt de komende jaren meer van dit soort vergassingsfabrieken voor afval in Engeland te bouwen, die samen zo’n 250 megawatt elektriciteit gaan opleveren.
De installatie maakt gebruik van vergassingstechnologie, die al vijftien jaar in de afvalverwerking wordt toegepast. Twee vergelijkbare installaties zijn de afgelopen zeven jaar in Japan gebruikt voor het omzetten van huishoudelijk en industrieel afval in energie. Ze bleken zeer betrouwbaar te zijn en voldeden aan de strenge Japanse emissieregels. De vergassingstechnologie wordt gebruikt om verschillende grondstoffen (vooral niet-recyclebaar afval) om te zetten in energierijk gas, dat gebruikt kan worden om duurzame energie, waterstof of biobrandstoffen te produceren. Aan het eind van het proces blijft er een ongevaarlijk restproduct over, dat gebruikt kan worden voor de productie van bijvoorbeeld vloertegels, isolatiemateriaal, sierstenen of voor het aanleggen van wegen. De installatie van Air Products in Tees Valley wordt uitgerust met de meest geavanceerde reinigingstechnologie om de uitstoot van schadelijke emissies tijdens de vergassing nog verder terug te dringen.

dinsdag 30 augustus 2011

Leerlingen Dantumadeel pleiten voor biogas

In opdracht van de gemeente Dongeradeel hebben leerlingen van het Dockinga College in Dokkum nagedacht over het toekomstperspectief van biogas in de regio. Op 25 augustus presenteerden leerlingen Roos Ykema en Anneke Hilverda de uitkomsten van het onderzoek voor wat betreft Dantumadiel, aan wethouder Roelof Bos. Algemene conclusie is dat veel mensen niet weten wat biogas is. Anderzijds zijn veel mensen wel enthousiast en bereid over te stappen, als eenmaal is uitgelegd wat het is. Door flink in te zetten op communicatie en promotie van biogas kan een enorme slag worden geslagen. Een zogenaamde `Greenday' in de regio is volgens de leerlingen hiervoor een uitstekend instrument. Op een dergelijke dag kunnen inwoners van de regio kennismaken met alle facetten van biogas, bijvoorbeeld via een informatiemarkt en een bezoek aan een veehouderijbedrijf met een biogasinstallatie.
Voor wat betreft Dantumadiel constateren de leerlingen dat er binnen de gemeente nog geen veehouderijbedrijven zijn die biogas opwekken. De investeringen in een biogasinstallatie in relatie tot de bedrijfsgrootte zijn daarvoor in veel gevallen te hoog. De leerlingen adviseren dan ook om een centrale biogasinstallatie te bouwen waarin de boeren hun mest kunnen laten verwerken. Daarnaast adviseren de leerlingen te kijken naar het opwekken van biogas uit huishoudelijk afval.
De gemeenteraad van Dantumadiel heeft in het raadsprogramma "duurzame gemeente" aangegeven dat de gemeente duurzaam gedrag wil bevorderen. Energiebesparing en zoeken naar alternatieve duurzame vormen van energieopwekking is hier een belangrijk onderdeel van. Wethouder Bos reageerde dan ook enthousiast op de adviezen van de leerlingen. Hij zegde toe dat hij aan de slag gaat met de aanbevelingen uit het onderzoek, én dat hij deze betrekt bij het overleg over duurzaamheid met de omliggende gemeenten.

maandag 29 augustus 2011

Mebin neemt eerste MAN truckmixer op biogas in gebruik

Maar liefst 30 procent minder uitstoot van CO2 heeft de Man truckmixer op biogas, waarvan betonmortelproducent Mebin op vrijdag 2 september het eerste exemplaar in gebruik neemt. De aanschaf past in het duurzaamheidsbeleid van Mebin, dat de ambitie heeft om tot 2020 het complete wagenpark te vernieuwen. Bij de truckmixer wordt het mogelijk om tot 30 procent bij te mengen aan uit groenafval geproduceerde brandstof (biogas).

