dinsdag 31 mei 2011

Imtech richt Water Solutions op

Imtech Nederland oplossingen voor waterbehandeling aanbieden aan de industrie en waterbedrijven. Hiervoor is Water Solutions opgericht. Doel van Water Solutions is dienstverlening voor het winnen van energie uit afval van waterbehandeling, energie- en waterbesparing, efficiëntere productieprocessen en het mogelijk maken van milieudoelstellingen, waaronder reductie van de ‘carbon footprint’.

Apart inzamelen van luiers komt er niet

Er komt geen afzonderlijke inzameling van gebruikte luiers en incontinentiemateriaal in Apeldoorn. Er zou geen partij in Nederland te vinden zijn die die specifieke afvalstroom verwerkt. Donderdag meldde het Eindhovens Dagblad dat Orgaworld, een bedrijf dat zich hier mee bezig houdt, zelfs een nieuwe fabriek wil bouwen die biogas uit poepluiers omzet in elektriciteit.

maandag 30 mei 2011

Aandeel biomassa in productie duurzame elektriciteit 59,3%

In Nederland werd in 2010 door de 7.599 bij CertiQ ingeschreven productie-installaties in totaal ruim 10,0 miljoen megawattuur duurzame elektriciteit geproduceerd. Van deze productie was het aandeel biomassa 59,3%, windenergie 39,6%, en waterkracht en zon vertegenwoordigden 1%. Dat meldt TenneT-dochter CertiQ in het jaarverslag over 2010. Zowel in 2008, 2009 als in 2010 was er sprake van een toename in het aantal productie-installaties voor duurzame elektriciteit en het totaal opgesteld vermogen. Het aantal bij CertiQ ingeschreven productie-installaties groeide van 4.837 in 2009 naar 7.599 in 2010.

Proef met anammoxbacterie op zuivering Rotterdam

Met een Anammoxreactor wil waterschap Hollandse Delta de mogelijkheden onderzoeken om stikstof uit afvalwater te verwijderen. Hiervoor plaatste het waterschap een proefopstelling met Anammoxbacteriën op de rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi) Dokhaven, Rotterdam. Het gaat om een innovatieve techniek die naast schoner water ook een forse energiebesparing kan opleveren.
Het onderzoek naar de mogelijkheden van de Anammoxbacterie duurt ongeveer twee jaar. Waterschap Hollandse Delta werkt hierin samen met Paques, TU Delft en Radboud Universiteit Nijmegen. Agentschap.NL en STOWA ondersteunen dit project financieel.
Het onderzoek richt zich op de vraag of de Anammoxbacterie het afvalwater kan zuiveren bij lage temperaturen en relatief lage stikstofconcentraties. De deelnemende partijen hopen hiermee meer te weten te komen over deze veelbelovende zuiveringstechniek. Mogelijk kan dit leiden tot een rioolwaterzuivering die energieneutraal werkt en de gebruikte energie zelf levert.
De techniek werkt als volgt: Organische stof uit het afvalwater wordt omgezet in biomassa. Deze biomassa (bacteriën) wordt in een vergister omgezet worden in biogas, waarmee elektriciteit wordt opgewekt. Op het moment wordt de Anammoxbacterie op de rwzi Dokhaven gebruikt om het water dat vrijkomt bij de slibgisting, te zuiveren. Dit water bevat hoge concentraties aan ammonium, is een constante hoeveelheid van constante kwaliteit en heeft een temperatuur van 30 graden. Het grote verschil met de te onderzoeken toepassing is dat dit water kouder is, tussen 8 en 20 graden. Ook is de ammoniumconcentratie lager en varieert het afvalwater wat betreft samenstelling en aanvoerpatroon.

vrijdag 27 mei 2011

Nachtlamp brandt op poepluier

Orgaworld (recycling van organische reststoffen en opwekking van energie) wil in Eindhoven een fabriek bouwen die biogas uit poepluiers omzet in elektriciteit. Dat vergt een investering van 10 tot 15 miljoen euro.

Maximaal 20 procent groen gas

De hoeveelheid groen gas die aan het aardgasdistributienet kan worden toegevoegd is beperkt tot 20 procent. Dit blijkt uit onderzoek van energiebedrijf Rendo in opdracht van Agentschap NL. “Bio-installaties produceren continu, er zijn maar beperkte mogelijkheden om dat te regelen”, zegt Mathieu Dumont van Agentschp NL. “Je kunt dus niet in de winter, als de vraag groot is, veel invoeden en in de zomer weinig.”

donderdag 26 mei 2011

Leveranciers van co-producten moeten milieu- en meststofregels beter naleven

Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu wil dat leveranciers van materialen aan covergistingsbedrijven zich beter houden aan de milieu- en meststofregels. Uit een gezamenlijke rapportage van de VROM-Inspectie en de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) blijkt dat er nogal wat mis is met de naleving in deze sector. Daarnaast zal er meer voorlichting worden gegeven over de geldende wetgeving. Atsma schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.

woensdag 25 mei 2011

Financiering biogasleiding nog onzeker

De provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden willen een biogasleiding tussen Dokkum en Leeuwarden. Het wachten is op meer subsidie van het rijk. Begin vorig jaar ondertekenden de provincie en Leeuwarden met Essent, Gasunie, Stedin en het Friese adviesbureau Ekwadraat een intentieverklaring voor de bouw van een pijpleiding in Noordoost-Fryslân.

Achterhoek wil wijziging mestwet voor eigen biogasnetwerk

De regio Achterhoek vraagt minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de mestwetgeving te wijzigen, zodat er in de streek een biogasnetwerk kan worden aangelegd, meldt SC Online. De Achterhoek wil een ringleiding voor biogas die vooral de industriële sector en transportbedrijven van gas voorziet.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.