vrijdag 28 oktober 2011

Centrum Nijmegen schoner door aardgasbus

In het centrum van Nijmegen is de concentratie schadelijke stoffen vorig jaar fors afgenomen. Dit is vooral te danken aan de invoering van 75 stadsbussen die op aardgas rijden. Dat meldt de gemeente Nijmegen. Vanaf 2013 gaan alle bussen, ook de streekbussen, op biogas rijden.

woensdag 26 oktober 2011

Essent en RWE organiseren Internationale Biomassa Conferentie

Op 2 en 3 november organiseren Essent en RWE Supply and Trading voor de tweede maal de Internationale Biomassa Conferentie op de Amercentrale in Geertruidenberg. Het tweedaagse evenement staat volledig in het teken van biomassa. Internationaal gerenommeerde sprekers delen hun visie op de thema's 'Biomass for Electricity Generation' en 'Biobased Economy'.
Op beide dagen zullen diverse experts uit de energiesector, de politiek en de maatschappij de bezoeker meenemen in de veelbelovende, maar ook complexe wereld van biomassa en de biobased economy. Zij zullen spreken over beleid, wetgeving en het toekomstperspectief van biomassa, de behoefte aan een stabiel klimaat voor ondernemers en de rol van de overheid hierin. Maar ook de technologische ontwikkelingen zullen de revue passeren.
Fossiele brandstoffen beheersen nog steeds de energievoorziening, de transportsector en een groot deel van de chemische industrie. Nina Skorupska, Essent's Chief Technology Officer: 'Eén ding is zeker: er komt een tijd dat duurzame alternatieven hun plaats moeten en zullen innemen. Groene grondstoffen (biomassa) zullen vanwege de relatief lage prijs, hoge mate van beschikbaarheid en duurzaamheid de basis gaan vormen voor de biobased economy.' De conferentie staat volledig in het teken van deze actuele thematiek.
In november 2009 organiseerde Essent haar eerste internationale biomassa conferentie. Met circa 200 specialisten en belangstellenden uit alle hoeken van de wereld mochten we spreken van een groot succes. Ook deze editie van de conferentie is bedoeld om visies op biomassa en de weg naar de biobased economy te delen en om de krachten te bundelen.

dinsdag 25 oktober 2011

RBCN organiseert symposium over economische kansen biobased economy

Dinsdag 13 december organiseert Rotterdam Biomass Commodities Network (RBCN) een symposium over de biobased economy. RBCN wil haar achterban van handelaren en eindgebruikers van biomassa en logistieke dienstverleners informeren over de economische kansen die de biobased economy biedt. Een biobased economy is de economie van de toekomst met minder fossiele grondstoffen en duurzamere prestaties. Ook wil het met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden in overleg hoe deze kansen kunnen worden verzilverd. Het symposium vindt plaats in Rotterdam en wordt georganiseerd in samenwerking met Platform BioEnergie.
Het programma brengt zes prominente sprekers uit het bedrijfsleven en de overheid bij elkaar. Zij zullen hun visie geven op de criteria en randvoorwaarden om succesvol te kunnen ondernemen in een biobased economy. Van een concrete business case rond de biomassa centrale in Cuijck tot het realiseren van de Biomass Main Port ambities in de haven van Rotterdam. Maar ook de impact van het topsectorenbeleid en de Green Deals zal aan bod komen. De sprekers op het symposium zijn Rein Willems (voorzitter van de topsector Chemie), Hans Smits (President-directeur Havenbedrijf Rotterdam), Mira Huussen (directeur Essent New Energy), Hugo Brouwers (ministerie EL&I), Mees Hartveld (voorzitter CEO groep EL&I) en Kees Kwant (AgentschapNL).  

maandag 24 oktober 2011

Gras prima grondstof voor biobased economy

In Nederland groeit veel gras. Te veel voor het vee, en ook de samenstelling is niet optimaal: een overmaat aan eiwitten wordt door het vee uitgescheiden en komt als nitraat in de grond terecht of als ammoniak in de lucht. Dat kan beter, dachten ze in het hoge noorden. Hoe? Door gebruik te maken van een mobiele grasraffinage-installatie.

vrijdag 21 oktober 2011

Suiker levert groen gas

Suiker Unie produceert suiker uit suikerbieten op twee locaties: Dinteloord in Brabant en Vierverlaten in Groningen. Op beide locaties gaat de productie van groen gas van start. Dinteloord bijt de spits af. Daar opent Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje op dinsdagmiddag 8 november de biomassavergister.