CDA wil energie halen uit groen uiterwaarden

Het CDA in de Tweede Kamer wil dat de grote berg groen die vrijkomt bij een grondige snoeibeurt in de uiterwaarden van grote rivieren zoals de IJssel wordt gebruikt voor het opwekken van energie. Dat zou kunnen door het groenafval aan te bieden aan een biomassacentrale. Dit blijkt uit vragen die niet minder dan drie Kamerleden van het CDA stellen over de aanpak van overmatige begroeiing in de uiterwaarden.

vrijdag 26 augustus 2011

Koken en stoken op gft en mest

Gemeenten in Twente en de Achterhoek en de provincies hebben ambitieuze plannen voor de toepassing van duurzame energie. Naast zon en wind is biogas uit groenafval sterk in opkomst. Afvalverwerker Twence neemt op de Boeldershoek in Hengelo volgende maand een installatie voor biogas uit groente-, fruit- en tuinafval (gft) in gebruik.

donderdag 25 augustus 2011

Verplaatsbaar 'groen' vakantiehuis voor Delta ‎

Het architectenbureau kees_ontwerpt heeft het ontwerp gemaakt voor een ‘groen’ en verplaatsbaar vakantiehuis. Het GreenHuus wordt gerealiseerd naar het Cradle to Cradle-principe. Het bureau is anderhalf jaar geleden begonnen met het testen van een prototype 0.9 van het vakantieverblijf op het Delta-eiland Goeree Overflakkee. In deze testwoning kan er gekookt worden op biogas, afkomstig van een mini-biogasinstallatie. Het drinkwater wordt verworven uit regenwater dat wordt opgevangen op het dak.

woensdag 24 augustus 2011

Imtech haalt Britse opdrachten binnen

Imtech heeft van verschillende Britse waterbedrijven opdrachten gekregen voor biogasinstallaties gecombineerd met de winning van mest voor de landbouw uit afvalwater. Deze opdrachten, zo maakt het bedrijf bekend, zijn samen goed voor 67 miljoen euro.

dinsdag 23 augustus 2011

Shell mikt op 20% van ethanolmarkt Brazilië

Shell wil, via deelneming Raà­zen, zijn aandeel op de Braziliaanse ethanolmarkt de komende zeven jaar verdubbelen naar 20%. Meer eigen productiecapaciteit en overnames moeten daarvoor zorgen. Dat heeft Raà­zen-bestuurder Pedro Mizutani vorige week gezegd op een persbijeenkomst in São Paulo. Raà­zen is een joint venture van Shell en de Braziliaanse suikerproducent Cosan, waarin beide $ 6 mrd aan bezit inbrachten.

zondag 21 augustus 2011

'Digestaatsilo in Lellens was niet gebouwd door gecertificeerd bedrijf'

Het recente ongeval met een silo voor digestaat in Lellens in Groningen lijkt te zijn veroorzaakt door een constructie- of uitvoeringsfout. Aanvullend onderzoek zal hier verder uitsluitsel over geven. Voor het bouwen van mestsilo’s bestaat het BRL 2342 certificaat. Hierbij geeft Kiwa een certificaat af aan bedrijven, die aantoonbaar ervaring hebben met de bouw van mestsilo’s. De constructieberekening wordt door Kiwa gecontroleerd; steekproefsgewijs worden ook de gebruikte bouwmethode en materialen op de bouwplaats en op kantoor gecontroleerd. Het bedrijf dat de silo’s in Lellens heeft gebouwd was niet in het bezit is van het BRL 2342 certificaat.

‘Schone’ energie slokt platteland op

Italiaanse boeren die getroffen worden door de crisis, stappen over op de intensieve maisteelt om biogas te produceren, waarmee meer winst valt te behalen. Maar op die manier leveren zij zich over aan de willekeur van speculanten en doen ze afbreuk aan de biodiversiteit, stelt de oprichter van de Slow Food-beweging kritisch.

vrijdag 19 augustus 2011

Gas en grondstoffenuit mestoverschot

Mest kan worden omgezet in gas en waardevolle grondstoffen. Met name veel varkens-pluimveehouders hebben een groot mestoverschot en betalen jaarlijks 300 miloen euro om het af te voeren. Door van de mest op de boerenbedrijven biogas te produceren kan aanzienlijk op de kosten worden bespaard. De afvalstof uit de biogasinstallaties kan worden verwerkt tot kunstmest of grondstoffen voor de industrie (fosfaat en kali). Boerenorganisatie LTO Noord, de Twentse afverwerker Twence en het Innovatienertwerk hebben afgesproken om dit project gezamenlijk te realiseren.

