maandag 26 januari 2015

Drenthe laat Brussel haar innovatiekracht zien

Tijdens een ENCORE-bijeenkomst in mei 2014 deed EU Milieu-commissaris Mr. Potoznick een verzoek aan de provincie Drenthe om nauwer samen te werken. Vrijdag 23 januari ontving gedeputeerde Henk van de Boer een delegatie uit Brussel.

Europa heeft baat bij een sterke interne samenwerking, waardoor de economie ook op wereldniveau beter kan concurreren. Ondanks de bescheiden schaal van Drenthe, kan het goede voorbeelden laten zien van innovatieve kracht in het MKB. Vraagstukken waaraan gedacht kan worden zijn de, duurzame en gegarandeerde energievoorziening en demografische veranderingen. Tijdens het werkbezoek leidde gedeputeerde Henk van de Boer een delegatie van DG Environment uit Brussel - onder leiding van directeur Mr. Ciobanu - rond langs interessante bedrijven. Centraal tijdens het werkbezoek stonden “duurzame en gegarandeerde energievoorziening” en “Biobased Economy”. Drenthe wil mede hiermee haar Europese uitstraling en zichtbaarheid van de regio op beide thema’s verbeteren.

Een concurrerende, duurzame en gegarandeerde energievoorziening creëert economische groei en banen. Het biedt kansen voor innovatie in Nederland en ook in onze regio. Tijdens het bezoek aan Green Planet in Pesse werd inzicht gegeven in de aanpak van deze energievoorziening.

Aansluitend werd op het Energy Transition Park getoond hoe het Energy System of the Future eruit zou moeten zien. Dit systeem omvat een combinatie van hernieuwbare en fossiele brandstoffen. Dit maakt het gebruik van hernieuwbare brandstoffen mogelijk wanneer hiervan voldoende beschikbaar is en heeft een buffer van fossiele brandstoffen bij gebrek aan wind- en zonne-energie.

Het tweede deel van het bezoek vond plaats in Emmen bij de zogenaamde Biobased Cluster. In dit gebied werken kennisinstituten in een keten samen met kleine en grote bedrijven. Er wordt gebruik gemaakt van biobased materialen voor allerlei doeleinden. Bij Green Polymer Application Centre werd ingegaan op de productie en levering van biobased materialen in de landbouw. Tot slot werd bij de EMMTEC Biobased Cluster aandacht besteed aan het “vergroenen” van het “Chemische Energie Cluster” in Emmen.

dinsdag 20 januari 2015

Rendo beboet voor gebrekkige controle meetinstallatie

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft energienetbeheerder Rendo uit Meppel twee boetes opgelegd van in totaal 1,6 miljoen euro. Rendo heeft de meetinstallatie bij een biomassacentrale niet goed gecontroleerd en heeft belangrijke informatie over haar financiële positie niet op tijd doorgegeven aan ACM.
Rendo heeft de meetinstallatie van een biomassacentrale in Steenwijk geschikt verklaard, maar daartoe onvoldoende controles verricht. Voor deze overtreding heeft ACM aan Rendo een boete van ruim 1 miljoen euro opgelegd.

De meetinstallatie in de biomassacentrale had de juiste hoeveelheid duurzaam opgewekte elektriciteit moeten meten. De meetgegevens bleken echter onjuist. Dit had voorkomen kunnen worden als de meetinstallatie vooraf goed was gecontroleerd. Rendo heeft die controle niet goed uitgevoerd en krijgt daarvoor een boete, aldus de toezichthouder.

Rendo had daarnaast op tijd moeten melden dat ze niet aan de eisen voor de financiële positie van netbeheerders voldeed. Deze eisen zorgen ervoor dat netbeheerders voldoende geld in kas hebben voor de uitvoering van hun taken. Doordat Rendo te laat heeft gemeld, heeft Rendo ACM belemmerd in haar toezicht op de financiële positie van Rendo. Voor deze overtreding heeft Rendo een boete gekregen van 530.000 euro.

ACM moet er op kunnen vertrouwen dat zij op tijd de juiste gegevens van de netbeheerders krijgt. Anders kunnen we niet controleren of netbeheerders goed functioneren. Rendo is gelukkig financieel niet in gevaar geweest, maar dat had wel gekund en in dat soort gevallen moet ACM in kunnen grijpen. De betrouwbaarheid van de energievoorziening is essentieel voor consumenten en bedrijven en netbeheerders zijn een belangrijke schakel in dat proces,” aldus bestuurslid Henk Don.

dinsdag 13 januari 2015

Visie KNAW op bio-energie is 'van kleuterschoolniveau'

Een kritische publicatie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) over de waarde van biobrandstoffen en het bijstoken van hout in kolencentrales is bij wetenschappers verkeerd gevallen. Volgens de Groninger hoogleraar biomassa André Faaij hebben drie professoren onder de vlag van dit genootschap van excellente wetenschappers een document van  'kleuterschoolniveau' geschreven over de waarde van biobrandstof en biomassa in de transitie naar een duurzame energievoorziening.

vrijdag 9 januari 2015

Hong Kong zet voedselafval om in biogas

In Hong Kong bouwt Sita samen met een partnerbedrijf een installatie die 200 ton voedselafval per dag omzet in biogas. Het moederbedrijf van Sita, de Franse milieureus Suez Environnement, heeft daarvoor een contract afgesloten met Atal Engineering. De overeenkomt is € 246 mln waard en heeft een looptijd van 15 jaar.