donderdag 20 oktober 2011

Strijden voor groen gas

Voor Groengas-leverancier OrangeGas breken spannende tijden aan. In de belastingplannen voor 2012 wordt de fiscaal voordelige behandeling van aard- en biogas de nek omgedraaid. “Als dit doorgaat, loopt mijn vertrouwen in de overheid een extreme deuk op.”

woensdag 19 oktober 2011

Grootste biosgasinstallatie in Belgisch Limburg

Op maandag 17 oktober 2011 legden op industrieterrein "Tongeren Oost" (in Tongeren, België) Enovos Luxembourg S.A. en haar projectpartners NPG Energy N.V. en Pholpa BVBA de eerste steen voor de grootste biogasinstallatie in Limburg. In aanwezigheid van onder andere Jean Lucius, CEO Enovos Luxembourg S.A. en de burgemeester van de stad Tongeren, Patrick Dewael, werd een boom geplant om te symboliseren dat deze biogasinstallatie voor 100% CO2-neutraal zal zijn.
Enovos Luxembourg S.A. ondertekende in augustus 2011 de contracten voor de verwerving van een belang van 24,9% in de biogasinstallatie. Voor Enovos Luxemburg betekent dit de eerste investering in hernieuwbare energie in België.
In de biogasinstallatie, die in een agrarisch gebied is gelegen, wordt vooral maïs gefermenteerd, die in nauwe samenwerking met lokale landbouwers in een straal van 15 km wordt verbouwd. Het resulterende milieuvriendelijke biogas wordt in een motor in elektriciteit omgezet en naar het lokale elektriciteitsnet geleid. De daarbij ontstane warmte wordt gebruikt voor het drogen van de gistingssubstraten, die als geurarme, kwalitatief hoogwaardige meststoffen weer op de velden worden verspreid, zodat een gesloten kringloop ontstaat.
"Met een capaciteit van ongeveer 3 MW is de opgewekte elektriciteit voldoende voor het jaarlijkse verbruik van 6.500 huishoudens en een jaarlijkse CO2-reductie van 10.000 ton, en is daarmee een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van hernieuwbare vormen van energie," onderstreept Daniel Christnach, Head of Renewable Energies & Cogeneration bij Enovos Luxembourg. De capaciteit van de installatie kan later eventueel in samenwerking met projectpartners worden uitgebreid tot 5,6 MW. De bouwvergunning hiervoor is al verleend.
Het begin van de productie staat gepland in april 2012.

dinsdag 18 oktober 2011

Antwerps vuilnis levert groene elektriciteit aan 32.500 gezinnen

Het Antwerpse afval is goed voor de productie van groene elektriciteit voor 32.500 gezinnen. Bij de stortplaats Hooge Maey (foto) komt veertig procent van de omzet al uit de productie van elektriciteit. In de immense stortberg Hooge Maey komt 1500 kubieke meter biogas per uur vrij. De vier gasmotoren produceren 24.000 megawattuur. Dat is genoeg stroom voor 9000 gezinnen.

Restwarmterecycler kan biogas aan

HeatMatrix uit Rotterdam demonstreerde op de vakbeurs Energie2011 in Den Bosch een industriële voorverwarmer voor stoomketels die de restwarmte benut uit rookgassen van verstookte biomassa of biogas.

maandag 17 oktober 2011

Stimuleringsloket biogas voor Overijsselse agrariërs

Boeren die interesse hebben in het produceren van biogas op hun bedrijf kunnen vanaf november 2011 voor een biogasscan terecht bij het Stimuleringsloket biogas Overijssel. Het loket biedt kennis, advies en handige scans om ondernemers te ondersteunen in hun initiatief, en is te vinden via www.loketbiogas.nl. Op 8 november wordt in Raalte een interactieve bijeenkomst over biomassavergisting gehouden voor geïnteresseerde boeren. Het Stimuleringsloket biogas Overijssel is een initiatief van Provincie Overijssel in samenwerking met Projecten LTO Noord en CCS Energieadvies.