Planten voor energie en industriële toepassingen op 19% van Duitse akkers

In Duitsland is het aantal hectare akkergrond dat in 2011 gebruikt wordt voor het verbouwen van energiegewassen of gewassen die gebruikt worden voor industriële toepassingen - met circa 150.000 hectare gestegen tot 2.282.500 hectare. Dat is 19% van het Duits akkerareaal. Dat meldt het Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe.

donderdag 18 augustus 2011

Failliet Duits dorp ontwikkelt energiemodel van de toekomst

Het gehucht Feldheim leed aan de Griekse ziekte. Het was blut. Maar juist die financiële krapte motiveerde de inwoners om te investeren in het energiemodel van de toekomst. Het dorp draait in zijn geheel op schone energie en verdient er ook nog aan. Varkensmest levert biogas waarmee stroomgeneratoren op gang worden gehouden. Zon en wind maken het karwei af. Het selfservice-energienetwerk kost 1,7 miljoen euro en is voor de helft gesubsidieerd met EU-subsidies uit Brussel, de andere helft is door de inwoners uit eigen zak betaald.

dinsdag 16 augustus 2011

Harderwijk stimuleert aanschaf aardgasauto’s

De gemeente Harderwijk stimuleert ondernemers en particulieren om tot aanschaf over te gaan van een aardgasauto. Dit heeft de gemeente Harderwijk laten weten. Uit toekomstscenario’s blijkt dat de toename van (weg)vervoer tot een dusdanige CO2-uitstoot leidt dat reducties in andere sectoren teniet worden gedaan. De ontwikkeling en stimulering van schone voertuigtechnologieën is dus ontzettend belangrijk.

maandag 15 augustus 2011

Henk Meerdink mag biovergistingsinstallatie bouwen

Varkenshouder Henk Meerdink gaat bij zijn agrarisch bedrijf op de hoek van de Hoeninkdijk en de Kloosterdijk in Aalten een biovergistingsinstallatie bouwen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten is daar deze week mee akkoord gegaan. Voor de bouw van de installatie is wel een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Daarover moet de gemeenteraad op 6 september nog een besluit nemen.

woensdag 10 augustus 2011

Advieskostprijs voor biogas te laag

Energiecentrum Nederland (ECN) en Kema hanteren te lage kostprijzen voor de productie van biogas in hun Conceptadvies basisbedragen 2012. Dat stelt de Biogas Brancheorganisatie (BBO). De berekende kostprijzen vormen de basis voor de subsidieverlening binnen de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) voor volgend jaar. Voor co-producten berekenen ECN en Kema een kostprijs van 39 euro per ton, terwijl in de praktijk 55 tot 60 euro per ton wordt betaald.

Combinatie biomassa en CO2-opslag is krachtige ‘CO2-stofzuiger’

Door grootschalig energie op te wekken uit biomassa en vervolgens de vrijgekomen CO2 af te vangen en op te slaan, is het mogelijk om in 2050 tot ongeveer 10 miljard ton CO2 uit de atmosfeer te 'stofzuigen'. Dit blijkt uit een studie van adviesbureau Ecofys in opdracht van het Internationaal Energie Agentschap (IEAGHG). 'Biomassa in combinatie met CO2-afvang en –opslag kan fungeren als een soort CO2-stofzuiger voor onze atmosfeer,' zegt onderzoeker Joris Koornneef (Ecofys).

dinsdag 9 augustus 2011

'Kosten van afzet digestaat tellen zwaar door in biogasproductie'

De kosten van biogasproductie door Groot Zevert Vergisting in het Gelderse Beltrum worden voor de helft bepaald door de kosten voor afzet van digestaat. Dat zegt projectleider Arjan Prinsen van het Achterhoekse bedrijf. Hij hoopt dat de overheid de regels voor verwerking van het digestaat op korte termijn versoepelt door ruimte te bieden voor vloeibare verwerkte mest als vervangend product van kunstmest.

Aanbevlingen voor contract biomassa

Voor het leveren van biomassa is een goed ingevuld en vormgegeven contract van groot belang. Door het Bosschap zijn, op basis van enkele praktijkvoorbeelden, een aantal aanbevelingen geformuleerd die meegenomen kunnen worden bij het uitwerken van een contract voor levering van houtige biomassa. Een belangrijke stelregel hierbij is en blijft: een simpel contract is vaak het beste contract. Het Bosschap benadrukt daarnaast dat een contract altijd langjarig moet zijn.

maandag 8 augustus 2011

Over twee jaar groen gas tanken op Hofskamp

Over twee tot twee en een half jaar kan op bedrijventerrein Hofskamp in Varsseveld groen gas worden getankt. Dan is de biovergistingsinstallatie van BVA gereed. Volgens Henk Ormel, voorzitter van Biogasvereniging Achterhoek (BVA) worden op dit moment de plannen uitgewerkt voor de bouw van een biovergistingsinstallatie op het meest oostelijke deel van het bedrijventerrein. De verwachting is dat de uitwerking en de aanbesteding over ongeveer een jaar gereed zijn. Ormel: "Daarna kan met de bouw worden begonnen, die ongeveer anderhalf jaar zal duren."

