woensdag 19 maart 2014

Nieuw kristallisatieproces voor verschillende suikers

Wageningen UR ontwikkelde een kristallisatieproces waarmee suikers uit verschillende grondstofstromen gewonnen kunnen worden. Dit geldt ook voor stromen met veel verontreinigingen. Door het nieuwe proces zijn minder stappen nodig voor suikerproductie. De basis van het nieuwe proces is het toevoegen van een anti-oplosmiddel aan de waterige massa waardoor de suikers minder oplosbaar worden. Vervolgens wordt het watervolume verkleind door het water weg te vangen. Dit zorgt voor kristallisatie.

donderdag 13 maart 2014

Rijssen-Holten doet mee aan landelijke compostdag

Zaterdag 22 maart is de Landelijke Compostdag. Inwoners van Twentse gemeenten kunnen dan op de gemeentelijke afvalbrengpunten gratis compostzakken afhalen. Met deze actie bedanken de Twentse gemeenten, Twence en Twente Milieu de inwoners voor het gescheiden aanleveren van hun groente-, fruit- en tuinafval. Het compost dat ze ontvangen is door Twence gemaakt van hun GFT afval. In iedere gemeente is aan één compostzak een Gouden Envelop bevestigd. Degene die deze Gouden Envelop aan zijn of haar compostzak vindt, wint een waardebon voor gratis bloemen en bloembollen.

donderdag 6 maart 2014

Europese Bio-economie Panel kwam weer bij elkaar

De tweede bijeenkomst van het Europese Bio-economie Panel vond half februari 2014 plaats in Brussel. Gedeputeerde Rogier van der Sande is als Rapporteur van het Comité van de Regio’s op dit thema lid van het panel en vertegenwoordiger van alle bio-economie regio’s in Europa. Het panel erkende dat regio’s een sleutelrol vervullen in de totstandkoming van bio-economie en dat de in de regio’s aanwezige expertise benut moet worden
De bio-economie is een economie waarin reststromen en gewassen uit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie worden ingezet voor niet-voedseltoepassingen. Een economie dus waarin deze groene grondstoffen ofwel biomassa worden toegepast als materialen, chemicaliën, transportbrandstoffen en energie (elektriciteit en warmte). In Zuid-Holland vind je ondermeer stoffen uit narcissenbollen voor medicijnen tegen Alzheimer of hennep voor allerhande toepassingen, zoals kleding, en een duurzame brug die is gemaakt van tomatenvezels. Het Panel brengt de 30 meest vooraanstaande onderzoekers, ondernemers en afgevaardigden vanuit de overheid, 2 keer per jaar bijeen.
Tijdens de panelbijeenkomst stond de vraag centraal wat de meest belangrijke opgave is voor de komende 5 jaar om de bio-economie strategie in de praktijk uit te voeren. De discussie vond plaats in aanwezigheid van de Europese Commissie en het kabinet van Eurocommissaris Geoghegan-Quinn (Onderzoek, Innovatie en Wetenschap).
Van der Sande over de belangrijkste opgave: "Er moet veel meer gebruik worden gemaakt van de aanwezige expertise en de verbindende rol van regio’s, maar ook het stimuleren van regionale samenwerking en bottom-up initiatieven zijn belangrijk voor een versnelde overgang naar een bio-economie."
Internationaal zijn er vele voorbeelden te noemen van succesvolle initiatieven en samenwerkingen op het gebied van bio-economie. Zo is bijvoorbeeld Zuid-Holland onderdeel van de Biobased Delta, een samenwerkingsverband tussen Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Zeer recentelijk hebben de Biobased Delta het Franse regionaal innovatiecluster IAR besloten op economisch niveau te gaan samenwerken.


 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.