donderdag 13 oktober 2011

Subsidieregeling voor rijden op groengas

Overijssel heeft 7 ton subsidie uitgetrokken voor groengasauto’s en elektrische voertuigen. Verwacht wordt dat er door de regeling circa 350 extra voertuigen op hernieuwbare energiebronnen gaan rijden in Overijssel. Deze zomer heeft het rijk een subsidieregeling opengesteld om het rijden op biogas en hogere blends van biobrandstoffen te bevorderen. Deze regeling was binnen een maand na openstelling al overschreven. Verschillende provincies en gemeenten hebben daarnaast al een eigen subsidieregeling in het leven geroepen voor de aanschaf van aardgasvoertuigen en/of elektrische voertuigen.

woensdag 12 oktober 2011

Achterhoekse motie over biogas in Brussel

De bestuurders van de Regio Achterhoek hebben dinsdagavond laat nog een motie aangeboden aan de Eurocommissaris van Landbouw, Ciolos. In die motie wordt verzocht om het residu van biovergisters, het zogeheten digestaat, voortaan niet meer als dierlijke mest maar als kunstmest aan te merken. Als dat gebeurt, is de weg vrij voor een rendabele exploitatie van biovergistingsinstallaties en mogelijk in de toekomst voor de aanleg van een biogasleidingennetwerk

dinsdag 11 oktober 2011

Gemeente en provincie in de clinch over biogas

Er zit een haar in de boter tussen de gemeente Bekkevoort en de provincie Vlaams-Brabant. Punt van discussie is de bouw van een biogasinstallatie in de Wissenbeemd in Assent. Er zit een haar in de boter tussen de gemeente Bekkevoort en de provincie Vlaams-Brabant. Punt van discussie is de bouw van een biogasinstallatie in de Wissenbeemd in Assent. De provincie meldde vorige week in een persbericht dat ze een milieuvergunning afgeleverd hebben voor de bouw van een biogasinstallatie in de Wissenbeemd in Assent.

maandag 10 oktober 2011

16 miljoen subsidie voor biogas bij ARN

Afvalverwerker en energiefabriek ARN bv in Weurt krijgt van het ministerie van Economische Zaken een subsidie van maximaal 16 miljoen euro voor het produceren en leveren van biogas. Die rijksbijdrage komt uit de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie. ARN krijgt 48 eurocent subsidie per afgeleverde kubieke meter biogas.

vrijdag 7 oktober 2011

Bio-energie is geen ontbosser

Het Wereldnatuurfonds (WWF) laat in zijn nieuw rapport 'Forests and Energy' een heel nieuw geluid horen over de impact van biobrandstoffen op ontbossing en de voedselvoorziening op onze planeet. Het neemt daarbij afstand van de groene doemdenkers. Jean-Philip Denruyter, die bij het WWF verantwoordelijk is voor hernieuwbare energie, legt uit waarom.

donderdag 6 oktober 2011

Groene smeerolie of gebakken lucht?

Daar stond hij, Arjan Heeren van champignonkwekerij 't Voske uit Uden. Hij zei verrast en trots te zijn dat hij maandagmiddag plaats mocht nemen op het podium bij de presentatie van de langverwachte Green Deal, naast minister Maxime Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) en staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu). 't Voske is een van de 59 projecten voor schone energie die een Green Deal sluit met het kabinet. Heeren vertelde rap en enthousiast over zijn plannen om met zijn bedrijf te investeren in een energiecentrale die warmte, stroom en elektriciteit gaat leveren en draait op restanten van de gekweekte champignons. En wat hij daar voor terug van het kabinet? Heeren viel even stil. "Nou, een vergunning eigenlijk." Hij moest er zelf om lachen.

woensdag 5 oktober 2011

Meerlanden sluit deal met minister

Afvalverwerkingsbedrijf De Meerlanden en Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN) hebben met minister Maxime Verhagen van Economische zaken, Landbouw en Innovatie een zogenaamde Green deal gesloten. De Meerlanden gaat groene warmte leveren uit compostering en CO2 uit biogas.

dinsdag 4 oktober 2011

Essent heropent biomassacentrale Cuijk

Energiebedrijf Essent gaat de biomassacentrale in Cuijk, waar 100 procent groene stroom wordt geproduceerd, heropenen. Dat maakte het bedrijf maandag bekend. De productie in de centrale werd in april stilgelegd, omdat de subsidie vanuit de overheid werd stopgezet. Het bedrijf zag, mede door de hoge prijs van verse houtsnippers, geen mogelijkheid om de centrale draaiende te houden.

