zondag 16 juli 2017

Zonder biomassa haalt Nederland doelen niet

Greenpeace gaat ervan uit dat de centrale niet meer dan 15 procent van de productie kan realiseren met biomassa. Dat kan wel en er zijn al meerdere voorbeelden van in Europa, onder meer in Denemarken en Engeland. RWE heeft op dit moment voor Eemshaven een vergunning voor maximaal 15 procent biomassa. Voor een eventuele verhoging van dit percentage is een verruiming in de vergunning nodig. Technisch kan de Eemshavencentrale een veel hoger percentage biomassa aan. Daarvoor zijn slechts geringe aanpassingen nodig.

0 reacties:

Een reactie posten

 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.