Gas uit gras

De cv-ketel gebruikt in de toekomst misschien wel gras als brandstof. In Raalte is een proefveld gerealiseerd met diverse grassoorten. Onderzocht wordt welke grassoort het meeste biogas oplevert bij vergisting. Het proefveld in Raalte omvat 9.000 vierkante meter cultuurgrond, waarop zes verschillende grassoorten zijn ingezaaid. Ze worden na het maaien getest op gasinhoud. Het doel is om te testen welke grassoort het meest geschikt is voor biogasproductie.

vrijdag 5 augustus 2011

Omwonenden vrezen fijn stof Torr-Coal

De buren van het bedrijf Torr-Coal in Rotem tekenen bezwaar aan tegen hun nieuwe milieuaanvraag. Ze klagen over lawaai en de uitstoot van fijn stof. Aan het kanaal in Rotem is opnieuw commotie ontstaan rond de vestiging van het Nederlandse bedrijf Torr-Coal. Dat bedrijf zet biomassa op een innovatieve wijze omzet in steenkool vervangende grondstof.

Oorzaak geklapte digestaatsilo onduidelijk

Het incident in het Groningse Ten Boer, waar eind vorige week een opslagsilo van digestaat knapte, was zeer waarschijnlijk geen gevolg van een explosie. Dat stellen deskundigen op het gebied van mestvergisting. Wel zien zij risico's als een bestaande mestsilo onderdeel gaat uitmaken van een vergistingsinstallatie. De constructie van gewone mestopslag is meestal lichter dan die van een vergister, aldus Klaas Kooistra van adviesbureau E-Kwadraat.

woensdag 3 augustus 2011

Positief advies voor biogasinstallatie

Het schepencollege van Zonnebeke gaf maandag een gunstig advies voor de vestiging van een biogasinstallatie in de Hoenstraat. In de installatie zal mest en biomassa verwerkt worden tot groene energie. De gemeente stelt wel dat Véronique Lampaert, die de milieuvergunningsaanvraag voor de installatie indiende, zich aan een aantal voorwaarden moet houden. ‘De eigenaars moeten erop letten dat de verkeersdruk niet uit de hand loopt', zegt schepen van Leefmilieu Sabine Vanderhaeghen (INSPRAAK).

dinsdag 2 augustus 2011

Biogasvrachtwagen tijdens Olympische Spelen

Over exact 361 dagen starten de Olympische Spelen vooor de derde maal in Londen. Het projectteam van London 2012 gaat er prat op dat het de eerste duurzame Olympische Spelen worden. Zo is men er in geslaagd om de industrieel vervuilde site van Stratford in het noordoosten van de metropool om te bouwen naar een groene zone. Onder worden vrachtwagens ingezet die op biomethaan (biogas) rijden

Salland in 2030 CO2- neutraal

Stichting Duurzaam Salland wil dat Salland in 2030 CO2-neutraal is. Om dat te bereiken zal de stichting regionale initiatieven voor duurzame, groene energie ondersteunen. In deze prille beginfase er ambitieuze plannen opgezet en uitgewerkt; onder meer een project voor zeker 700 vierkante meter zonnepanelen in Raalte-dorp, een Sallands Energie Park waarvoor 8 miljoen euro begroot is en een proefveld aan de Stobbenbroekerweg met verschillende grassoorten voor de productie van biogas.

maandag 1 augustus 2011

Japan wil methaangas uit zee winnen

Japan gaat op de bodem van de zee zoeken naar bevroren methaangas. Het methaan-ijs ligt al miljoenen jaren op de zeebodem en het kan riskant zijn om het spul te ontdooien. Als het methaangas ontsnapt kan het het broeikaseffect snel verergeren. Maar Japan gaat toch op zoek om een alternatief te vinden voor kernenergie dat sinds de kernramp in Fukushima geen optie meer is voor de Japanners. Of dit verstandig is horen we van energie-expert Herman Snoep van Energieonderzoek Centrum Nederland.

Drenthe profiteert van geld voor groen gas-projecten

Zeker vijf Drentse bedrijven profiteren straks van de vele miljoenen die door Den Haag beschikbaar worden gesteld voor groen gas-projecten. Dat blijkt uit een notitie van Economische Zaken. De subsidie voor de productie van groen gas kan in het Noorden zelfs oplopen van 250 tot 500 miljoen euro in de komende twaalf jaar.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.