maandag 3 oktober 2011

Green Deal voor Nederlandse Groen Gas Maatschappij

Maandag 3 oktober 2011 heeft de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Maxime Verhagen, een zogeheten "Green Deal" gesloten met het groen gas productiebedrijf Nederlandse Groen Gas Maatschappij B.V. (NGGM), energiebedrijf Essent en het zuivel- en voedingsmiddelenconcern Koninklijke FrieslandCampina betreffende realisatie van installaties bij agrarische bedrijven voor de kleinschalige productie van( vloeibaar) groen gas uit vergiste mest. Dit unieke concept wordt "Biogas XL" genoemd.
Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft Green Deals gesloten met bedrijven waarbij duurzame initiatieven van bedrijven mogelijk gemaakt worden door het wegnemen van belemmeringen door de overheid om deze initiatieven te realiseren. Doel van de Green Deal is om te laten zien dat groen en groei hand in hand gaan. Zo dient het initiatief Biogas XL van de Nederlandse Groen Gas Maatschappij als voorbeeld te dienen voor andere partijen en daarmee de totale markt in beweging te zetten.
NGGM, Essent en FrieslandCampina zijn van plan om voor eind 2013 een tweetal Biogas XL proefprojecten te realiseren. Hierbij wordt op een melkveehouderijbedrijf een kleinschalige mestvergistingsinstallatie geplaatst. Het bij vergisting van de mest ontstane biogas wordt vervolgens opgewaardeerd naar vloeibaar groen gas (ook wel Liquefied Bio Gas, LBG of bio-LNG genoemd) of eventueel naar groen gas dat ingevoed kan worden in het openbare gasnetwerk. Het vloeibare groene gas kan als biobrandstof gebruikt worden voor vrachtwagens en bussen. Het ingevoede groene gas kan toegepast worden in huishoudens of in gecomprimeerde vorm als biobrandstof voor transportvoertuigen. Volgens Titus Metz, woordvoerder van NGGM, mag er gesproken worden over een doorbraak in de agrarische sector. "Door middel van Biogas XL komen er grote hoeveelheden biogas beschikbaar en kan de uitstoot van het broeikasgas methaan in de veehouderij drastisch beperkt worden". Aldus Metz.
NGGM, Essent en FrieslandCampina hebben de intentie om na afloop van deze twee proefprojecten 125 installaties te realiseren bij melkveehouderijbedrijven in Nederland. Biogas XL kan zo een belangrijke bijdragen leveren aan een energie neutrale zuivelproductieketen.
Volgens Titus Metz is één van de belemmeringen bij kleinschalige projecten, die vergunning-technisch niet complex zijn zoals Biogas XL, het langdurige vergunningverleningsproces. "De kern van de Green Deal is dat als tegenprestatie van de rijksoverheid is afgesproken dat de betrokken partijen gezamenlijk onderzoeken hoe het vergunningverleningsproces gestandaardiseerd en verkort kan worden. Door dit initiatief van de Nederlandse overheid kan de Nederlandse Groen Gas Maatschappij in de toekomst bijdragen aan een versnelde uitbreiding van de duurzame gasproductie in Nederland".
Er is afgesproken dat de centrale overheid de gemeenten van informatie gaat voorzien over de milieuaspecten en bouwtechnische voorschriften voor groen gas productie installaties. Dit om te voorkomen dat individuele gemeenten telkens opnieuw het wiel moeten uitvinden bij het beoordelen van de vergunningaanvraag en het opstellen van de vergunningvoorschriften. Tevens gaat de centrale overheid onderzoeken of groen gasproductie installaties tot een bepaalde omvang onder een zogeheten "meldingsplicht" kunnen vallen zodat de vergunningprocedure drastisch gestandaardiseerd en verkort kan worden. Het een en ander zal in de loop van 2012 en 2013 gerealiseerd moeten worden.

‘Vicieuze cirkel op markt voor biokerosine’

De markt voor biokerosine dreigt in een vicieuze cirkel terecht te komen. Overheden willen nog niet instappen want er is nog geen volwassen markt, maar die markt ontwikkelt zich ook niet vanzelf omdat de kosten te hoog zijn. Een zogenaamde ‘catch 22’ situatie, verklaart Dirk Kronemeijer, managing director bij biobrandstofleverancier SkyNRG, tegenover NUzakelijk.nl. Hij werkt er hard aan om die cirkel te doorbreken. Het Nederlandse SkyNRG probeert alvast de markt voor biokerosine op te zetten, maar de sector staat nog in de kinderschoenen. Vanaf juli van dit jaar mogen vliegtuigen pas officieel op biobrandstof vliegen.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.