woensdag 31 oktober 2012

100 zieke bomen maken groene stroom voor 100 gezinnen

Essent gaat 100 zieke bomen kappen op het terrein van een van haar centrales, en er daarna groene stroom van maken. Het energiebedrijf verwacht dat het genoeg duurzame elektriciteit oplevert om een jaar lang aan de vraag van 100 gezinnen te voldoen.
De bomen bij de Amercentrale in Geertruidenberg moeten weg omdat ze zijn aangetast door de horzelvlinder. Voor de veiligheid van zowel de installaties als de medewerkers van de centrale worden ze de komende maanden daarom gekapt.
Het gaat om ongeveer 100 populieren. Essent verwacht dat de kap ervan zo'n 325 ton hout oplevert. Dat zou goed moeten zijn voor een jaar lang groene stroom voor ongeveer 100 gezinnen. Zowel de stam, schors, takken, als het loof van de populieren zullen worden verbrand.
Dat gebeurt niet in de Amercentrale zelf, maar in een andere centrale van Essent, de bio-energiecentrale in Cuijk. Deze centrale is er namelijk speciaal voor gebouwd om groene stroom te maken uit natuurlijke reststoffen zoals snoeihout uit plantsoenen.
Essent doet op dit moment proeven in Cuijk om te zien of andere soorten biomassa ook geschikt zijn voor de productie van duurzame elektriciteit. De vers gerooide bomen worden onderdeel van deze proeven

maandag 29 oktober 2012

Rioolwaterzuivering in Assen gaat biogas omzetten in aardgas

Op de rioolwaterzuivering in Assen van waterschap Hunze en Aa’s wordt jaarlijks ruim 100.000 kuub biogas geproduceerd dat niet in de eigen WKK benut kan worden. Het teveel wordt opgeslagen in een gashouder. Als deze vol is, wordt het overige verbrand en gaat verloren. Het waterschap wil het biogas beter benutten en gaat het overschot omzetten in aardgas wat rechtstreeks op het lagedruknet gezet kan worden. Naar verwachting zijn de voorbereidingen in november of december afgerond. Begin volgend jaar kan het waterschap starten met het leveren van aardgas.

vrijdag 19 oktober 2012

Nieuwe stap naar duurzaam en biobased bouwen

Na de lancering twee jaar geleden van Derbipure, de eerste dakbaan ter wereld op basis van plantaardige oliƫn en harsen, werkt Derbigum aan een nieuwe innovatieve dakbedekking van plantaardige oorsprong, BIOtumen. Half oktober heeft de Gelderse gedeputeerde Annemiek Traag de laatste dakbaan gelegd op de pilotlocatie op de woningcomplexen aan de Heemraadstraat te Nijmegen, met daar in totaal 900 m2 BIOtumen.

donderdag 18 oktober 2012

KRO Reporter - De biogas beerput

Albert Heijn, Ikea en Van der Valk: Het zijn bedrijven die hun afval laten verwerken tot biogas. Biovergisting werd rond de eeuwwisseling gepresenteerd als de ultieme duurzame energiebron. Er zijn inmiddels zo'n 150 biovergisters in Nederland; neergezet met miljoenen euro's subsidiegeld. Maar hoe veilig is deze vorm van groene energie? KRO Reporter duikt in afvaltransporten in binnen- en buitenland. De ongerustheid over het gevaar voor onze gezondheid van biovergisters neemt toe.

KRO Reporter, vrijdag 16 November om 21.20 uur op Nederland 2

maandag 15 oktober 2012

Groene gevangenis Veenhuizen

Donderdag tekenden het Rijk, de provincie Drenthe, de gemeente Noordenveld en de Drentse Energie Organisatie een Green Deal voor het verduurzamen van de gevangenis in Veenhuizen. In de directe omgeving van Veenhuizen is veel biomassa beschikbaar uit het beheer van natuur en landschap. Het Rijk wil deze lokale biomassa gaan gebruiken om (een deel van) van de gevangenis te verwarmen. Zo krijgt de gevangenis in Veenhuizen een duurzamere energievoorziening in combinatie met een beter beheer van natuur en landschap in de omgeving van Veenhuizen.

zondag 14 oktober 2012

Eneco opent nieuwe biomassacentrale in Aalter

Het energiebedrijf Eneco heeft in Aalter een nieuwe biomassacentrale geopend. De centrale zal duurzame energie produceren voor zesduizend gezinnen. De biomassacentrale is ingeplant op de site van een rundveehouder en kan elk jaar tot maximaal 60.000 ton biomassa omgezet worden in groene stroom. De biomassa, waaronder mest, is afkomstig van het landbouwbedrijf en andere landbouwers uit de buurt.

vrijdag 12 oktober 2012

Van hondenpoep tot energie

Op de Dag van de Duurzaamheid, 'opende' wethouder Rob van Doorn de eerste Haarlemse hondenpoepbak. In de Schalkwijkse parken, Romolen Heempark en Molenburgpark, staan vanaf deze week in totaal vier hondenpoepbakken die hondenpoep omzetten in biogas. Onder het motto 'Een hond geeft energie!' worden hondeneigenaren opgeroepen de uitwerpselen van hun hond in deze speciale hondenpoepbakken te deponeren. Deze bakken zijn aangesloten op het riool. Hoogheemraadschap Rijnland zuivert het rioolwater, en het uitgefilterde slib dient voor de productie van biogas. Zo draagt de hondenbezitter bij aan het opwekken van energie en een schonere stad.
Het initiatief van de hondenpoepbakken is een experiment. Mocht het bij de evaluatie een succes blijken, dan is het de bedoeling dat er meer van deze hondenpoepbakken in Haarlem komen. Het experiment past in de ambitie van Haarlem om samen met inwoners en bedrijven te werken aan een zo duurzaam mogelijke stad. Duurzame oplossingen sparen geld en het milieu. Het maakt de stad leefbaar voor huidige en toekomstige bewoners. Op www.degroenemug.nl staan de exacte locaties van de
speciale hondenpoepbakken en nog veel meer inspirerende initiatieven en slimme tips om energie en geld te besparen.

Bedrijvenpact voor goedkoper biogas

Zes Achterhoekse bedrijven hebben een innovatiecentrum opgericht om te kijken of duurzaam biogas goedkoop geproduceerd kan worden. Binnen het innovatiecentrum wordt gekeken naar de nieuwste technieken en concepten voor het omzetten van organisch afval in rendabele biogas.

maandag 1 oktober 2012

Kansen scheppen met biomassa

De zestigjarige Rotaryclub Barchem viert het jubileum voor de buitenwacht met een groot symposium over de kansen van biomassa voor de Achterhoekse economie. Het gaat in dit geval om de biologisch afbreekbare delen van producten, afvalstoffen en mest uit de landbouw die gebruikt kunnen worden voor (de eigen) elektriciteitsopwekking.

 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.