Biorizon-event toont groeiende belangstelling voor biobased aromaten

De toekomst van biobased aromaten is veelbelovend. Bedrijven staan te springen om duurzame oplossingen. Het shared research center Biorizon wil in deze technologie-ontwikkeling voor duurzame chemie tot de wereldtop te behoren, maar er moet nog veel werk worden verzet voordat biobased aromaten commercieel kunnen worden geexploiteerd. Dit zijn de conclusies tijdens het event The Profitable Future of Biobased Aromatics in Bergen op Zoom.

Biobased aromaten staan volop in de aandacht. Dat bleek wel uit de hoge opkomst tijdens het event “The Profitable Future of Biobased Aromatics” dat op 9 december jl. plaatsvond. Op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom waren genodigden uit de wereld van agro, chemie en andere stakeholders bijeengekomen. Voor een volle zaal werden presentaties gehouden over de belangrijkste ontwikkelingen in onderzoek en praktijk. Volgens Willem Vaessen van Deloitte zijn de perspectieven voor biobased aromaten uitstekend. De olieprijzen vertonen, ondanks de recente fluctuaties, op de lange termijn een stijgende tendens. En dat maakt alternatieve grondstoffen interessant. Daarnaast hechten bedrijven steeds meer aandacht aan duurzaamheid. De Biobased Delta in Zuid-West Nederland vormt een ideale basis voor de verdere ontwikkeling in deze sector. Dat is te danken aan de gunstige infrastructuur en de aanwezigheid van kennisinstituten en chemische bedrijven.

Dat het bedrijfsleven behoefte heeft aan nieuwe, duurzame toepassingen op het gebied van aromaten, werd ook duidelijk uit de presentatie van Ed de Jong van Avantium. Het Nederlandse technologiebedrijf Avantium ontwikkelt voor opdrachtgevers als Coca-Cola en Danone onder meer  PEF-flessen en verpakkingen. Avantium investeert de komende jaren in een demo fabriek voor de productie van polymeren op basis van furanen. Ook Lawter, een bedrijf dat actief is in de grafische industrie, volgt de ontwikkelingen in biobased aromaten op de voet. Lawter vormt onderdeel van het van oorsprong Japanse concern Harima Chemicals. Het bedrijf is vooral geïnteresseerd in de toepassing van lignine voor inkten en harsen. Peter Biesheuvel van Lawter lichtte toe wat voor zijn bedrijf de potentiële voordelen zijn. Door te kiezen voor lignine wordt het mogelijk te werken met hernieuwbare materialen. Daarmee wordt Lawter minder afhankelijk van olie als grondstof.

Maar om de commerciële toepassing van biobased aromaten mogelijk te maken, is nog veel onderzoek nodig. Door de toenemende complexiteit van innovaties kunnen individuele bedrijven en instellingen de kosten nauwelijks dragen. Door een deel van het R&D-budget samen te voegen, is het risico per deelnemer lager en wordt de time to market ingekort. Daarbij is focus een absoluut vereiste, zo benadrukte Joop Groen van TNO. Dat het onderzoek resultaat heeft, blijkt wel uit de bouw van een mini-pilot opstelling en de patenten die inmiddels verworven zijn. De samenwerking tussen onder meer TNO, WUR/FBR, Vito en Avantium in Biorizon laat zien wat shared research oplevert. Prof. dr. Ludo Diels van Vito liet voorbeelden zien en ging in op de ontwikkeling van nieuwe aromatische moleculen en materialen op basis van biomassa. Diels zette ook uiteen waar de focus punten liggen in de driehoek Antwerpen, Rotterdam, Rhein, Ruhr, op dit gebied verenigd onder de noemer “Big-C”.

Tot slot van de bijeenkomst gaf Jan Harm Urbanus de aanwezigen een kijkje achter de schermen van het lopende Horizon 3- en 4-onderzoek van Biorizon. Het onderzoek loopt door tot 2022, maar intussen kunnen de eerste successen al genoteerd worden. Zo is voor verschillende fasen in de conversie van suikers en lignine in aromaten proof-of-principle gerealiseerd. Ook zijn er voor de industrie samples beschikbaar van aromaten voor het testen van applicaties. Maar voor we toe zijn aan het opschalen van het traject van furanen naar aromaten, is er nog een lange weg te gaan. Intussen zit de rest van de wereld niet stil. Wil Nederland zijn sterke positie in deze toepassing van duurzame chemie behouden en verder uitbouwen, dan zullen de krachten op het terrein van research moeten worden samengevoegd. Biorizon biedt daarvoor een belangrijk podium. Dat werd tijdens 'The Profitable Future of Biobased Aromatics’ wel duidelijk.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.