dinsdag 24 december 2013

BAS verkrijgt leveringsvergunning ACM

Vandaag heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) bekend gemaakt dat BAS Nederland B.V. op 16 december 2013 vergunningen heeft verkregen voor de levering van gas en elektriciteit. BAS verschaft zichzelf hiermee de mogelijkheid om elektriciteit en gas te leveren aan kleinverbruikers, zoals consumenten en mkb-ondernemers. Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft BAS aangetoond te voldoen aan alle vereisten om als energieleverancier op te treden.
BAS beoogt haar klanten steeds minder elektriciteit en gas te leveren. Met de "Weg naar Nul" als primair product stelt BAS energiegebruikers in staat om steeds meer onafhankelijk te worden van externe (fossiele) energiebronnen. Stap voor stap wordt het geld dat bespaard wordt op energielevering geïnvesteerd in energiebesparing en energieopwekking, totdat de klant onafhankelijk is. Hiermee worden energiekosten verleden tijd. Met het verkrijgen van de leveringsvergunningen wordt iedere energiegebruiker in Nederland in staat gesteld op Weg naar Nul te gaan.

maandag 16 december 2013

Bus op biogas, zout water om wc door te spoelen

In Nijmegen moet over 5 jaar een begin gemaakt worden met het rijden van bussen op biogas. Dat zei Hennie Roorda van Waterschap Rivierenland vrijdagmiddag in het Nieuwscafé van De Gelderlander. Roorda houdt zich binnen het waterschap bezig met allerlei innovatieve zaken op gebied van water en milieu. Het waterschap wil diverse nieuwe milieu-ontwikkelingen stimuleren.

dinsdag 3 december 2013

TNO, VITO & Green Chemistry Campus lanceren Biorizon

Vandaag lanceren TNO, VITO en de Green Chemistry Campus Biorizon: The Way to Aromatics. Dit Shared Research Center speelt in op het verwachte groeiende tekort aan aromaten uit de petrochemische industrie en de ambitie om de chemische industrie te vergroenen. Recent heeft Biorizon € 2,5 miljoen startkapitaal verworven waardoor het onderzoek naar innovatieve technologieën om aromaten uit agro-reststromen te ontwikkelen, van start kon gaan.
Biorizon heeft de ambitie om binnen 5 jaar uit te groeien tot een van de top Centers van de wereld op het gebied van biobased aromaten. Op dit moment trekt Biorizon de belangstelling van bedrijven die zich bezig houden met biomassa, conversie, installaties en eindproducten om zich aan te sluiten bij dit Shared Research Center. Dit gaat om zowel wereldspelers als MKB'ers.
Aromaten zijn nodig om brandstoffen, basischemicaliën of polymeren te kunnen produceren, maar ook om polymeer additieven, kleurstoffen, smaakstoffen en geuren te creëren. De markt voor aromaten groeit 5 tot 10 procent per jaar. Vrijwel alle aromatische bouwstenen worden nu uit fossiele olie gehaald, terwijl deze grondstof steeds schaarser wordt. Daarom is het belangrijk om een technologie te ontwikkelen die de aromatische bouwstenen uit de petrochemische industrie vervangt door een alternatief. Schaliegas en schalieolie zijn snel opkomende alternatieven, maar in tegenstelling tot fossiele olie en nafta ontbreken aromatische verbindingen hierin.
Gezien de wereldwijde uitdagingen met betrekking tot CO2-emissies en een tekort aan fossiele oliereserves, moeten er snel nieuwe, biobased productieroutes worden gerealiseerd. Biorizon steunt de industrie door het ontwikkelen van technologieën om aromaten te creëren uit agro-reststromen.
iorizon is medegefinancierd door TNO, VITO, NV REWIN West-Brabant, de provincie Noord-Brabant en de Green Chemistry Campus. Daarnaast heeft Biorizon afgelopen maand een subsidie ontvangen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Rijk in het kader van het Operationeel Programma Zuid-Nederland (OP-Zuid). De regionale ontwikkelingsmaatschappij NV REWIN West-Brabant, een van de partners van de Green Chemistry Campus, heeft Biorizon begeleid bij de OP-Zuid subsidieaanvraag. Het onderzoeksprogramma van Biorizon komt voort uit een technologische roadmap die in samenwerking met de partners en het bedrijfsleven tot stand is gekomen. REAP (Regionaal Economisch Actie Programma) en de Provincie Noord-Brabant hebben deze roadmap mede gefinancierd.

zondag 1 december 2013

Student wint energieprijs voor ontwerp en bouw Tesla-turbine op biogas

Jaarlijks reikt energiestudiebureau Encon een energieprijs uit aan de student met het beste eindwerk rond energiebesparing en hernieuwbare energietechnieken voor bedrijven. Dit jaar gaat de eerste prijs naar Bob Tielemans, Master in de Industriële Wetenschappen aan de Lessius Hogeschool, Campus De Nayer. Hij zocht in zijn eindwerk een oplossing voor een reële uitdaging in de sector van de duurzame energieopwekking.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.