woensdag 8 juli 2009

Bouwvergunning bio-ethanolfabriek onjuist


Ook de bouwvergunning voor de bio-ethanolfabriek in Nieuwe Pekela is ten onrechte verleend. Dat zegt de commissie bezwaar en beroep van de gemeente. Tegen de bouwvergunning was door omwonenden bezwaar aangetekend. Eerder verklaarde de Raad van State de door de gemeente verleende milieuvergunning al nietig, aangezien niet duidelijk was of de gemeente Pekela of de provincie Groningen de milieuvergunning had moeten afgeven.

Grote schoonmaak op de rioolwaterzuivering in Asten


Op de rioolwaterzuivering (rwzi) in Asten wordt het afvalwater van huishoudens en bedrijven uit de omgeving van Asten gezuiverd. Nu is de zuivering zelf aan een grote schoonmaakbeurt toe. Een van de onderdelen op de zuivering, de slibgistingtank, wordt na een gebruik van dertig jaar `opgepoetst'. Een unieke en behoorlijke ingrijpende klus. Nadat het water op een zuivering is schoongemaakt blijft er in tanks bacterierijk slib over. Op de rwzi in Asten komt het slib in een gistingstank. Meestal wordt het slib in zo'n twintig dagen gegist waardoor de hoeveelheid slib afneemt, de ziektekiemen worden onschadelijk gemaakt en de stinkende eigenschappen van het slib verdwijnen. Hierbij ontstaat biogas (methaan en koolzuur), dat we gebruiken als brandstof voor biogasmotoren. Deze wekken elektriciteit op en voorzien de rwzi Asten voor eenderde van de energiebehoefte aan energie. Het overgebleven slib komt in een slibopslagtank. Van daaruit wordt het getransporteerd naar RWZI Aarle-rixtel om verder ingedikt te worden met behulp van centrifuges.

dinsdag 7 juli 2009

Mijlpaal voor duurzame palmolie


Wereldwijd wordt momenteel genoeg duurzame palmolie geproduceerd, om de landen van de Europese Unie vier maanden lang in hun behoefte te kunnen voorzien. Het WNF spreekt van een belangrijk resultaat. Voor de productie van deze duurzame palmolie is geen oerbos gesneuveld en zijn kleine boeren of gemeenschappen niet van hun land verdreven. Ook verdienen de werknemers een fatsoenlijk salaris en is kinderarbeid verboden. Het wordt hoog tijd dat Europese bedrijven deze duurzame palmolie ook daadwerkelijk gaan inkopen, zodat consumenten voor verantwoorde producten kunnen kiezen.
Palmolie is een belangrijke grondstof: 60 à 70 procent van de producten in de supermarkt bevat palmolie, van koekjes tot cosmetica. De olie wordt vooral ingevoerd vanuit Zuid-Oost Azië. Helaas gaat de productie van palmolie in tropische gebieden hand in hand met grootschalige ontbossing. Het oppervlak aan oliepalmplantages in Maleisië en Indonesië beslaat inmiddels 6 miljoen hectare. Dat is vergelijkbaar met de oppervlakte van Nederland en België samen.

Zes biogasprojecten Econcern onder de pannen

De Franse chemiespecialist Rhodia neemt uit de erfenis van Econcern zes biogasprojecten over. Het bedrijf heeft zich niet eerder bewogen in deze markten en ziet de Econcern-projecten als een mooie instap om ervaring op te doen, juist ook omdat het pilots betreft. De betreffende biogas-projecten van het omgevallen Econcern zijn gevestigd in China en Vietnam. Rhodia wist eerder binnen een consortium met Société Générale al Econcerns specialist in CO2-rechten Onecarbon op de kop te tikken.

maandag 6 juli 2009

Eigen energie voor industrie Veendam


De gemeente Veendam onderzoekt de mogelijkheid om vraag en aanbod van energie door bedrijven op een slimme manier aan elkaar te koppelen. In Veendam opgewekt biogas kan door zware industrieën als Nedmag en Kisuma gebruikt worden. De levering van lokaal opgewekte energie aan 'de buren' wordt mogelijk doordat op de voormalige Avebe-locatie tussen het Oosterdiep en de Industrieweg een energiepark wordt aangelegd.

Groene gasinstallatie in Mijdrecht


In Mijdrecht is een installatie in gebruik genomen die groen gas opwekt. Het gas wordt gemaakt van rioolslib uit een waterzuiveringsinstallatie. Het opwekken van biogas heeft volgens minister Van der Hoeven van Economische Zaken toekomst en krijgt daarom forse subsidies. Biogas als groene brandstof is niet nieuw. Zo rijden in Mijdrecht al zes auto's op het groene goedje van de lokale zuiveringsinstallatie.

vrijdag 3 juli 2009

Na groene stroom is groen gas logisch vervolg


Groene stroom is ingeburgerd. Nu is groen gas een logisch vervolg, vindt minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken. Huishoudens gaan in de toekomst gebruik maken van aardgas dat gemengd is met biogas. ,,Groen'' koken en ,,groen'' verwarmen van het huis kwamen donderdag twee stappen dichterbij. Van der Hoeven reikte in Den Haag namelijk de eerste certificaten uit aan pioniers op dit gebied. Die certificaten garanderen dat het gas duurzaam is en het kan daardoor als ,,groen'' verhandeld worden. Dat is van belang, omdat bedrijven dat gas dan net als bij stroom als ,,groen'' kunnen aanbieden. En net als bij groene stroom, is er bij groen gas de mogelijkheid om dit op te wekken met subsidie van de overheid.

