maandag 24 oktober 2016

FrieslandCampina in Borculo gaat werken met biogas

Zuivelonderneming FrieslandCampina gaat vanaf volgend jaar in Borculo naast duurzame pyrolyse olie ook biogas gebruiken voor het opwekken van stoom. Dat meldt De Stentor. Men wil jaarlijks circa 8 miljoen kubieke meter biogas afnemen van Groot Zevert Vergisting uit Beltrum.

maandag 10 oktober 2016

'Biomassa heeft een duurzaam imagoprobleem en dat is onterecht'

Biomassa wordt meegestookt in vervuilende kolencentrales en dit bezorgt deze hernieuwbare energiebron een imagoprobleem. Energietoepassingen zouden zelfs de voedselvoorziening bedreigen. Hoe hebben we het zover laten komen? Biomassa, plantaardig materiaal dat tijdens zijn leven CO2 voor ons uit de atmosfeer heeft gehaald, levert na de oogst een duurzame grondstof voor energie en materialen. Een onmisbaar element in de overgang naar een duurzame economie. Het negatieve imago dat biomassa soms wordt aangemeten is dan ook volledig onterecht. Vijf argumenten.

zondag 9 oktober 2016

Apple steekt miljoenen in onderzoek naar duurzaam biogas

Techgigant Apple heeft een beurs van 2,7 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de Aarhus Universiteit in Denemarken. Met dit geld wordt onderzoek gedaan naar het omzetten van biogas in elektriciteit, door middel van brandstofcellen. De Deense universiteit gaat onderzoeken hoe het afval van lokale boeren, zoals stro en mest, gebruikt kan worden om schone energie op te wekken.

dinsdag 4 oktober 2016

150 miljoen beschikbaar voor inzet van mest voor hernieuwbare energie

Minister Kamp van Economische Zaken stelt in 2017 150 miljoen euro beschikbaar voor de versnelde realisatie van circa 200 monomestvergisters. Dit maakt hij vandaag bekend bij de ingebruikname van een monomestvergister in het Friese Hinnaard. Met een monomestvergister is het mogelijk mest om te zetten in hernieuwbare energie zoals biogas, elektriciteit of warmte.

Kamp: ‘Met de bouw van monomestvergisters slaan we meerdere vliegen in één klap. We zijn in staat mest in te zetten voor de productie van hernieuwbare energie wat bijdraagt aan het doel om in 2020 14% hernieuwbare energie te realiseren. Een gemiddelde vergister biedt voldoende gas en elektriciteit voor ongeveer 40 huishoudens. Daarnaast worden broeikasgasemissies uit de mest voorkomen, hetgeen bijdraagt aan het verminderen van de CO2 uitstoot.’

Kamp heeft een aparte regeling open gesteld voor monomestvergisters binnen de SDE+, de stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie Het gaat om een tenderregeling, vergelijkbaar met wind op zee, met een budget van 150 miljoen euro. Dit budget zal worden uitgekeerd over de looptijd van de projecten en is afhankelijk van de geleverde energie en de energieprijzen. De werkelijke subsidiekosten zijn naar verwachting lager. De realisatie van de eerste 200 monomestvergisters moet zorgen voor een kostenreductie door innovatie, organisatie en schaalvoordelen. De verwachting is dat monomestvergisters hierna in de reguliere SDE+ kunnen meedingen voor subsidie.

Omdat de regeling voor monomestvergisters bedoeld is om bij te dragen aan het 14 procent hernieuwbare energiedoel voor 2020 komen alleen projecten in aanmerking die binnen 2 jaar daadwerkelijk hernieuwbare energie leveren. De sector geeft aan dat zij naar verwachting in 2020 duizend monomestvergisters kunnen realiseren. Dit draagt naar verwachting 2-3 PJ bij aan de hernieuwbare energiedoelstelling (= 0,1 - 0,15 procentpunt) van de 14% doelstelling in 2020.

FrieslandCampina, dat de melk verwerkt van meer dan 70 procent van de Nederlandse melkveehouders, heeft aangegeven de via de monomestvergisters opgewekte groene stroom en gas van de leden-melkveehouders af te zullen nemen.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.