woensdag 30 september 2015

Geen explosief biogas meer bij waterzuivering Tubbergen

Waterschap Vechtstromen heeft per direct maatregelen genomen om een einde te maken aan ongewenste en potentieel gevaarlijke ophoping van biogas bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Tubbergen. Het gas ontstaat bij de opslag van slib. Op de locatie aan de Huyerenseweg lag te veel slib opgeslagen, waardoor te veel biogas vrijkwam. Het teveel aan slib wordt nu afgevoerd naar Hengelo, in totaal drie vrachten per week.

woensdag 23 september 2015

Biogas-Leeuwarden innoveert mestvergisters Dairy Campus

Het internationale samenwerkingsverband Biogas-Leeuwarden BV gaat de mestvergisters op de Dairy Campus in Leeuwarden innoveren. Het doel is goedkopere mestvergisting. De Dairy Campus in Leeuwarden is een ontmoetingsplek voor professionals en onderzoekers uit de zuivelsector. Er waren al langer plannen om de mestvergisting op de campus een nieuwe impuls te geven.

maandag 21 september 2015

Energietransitie staat voor drie uitdagingen

Rijd je door Europa, dan zie je veel vaker dan voorheen de silhouetten van traag draaiende windmolens aan de horizon, of velden vol glimmende zonnepanelen langs de snelweg. Het is de zichtbare manifestatie van wat de cijfers onomstotelijk aantonen: hernieuwbare energie is in opmars. De productiecapaciteit van stroom uit zon, water en wind is sinds 2008 bijna verdubbeld. En de kosten ervan zijn zo ver gedaald dat de groothandelsmarktprijzen voor zonnestroom in het Midden-Oosten zich (zonder subsidie) inmiddels onder het niveau bevinden van die van elektriciteit uit fossiele brandstoffen.

zondag 20 september 2015

Wemeldings bedrijf wint onderscheiding en is 'een lichtend voorbeeld'

Betaprocess van het bedrijf Dutch Sustainable Development heeft de Northern Enlightenmentz 2015 gewonnen. Dit is bekend gemaakt tijdens het congres EemsDeltavisie. Enlightenmentz zijn lichtende voorbeelden voor een duurzame toekomst. De Northern Enlightenmentz zijn in het leven geroepen om de industrie in de noordelijke provincies te inspireren bij het toepassen van hoopgevende innovaties. De andere finalisten waren Omega Green en de Bio Product Processor van TCEgo Four.

De Betaprocess-technologie maakt het mogelijk om een suikerbiet in zijn geheel te verwerken en om te zetten in brandstoffen of grondstoffen voor de chemische industrie. Installaties op basis van Betaprocess kunnen mogelijk in de toekomst op het boerenerf terecht komen waar ze de eerste chemische processtappen kunnen uitvoeren. Met een decentrale aanpak kan veel transport worden vermeden. In een eerste stap kan al 75 procent van het totaal aan water uit de bieten worden gehaald. Grote agrarische bedrijven of groepjes van boeren kunnen straks zo'n installatie bedrijven.

De winnaar van de Northern Enlightenmentz is gekozen door een jury (die kon 60 punten verdelen), internetstemmers (20 punten) en bezoekers van EemsDeltavisie (20 punten). De jury ziet een groot potentieel voor het uit elkaar halen van biomassa om deze zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Biomassa wordt op deze manier beschikbaar voor bijvoorbeeld bio-ethanol, maar kan ook worden gebruikt als grondstof voor de chemie. 'Deze techniek is breed toepasbaar en bij uitstek geschikt voor de regio Noord-Nederland. Het zou een gamechanger kunnen zijn', aldus de jury.

De jury van de Northern Enlightenmentz 2015 bestond uit Cor Zijderveld (voorzitter SBE), Roelf Venhuizen (Veiligheid Voorop/Profion), Jeoffrey van de Berg (Flowid), Niels Schenk (Bio-BTX) en Wim Raaijen (hoofdredacteur Duurzaam Geproduceerd).

Heide als biomassa moet huizen in Ede verwarmen

De centrales voor biomassa in Ede gaan mogelijk in de toekomst ook heide stoken. De enige centrale die nu al actief is, aan de Dwarsweg, draait volledig op snoeiafval uit de bossen. MPD Groene Energie, dat de centrale exploiteert, heeft nog 2 andere centrales in voorbereiding. Die moeten komen in Ede-Zuid (Reehorsterweg) en Ede-Noord (bij de Vika-fabriek).

maandag 14 september 2015

Blokhuispoortgevangenis in Leeuwarden verwarmd met biomassa

De oudste gevangenis van Nederland, de Blokhuispoortgevangenis in Leeuwarden, wordt straks volledig op basis van duurzame energiebronnen verwarmd. In samenwerking met het ministerie van OCW investeert eigenaar BOEi ca. € 3,5 miljoen in een biomassacentrale. De gemeente Leeuwarden levert de biomassa. Ongeveer 75% van al het snoei-afval uit de gemeente is hiervoor nodig. BOEi, gespecialiseerd in het restaureren en herbestemmen van cultureel erfgoed, heeft hiervoor een voor Nederland uniek plan uitgewerkt.

vrijdag 11 september 2015

Biomassavergasser flexibeler in te zetten dan pelletboiler

Door de hoge gasprijzen worden veel gasgestookte warmtekrachtcentrales (WKC’s) in de Nederlandse procesindustrie afgeschakeld en deels vervangen door biomassagestookte (pellet) stoomboilers. Het vervangen van gasgestookte WKC’s kent echter ook risico’s voor de procesindustrie en voor de maatschappij. CE Delft heeft voor COGEN Nederland op een rijtje gezet wat  de optimale inzet is van biomassa voor industriële energievoorziening.

donderdag 10 september 2015

Computerchips én biogas produceren uit zonnebloemen

Onderzoekers van de Technische Universität Freiberg claimen het halfgeleidermateriaal germanium in Duitsland economisch te kunnen winnen uit de reststromen van biogasvergisters. Duitse wetenschappers zetten planten in om het element germanium uit de bodem te winnen. Het kleine beetje germanium in het grondwater hoopt op in de wortels van gewassen als mais, zonnebloemen en riet.

woensdag 9 september 2015

Haarlemse hondendrollen leveren niet veel biogas op

De proef in Haarlem met het inzamelen van hondenpoep om daarvan biogas te maken is niet geslaagd. De bakken waarin de drollen kunnen worden gegooid worden dan ook niet in heel Haarlem neergezet. Dat heeft wethouder Cora-Yfke Sikkema (GroenLinks) gezegd in de raadscommissie beheer.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.