Doorbraak groen gas nabij


Gasunie, energiemaatschappijen, boeren en andere groen-gasproducenten werken in Noord-Nederland aan de bouw van een netwerk voor de productie en distributie van het milieuvriendelijke gas. Als het aan agrariër Klaas Nijboer uit het Friese Marrum had gelegen was hij allang producent van groen gas geweest. De bouwtekeningen voor de installaties zijn gereed en de vergunningen liggen klaar. Meer dan 70.000 euro heeft Nijboer er reeds ingestoken. ,,We zijn er al een poos mee bezig en we willen heel graag,’’ zegt hij.

donderdag 2 juli 2009

Stroom uit bladeren


Ook planten en bacteriën wekken via fotosynthese energie op. Aan de bovenkant vangen de kunstmatige bladeren het licht op. Aan de onderkant komt via de katalysator de waterstof eruit. De waterstof gaat via leidingen naar een brandstoftank waar het verder kan worden omgezet tot benzine of diesel. Over pakweg twintig jaar kan deze manier van brandstof maken volgens hoogleraar en onderzoeksleider Huub de Groot werkelijkheid zijn. De nagemaakte bladeren zullen dan ook worden toegepast in een stoep, een gebouw of het spoor.

Vergunning bio-ethanolfabriek nietig verklaard


Een grote bio-ethanolfabriek in Nieuwe Pekela moet na een uitspraak van de Raad van State (RvS) opnieuw een milieuvergunning aanvragen. Deze vergunning was eerder door het college van B&W van het Groningse Pekela afgegeven. De RvS vindt dit echter een verantwoordelijkheid van de provincie. Omwonenden stapten begin vorig jaar naar de raad, omdat zij gevaarlijke (verkeers)situaties en stankoverlast vreesden door het vergisten van restafval in de fabriek. Uit de vergunningsaanvraag kon niet worden opgemaakt om welke hoeveelheid en welke restproducten het ging. De RvS besloot uiteindelijk tot nietigverklaring van de milieuvergunning, omdat geen goed onderscheid tussen afvalstof en grondstof was te maken. De provincie Groningen is verantwoordelijk voor afvalbeheer en zal de aanvraag nu opnieuw moeten onderzoeken.

woensdag 1 juli 2009

Ruim baan voor bio op Rotterdams wegennet


"De standhouders zijn meer dan gelukkig", zegt Steef Korfker na afloop van de Biobrandstoffenbarbecue. De wagenparkbeheerder van het Havenbedrijf organiseerde voor de tweede maal dit evenement namens het Rotterdam Climate Initiative. Het doel is om bio meer ruimte te geven in Rotterdam. "Vijfenzeventig procent van het wagenpark van het Havenbedrijf bestaat reeds uit duurzame auto's en 15 procent is geschikt voor biobrandstof. Maar zonder voldoende milieuvriendelijke pompen, profiteert het milieu hier maar mondjesmaat van. Op de BBBBQ komen al die belangen bij elkaar en ontstaan nieuwe initiatieven," aldus Korfker.
Een jaar na de eerste BBBBQ beginnen de toen gedane toezeggingen eindelijk te leiden tot betere bio-voorzieningen. "Voor het einde van het jaar zijn in de regio Rotterdam twee pompstations met biodiesel en vijf vervoerders/verladers die op deze brandstof gaan rijden. Hun zestig biodieselvrachtwagens zijn samen goed voor 3,5 miljoen kilometer per jaar en een reductie van CO2-uitstoot van 24 procent", aldus Korfker.
De Rotterdamse Taxi Centrale en het Havenbedrijf Rotterdam namen op het evenement de eerste biogasvoertuigen in ontvangst. Brandstoffenleveranciers Tamoil en Argos hebben elkaar gevonden en trekken samen op om - in samenwerking met CNG Net en Stedin - het aantal biogasvulpunten in de regio snel uit te breiden, in ieder geval met twee stuks het komende jaar. OrangeGas maakte bekend in het komende jaar vier nieuwe vulpunten voor biogas te realiseren. Samen met de keten van autobedrijven DC Berkel legt OrangeGas zo de basis voor een regionaal dekkend netwerk in Rotterdam. Dat maakt de overstap voor particulieren en wagenparkbeheerders naar biobrandstof een stuk eenvoudiger.

Trucks op frituurvet


Den Hartogh Logistics wil haar eigen bijdrage leveren om het vrachtvervoer in de regio Rotterdam te verduurzamen en wil daarom de komende twee jaar vijf vrachtauto's op biodiesel laten rijden. Den Hartogh gaat biodiesel B30, een mengsel van 30 procent FAME biodiesel en 70 procent minerale diesel. De FAME biodiesel B30 die wordt gebruikt, is gemaakt van afgewerkt frituurvet.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.